[Download] Hiệp định thương mại Việt-Mĩ . Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 21:52

Download

Hiệp định thương mại Việt-Mĩ . Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A Lời nói đầu Dệt may đợc xem là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế nớc ta (giá trị xuất khẩu đừng thứ hai sau dầu thô). Trong những năm qua (đặc biệt là từ năm 1995) mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt nam liên tục tăng trởng mạnh, song những khó khăn thách thức còn nhiều. Do vậy để dạt đợc mục tiêu xuất khẩu theo quy hoạch tổng thể của ngành dệt may Việt nam đến năm 2005 khoảng 4 tỉ USD cả năm 2010 là khoảng 7 tỉ USD đòi hỏi ngành phải duy trì đạt đợc mức tăng trởng liên tục 14%/năm. Hiệp định thơng mại Việt nam-Hoa kỳ hiệu lực, hàng hoá xuất khẩu Việt nam sang Mỹ sẽ đợc hởng quy chế thơng mại bình thờng (NTR). Đó là một điều kiện thuận lợi cho ngành dệt may phát triển. Tuy nhiên là thách thức không nhỏ đối với việc xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang thị trờng Hoa kỳ. Dó là những vấn đề cấp bách đòi hỏi chúng ta phải xem xét kỹ lỡng những hội thách thức cho hàng dệt may Việt nam khi xâm nhập vào thị trờng Hoa kỳ mà hiệp định thơng mại Việt nam-Hoa kỳ mang lại. Xuất phát rừ những vấn đề lý luận trên những kiến thức đã đợc học, em quyết định chọn đề tài ” Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ” để nghiên cứu. Em xin trân thành cám ơn giáo: Th.S. Trần Thị Thạch Liên, Giảng viên bộ môn Kinh tế Quản lý Công nghiệp, Khoa QTKD, trờng ĐH KTQD đã giúp đỡ em hoàn thành đề án này. Dù đã rất nhiều cố gắng nhng vẫn không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận đợc những đóng góp quí báu của bạn đọc. Nội dung Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 1 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A Ch ơng 1 : Những qui định pháp lý đối với việc xuất khẩu hàng dệt may của Hoa kỳ. 1. Những quan liên quan tới hoạt động xuất khẩu hàng dệt may vào thị tr ờng Hoa Kỳ. Khi hiệp định thơng mại Việt nam-Hoa kỳ hiệu lực, hàng xuất khẩu của Việt nam sang Mỹ sẽ đợc hởng quy chế thơng mại bình thờng. Tuy nhiên trong hiệp định cũng quy định rằng dệt may sẽ bị hạn chế bằng kim ngạch. Hip định về hàng dệt may giữa Việt nam-Hoa kỳ trong đó sẽ xác định các định mức xuất khẩu hàng dệt may từ Việt nam sang Hoa kỳ. Hiệp định về hàng dệt may đợc ký kết thì những vấn đề bản cho việc xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ cần tuân theo là: tuân thủ các quy định về hạn ngạch visa, nộp các bản kê khai về xuất xứ hàng hoá, tuân thủ các quy định về hoá đơn nhập, các quy định về nhãn mác hàng hóa, tuân theo các quy định về dễ cháy. Các sản phẩm không đáp ứng đợc các quy định của Chính phủ Hoa kỳ sẽ bị giữ lại thể bị phạt hay tịch thu. – Chính sách thơng mại về hàng dệt may của Mỹ do một bộ phận chuyên trách của Chính phủ đảm nhiệm ban hành tên viết tắt là USTR (Tổng thống đại diện thơng mại Mỹ US President and US Trade Presidentative). Mặc dù tổng thống là ngời quyền ban hành phê chuẩn chính sách thơng mại những USTR là quan đứng đầu trong việc trình tổng thống những vấn đề liên quan tới thơng mại quốc tế. Chẳng hạn trởng đoàn đàm phán Mỹ đã dẫn dắt việc ký kết hiệp định thơng mại Việt Nam-Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2000 vừa qua là ngài đại sứ Barshevsky. – Uỷ ban về thực thi các hiệp định dệt may của Mỹ-CITA (The US Commitive for the Implemetation of Textile Agreements). quan này thực hiện các chơng trình nhập khẩu thờng nhật của Mỹ. Đây là một quan chuyên ngành bao gồm: đại diện của USTR chịu trách nhiệm về đàm phán chính sách thơng mại; văn phòng Chính phủ Mỹ US Department of State giải quyết các vần đề ngoại giao nói chung; Bộ thơng mại Mỹ US Dapartment of Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 2 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A State giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi thơng mại, tác động của thơng mại đến sự bền vững của nền kinh tế cũng nh mức độ cạnh tranh giữa các ngành của Mỹ; kho bạc US Department of Treasury lên quan tới các vấn đề tự do thơng mại; Bộ lao động US Department of Labor giải quyết các vấn đề lao động trong nớc các chính sách thơng mại liên quan tới quyền này. – Phòng thơng mại dệt may – OTEXA (US Departmentof Commerce Office of Textile and Apparel) là quan trung tâm chịu trách nhiệm về điều tiết thơng mại kiểm soát chủng loại hàng dệt may của quốc gia quan hệ thơng mại với Mỹ. – Quốc hội Mỹ US Congress ban hành cách vấn đề pháp lý liên quan đến thơng mại. Các thành viên của ban này thờng từ các Bang sản xuất nhiều sản phẩm dệt may họ đa ra các đề xuất cho một chính sách thơng mại phù hợp. – Uỷ ban Hải quan Mỹ US Customs Service chịu trách nhiệm điều tiết dòng vật lý của hàng dệt may thu thuế nhãn mác, các điều kiện nguồn gốc cũng nh kiểm nghiệm tiêu chuẩn chống cháy của sản phẩm. – Uỷ ban đảm bảo an toàn sản phẩm cho ngời tiêu dùng (CPSC US Cosumer Product Safety Comimisson) chịu trách nhiệm quản lý hàng nhập khẩu kiểm tra xem phù hợp với các điều kiện chống cháy FFA. – Hội đồng thơng mại liên bang FTC Federal Trande Commisson – quản lỹ những vấn đề liên quan đến nhãn hiệu hàng len dạ ( WPLA Wool Product Labeling Act). 2. Luật điều tiết nhập khẩu hàng dệt may vào thị tr ờng Mỹ. 2.1 Quy định chung của hiệp định đa sợi-MFA (multi-Fibex arrangement) Hoa kỳ là thành viên của tổ chức thơng mại Thế giới (WTO), tham gia hiệp định đa sợi MFA nên hàng dệt may vào Hoa kỳ phải tuân thủ theo những nguyên tắc chung của MFA. Vì thế khi đa hàng dệt may vào thị trờng Hoa kỳ cần nắm đợc quy định quan trọng sau đây: Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 3 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A Hiệp định cho phép mỗi thành viên của MFA đợc xây dựng những thoả thuận song phơng giữa nớc xuất khẩu nớc nhập khẩu hàng dệt may. Các nớc đợc đơn phơng định đoạt các biện pháp khi thấy rằng thị trờng dệt may của mình bị phơng hại. hiệp định còm cho phép dùng hạn ngạch để hạn chế số lợng hàng dệt may nhập khẩu vào quốc gia mình. Hạn ngạch này sẽ dợc xoá bỏ vào năm 2006 giữa các thành viên hiệp định đa sợi. 2.2. Quy định hệ thống hạn ngạch hàng dệt may Hoa kỳ. Tính đến năm 1998 Hoa kỳ đã ký hiệp định song phơng với 45 nớc, trong đó 37 nớc là thành viên của WTO hiệp định này đợc xây dng trên sở thơng lợng với thời hạn hiệu lực từ 3-6 năm. Về bản, mức quota nhập khẩu hàng dệt may vào thị trờng Hoa kỳ sẽ đợc xác định dựa trên sở giá trị hay khối lợng hàng dệt may đã đợc đa vào Hoa kỳ tại thời điểm đàm phán. Nếu khối lợng hàng dệt đa vào Hoa kỳ đạt 100.000 tá sản phẩm thì Hi quan của Hoa kỳ bắt đầu theo dõi khi khối lợng nâng đến 200.000 tá sản phẩm thì Chính phủ Hoa kỳ sẽ chính thức đề nghị đàm phán để xác định hạn ngạch nhập khẩu. Nh vậy, để Việt nam thể nhận đợc hạn ngạch nhập khẩu lớn thì trong 1-2 năm đầu kể từ khi hiệp định hiệu lực các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm dệt may phải nỗ lực tối đa để đa khối lợng hàng hoá lớn sang thị trờng này. Trên thực tế ở Mỹ khi đã thoả thuận các hiệp định về hàng dệt may song phơng thì không áp dụng hạn ngạch. Tuy nhiên Chính phủ Mỹ quyền đơn phơng áp đặt hạn ngạch trong những trờng hợp nhất định. hai loại hạn ngạch: Hạn ngạch tuyệt đối- Absolute quota. áp dụng cho một lợng hàng hoá nhất định đợc nhập khẩu vào Mỹ trong một giai đoạn nhất định. Mỹ áp dung hạn ngạch tuỳ theo từng Quốc gia. Trong trờng hợp nhập khẩu qua hạn ngạch thì phần vợt quá sẽ đợc giữ lại trong kho ngoại quan chờ cho tới gia hạn ngạch trong thời gian tới hoặc phải đợc huỷ bỏ dới sự chứng kiến của hải quan. Thông thờng các hiệp định thơng mại xu thế mở rộng hạn ngạch. Hạn ngạch thuế là áp dụng một mức thuế u đãi cho một lợng nhất định các sản phẩm dệt may nhập Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 4 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A khẩu vào Mỹ. Trong thời gian hiệu lực của hạn ngạch, ngời ta không giới hạn lợng hàng nhập khẩu nhng vợt quá số lợng cho phép trong hạn ngạch sẽ chịu một mức thuế cao hơn. Giấy phép nhập khẩu hàng dệt (visa liciense hàng dệt) là việc các quốc gia xuất khẩu hàng vào Mỹ phải xác nhập trên hoá đơn hay giấy phép xuất khẩu về hàng hoá của mình. Điều này đợc sử dụng để hạn chế việc hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ không xác định rõ chủ sở hữu. Visa thể áp dụng cho hàng hạn ngạch hoặc không hạn ngạch. Tuỳ vào nớc xuất khẩu mà hàng hoá hạn ngạch sẽ đợc áp dung đồng thời với visa hay không. visa cũng không phải là điều kiện đủ để hàng hoá thể vào thị trờng Mỹ. Trong trờng hợp hết hạn ngạch thì mặc dù hàng visa vẫn phải chờ cho tới khi hạn ngạch đợc mở tiếp ELVIS- Electronic Visa information System là hệ thốnng quản lý visa bằng điện tử của dịch vụ hải quan Mỹ với các sản phẩm dệt nhất định xuất khẩu sang Mỹ. 2.3. Các loại thuế đánh vào hàng dệt may nhập khẩu. Các loại thuế đánh vào hàng dệt may nhập khẩu đợc quy định trong bảng thuế HTS (Hamonized Taiff System) của Mỹ. HTS phân loại hàng hoá thành mã 6 chữ số. Bảng thuế xuất nhập khẩu của Hoa kỳ đợc chia thành 2 cột thuế suất: Cột 1 áp dụng đối với những nớc đã đợc nhận chế độ tối huệ quốc-MFN. Cột này đ- ợc chia thành 2 cột thuế suất phổ thông áp dụng đối với các nớc đợc hởng MFN đơn thuần cột thuế suất u đãi hơn áp dụng đối với các nớc đợc áp dụng MFN đồng thời lại đợc hởng chế độ u đãi thuế quan phổ cập-GSP; cột 2 áp dụng đối với các nớc cha đợc hởng chế độ MFN. Thuế suất tại cột này thờng cao hơn rất nhiều so với cột 1 vì nó đợc quy định từ năm 1930 tại đạo luật thuế nhập khẩu Smooth-Hawley nhằm bảo hộ ở mức cao sản xuất trong nớc. Định giá tính thuế nhập khẩu hàng hoá-Nguyên tắc chung là đánh thuế theo giá giao dịch, nhng giá giao dịch ở đây không phải là giá trên hoá đơn mà phải cộng nhiều chi phí khác nh: tiền đóng gói, tiền hoa hồng cho trung gian (nếu ngời mua phải trả), tiền máy móc thiết bị của các nhà nhập khẩu mua cấp cho nhà sản xuất để giúp đỡ nhà sản xuất làm ra đợc món hàng cần đặt, tiền lệ Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 5 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A phí bản quyền, tiền thởng thêm cho ngời bán (nếu có) Ngoài ra giá giao dịch để đánh thuế không tính phí vận chuyển phí bảo hiểm lô hàng. Tuy nhiên, nhiều trờng hợp không nhập khẩuác định đợc giá giao dịch hoặc Hải quan Hoa kỳ không chấp nhận giá giao dịch để xác định thuế thì khi đó Hải quan Hoa kỳ sẽ phải dùng các nguyên tắc định giá khác nh: định giá theo món hàng giống hệt tơng tự; tính suy ngợc (lấy giá bán lẻ trên thị trờng trừ đi các chi phí để tính giá nhập khẩu; xác định giá thành (tính các chi phí để sản xuất ra món hàng để auy ra giá gần với giá nhập khẩu). 3. Quy chế về nhãn mác hàng dệt may: ở Mỹ hai bộ luật quy định về nhãn mác hàng là TFPIA- Textile Fiber Product Labeling Act WPLA- Wool Products Labeling Act. Hai bộ luật này đợc áp dung cho hầu hết các sản phẩm dệt may nhập khẩu vào Mỹ với một số quy định cụ thể nh sau: Phân biệt tỉ trọng các loại sợi trong sản phẩm. Những loại sợi nào tỷ trọng>5% thì phải đợc ghi rõ tỷ trọng từng loại đề ra là other liber ở cuối, các loại sợi tỷ trọng nhỏ hơn hoặc bằng 5% sẽ đợc đề là other libers. Tên nhà sản xuất hoặc số hiệu đăng ký tại FTC cho những thành viên tham gia phân phối buôn bán thành phẩm. Thơng hiệu phải đợc đăng ký tại quan sáng chế Mỹ (USPO-US patent office). Quy định ghi tên quốc gia sản xuất hay gia công sản phẩm đợc quy định trong điều luật về chứng thực sản phẩm dệt TPIA- Textile Products Indentifycation Act. Đối với những lô hàng nhập khẩu vào Mỹ gía trị từ 500USD trở lên phải tuân thủ những điều kiện sau: liệt kê tên các loại sợi cấu thành sản phẩm (thờng ghi tên loại sợi tỷ trọng từ 5% trở lên); tỷ trọng các loại sợi cấu thành; tên quốc gia đăng ký theo FTC hoặc theo mục 3 của TFPIA; tên của quốc gia sản xuất hay gia công sản phẩm đó. Riêng đối với các sản phẩm len dạ thì co quy định riêng trong WPLA. Theo đó các sản phẩm len dạ phải ghi rõ: tỷ trọng các loại sợi len cụ thể cho len, len tái sinh, sợi tỷ Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 6 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A trọng > 5% tổng tỷ trọng của các laọi sợi còn lại; trọng lợng tối đa của sản phẩm tên quốc gia sản xuất hay gia công sản phẩm. 4. Quy định xuất xứ hàng dệt may. Trong trờng hợp sản phẩm đợc sản xuất hoặc gia công từ một quốc gia duy nhất, trên bao gói sản phẩm phải ghi rõ: số nhãn mác đăng ký, tên quốc gia sản xuất hay gia công sản phẩm đó, thành phần cấu tạo phẩm chất, ngày xuất khẩu. Trong trờng hợp sản phẩm đợc hình thành từ nhiếu quốc gia, các thông tin yêu cầu là: số nhãn mác đăng ký xác nhận việc sản xuất hay gia công, tên quốc gia gia công hoặc sản xuất, ngày xuất khẩu nguyên liệu sử dụng. Những quy định bắt buộc cho các sản phẩm dệt may không chịu kiểm soát của điều 204 FFA- Flamable Fabric Act là: số nhãn mác đăng ký, miêu tả thành phần cấu tạo phẩm chất, nguồn gốc xuất xứ của hàng. một quy định đặc biệt là hàng hoá gốc từ Hoa Kỳ đa sang nớc khác sắp xếp lại, gia công thêm, đóng gói khi nhập khẩu cho phần nguyên liệu gốc Hoa Kỳ sẽ không phải đóng thuế nhập khẩu tài nguyên. Dựa vào quy định này một số nớc nhận vải cắt sẵn của từ các công ty của Hoa Kỳ cung cấp may thành quần áo rồi xuất khẩu trở lại cho Hoa Kỳ chỉ phải chịu thếu đối với phần phí gia công. Ch ơng 2 : Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trờng Hoa Kỳ trong thời gian qua. 1.Thực trạng ngành dệt may Mỹ. Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 7 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A Ngành dệt may đang là một trong những ngành kinh doanh khó khăn của Mỹ, vấn đề tài chính đang là nỗi lo lớn nhất của ngành. Các nhà phân tích cho rằng sự suy giảm của của ngành dệt may Mỹ liên quan đến các vấn đề bản nh: giá sản phẩm giảm, kinh tế suy thoái, lạm phát. Giá bông giảm xuống tới múc thấp nhất kể từ 15 năm nay, cộng với chi phí lao động ở nớc ngoài giảm đang ảnh hởng tới sức cạnh tranh cảu ngành dệt may Mỹ. Các hãng dệt tên tuổi của Mỹ nh Wespoint Stevens Inc, Galey & Lord Inc, Burlington Industries IC Cone Mills-Crop đều thông bó thua lỗ hàng quý gần đây dự kiến còn thua lỗ trong những tháng cuối năm. Kinh tế suy thoái là một trong những lý do chính dẫn đến sự thua lỗ này. Ngoài ra các công ty dệt lớn nh Galey & Lord Inc Cone phụ thuộc gián tiếp vào thời trang. Nếu các công ty nh Levisstravss giảm thu nhập thì mức tiêu thụ vải Denim của hị sẽ giảm đi. Kinh doanh sa sút nên các công ty đều cso xu hớng giảm đầu t, ngừng các kế hoạch mở rộng. Vì vậy ngành dệt may Mỹ đang đi xuống. Các thống đốc của 4 Bang sản xuất dệt lớn nhất Mỹ đã kiến nghị tổng thống George W.Bush ra luật thơng mại các kế hoạch khác nhằm chống lại cái gọi là khủng hoảng sâu rộng trong ngành dệt Mỹ. Theo chính quyền của Bang này thì những nỗ lục của ngành dệt may Mỹ trong việc hiện đại hóa duy trì sức cạnh tranh đã bị lu mờ bởi làn sóng hàng nhập khẩu từ châu á với giá rẻ vào Mỹ trong những năm gần đây. Họ đã yêu cầo ngành dệt may Mỹ, giống nh ngành thép, hãy hành động chống lại cuộc khủng hoảng sống còn này. Bao gồm cả việc hãy ra các đạo luật, các nguyên tắc chống mậu dịch phi pháp cấm nhập từ những nớc sử dụng lao động trẻ em (vi phạm SA 8000). Hiệp hội các nhà sản xuất hàng dệt Mỹ gần đây đã khởi xớng chiến dịch chống lại sự cạnh tranh từ phía nớc ngoài. Họ cho rằng việc tiền tệ Châu á giảm đã làm giảm trung bình 40% chi phí hàng dệt may của các nớc Châu á xuất sang Mỹ. Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 8 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A Vải vóc quần áo nhập lậu cũng đang là vấn đề đáng lo ngại với ngành dệt Mỹ. Hiệp hội ớc tính hàng dệt may nhập lậu từ Châu á vào Mỹ mỗi năm lên tới 500 triệu USD, làm cho 600 ngàn ngời lao động trong ngành dệt Mỹ mất việc trong 12 tháng qua. Phần lớn vải nhập lậu vào Mỹ đến từ Trung Quốc. vì vậy Bộ thơng mại Mỹ đề nghị ngành Hải quan giải quyết triệt để vấn đề này. Cho đên nay triển vọng của ngành dệt may Mỹ vẫn còn mờ mịt. Nhiều ng- ời cho rằng giai đoạn tồi tệ nhất của ngành vẫn cha qua. 2. Đánh giá chung về vị trí xuất khẩu hàng dệt may trong cấu các mặt hàng xuất khẩu nói chung của Việt Nam trong những năm qua trong thời gian tới. Từ năm 1993, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam bắt đầu khởi sắc. Nếu nh những năm đầu của thập kỷ 90 xuất khẩu dệt may mới ở những vị trí cuối của những mặt hàng xuất khẩu thì đến cuối năm 1996, 1997 đã vơn lên vị trí số 1 trong danh sách các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. đến năm 1998 đã lùi xuống vị trí số 2, nhờng cho mặt hàng dầu thô, xuất khẩu dệt may ý nghĩa rất quan trọng là giải quyết đợc nhiều việc làm phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy thể chọn lựa hàng dệt may để đa mặt hàng này vào danh mục những mặt hàng xuất khẩu chiến lợc của Việt Nam trong những năm tới. Hiện nay, mặt hàng dệt may chiếm tỷ trọng từ 20%-25% trong cấu các mặt hàng xuất khẩu nói chung. Theo số liệu thống kê thì giá trị xuất khẩu hàng dệt may từ năm 1995 tăng với tốc độ nhanh, cụ thể đợc thể hiện theo biểu đồ sau : Biểu đồ 1: Giá trị xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam (Đơn vị : Triệu USD) Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 9 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A (*Theo thống kê của Tổng Công ty Dệt may Tạp chí Kinh tế phát triển số 68, năm 2003) Nh vậy trong cấu xuất khẩu chung thì dự kiến nhóm hàng công nghiệp (Điện tử, dệt may, giày dép) sẽ phải nâng tỷ trọng lên đạt trên 40% vào năm 2010 trong cấu xuất khẩu chung. Trong đó Chính Phủ rất kỳ vọng vào ngành dệt may, nếu các doanh nghiệp biết tận dụng lợi thế của mình chắc chắn năm 2005 kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam sẽ đạt 4-5 tỷ USD đến năm 2010 là 7-8 tỷ USD. Theo số liệu thống kê đến nay cả nớc 822 doanh nghiệp dệt may, trong đó doanh nghiệp quốc doanh là 231, doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 270 doanh nghiệp vốn đầu t nứoc ngoài là 211 năng lực nh sau: -Về thiết bị: 1.050.000 cọc kéo sợi, 14.000 máy dệt vải, 450 máy dệt kim 190.000 máy may. -Về lao động: Thu hút khoảng 1.600.000.000 lao động, chiếm 25% lực l- ợng lao động công nghiệp. Về thu hút đầu t nớc ngoài: Tính đến nay khoảng 180 dự án sợi-dệt- nhuộm-đan-len-may mặc còn hiệu lực với số vốn đăng ký đạt gần 1,85 tỷ USD trong đó 130 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên 50.000 lao động trực tiếp hàng ngàn lao động gián tiếp. Các doanh nghiệp đầu t nớc ngoài đã chiếm trên 30% giá trị sản lợng hàng dệt trên 25% gí trị sản lợng hàng may mặc của cả nớc. Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ. hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 10 1130 1440 1593 1747 1892 1975 2600 […] .. . Doanh nghiệp dệt may nghiệp dệt may Việt Nam 5.1 .1 hội đợc tiếp cận thị trờng lớn hấp dẫn nhất 5.1 .2 hội thu hút vốn đầu t phát triển ngành công nghiệp dệt may 5.1 .3 hội việc làm, nâng cao chất lợng lao động 5.2 Thách thức của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 5.2 .1 Về tiêu chuẩn chất lợng hàng dệt may Việt Nam 5.2 .2 Cạnh tranh khốc liệt tại thị trờng Mỹ 5.2 .3 Quan hệ thơng mại trở nên phức .. . Việt Nam Nam sang Hoa Kỳ qua trong hàng xuất khẩu khẩu hàng dệt may Việt trong những năm trớc khi hiệp 4 Tác động củaHoa Kỳ hiệu lực mại Việt Nam – Hoa Kỳ tới hoạt động định Việt Namhiệp định Thơng 5 Đánh gi hàng hởng của của Việt Nam sang Hoa Kỳ – Hoa Kỳ đối với các xuất khẩu ảnh dệt may hiệp định Thơng mại Việt Nam 5.1 hội của các doanhViệt Nam khi xuất khẩu vào thị trờng Hoa Kỳ Doanh nghiệp .. . triển Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 23 SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A Đề án Môn Học Hiệp định thơng mại Việt Nam- Hoa Kỳ (BTA) hiệu lực từ ngày 1012-2001 là hội bằng vàng cho ngnàh dệt may Việt Nam Hiệp định BTA hiệu lực thị trờng đợc mở rộng sẽ cho phép hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đợc hởng quy .. . triệu sản phẩm triệu USD triệu ngời 3 0.0 00 6 0.0 00 15 0.0 00 8000 300 780 4000-5000 2,5 3 8 0.0 00 12 0.0 00 3 0.0 00 1.4 00 500 1.5 00 8000-9000 4 – 4,5 % >50% >75% tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng 3 5.0 00 2 3.2 00 1 1.8 00 1 2.5 00 3 0.0 00 2 0.0 00 1 0.0 00 9.5 00 1.5 00 Đơn vị tính Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 24 SV : Đăng Văn Hng ,.. . triển một số giải pháp chiến lợc 24 27 30 31 1 Đánh giá chung về triển vọng phát triển 2 Giải pháp chiến lợc Kết luận Tài liệu tham khảo Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ Cơ hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ 32 Đề án Môn Học SV : Đăng Văn Hng, lớp CN 42A Mục lục Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ Cơ hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất .. . nghiệp dệt may cha kinh nghiệm thụ động trong hoạt động tiếp thị, cha chiến lợc tiếp thị đối với hàng dệt may Việt Nam Công tác xuc tiến thơng mại cha kết hợp khai thác sử dụng triệt để 4 công cụ: quảng cáo, xúc tiến bán hàng, bán hàng trực tiếp tuyên truyền 2.Một số giải pháp chiến lợc Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ Cơ hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào .. . Khi hiệp định Việt Nam Hoa Kỳ cha hiệu lực thì mặc dù Hoa Kỳ không áp dụng hạn ngạch đối với hàng dệt may Việt Nam nhng áp dụng mức thuế phi MFN làm cho giá cả hàng dệt may Việt Nam cao hơn kém tính cạnh tranh (Mức thuế phi MFN cho hàng dệt may thờng cao gấp 2,5 lần mức thuế xuất MFN Bảng 1: Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Mỹ (Đơn vị:1000USD) Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ hội v .. . nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trờng thực sự Đó là những minh chứng cho thấy quan hệ thơng mại Việt Nam- Hoa Kỳ ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tỉnh táo, xem xét để tránh bị động trong hoạt động thơng mại nói chung hoạt động xuất khẩu hàng dệt may nói riêng Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ Cơ hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào .. . phân biệt đối sử với hàng hoá Việt Nam khi thâm nhập thị trờng Mỹ, hạ thấp hàng rào thuế quan xuống mức bình thờng Nh vậy hàng dệt may Việt Nam, một trong những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn sẽ hội tiếo cận cạnh tranh bình đẳng trên thị trờng Mỹ 4 Tác động của hiệp định thơng mại Việt Nam Hoa Kỳ tới hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hoa Kỳ – Hiệp định thơng mại Việt Nam Hoa .. . Thơng mại, số 26/2003 13 Th.S Đàm Quang Vinh : Triển Vọng quan hệ thơng mại Việt Mỹ việc thúc đảy xuât khẩu hàng dệt may sang Mỹ Tạp chí Kinh tế phát triển, số 36/ 2000 14 Phóng Viên : Những điều lu ý trong việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuấtkhẩu vào Hoa kỳ năm 2003 Tạp chí Thơng mại, số 22/2003 Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt Mỹ Cơ hội thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất . khẩu hàng dệt may Việt Nam (Đơn vị : Triệu USD) Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt M . Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào. phí hàng dệt may của các nớc Châu á xuất sang M . Đề tài : Hiệp định thơng mại Việt M . Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Hiệp định thương mại Việt-Mĩ . Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Hiệp định thương mại Việt-Mĩ . Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam, Hiệp định thương mại Việt-Mĩ . Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam, Hiệp định thương mại Việt-Mĩ . Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam, Những cơ quan liên quan tới hoạt động xuất khẩu hàng dệt may vào thị tr, Luật điều tiết nhập khẩu hàng dệt may vào thị tr ờng Mỹ., Quy chế về nhãn mác hàng dệt may: Quy định xuất xứ hàng dệt may., Tác động của hiệp định th ơng mại Việt Nam Hoa Kỳ tới hoạt, Đánh giá ảnh h ởng của hiệp định th, Những cơ quan liên quan tới hoạt động xuất khẩu hàng dệt may vào thị trờng Hoa Kỳ Luật điều tiết nhập khẩu hàng dệt may vào thị trờng Hoa Kỳ Quy chế về nhãn mác hàng dệt may Quy định xuất sứ hàng dệt may Thực trạng ngành dệt may Hoa Kỳ Đánh giá chung về t

Hy vọng thông qua bài viết Hiệp định thương mại Việt-Mĩ . Cơ hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt Nam . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.