[Download] Kiểm tra đánh giá chiến lược – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2012, 09:04

Download

Kiểm tra đánh giá chiến lược Chương mười: Kiểm tra đánh giá chiến lược Vòng dây thiết kế: Tiến hành kiểm tra:Xác đònh nội dung kiểm tra Đạt tiêu chuẩnĐo lường sự thực hiện So sánh thự hiện với tiêu chuẩnTìm nguyên nhân sai lệch Sửa chữa I. Quy đònh những nội dung kiểm tránh giá chiến lược, thự hiện sau khi chiến lược được thảo ra, trong khi thực hiệnKiểm tra quản trò tập trung vào diễn tiến của những hệ thống thư yếuKiểm tra sự hoạt động tập trung của cá nhân, nhóm công tácYếu tố: lượng, chất, thời gian và chi phíII. Đặc những tiêu chuẩn kiểm tra1. Những tiêu chuẩn thay thế để thay thế khi khó khăn không làm được2. Những sai số cho phépIII. Đo lường sự thự hiện1. Thông tin cho việc đo lường thành quả• • Hệ thống báo cáo phát sinh đủ thông tin tin cậy• • Có giá trò về mặt chiến lược, triệu chứng và xu hướng tiềm tàng• • Phải được cấu trúc để biểu hiện sự thự hiện, dễ hàng động• • Đúng lúc và phát sinh đủ số lượngPhân tíchKiểm soátThiết kế• • Loại và lưu lượng phải đơn giản, phù hợp cho mỗi nơi nhận• • Cũng phải nhắm vào những ngoại lệ• • Các loại ngân sách ?. theo lề lối kiểm tra chi phí thấp, chi cho lưu tâm đến sự biển đối, mềm dẽo kín đáo quản lý, phân tích để giải thích, phải cố hệ thống thận trọng, tiện2. Những kỹ thuật để đo lường• • Những số đo về marketing (dùng tai liệu marketing)• • Những số đo về tài nguyên, nhân lực: số lượng, chất lượng của kết quả. Thước đo cá nhân vắng mặt, sự cố, thăng tiến, mức lương. Những sự phán xét nhân viên. • • Những chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất: kiểm tra trước dữ kiện nhập. Kiểm tra đồng thời chế biến và chuyển giao. Hậu quả kiểm tra những dữ kiện xuất• • Kiểm toánCác câu hỏi đánh giá1 Hệ thống quản trò chiến lược nó tồn tại cung cấp dòch vụ cho bạn làm mỗi ngày? Nó giúp bạn thế nào trong công việc2 Hệ thống quản trò chiến lược nó tồn tại cung cấp dòch vụ mà bạn cảm thấy bảo đảm ở mức khởi đầu và thự hiện nó? Theo bạn ở phạm vi nào nó that bại, thành công.3 Bạn có xem rằng hệ thống quản trò chiến lược gắn với chi phí và lợi nhuận? Nơi nào chi phí tăng vọt4 Thoã mãn khi dùng hệ thống? Nó có chú ý xem trong việc sắp xếp công suất hệ thống vào nhu cầu của bạn nếu có, ở chỗ nào?5 Linh hoạt không? Không thì thay đổi chỗ nào?6 Bạn có giữ thông tin ghi chép? Cung cấp cho hệ thống? Có lợi khi cung cấp không?7 Hệ thống quản trò chiến lược vẫn tiến triển bình thường? Bạn có tác động quá trình này không? Nếu không tại sao?8 Hệ thống quản trò chiến lược cho bạn thông tin kòp thời? Nơi nào thiếu sót9 Bạn có nghó Hệ thống quản trò chiến lược sử dụng ít hình thức và phức tạp dễ thành công hơn?10An toàn và tin cậy của hệ thống thông tin? Cải tiến vận hành nó không? Kiểm toán quá trình lập kế hoạch:1 Phạm vi nào gắn chiến lược đã đề ra2 Phạm vi nào hội nhập mục tiêu đả đề ra3 Quyết đònh vẫn ít nhiều tập trung hơn mong đợi4 Các nguồn lực được bảo trợ hợp lý5 Kế hoạch vận hành mỗi ngày bảo trợ chiến lược toàn diện?6 Đánh giá phạm vi chất lượng thông tin của kế hoạch với mức độ tổ chức?7 Khen thưởng có gắn liền với hoạch đònh?8 Đánh giá phạm vi chất lượng điều phối kế hoạch giữa các phòng ban?9 Những kế hoạch có đầy đủ mục tiêu mà các nha quản trò đang thực hiện?10Quá trình hoạch đònh hiện tại phức tạp như thế nào?11Hình thức đúng, thông tin đủ để đáp ứng trách nhiệm hoạch đònh? Nếu không thì có những thôggn tin nào khác?12Rèn luyện gì? Kết quả, đặc thù?13Vấn đề quan trong trong trong hệ thống hoạch đònh?14Quá trình hoạch đònh được cải tiến như thế nào?IV. So sánh thành tích với tiêu chuẩnV. Tìm kiếm những nguyên nhân sai lệch• • Phù hợp với mục tiêu, chiến lược đề ra?• • Mục tiêu, tiêu chuẩn có phù hợp với hiện tại không?• • Chiến lược có phù hợp với hiện tại không?• • Cơ cấu tổ chức, hệ thống và sự hỗ trợ tài nguyên có đủ thực hiện thành công chiến lược và hoàn thành mục tiêu?• • Hoạt động có thích hợp để đạt tiêu chuẩn không?VI. Tiến hành sữa chữa1. Xét lại những tiêu chuẩn2. Xét lại những chiến lược3. Xét lại cấu trúc hệ thốùng sự trợ lực4. Xét lại những hoạt động5. Sự tương quan6. Kiểm soát tiến trình thiết kế chiến lượchết . Chương mười: Kiểm tra đánh giá chiến lược Vòng dây thiết kế: Tiến hành kiểm tra: Xác đònh nội dung kiểm tra Đạt tiêu chuẩnĐo lường sự. tiêu đánh giá kết quả sản xuất: kiểm tra trước dữ kiện nhập. Kiểm tra đồng thời chế biến và chuyển giao. Hậu quả kiểm tra những dữ kiện xuất• • Kiểm

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Kiểm tra đánh giá chiến lược – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Kiểm tra đánh giá chiến lược, Kiểm tra đánh giá chiến lược, Kiểm tra đánh giá chiến lược

Hy vọng thông qua bài viết Kiểm tra đánh giá chiến lược . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.