[Download] HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Tải về File Docx, PDF

HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nội dung Text: HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Download


– Quy hoạch các khu chức năng đô thị cần đảm bảo tính hệ thống, đồng thời đảm
bảo yêu cầu bố trí hỗn hợp nhiều loại chức năng khác nhau trong từng khu vực cụ thể
một cách hợp lý để đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt và bền vững cho từng khu vực đô
thị, tuân thủ theo cấu trúc chiến lược phát triển chung của tòan đô thị;
– Khu chức năng đô thị phải ở vị trí phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi
trường, bảo vệ cảnh…

Bạn đang xem: [Download] HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH File Docx, PDF về máy

HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Ban Quản lý Đường sắt đô thị: 29 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tel: (+84) 3930.9495 Fax: (+84) 3930.9497
  Website: www.maur-hcmc.vn

 2. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  Giới thiệu chung
  Theo Quyết định 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Thủ
  tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông thành phố Hồ
  Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 (gọi tắt là Quy hoạch 101)
  và điều chỉnh quy hoạch cục bộ hệ thống đường sắt đô thị đã được Ủy ban
  nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 14
  tháng 12 năm 2009; hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh bao
  gồm 07 tuyến tàu điện ngầm, 03 tuyến xe điện mặt đất hoặc monorail với tổng
  chiều dài khoảng 160 Km, cụ thể như sau:

 3. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 1
  (BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN)
  Thông tin chung:
   Hướng tuyến: Bến Thành (tại Quãng trường
  Quách Thị Trang) – Lê Lợi – Nguyễn Siêu –
  Ngô Văn Năm – Tôn Đức Thắng – Ba Son –
  Nguyễn Hữu Cảnh – Văn Thánh – Điện Biên Tuyến số 1:
  Bến Thành-Suối Tiên
  Phủ – cầu Sài Gòn – xa lộ Hà Nội.
   Tổng chiều dài: khoảng 19,7 km (2,6 km đi
  ngầm và 17,1 km đi trên cao).
   Số lượng ga: 14 (3 ga ngầm và 11 ga trên
  cao).
   Depot tại phường Long Bình, quận 9 với diện
  tích 27,4 ha.
   Nhà tài trợ: Nhật Bản (JICA – Japan
  Investment Cooperation Agency).
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 2,4 tỷ USD.
   Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác
  sơ tuyển lựa chọn nhà thầu để thực hiện cho các
  gói thầu chính. Đang trong giai đoạn lựa chọn
  nhà thầu.

 4. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 2
  (BẾN XE TÂY NINH – THỦ THIÊM)
  1. Thông tin chung:
   Hướng tuyến: Bến xe Tây Ninh – Trường Tuyến số 2:
  Bến xe Tây Ninh – Thủ Thiêm
  Chinh – Tham Lương – Cách Mạng Tháng Tám
  – Bến Thành – Thủ Thiêm;
   Depot Tham Lương tại Quận 12 với diện tích
  25 ha (dùng chung cho tuyến metro số 6);
   Tổng chiều dài: khoảng 19 km (theo QH 101).

 5. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 2
  (BẾN XE TÂY NINH – THỦ THIÊM)
  2. Phân kỳ đầu tư Dự án chia thành 2 giai
  đoạn: Tuyến số 2:
  Bến Thành – Tham Lương
  a) Giai đoạn 1 (Bến Thành – Tham Lương)
  Tổng chiều dài: khoảng 11,3 km (9,5 km đi
  ngầm và 1,8 km đi trên cao).
  Số lượng ga: 11 ga (10 ga ngầm và 01 ga trên
  cao).
  Các nhà tài trợ:
  + ADB – Ngân hàng Phát triển Châu Á.
  + KFW – Ngân hàng Tái thiết Đức.
  + EIB – Ngân hàng Đầu tư Châu Âu.
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 1,374 tỷ USD.
   Tình hình thực hiện:
  + Đang trong giai đoạn chuẩn bị ký kết hiệp
  định vay vốn với các nhà tài trợ.
  + Chuẩn bị tổ chức thực hiện đấu thầu các
  gói thầu của dự án.

 6. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 2
  (BẾN XE TÂY NINH – THỦ THIÊM) Tham Lương – Bến xe
  Tây Ninh

  b) Giai đoạn 2 (Bến Thành – Thủ Thiêm và
  Tham Lương – Bến xe Tây Ninh)
   Tổng chiều dài 2 đầu đoạn tuyến: khoảng
  8,678 km.
  Tổng mức đầu tư (ước tính): 900 triệu USD. Bến Thành – Thủ Thiêm

   Nhà tài trợ: Giai đoạn 2 của Dự án đang kêu
  gọi đầu tư từ các nguồn vốn ODA, BOT, …
  Tình hình thực hiện: Đang nghiên cứu lập Dự
  án đầu tư.

 7. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 3A
  (BẾN THÀNH – TÂN KIÊN)
  1. Thông tin chung:
   Hướng tuyến: Bến Thành (Quãng trường Quách
  Thị Trang) – Phạm Ngũ Lão – Ngã 6 Cộng Hòa –
  Hùng Vương – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương
  – Bến xe Miền Tây – Tân Kiên.
   Tổng chiều dài: khoảng 16,2 km Tuyến metro 3a
  Bến Thành – Tân Kiên
   Depot Tân Kiên tại huyện Bình Chánh với diện
  tích 25 ha.
   Nhà tài trợ: Dự án đang kêu gọi đầu tư từ các
  nguồn vốn ODA, BOT, … Depot Tân Kiên

   Tình hình thực hiện: Đang triển khai lập Dự án
  đầu tư tuyến metro số 3a từ Bến Thành – Bến xe
  Miền Tây (hiện hữu).

 8. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 3A
  (BẾN THÀNH – TÂN KIÊN)
  2. Phân kỳ đầu tư Dự án chia thành 2 giai đoạn:
  a) Giai đoạn 1 (Bến Thành – Bến xe Miền Tây)
   Tổng chiều dài: khoảng 9,7 km đi ngầm.
   Số lượng ga: 10 ga ngầm.
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 1,5 tỷ USD. Tuyến metro 3a
  Bến Thành –Bến xe
  b) Giai đoạn 2 (Bến xe Miền Tây – Tân Kiên) Miền Tây

  và depot Tân Kiên
   Tổng chiều dài: 6,5 km.
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 600 tỷ USD. Depot Tân Kiên

  Tân Kiên – Bến xe Miền
  Tây mới

 9. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 3B
  (NGÃ 6 CỘNG HÒA – HIỆP BÌNH
  PHƯỚC)
  Depot Hiệp
  Bình Phước

  Thông tin chung: Tuyến số 3b:
  Ngã 6 Cộng Hòa-
   Hướng tuyến: Ngã 6 Cộng Hòa – Nguyễn Thị Hiệp Bình Phước

  Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 –
  Hiệp Bình Phước.
   Tổng chiều dài: khoảng 12,1 km (9,1 km đi
  ngầm và 3 km đi trên cao).
   Depot tại Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức với
  diện tích 25 ha.
   Số lượng ga: 10 ga (8 ga ngầm và 2 ga trên cao)
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 1,2 tỷ USD.
   Nhà tài trợ: Dự án đang kêu gọi đầu tư từ các
  nguồn vốn ODA, BOT, …
   Tình hình thực hiện: Đang triển khai lập Dự án
  đầu tư.

 10. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
  METRO LINE 4
  (THẠNH XUÂN – NGUYỄN VĂN LINH)
  Depot Thạnh Xuân

  1. Thông tin chung:
  Tuyến số 4:
   Hướng tuyến: Thạnh Xuân (quận 12) – Hà Thạnh Xuân – Nguyễn Văn Linh

  Huy Giáp – Nguyễn Oanh – Nguyễn Kiệm –
  Phan Đình Phùng – Hai Bà Trưng – Bến
  Nhánh ra sân bay TSN
  Thành – Nguyễn Thái Học – Hoàng Diệu –
  Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh.
   Tổng chiều dài: khoảng 24 km (19 km đi
  ngầm và 5 km đi trên cao).
   Số lượng ga: 20 (15 ga ngầm và 5 ga trên
  cao).
   Depot số 1 với diện tích 30 ha tại phường
  Thạnh Xuân, Quận Gò Vấp;
   Depot số 2 với diện tích 25 ha tại Rạch Cây Depot Nhà Bè

  Khô, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 2,5 tỷ USD.
   Nhà tài trợ: Dự án đang kêu gọi đầu tư từ
  các nguồn vốn ODA, BOT,…
   Tình hình thực hiện: đang triển khai lập Dự
  án đầu tư.

 11. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 4
  (THẠNH XUÂN – NGUYỄN VĂN LINH)
  2. Điều chỉnh quy hoạch:
  Tuyến metro số 4 có 1 số điều chỉnh đang
  được Hội đồng Tư vấn Đường sắt đô thị kiến
  nghị trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp
  thuận, cụ thể như sau:
  + Đoạn điều chỉnh hướng tuyến đi qua đường
  Nguyễn Hữu Thọ (trục đường Bắc Nam) thay
  cho đường Lê Văn Lương;
  + Kéo dài từ Nguyễn Văn Linh đến Khu đô thị
  Hiệp Phước dài khoảng 12 km. Đoạn điều chỉnh cục bộ

  + Nhánh nối vào sân bay Tân Sơn Nhất
  + Bố trí depot số 2 tại Khu đô thị cảng Hiệp
  Phước, huyện Nhà Bè.

  Nguyễn Văn Linh – Khu đô thị
  Hiệp Phước

 12. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 5
  (BẾN XE CẦN GIUỘC MỚI – CẦU SÀI GÒN)
  1. Thông tin chung:
   Hướng tuyến: Bến xe Cần Giuộc mới – Quốc
  lộ 50 – Tùng Thiện Vương – Lý Thường Kiệt –
  Hoàng Văn Thụ – Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng Nhánh vào sân bay TSN

  – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn.
   Depot tại huyện Bình Chánh với diện tích 25
  ha.
   Tổng chiều dài: khoảng 26 km. Tuyến số 5:
  Bến xe Cần Giuộc
  mới -Cầu Sài Gòn
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 2,3 tỷ USD.
   Tình hình thực hiện: đang triển khai lập Dự án
  đầu tư.

 13. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 5
  (BẾN XE CẦN GIUỘC MỚI – CẦU SÀI GÒN)
  2. Phân kỳ đầu tư Dự án chia thành 2 giai
  đoạn:
  a) Giai đoạn 1 (Ngã 4 Bảy Hiền – Cầu Sài Tuyến số 5:
  Gòn) Ngã 4 Bảy Hiền
  -Cầu Sài Gòn
  Nhánh vào sân bay TSN
   Tổng chiều dài: khoảng 11,2 km (bao gồm
  nhánh vào sân bay Tân Sơn Nhất).
   Số lượng ga: 9 ga (8 ga ngầm và 01 ga cao).
   Depot mini tại công viên Hoàng Văn Thụ.
   Nhà tài trợ: Vương quốc Tây Ban Nha (vốn
  ODA).
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 1,031 tỷ EURO
  (bao gồm nhánh vào sân bay Tân Sơn Nhất).

 14. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 5
  (BẾN XE CẦN GIUỘC MỚI – CẦU SÀI
  GÒN)
  b) Giai đoạn 2 (Ngã 4 Bảy Hiền – Bến xe Cần
  Giuộc mới) và depot Bình Chánh.
   Tổng chiều dài: khoảng 14,8 km (7,4 km
  ngầm và 7,4 km đi cao).
   Số lượng ga: 13 ga (6 ga cao và 7 ga ngầm).
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 1,1 tỷ USD.
   Nhà tài trợ: Giai đoạn 2 của Dự án đang kêu
  gọi đầu tư từ các nguồn vốn ODA, BOT, … Tuyến số 5:
  Ngã 4 Bảy Hiền –
  Bến xe Cần Giuộc
  mới

 15. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  METRO LINE 6
  (BÀ QUẸO – VÒNG XOAY PHÚ LÂM)
  Thông tin chung:
   Hướng tuyến: Trường Chinh – Âu Cơ – Lũy
  Bán Bích – Tân Hóa – Vòng xoay Phú Lâm.
   Tổng chiều dài: 6,7 km đi ngầm.
   Số lượng ga: 7 ga ngầm.
   Depot dùng chung với tuyến số 2 tại Depot Tuyến số 6:
  Bà Quẹo – Vòng
  Tham Lương. xoay Phú Lâm

   Tổng mức đầu tư (ước tính): 600 triệu USD.
   Nhà tài trợ: Dự án đang kêu gọi đầu tư từ các
  nguồn vốn ODA, BOT, …
  Tình hình thực hiện: đang triển khai lập Dự
  án đầu tư.

 16. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  TUYẾN TRAMWAY SỐ 1
  (SÀI GÒN – CHỢ LỚN – BẾN XE
  MIỀN TÂY)
  Thông tin chung:
   Hướng tuyến: Tôn Đức Thắng – Đại lộ Đông
  Tây – Lý Chiêu Hoàng – D2.
   Tổng chiều dài: khoảng 12,2 km (đi trên mặt
  đất).
   Số lượng ga: 23 ga (5 ga chính và 18 bến
  khách).
   Depot tại Bến xe Miền Tây với diện tích 2,1
  ha.
  Tuyến LRT số 1:
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 250 triệu USD. Sài Gòn-Chợ Lớn-
  Bến xe Miền Tây
   Nhà tài trợ: Dự án đang kêu gọi đầu tư từ các Depot tại Bến xe
  Miền Tây
  nguồn vốn ODA, BOT, …
   Tình hình thực hiện: chuẩn bị triển khai lập
  Dự án đầu tư.

 17. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  TUYẾN XE ĐIỆN MẶT ĐẤT HOẶC
  MONORAIL SỐ 2
  (NGUYỄN VĂN LINH – QUẬN 2)

  Thông tin chung:
   Hướng tuyến: Quốc lộ 50 – Nguyễn Văn
  Linh – Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
   Depot rộng 5 ha tại huyện Bình Chánh.
   Tổng chiều dài: 14 km.
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 350 triệu USD.
  Depot tuyến
   Nhà tài trợ: Dự án đang kêu gọi đầu tư từ Monorail số 2

  các nguồn vốn ODA, BOT, …
  Tình hình thực hiện: chuẩn bị triển khai lập Tuyến Monorail số 2: Nguyễn
  Văn Linh – Quận 2
  Dự án đầu tư.

 18. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  Depot tuyến LRT số 3
  TUYẾN MONORAIL SỐ 3
  (NGÃ 6 GÒ VẤP – CÔNG VIÊN Tuyến LRT số 3:
  Ngã 6 Gò Vấp – CV phần
  mềm Quang Trung – Ga Tân
  PHẦN MỀM QUANG TRUNG – GA Thới Hiệp

  TÂN THỚI HIỆP)
  Thông tin chung:
   Hướng tuyến : Ngã 6 Gò Vấp – Công viên
  phần mềm Quang Trung – Ga Tân Thới Hiệp.
   Depot tại quận 12 với diện tích 5 ha.
   Tổng chiều dài: 8,5 km.
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 200 triệu USD.
   Nhà tài trợ: Dự án đang kêu gọi đầu tư từ các
  nguồn vốn ODA, BOT, …
  Tình hình thực hiện: chuẩn bị triển khai lập
  Dự án đầu tư.

 19. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  NHÀ GA TRUNG TÂM
  BẾN THÀNH
  Thông tin chung:
   Nhà ga Trung tâm Bến Thành trung
  chuyển giữa các tuyến số 1, số 2 và số 4.
   Địa điểm: Quảng trường Quách Thị
  Trang. Nhà ga Trung tâm
  Bến Thành
   Tổng mức đầu tư (ước tính): 150 triệu
  USD.
   Nhà tài trợ: Dự án đang kêu gọi đầu
  tư từ các nguồn vốn ODA, BOT, …
   Tình hình thực hiện: đang trong giai
  đoạn thực hiện Báo cáo nghiên cứu tiền
  khả thi dự án.

 20. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

  Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

  Ban Quản lý Đường sắt đô thị
  29 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Tel: (+84) 3930.9495 Fax: (+84) 3930.9497
  Website: www.maur-hcmc.vn

Download tài liệu HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH File Docx, PDF về máy