Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] hiệu ứng chuồn chuồn – the dragonfly effect – Tải về File Word, PDF

hiệu ứng chuồn chuồn – the dragonfly effect

hiệu ứng chuồn chuồn – the dragonfly effect

Nội dung Text: hiệu ứng chuồn chuồn – the dragonfly effect

Bạn đang xem: [Download] hiệu ứng chuồn chuồn – the dragonfly effect – Tải về File Word, PDF

hiệu ứng chuồn chuồn sẽ giúp bạn cách áp dụng mạng xã hội và những kiến thức về tâm lý khách hàng để đạt được mục tiêu cụ thể theo 4 yếu tố: tập trung, thu hút sự chú ý, thu hút sự quan tâm và hành động. mời các bạn tham khảo bí quyết sử dụng mãng xã hội để đạt được hiệu quả nhanh chóng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ qua này.

hiệu ứng chuồn chuồn – the dragonfly effect

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: hiệu ứng chuồn chuồn – the dragonfly effect

.den{color:inherit;}.ttnd ol,.ttnd ul,.ttnd dl{padding: 0 0px 0 20px;}.ttnd hr{margin:10px 0px;}.ttnd a[href=”https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default//javascript:void(0);”],.ttnd a[href=”#”]{color:inherit;}#dtextscript p{text-align:left;}#dtextscript img{vertical-align:middle;}MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH VỀ MARKETING – TRUYỀN THÔNG

HIỆU ỨNG CHUỒN CHUỒN
THE DRAGONFLY EFFECT
BÍ QUYẾT SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ ĐẠT
ĐƯỢC HIỆU QUẢ NHANH CHÓNG VÀ GÂY
ẢNH HƯỞNG MẠNH MẼ
Hoàng Vịnh

2015

MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH VỀ MARKETING TRUYỀN THÔNG| HOÀNG VỊNH

Hoàng Đăng Vịnh
Hiệu Ứng Chuồn Chuồn – Jennifer Aaker – Andy Smith – Carlye Adler ★★★★ | Trang 2

Cuốn sách được đặt tên theo một loại côn trùng có khả năng di chuyển theo mọi hướng
khi 4 cánh của nó cùng vận động đó là CON CHUỒN CHUỒN. Và Hiệu Ứng Chuồn
Chuồn sẽ tiết lộ cách gắn kết 4 cánh hay 4 yếu tố chính để tạo ra những kết quả to lớn:
 Tập trung
 Thu hút sự chú ý
 Thu hút sự quan tâm
 Hành động
Hiệu Ứng Chuồn Chuồn sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng mạng xã hội và những kiến
thức về tâm lý khách hàng để đạt được mục tiêu cụ thể theo 4 yếu tố trên.

CÁCH ĐỌC SÁCH CÙNG HOÀNG VỊNH:
 Đọc lướt nhanh nội dung chia sẻ với cách viết rất đơn giản, dễ hiểu và đặc biệt
giúp các bạn tóm nhanh ý nhớ lâu hơn.
 Các câu chữ bold là những ý chính mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc.
 Các câu chữ highlight color bạn cần nhớ và nên học thuộc nó trong đầu.

CHIA SẺ CỦA HOÀNG VỊNH
Bất cứ ai làm về truyền thông marketing thì đây là một cuốn sách không thể thiếu bởi với kiến
thức sâu sắc của các nhà lãnh đạo tư tưởng và chiến lược gia truyền thông xã hội như
Charlene Li, Randi Zuckerberg, Robert Scoble, Avinash Kaushik và Oren Jacob sẽ chỉ cho bạn
cách gắn kết mọi người lại với nhau và khơi nguồn cảm hứng để mọi người tạo ra sự thay dỏi
mà không cần tiền bạc hay quyền lực. Cũng như với những mô hình ứng dụng trong truyền
thông marketing mà Hiệu Ứng Chuồn Chuồn chia sẻ rất đơn giản nhưng dễ dàng thực hiện để
đạt được hiệu quả trong truyền thông Marketing.
Cùng khởi động Hiệu Ứng Chuồn Chuồn qua 4 cánh đầy ma thuật của nó:
1.
Cánh thứ 1: Tập trung
Cách ấp ủ một mục tiêu để tạo ra sức ảnh hưởng
Xác định một mục tiêu cụ thể và dễ đánh giá

2.

3.

Cánh thứ 2: Thu hút sự chú ý
Làm thế nào để trở nên nổi trội trong một thế giới quá đông đúc, ồn ào và quá nhiều
thông điệp.
Khiến cho ai đó chú ý. Tạo ra diefu gì đó mang tính cá nhân, khác lạ, độc đáo và bắt
mắt trong mạng lưới truyền thông xã hội đông đúc.
Cánh thứ 3: Thu hút sự tham gia
Cách kết nối mọi người đến với mục tiêu của bạn.
Tạo ra sự kết nối cá nhân, chạm đến những trạng thái cảm xúc cao nhất bằng sự thấu

Bí quyết sử dụng mạng xã hội để đạt hiệu quả nhanh chóng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ
Email hỗ trợ: hoangvinh2014@outlook.com

Hoàng Đăng Vịnh
Hiệu Ứng Chuồn Chuồn – Jennifer Aaker – Andy Smith – Carlye Adler ★★★★ | Trang 3

4.

cảm, chân thật, và bằng một câu chuyện. Việc thu hút sự tham gia có nghĩa là khiến các
đối tượng mục tiêu trở nên quan tâm ở mức đủ để tự nguyện làm điều gì đó.
Cánh thứ 4: Hành động
Cách trao quyền cho người khác, khiến họ hành động và nuôi dưỡng một phong trào
Tạo điều kiện và trao quyền để người khác hành động. Để dễ dàng, bạn phải tạo ra một
nguyên mẫu, triển khai và không ngừng vận dụng các công cụ, dịnh dạng và chương
trình đượcthiết kế để biến các đối tượng mục tiêu từ những khách hàng thông thường
thành thành viên của nhóm – hay nói cách khác là mở rộng chương trình và tạo ra nhiều
thay đổi vượt ra khỏi phạm vi của chúng.

Nội dung

Mục tiêu
cuối
cùng

Cách
thực
hiện

Ghi nhớ

Mô hình Hiệu ứng Chuồn chuồn
Cánh 2: Thu hút
Cánh 3: Thu hút
Cánh 1: Tập trung
sự chú ý
sự quan tâm
Tập trung vào một
Thu hút sự chú ý
Thu phục tình
kết quả đơn lẻ thay của đối tượng mục cảm của đối
vì “tư duy lớn”
tiêu
tượng mục tiêu
Tập trung tất cả
mọi nguồn lực và
chú ý đến việc đạt
được một kết quả
đơn lẻ

Khiến mọi người
chú ý đến bạn, và
đặt nền móng cho
việc thu hút sự
tham gia của họ

Lên kế hoạch để
mọi người hành
động

– Thiết lập một mục
tiêu
– Chia sẻ mục tiêu
thành nhiều phần
dễ đạt được
– Thiết lạp thước đo
để đánh giá mức
độ thành công
– Lên kế hoạch hành
động
– Cụ thể và rõ ràng
– Duy trì phương
châm của bạn

– Xác thực
– Hiểu rõ được
– Đơn giản
những thứ thu
– Thuyết phục
hút sự tham gia
– Sử dụng hình ảnh của mọi người
bắt mắt
– Kể một câu
chuyện
– Kết hợp các
phương tiện
truyền thông
– Khiến nội dung
có liên quan đến
từng cá nhân

Một mục tiêu, một
người

Tiêu đề của bạn là
gì?

Câu chuyện của
bạn là gì?

Cánh 4: Hành
động
Thúc đẩy đối
tượng mục tiêu
thay mặt ban hành
động
Khiến đối tượng
mục tiêu tình
nguyện dành thời
gian, tiền bạc hoặc
cả 2 cho chương
trình của bạn
– Đơn giản
– Thú vị
– Tạo sự gắn kết
gữa người đóng
góp
– Tạo sự hòa hợp
với các đối tượng
mục tiêu
– Phản hồi nhanh
theo thời gian
thực, phản ánh
được sự đóng góp
của các cá nhân
đối với chương
trình của bạn
Ai đó có thẻ làm
điều gì?

TÓM TẮT SÁCH
Bí quyết sử dụng mạng xã hội để đạt hiệu quả nhanh chóng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ
Email hỗ trợ: hoangvinh2014@outlook.com

Hoàng Đăng Vịnh
Hiệu Ứng Chuồn Chuồn – Jennifer Aaker – Andy Smith – Carlye Adler ★★★★ | Trang 4
Hiệu Ứng Chuồn Chuồn phụ thuộc vào bốn cánh riêng biệt, khi phối hợp cùng nhau, chúng sẽ
tạo ra những kết quả đáng chú ý. Bạn hãy cùng Vịnh khám phá những điều thú vị trong cuốn
sách mang đến thông qua 4 cánh của CON CHUỒN CHUỒN nhé.

Cánh chuồn chuồn thứ 1: Tập trung
Cách ấp ủ một mục tiêu để tạo ra sức ảnh hưởng
“Để thay đổi thế giới, trước hết bạn phải thay đổi tư duy của chính mình” – Jimi Hendrix

1.

Năm nguyên tắc thiết kế để tư duy tập trung
HATCH* = Humanistic + Actionable + Testable + Clarity + Happiness

1.1.

Nguyên tắt thiết kế thứ 1: Tính nhân văn (Humanistic)
Tập trung vào việc hiểu được đối tượng khách hàng của bạn, thay vì đưa ra giả
định về những giải pháp nhanh chóng.
Phát triển một phương pháp đặt con người làm trọng tâm
Trước khi thu hút sự tham gia của các đối tượng mục tiêu, bạn cần phải hiểu về
họ và kết nối với họ như những cá nhân đơn lẻ. Hãy bắt đầu bằng việc trả lời
những câu hỏi sau:
Cô ấy như thế nào? Lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi. Thông cảm, hiểu và
sau đó ghi nhớ khuôn mặt của người này. Xem cô ấy như một bộ lọc để đưa ra
quyết định.
Điều gì khiến cô ấy trăn trở suốt đêm? Mọi người đều có nỗi lo sợ. Vậy nỗi lo
sợ của cô ấy là gì? Bạn có thể chi ra được không?
Bạn muốn cô ấy làm gì? Hãy trình bày rõ điều này và đảm bảo rằng câu trả lời
là thứ mà người ấy quan tâm.
Làm cách nào cô ấy có thể kháng lại nó? Điều gì khiến co ấy từ chối tiếp nhận
thông điệp của bạn và từ chối hành động theo lời kêu gọi của bạn? Hãy xác
nhận 3 cầu nói mà bạn có thể tạo ra:

Những trải nghiệm chung: Các bạn có những điểm chung nào: kỷ niệm/ ký
ức, các sự kiện lịch sử, các mối quan tâm?

Những giá trị chung: Bạn trân trọng những giá trị riêng và chung nào: niềm
tin, các chuẩn mực và các động lực thúc đẩy?

Những mục tiêu chung: Mục tiêu mà bạn hướng đến trong tương lai? Đâu
là những kết quả được cả hai bên mong đợi?

1.2.

Nguyên tắc thiết kế thứ 2: Tính thực tiễn (Actionable)
Sử dụng các mục tiêu chiến thuật ngắn hạn để dạt được mục tiêu dài hạn.
Hiểu rõ các mục tiêu vĩ mô và mục tiêu vi mô
Mục tiêu vĩ mô: Một mục tiêu dài hạn giúp nhận biết vấn đề, “khoảng cách” mà
bạn có ý định thu hẹp. Một mục tiêu vĩ mô sẽ chứa đựng niềm tin và cảm giác.
Nhiều điều cần cân nhắc: Mục tiêu đó cần phải khẳng định được thương hiệu ẩn
đằng sau dự án, và những kiểu kết nối mà nhóm thực hiện đang tìm cách tạo ra.

Các phân khúc xã hội.

Bí quyết sử dụng mạng xã hội để đạt hiệu quả nhanh chóng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ
Email hỗ trợ: hoangvinh2014@outlook.com

Hoàng Đăng Vịnh
Hiệu Ứng Chuồn Chuồn – Jennifer Aaker – Andy Smith – Carlye Adler ★★★★ | Trang 5

Các phân khúc tiêu dùng tiềm năng

Tìm kiếm nguồn hỗ trợ

Tạo ra sự nhận biết
Mục tiêu vi mô: Một mục tiêu ngắn hạn có quy mô nhỏ, dễ thực hiện và có thể
đo lường được. Nó có thể là bước đầu tiên để đạt được mục tiêu lớn hơn.
Những điều cần cân nhắc: Phát triển thương hiệu, xác định các phân khúc khách
hàng cụ thể, tạo ra cuộc đối thoại với người sử dụng cuối cùng.

1.3.

Nguyên tắc thiết kế thứ 3: Khả năng kiểm chứng (Testable)
Sử dụng các thước đo để đánh giá tính hiệu lực của một mục tiêu.
Trước khi triển khai, hãy xác định những thước đo nào có thể giúp bạn đánh giá
được tiến triển và thông báo về hành động của bạn. Hãy đặt ra giới hạn thời gian
và ăn mừng những chiến thắng nhỏ trong quá trình thực hiện.
Dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định: Cách kiểm tra mức độ thành công cho
trang web của bạn

Đừng chú trọng đến vẻ ngoài hào nhoáng.

Xác định rõ các thước đo đánh giá thành công

Lắng nghe

1.4.

Nguyên tắc thiết kế thứ 4: Tính rõ ràng (Clarity)
Đặt ra một mục tiêu rõ rang để tăng khả năng thành công và tạo động lực phát
triển.
Những mục tiêu cụ thể sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với những mục
tiêu chung chung. Chúng sẽ đạt được mức độ hài lòng cao hơn, và cuối cùng
là mức độ cam kết mạnh mẽ hơn.
Vì sao ư?
Những mục tiêu không cụ thể hiến cho vỏ não trước trán hoạt động quá mức,
nơi chủ yếu dành cho sức mạnh ý chí. Khi vỏ não trước trán phải kiêm nhiệm
quá nhiều việc khác như giải quyết các vấn đề mơ hồ, duy trì sự tập trung và xử
lý trí nhớ ngắn hạn, sức mạnh ý chí sẽ bị suy yếu.
Nguyên tắc thiết kế thứ 5: Niềm vui và hạnh phúc (Happiness)
Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có ý nghĩa đối với bạn và những đối tượng mà
bạn hướng tới.

1.5.

Bí quyết sử dụng mạng xã hội để đạt hiệu quả nhanh chóng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ
Email hỗ trợ: hoangvinh2014@outlook.com

Download tài liệu hiệu ứng chuồn chuồn – the dragonfly effect File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button