Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] Hướng dẫn thực hiện chương trình kiểm toán mẫu – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 16:53

Hướng dẫn thực hiện chương trình kiểm toán mẫu HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪUPHÇN IHíng dÉn CHUNG1HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TỐN MẪU1. Mục đíchTừ lâu VACPA đã nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng của các cơng ty kiểm tốn, đặc biệt là các cơng ty kiểm tốn vừa và nhỏ trong việc tiếp cận với một Chương trình kiểm tốn mẫu hiện đại và phù hợp với điều kiện kiểm tốn đặc thù của Việt Nam và đáp ứng được các u cầu kiểm tốn của các chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam và quốc tế. Chương trình kiểm tốn mẫu và tập tài liệu hướng dẫn này được soạn thảo nhằm đáp ứng nhu cầu đó, với sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới (WB), Hội Kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và các chun gia trong và ngồi nước. Chúng tơi hy vọng rằng các tài liệu này sẽ cung cấp cho các cơng ty kiểm tốn vừa và nhỏ ở Việt Nam các kinh nghiệm, cơng cụ để thực hiện các cuộc kiểm tốn chất lượng cao và hiệu quả.2. u cầuChương trình kiểm tốn mẫu được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kiểm tốn quốc tế được cơ cấu lại và ban hành mới có hiệu lực từ 15/12/2009 và các chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam hiện hành hoặc đang trình Bộ Tài chính ban hành mới. Chương trình kiểm tốn mẫu phải đảm bảo xây dựng mang tính hiện đại, dễ hiểu và dễ áp dụng trong điều kiện kiểm tốn bán thủ cơng và chủ trương xây dựng phần mềm kiểm tốn trong tương lai gần của các cơng ty kiểm tốn vừa và nhỏ.3. Phạm vi áp dụngChương trình kiểm tốn mẫu này là tài liệu hướng dẫn, được thiết kế nhằm trợ giúp các cơng ty kiểm tốn, KTV Việt Nam trong việc tn thủ Chuẩn mực kiểm tốn quốc tế và Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam, áp dụng đối với các cuộc kiểm tốn cho doanh nghiệp độc lập thuộc ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ. Các cơng ty có thể dựa vào Chương trình kiểm tốn mẫu này để phát triển cho các cuộc kiểm tốn của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề khác (trừ tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…có thể sử dụng hạn chế); áp dụng cho các doanh nghiệp khơng có sự phụ thuộc ở mức độ cao vào cơng nghệ thơng tin trong hoạt động cũng như cơng tác kế tốn và lập báo cáo tài chính.Chương trình kiểm tốn mẫu này áp dụng cho cuộc kiểm tốn một năm. Trường hợp thực hiện cuộc kiểm tốn nhiều năm, các cơng ty kiểm tốn có thể vận dụng như sau: Năm đầu tiên áp dụng đầy đủ theo Chương trình kiểm tốn này; Năm thứ 2 áp dụng chủ yếu là các phần B, C, D, E, F, G, H; còn phần “A – Kế hoạch kiểm tốn” có thể sử dụng các kết quả của năm trước để bổ sung các phần mới phát sinh.Chương trình kiểm tốn mẫu này có thể áp dụng cho cuộc kiểm tốn doanh nghiệp chưa niêm yết, đã niêm yết, hoặc sốt xét BCTC giữa kỳ với những điều chỉnh phù hợpMục tiêu chính của Chương trình kiểm tốn mẫu này là giải thích, minh họa giúp cơng ty kiểm tốn và KTV hiểu rõ hơn về việc thực hiện kiểm tốn để tn thủ các Chuẩn mực kiểm tốn quốc tế và Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam, nhưng khơng nhằm mục đích thay thế các Chuẩn mực kiểm tốn quốc tế và Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam và các hướng dẫn có liên quan.Do đó, chúng tơi khuyến nghị các cơng ty kiểm tốn, KTV khi sử dụng Chương trình kiểm tốn mẫu này phải căn cứ vào đối tượng kiểm tốn cụ thể, sử dụng sự xét đốn chun mơn, cách thức thực hiện các thủ tục kiểm tốn của cơng ty, sự kiện và tình huống cụ thể để sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của mình. Việc áp dụng Chương trình kiểm tốn mẫu là khơng bắt buộc mà tuỳ thuộc quyết định của Giám đốc cơng ty kiểm tốn.Chương trình kiểm tốn mẫu sẽ được cập nhật khi thích hợp, các ý kiến đóng góp để hồn thiện chương trình này đều được hoan nghênh. Các ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Hội Kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam (VACPA) theo địa chỉ:Phòng 301-304, Tồ nhà dự án, Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội; Điện thoại: 043 9 724 334; Fax: 043 9 724 354; Email: vacpahn@mof.gov.vn Website: www.vacpa.org.vn.2HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TỐN MẪU4. Cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tốn mẫuTrong khn khổ Dự án “Tăng cường năng lực Hội Kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam (VACPA)” được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình kiểm tốn mẫu này được xây dựng và phát triển dựa trên kinh nghiệm của các chun gia trong nước và nước ngồi trong lĩnh vực kiểm tốn tại Việt Nam. Chương trình kiểm tốn mẫu cũng có tham khảo thực hành kiểm tốn của các cơng ty kiểm tốn quốc tế và các cơng ty kiểm tốn lớn ở Việt Nam cũng như cập nhật các thay đổi mới nhất của Dự thảo Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam phù hợp với Chuẩn mực kiểm tốn quốc tế có hiệu lực từ 15/12/2009.Chương trình kiểm tốn mẫu cũng được xây dựng và hướng dẫn trên cơ sở các kinh nghiệm thực hành kiểm tốn của các cơng ty kiểm tốn cũng như các hướng dẫn chi tiết hơn của Hội Kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam (VACPA).Chương trình kiểm tốn mẫu đã được đưa vào áp dụng thí điểm cho trên 100 khách hàng tại 31 cơng ty kiểm tốn từ ngày 15/12/2009, cho kỳ kiểm tốn 2009/2010, sau đó đã được tổng kết, sửa đổi và hồn chỉnh để áp dụng chính thức rộng rãi trong cả nước từ tháng 11/2010, cho kỳ kiểm tốn 2010/2011. Ban quản lý dự án rất mong nhận được thơng tin phản hồi từ các cơng ty kiểm tốn áp dụng thử nghiệm cũng như áp dụng chính thức Chương trình kiểm tốn mẫu này, để từ đó hàng năm tiếp tục cập nhật, hồn thiện Chương trình kiểm tốn mẫu cho phù hợp với thực tiễn kiểm tốn tại Việt Nam cũng như làm cơ sở cho việc thiết kế, ban hành chương trình phần mềm kiểm tốn phù hợp trong 1, 2 năm tới.5. Phương pháp tiếp cận kiểm tốn chung và các ngun tắc cơ bản khácPhương pháp luận kiểm tốn của Chương trình kiểm tốn mẫu này là phương pháp kiểm tốn dựa trên rủi ro. Theo đó việc xác định, đánh giá và thiết kế các thủ tục để xử lý rủi ro được thực hiện trong suốt q trình kiểm tốn. Đây là phương pháp kiểm tốn được thiết kế phù hợp với phương pháp tiếp cận và ngun tắc xây dựng hệ thống Chuẩn mực kiểm tốn quốc tế có hiệu lực từ 15/12/2009.Chúng tơi cũng lưu ý rằng cơng ty kiểm tốn khi thực hiện Chương trình kiểm tốn mẫu này vẫn có 02 lựa chọn: hoặc thực hiện kiểm tra cơ bản 100% hoặc kết hợp kiểm tra cơ bản với kiểm tra kiểm sốt (kiểm tra hệ thống) theo mức độ khác nhau: kiểm tra cơ bản là chủ yếu, kiểm tra hệ thống là thứ yếu hoặc ngược lại. Tuy nhiên dù có thực hiện theo phương pháp nào, KTV vẫn bắt buộc phải thực hiện việc tìm hiểu về mặt thiết kế của hệ thống KSNB và đánh giá xem các thủ tục kiểm sốt chính có được triển khai khơng.3HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TỐN MẪU6. Giới thiệu chu trình kiểm tốnChu trình của một cuộc kiểm tốn được chia thành 03 giai đoạn: (1) Kế hoạch kiểm tốn; (2) Thực hiện kiểm tốn; và (3) Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo.Các cột dọc màu xanh nhạt chỉ các hoạt động kiểm tốn xun suốt tồn bộ giai đoạn của cuộc kiểm tốn. Ơ màu xanh da trời đậm là các bước kiểm tốn và giấy tờ làm việc của bước này bắt buộc phải được Giám đốc hoặc thành viên BGĐ phụ trách cuộc kiểm tốn ký sốt xét.Các ơ màu hồng bao quanh là các yếu tố chi phối tồn bộ cuộc kiểm tốn. Các ơ màu càng đậm càng thể hiện vai trò quan trọng hơn trong suốt chu trình của cuộc kiểm tốn.4HNG DN THC HIN H S KIM TON MUPHầN IIHớng dẫn CHUNG về giấy tờ làm việc 5HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TỐN MẪU(1) Hồ sơ kiểm tốn mẫu có file cứng và file mềm kèm theo. KTV có thể sử dụng file cứng để copy cấp cho người sử dụng ghi chép bằng tay, hoặc dùng file mềm để ghi chép trên máy tính. Người sử dụng cần lưu ý để sửa đổi các từ ngữ cho phù hợp với kỳ kiểm tốn, với khách hàng và Cơng ty kiểm tốn của mình. Sau khi hồn thành việc ghi chép trên file mềm phải in ra giấy để lưu trên file cứng.(2) Trong mỗi giấy tờ làm việc chuẩn (có ký hiệu (C) tại phần chỉ mục hồ sơ) đều có các ơ trên cùng phía bên phải để ghi họ tên, ngày tháng dành cho người thực hiện cơng việc kiểm tốn thể hiện trong giấy tờ làm việc đó (hoặc người lập chương trình của phần hành kiểm tốn đó) và người sốt xét 1, 2. Ơ thứ 3 để trống dành cho người sốt xét thứ 3, hoặc người sốt xét cơng việc KSCL (là người đại diện BGĐ hoặc chủ phần hùn, hoặc chun gia độc lập khác). Cá biệt có người sốt xét thứ 4 thì ghi tiếp ở phía dưới.(3) Đối với các giấy tờ làm việc chuẩn (C) tại các phần D, E, F, G, do có kết hợp phần lập chương trình kiểm tốn với thực hiện kiểm tốn nên ơ trên cùng bên phải dành cho người lập chương trình kiểm tốn (người thiết kế các thủ tục kiểm tốn), còn cột dưới dành cho người thực hiện từng thủ tục của chương trình kiểm tốn đó ghi họ tên và ngày, tháng. Trường hợp này người thực hiện chính còn phải đưa ra ý kiến kết luận, chữ ký ở cuối trang; và kết luận của thành viên BGĐ và/hoặc chủ nhiệm kiểm tốn (nếu có).(4) Đối với các giấy tờ làm việc chuẩn (C) có 03 cột “có”,”khơng”, “khơng áp dụng” (như Mẫu A110), KTV tự xem xét, đánh giá để đánh dấu (x hoặc √) vào cột thích hợp:- Trường hợp “có”: Nghĩa là khách hàng có đặc điểm như mơ tả hoặc KTV đã thực hiện thủ tục tương ứng. Nếu có giấy tờ làm việc khác để ghi chi tiết hoặc tài liệu khác của thủ tục đó thì ghi ký hiệu tham chiếu vào bên cạnh. Ví dụ: Thủ tục kiểm tốn đầu tiên của Mẫu A110 – “Đã gửi thư đến KTV tiền nhiệm để tìm hiểu lý do khơng tiếp tục làm kiểm tốn” được đánh dấu “có” và tham chiếu đến A111. Sau Mẫu A110 sẽ là “Thư gửi cho KTV tiền nhiệm” có ký hiệu tham chiếu là A111.- Trường hợp “khơng”: Nghĩa là khách hàng khơng có đặc điểm như mơ tả.- Trường hợp “khơng áp dụng”: Nghĩa là KTV khơng áp dụng thủ tục tương ứng, do khơng phù hợp với đặc điểm của khách hàng trong cuộc kiểm tốn đó.- Trường hợp có ý kiến “phản biện” cần ghi chú thì ghi ở bên cạnh (nếu ghi ít) hoặc có tham chiếu đến giấy tờ làm việc kèm theo.(5) “Các từ viết tắt” và nội dung “các ký hiệu kiểm tốn quy ước” (√, X, N/A,…AC) đã có hướng dẫn đính kèm trong file “Hồ sơ kiểm tốn mẫu”.(6) Ngồi các giấy tờ làm việc chuẩn (C), và mẫu giấy tờ làm việc D135 để tham khảo, phần còn lại tùy theo tình hình kiểm tốn cụ thể, KTV và Cơng ty kiểm tốn có thể tự thiết kế và trình bày theo các dạng giấy tờ làm việc khác nhau. Tuy nhiên, các giấy tờ làm việc này (ví dụ Mẫu D135) cần có các nội dung sau:- Mục tiêu;- Nguồn số liệu;- Phạm vi cơng việc thực hiện (giai đoạn kiểm tra, phương pháp chọn mẫu);- Cơng việc đã thực hiện;- Kết quả thực hiện;- Kết luận;- Đánh tham chiếu đến các phần hành liên quan;- Tất cả giấy tờ làm việc (kể cả tài liệu của khách hàng) đều phải được đánh tham chiếu.(7) Trong trường hợp KTV sử dụng tài liệu do khách hàng lập để làm bằng chứng kiểm tốn, cần ghi rõ họ tên người cung cấp, ngày tháng cung cấp.(8) Ký hiệu tham chiếu: Để đạt được mục tiêu của Chương trình kiểm tốn mẫu là tạo ra sự thống nhất, thuận tiện cho việc đào tạo, kiểm tra; thuận tiện áp dụng phần mềm kiểm tốn trong tương lai…u cầu các KTV và các cơng ty chỉ được sử dụng các ký hiệu tham chiếu cụ thể hơn cho các giấy tờ 6HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪUlàm việc và các tài liệu, bằng chứng kiểm toán thu thập được (ví dụ: sau Mẫu A110 sẽ là “Thư gửi cho KTV tiền nhiệm” sẽ có ký hiệu tham chiếu là A111; hoặc “Công văn trả lời của KTV tiền nhiệm” sẽ có ký hiệu tham chiếu là A112…)(9) Một số điểm rất quan trọng liên quan đến từng mẫu giấy tờ làm việc đã được hướng dẫn trực tiếp ngay phía cuối của giấy tờ làm việc đó, mục “Lưu ý” hoặc “Ghi chú”. Ví dụ Mẫu A210 “Hợp đồng kiểm toán”, có ghi chú: (1) Nếu hợp đồng kiểm toán được ký kết sau ngày kết thúc năm tài chính thì công ty kiểm toán cần thoả thuận với khách hàng bổ sung thủ tục kiểm toán và phí kiểm toán về kiểm kê HTK và TSCĐ…và (2) các điều khoản phải phù hợp với thoả thuận của hai bên…(10) Mỗi giấy tờ làm việc của KTV, kể cả các tài liệu bằng chứng kiểm toán thu thập được cần thiết phải ghi các ký hiệu tham chiếu với các giấy tờ chi tiết và ngược lại, các giấy tờ chi tiết có tham chiếu ngược lại các giấy tờ trong các phần hành liên quan. Tham chiếu thể hiện mối liên quan lẫn nhau giữa các giấy tờ, bằng chứng kiểm toán. Một giấy tờ làm việc không có tham chiếu đến bất kỳ giấy tờ làm việc nào khác trong hồ sơ kiểm toán thì giấy tờ đó có giá trị rất thấp, thậm chí sẽ không có giá trị.(11) KTV không cần lưu trong hồ sơ kiểm toán tất cả các bản nháp đã bị thay thế, gồm giấy tờ làm việc, dự thảo báo cáo tài chính, các bản ghi chép, các giấy tờ đã chỉnh sửa lỗi in và các tài liệu trùng lặp.7HNG DN THC HIN H S KIM TON MUPHầN IIIHớng dẫn sơ bộ về phơng pháp kiểm toán và lập hồ sơ kiểm toán theo chơng trình kiểm toán mẫu 8HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TỐN MẪU1. GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN1.1. Mẫu A110 & A120 – Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng Chuẩn mực và người thực hiện Theo u cầu của Chuẩn mực “Kiểm sốt chất lượng dịch vụ kế tốn – kiểm tốn “ quốc tế (ISQC1) và Chuẩn mực “Kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn BCTC” (VSA 220), các cơng ty kiểm tốn cần thực hiện cơng việc chấp nhận khách hàng mới hoặc xem xét, chấp nhận duy trì khách hàng cũ theo Mẫu A110 hoặc A120. Một khách hàng chỉ thực hiện một trong hai mẫu: A110 (khách hàng mới)/A120 (khách hàng cũ). Người thực hiện các mẫu này là chủ nhiệm kiểm tốn và người phê duyệt là thành viên BGĐ. Trường hợp hợp đồng được đánh giá là rủi ro cao, nên có sự tham khảo ý kiến của Partner/hoặc thành viên BGĐ khác (hoặc tồn bộ BGĐ) trước khi chấp thuận khách hàng. Điều này tùy thuộc vào chính sách quản lý chất lượng kiểm tốn của từng cơng ty.Thời điểm thực hiệnGiấy tờ làm việc được lập và phê chuẩn trước khi ký hợp đồng/Thư hẹn kiểm tốn.Cách thực hiệnCác nội dung của Giấy tờ làm việc này được thực hiện như thơng thường ngoại trừ phần đánh giá rủi ro hợp đồng. Mỗi cơng ty phải tự xây dựng chính sách đánh giá rủi ro hợp đồng vì đây là vấn đề thuộc về xét đốn chun mơn. Các cơng ty cần căn cứ vào các yếu tố ngành nghề, mức độ quan tâm của cơng chúng, hiểu biết ngành nghề, trình độ cơng nghệ và đặc thù của nguồn nhân lực của Cơng ty để đưa ra hướng dẫn về đánh giá mức độ rủi ro hợp đồng.Thơng thường, một hợp đồng được đánh giá có mức độ rủi ro cao khi có một trong các đặc điểm sau đây:• Cơng ty niêm yết trên thị trường chứng khốn;• Cơng ty đại chúng;• Cơng ty khơng có hệ thống KSNB hiệu quả;• Cơng ty có dấu hiệu nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục;• Cơng ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng;• Có nghi ngờ về tính chính trực của BGĐ/Ban Quản trị• BGĐ Cơng ty có sức ép lớn phải hồn thành các chỉ tiêu tài chính năm;• Cơng ty đang có kiện tụng, tranh chấp;• Cơng ty đang có kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước;• Các năm trước có lãi lớn nhưng năm nay bị lỗ lớn;• BCTC có nhiều khoản nợ phải trả lớn, đầu tư tài chính dài hạn lớn, nhiều hoạt động liên doanh, liên kết…lớn;• Thường xun thay đổi HĐQT, BGĐ, Kế tốn trưởng, KTV…Lưu ý:(1) Trong mục “Thơng tin cơ bản”, Mẫu A110 và A120 tương tự nhau ở 16 khoản mục. Riêng Mẫu A110 (khách hàng mới) có bổ sung thêm khoản mục “13-Thơng tin tài chính chủ yếu của DN trong 02 năm trước liền kề” và khoản mục “18 – Giải thích lý do thay đổi cơng ty kiểm tốn”.(2) Trong mục “II – Thủ tục kiểm tốn”, Mẫu A110 (khách hàng mới) có nhiều thủ tục về tìm hiểu khách hàng mới; Mẫu A120 (khách hàng cũ) có nhiều thủ tục liên quan đến kiểm tốn năm nay.Liên kết với giấy tờ làm việc khácViệc chấp thuận giấy tờ làm việc này làm cơ sở để thực hiện các phần tiếp theo như ký hợp đồng kiểm tốn/Thư hẹn kiểm tốn. Mức độ đánh giá rủi ro hợp đồng làm cơ sở cho việc bố trí nhân sự 9HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TỐN MẪUkiểm tốn, thời gian kiểm tốn và đặc biệt là cân nhắc khi xác định mức trọng yếu. Tất cả các vấn đề này thuộc về xét đốn chun mơn của KTV.1.2. Mẫu 210 – Hợp đồng / Thư hẹn kiểm tốn Chuẩn mực áp dụng và người thực hiệnPháp luật dân sự và chuẩn mực kiểm tốn “Hợp đồng kiểm tốn” (VSA 210) u cầu cơng ty kiểm tốn phải cùng đơn vị được kiểm tốn giao kết hợp đồng kinh tế trước khi thực hiện dịch vụ.Hình thức giao kết: bằng văn bản dưới hình thức: “Hợp đồng kiểm tốn” và một số dịch vụ tư vấn khơng thường xun, thực hiện trong thời gian ngắn thì có thể giao kết dưới hình thức “Thư hẹn kiểm tốn”.Hợp đồng kiểm tốn có nhiều mẫu, áp dụng cho các trường hợp khác nhau:(1) Trong khi Bộ Tài chính chưa ban hành chuẩn mực kiểm tốn mới thay thế các chuẩn mực ban hành năm 1999 thì áp dụng các mẫu sau:• A210(*) – Hợp đồng kiểm tốn (Trường hợp thơng thường);• A211(*) – Hợp đồng kiểm tốn (Trường hợp 2 Cty cùng thực hiện một cuộc kiểm tốn);• A212(*) – Thư hẹn kiểm tốn.(2) Khi Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực kiểm tốn mới thay thế thì áp dụng các mẫu sau:• A210 – Hợp đồng kiểm tốn (Trường hợp thơng thường);• A211 – Hợp đồng kiểm tốn (Trường hợp 2 cơng ty cùng thực hiện một cuộc kiểm tốn);• A212 – Thư hẹn kiểm tốn.Sau khi hồn thành cơng việc kiểm tốn theo thoả thuận, các bên giao kết phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng và lập “Biên bản thanh lý hợp đồng kiểm tốn” theo Mẫu A213.Các trường hợp phải: (1) bổ sung nội dung hợp đồng, (2) lập phụ lục hợp đồng, (3) lập hợp đồng kiểm tốn nhiều năm, hoặc (4) sửa đổi hợp đồng . thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực kiểm tốn 210.Hợp đồng kiểm tốn phải được Giám đốc/Tổng Giám đốc hoặc người được uỷ quyền theo quy định của pháp luật của cơng ty kiểm tốn và đơn vị được kiểm tốn ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu đơn vị theo quy định của pháp luật.Thời điểm thực hiệnHợp đồng kiểm tốn cần được ký kết 30 ngày trước ngày kết thúc năm tài chính; và nhất thiết phải được ký trước ngày triển khai cơng việc kiểm tốn.1.3. Mẫu A2 60, A270 và A280: tính độc lập của KTV Chuẩn mực áp dụng và người thực hiện Chuẩn mực “Kiểm sốt chất lượng dịch vụ kế tốn – kiểm tốn” quốc tế (ISQC1) và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế tốn, kiểm tốn u cầu KTV phải độc lập với khách hàng kiểm tốn. Các mẫu giấy tờ này trợ giúp KTV kiểm tra lại tính độc lập của các thành viên trong nhóm kiểm tốn và ký cam kết nếu như khơng thấy có vấn đề về tính độc lập.Người thực hiện các mẫu này là trưởng nhóm kiểm tốn. Các thành viên nhóm kiểm tốn phải ký vào Mẫu A260 thể hiện sự cam kết về tính độc lập của mình trước khi tham gia vào nhóm kiểm tốn. Mẫu A270 được sử dụng như một checklist để kiểm tra tính độc lập của các thành viên nhóm kiểm tốn.Nếu có bất kỳ yếu tố nào có thể làm ảnh hưởng đến tính độc lập (có dấu (√) ở cột “Có” của Mẫu A270), trưởng nhóm kiểm tốn cần hồn thành Mẫu A280 để khẳng định các yếu tố có thể làm suy yếu tính độc lập đã được loại trừ một cách phù hợp chưa.Thời điểm thực hiện10[…]… Mẫu Dx10 đến Gx10: Bảng số liệu tổng hợp-Leadsheet Người thực hiện Người thực hiện các mẫu này là trưởng nhóm kiểm toán hoặc trợ lý kiểm toán (tùy theo phân công) Người soát xét là chủ nhiệm kiểm toán (nếu người thực hiện là trưởng nhóm kiểm toán) hoặc trưởng nhóm kiểm toán (nếu người thực hiện là trợ lý KTV) 25 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪU Thời điểm thực hiện Thực hiện trong quá trình thực. .. chất lượng kiểm toán của từng công ty Thời điểm thực hiện Việc lập chương trình được thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Một số thủ tục có thể được bổ sung trong quá trình thực hiện kiểm toán Việc thực hiện chương trình được thực hiện trong quá trình kiểm toán tại đơn vị Cách thực hiện Việc lập chương trình kiểm toán cho các khoản mục/phần hành nào là tuỳ thuộc vào tình hình thực tế có… trách cuộc kiểm toán Thời điểm thực hiện Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, thuận lợi nhất là khi thực hiện soát xét BCTC giữa kỳ hoặc kiểm toán sơ bộ Nếu không thực hiện được vào thời điểm trên thì cần thực hiện ngay từ khi bắt đầu cuộc kiểm toán 16 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪU Cách thực hiện Chủ nhiệm kiểm toán hoặc Thành viên BGĐ phụ trách cuộc kiểm toán căn cứ vào hướng dẫn chi tiết… Người thực hiện Người thực hiện các mẫu này là trưởng nhóm kiểm toán hoặc trợ lý kiểm toán (tùy theo phân công) Người soát xét là chủ nhiệm kiểm toán (nếu người thực hiện là trưởng nhóm kiểm toán) hoặc trưởng nhóm kiểm toán (nếu người thực hiện là trợ lý KTV) Thời điểm thực hiện Thực hiện trong quá trình tổng hợp kết quả kiểm toán, lập dự thảo BCTC sau điều chỉnh hoặc dự thảo báo cáo kiểm toán Cách thực. .. và Thuyết minh BCTC Người thực hiện các mẫu này là trưởng nhóm kiểm toán và người phê duyệt là Chủ nhiệm kiểm toán Thời điểm thực hiện Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, thuận lợi nhất là thực hiện vào thời điểm kiểm toán sơ bộ hoặc khi doanh nghiệp đã lập và trình bày BCTC Cách thực hiện 14 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪU Khi thực hiện phân tích sơ bộ, KTV thực hiện việc phân tích biến… trách cuộc kiểm toán Việc quy định trách nhiệm thực hiện các mẫu này tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của trợ lý KTV và chính sách quản lý chất lượng kiểm toán của từng công ty Thời điểm thực hiện Thực hiện trong quá trình kiểm toán tại đơn vị, tốt nhất là ngay từ khi bắt đầu cuộc kiểm toán 28 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪU Cách thực hiện Thực hiện theo các công việc đã nêu trong mẫu: KTV… trong các phần hành kiểm toán 2.4 Mẫu Dx30 đến Gx30: Chương trình kiểm toán Người lập CT/ Người thực hiện Người lập chương trình kiểm toán cho từng khoản mục/phần hành (người thiết kế các thủ tục kiểm toán) được khuyến khích là trưởng nhóm kiểm toán hoặc chủ nhiệm kiểm toán Người soát xét chương trình kiểm toán đã lập là chủ nhiệm kiểm toán hoặc thành viên BGĐ phụ trách cuộc kiểm toán (đối với các phần… cáo kiểm toán thực hiện vào giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán, sau khi kết thúc các thủ tục kiểm toán theo quy định 35 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪU Liên kết với giấy tờ làm việc khác Các mẫu của Báo cáo kiểm toán phải đi kèm với các mẫu của Báo cáo tài chính năm nay 3.5 Mẫu B343: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trước và sau điều chỉnh Người thực hiện Người thực hiện các mẫu này là trưởng nhóm kiểm. .. việc chi tiết Người thực hiện Người thực hiện Mẫu này là trưởng nhóm kiểm toán/ chủ nhiệm kiểm toán hoặc thành viên BGĐ phụ trách cuộc kiểm toán (người đặt câu hỏi) và thành viên nhóm kiểm toán (người trả lời) Thời điểm thực hiện Mẫu này sử dụng khi các cấp soát xét công việc nhóm kiểm toán thực hiện trong suốt cuộc kiểm toán Mức độ soát xét hồ sơ kiểm toán tùy thuộc vào chính sách kiểm soát chất lượng… KTV cần có hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị Người thực hiện Mẫu này là trưởng nhóm kiểm toán và người phê duyệt là Chủ nhiệm kiểm toán Thời điểm thực hiện Mẫu này nên được lập trước khi cuộc kiểm toán bắt đầu, thuận lợi nhất là thực hiện vào thời điểm thực hiện soát xét BCTC giữa kỳ hoặc kiểm toán sơ bộ Cách thực hiện Khi thực hiện Mẫu này, KTV cần đọc kỹ mục tiêu . MUPHầN IIIHớng dẫn sơ bộ về phơng pháp kiểm toán và lập hồ sơ kiểm toán theo chơng trình kiểm toán mẫu 8HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TỐN MẪU1. GIAI ĐOẠN. là thực hiện vào thời điểm kiểm toán sơ bộ hoặc khi doanh nghiệp đã lập và trình bày BCTC.Cách thực hiện1 4HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪUKhi thực

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Hướng dẫn thực hiện chương trình kiểm toán mẫu – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện chương trình kiểm toán mẫu, Hướng dẫn thực hiện chương trình kiểm toán mẫu, Hướng dẫn thực hiện chương trình kiểm toán mẫu, Mục đích Yêu cầu Phạm vi áp dụng, Phương pháp tiếp cận kiểm tốn chung và các ngun tắc cơ bản khác Giới thiệu chu trình kiểm tốn, Mẫu 210 – Hợp đồng Thư hẹn kiểm toán, Mẫu A290 – Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị về kế hoạch kiểm toán, Mẫu A810: Xác định phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu kế hoạchthực hiện, Mẫu A910: Tổng hợp kế hoạch kiểm toán, Mẫu Dx10 đến Gx10: Bảng số liệu tổng hợp-Leadsheet Người thực hiện, Mẫu Dx30 đến Gx30: Chương trình kiểm tốn Người lập CT Người thực hiện, Mẫu H120- Soát xét các bút toán tổng hợp Chuẩn mực và người thực hiện, Mẫu B130: Soát xét giấy tờ làm việc chi tiết Người thực hiện, Mẫu B310: Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm tốn năm nay Chuẩn mực áp dụng

Hy vọng thông qua bài viết Hướng dẫn thực hiện chương trình kiểm toán mẫu . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button