Tài LiệuTài Liệu Kỹ Năng Mềm

[Download] hành vi tổ chức – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 14:28

tài liệu về hành vi tổ chức của trường ĐH Mở thành phố Hồ Chí Min T T R R Ư Ư Ờ Ờ N N G G Đ Đ Ạ Ạ I I H H Ọ Ọ C C M M Ở Ở T T P P . . H H C C M M Th.S TẠ THỊ HỒNG HẠNH Biên soạn       HÀNH VI TỔ CHỨC 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÀNH VI TỔ CHỨC Biên soạn: Th.S TẠ THỊ HỒNG HẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3 BÀI GIỚI THIỆU Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo từ xa của Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, môn Hành vi tổ chức là một môn học dành cho tất cả mọi người đang và sẽ làm việc trong các tổ chức. Môn học không chỉ thú vị và hữu ích đối với những người làm công tác quản lý mà một nhân viên bình thường cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu để giải thích cho các hành vi của mình trong tổ chức. Trong môn học này, chúng ta cũng có thể tìm thấy những câu trả lời cho các câu hỏi: nhu cầu động viên và thái độ của của người lao động diễn ra như thế nào? Giá trị đã định hình hành vi trong tổ chức ra sao? Làm thế nào để bố trí một công việc phù hợp với tính cách, khả năng để gia tăng mức độ hài lòng cho nhân viên và tăng hiệu quả của tổ chức? Chúng ta cũng s ẽ giải thích được mối liên quan giữa hành vi cá nhân với nhóm và với tổ chức nơi họ đang làm việc? Tóm lại, hành vi tổ chức sẽ cho chúng ta biết được những yếu tố ảnh hưởng đến các hành vi như năng suất, tỉ lệ vắng mặt, mức thuyên chuyển và sự hài lòng trong công việc. Đây là những hành vi mà nhà quản trị thật sự quan tâm và luôn suy nghĩ để tìm ra những phương cách tác động đến chúng nhằm đạt được những hành vi như mong đợi. Đối với nhân viên, thông qua môn học sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn, hiểu rõ những kỳ vọng của nhà quản lý đối với mình hơn để có những điều chỉnh thích hợp. 4 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đưa ra một tài liệu hướng dẫn sao cho các bạn cảm thấy dễ dàng và thú vị khi nghiên cứu, nhưng chắc chắn sẽ vẫn còn những vấn đề cần phải giải thích thêm. Các bạn cũng đều biết nói về con người và hành vi của họ, dù chỉ trong phạm vi tổ chức nơi họ làm việc, cũng rất phức tạp và nh ạy cảm. Hãy cố gắng vượt qua khó khăn và cùng chúng tôi khám phá một lĩnh vực nghiên cứu hữu ích cho tất cả chúng ta nhé. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi hoặc góp ý cho chúng tôi để chúng ta có thêm một tài liệu hướng dẫn học tập hay và bổ ích. Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn hành vi tổ chức, học viên sẽ nắm được những vấn đề sau: – Giải thích được mô hình hành vi tổ chức với các bi ến phụ thuộc và biến độc lập. – Biết được các yếu tố liên quan đến cấp độ cá nhân như đặc tính tiểu sử, khả năng, tính cách, học tập, nhận thức, giá trị, thái độ, sự hài lòng và động cơ đã ảnh hưởng như thế nào đến các hành vi trong tổ chức. – Giải thích được những ảnh hưởng của các biến trong cấp độ nhóm như mô hình hành vi nhóm, truyền thông, lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn đến kết quả công việc và sự hài lòng của nhóm. – Nêu lên những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hóa tổ chức đến những hành vi mà nhà quản trị quan tâm. 5 Nội dung: Môn học sẽ được chia làm 9 bài với những nội dung chính của từng bài như sau: Bài 1: Nhập môn hành vi tổ chức. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu khái niệm về hành vi tổ chức. Giới thiệu mô hình hành vi tổ chức với các biến phụ thuộc liên quan đến hành vi và các biến độc lập. Ngoài ra, bài học cũng đề cập đến những đóng góp của các môn học khác cho lĩnh vực này và mối quan hệ giữ a hành vi tổ chức với công tác quản lý. Bài 2: Cơ sở của hành vi cá nhân. Ở bài 2, môn học sẽ trình bày những biến độc lập ở cấp độ cá nhân như đặc tính tiểu sử, khả năng và tính cách có ảnh hưởng đến hành vi tổ chức. Cũng trong phần này, các bạn sẽ được giới thiệu tóm tắt một số lý thuyết học tập và ứng dụng của các lý thuyết này đến việc thay đổ i hành vi. Bài 3: Nhận thức, thái độ, giá trị và sự hài lòng trong công việc. Nội dung bài 3 sẽ trình bày quá trình diễn ra nhận thức và các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức. Ngoài ra, bài 3 cũng đề cập đến lý thuyết quy kết, lý thuyết này giúp chúng ta giải thích những hành vi của người khác là do ý muốn chủ quan của họ hay do những nguyên nhân khách quan tác động. Bên cạnh đó, khi phán xét con người, chắc chắn chúng ta không thể 6 tránh khỏi một số hạn chế, những hạn chế này cũng sẽ được nêu lên ở phần A của bài. Trong phần B, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị với các phần: khái niệm về giá trị, nguồn gốc của hệ thống giá trị, các dạng giá trị và giá trị giữa các nền văn hóa khác nhau. Ở phần C, khi nói về thái độ, chúng ta sẽ đi vào phân tích mô hình thái độ và hành vi, các dạng thái độ trong tổ chức. Ngoài ra, bấ t hoà nhận thức luôn diễn ra trong mỗi con người, phân tích về mối bất hòa này cũng như cách giải quyết sẽ được trình bày cụ thể trong nội dung C. Phần cuối trong bài 3 sẽ đề cập đến sự hài lòng với vai trò là biến độc lập và tìm hiểu tác động của nó đến năng suất, tỉ lệ vắng mặt và mức thuyên chuyển. Bài 4: Động viên người lao động. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩ a về động viên và quá trình động viên. Phần quan trọng nhất ở đây chính là những lý thuyết về động viên như bậc thang Maslow; lý thuyết X, Y; học thuyết hai nhân tố; lý thuyết ERG; lý thuyết McCelland; lý thuyết mong đợi; lý thuyết thiết lập mục tiêu và lý thuyết công bằng. Thông qua các lý thuyết này, nhà quản lý có thể rút ra được các hình thức động viên phù hợp để đạt được hành vi mong đợi trong nhân viên. Bài 5: Cơ sở hành vi của nhóm. Ở bài 4, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu hành vi ở cấp độ nhóm với các nội dung như định nghĩa về nhóm, lý do hình thành nhóm. Điểm đáng chú ý trong bài này là mô hình hành vi làm việc nhóm, mô hình giúp chúng ta giải thích những tác động tới hành vi ở cấp độ này. Phần 7 cuối của bài sẽ nói về vấn đề ra quyết định theo nhóm và một số kỹ thuật ra quyết định đi kèm. Bài 6: Truyền thông trong nhóm và trong tổ chức. Trong vấn đề truyền thông ảnh hưởng đến hành vi của nhóm, chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa về truyền thông, các dạng truyền thông trong tổ chức, quy trình truyền thông và các vấn đề liên quan đến tin đồn và tin hành lang. Điểm quan trọng của bài là đề cập đế n sự lựa chọn kênh truyền thông cho phù hợp với thông tin muốn chuyển tải. Bài 6 cũng nói đến các yếu tố cản trở truyền thông và biện pháp nâng cao hiệu quả truyền thông. Bài 7: Nghệ thuật lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn. Bài 7 được chia thành 3 phần chính: nghệ thuật lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn. Trong phần nghệ thuật lãnh đạo, chúng ta sẽ tìm hiểu các lý thuyết phân tích về phong cách lãnh đạo trong tổ chức như lý thuyế t hành vi của đại học Michigan và Ohio, lý thuyết tình huống của Fiedler, lý thuyết Heysen và Blanchard và lý thuyết đường dẫn, mục tiêu. Ở phần B, quyền lực được nói đến với các vấn đề về khái niệm, mô hình quyền lực và sách lược khi sử dụng quyền lực. Trong phần cuối của bài, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các quan điểm về mâu thuẫn và tiến trình diễn ra mâu thuẫn. 8 Bài 8: Cơ cấu tổ chức. Bài 8 sẽ trình bày với chúng ta một số biến độc lập ở cấp độ tổ chức ảnh hưởng đến hành vi như thế nào. Nội dung của bài sẽ giới thiệu các yếu tố chính yếu hình thành nên cơ cấu tổ chức, các hình thức thiết kế cơ cấu tổ chức phổ biến, và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quyết đị nh thiết kế cơ cấu tổ chức. Bài 9: Văn hóa tổ chức. Bài 9 sẽ đi vào tìm hiểu khái niệm về văn hóa tổ chức, văn hóa mạnh và văn hóa yếu, văn hóa tổ chức và văn hóa quốc gia. Chúng ta cũng sẽ được học cách hình thành và duy trì văn hóa trong tổ chức như thế nào. Cuối cùng, trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu những hình thức mà tổ chức có thể áp dụng để lan truyền vă n hóa trong doanh nghiệp. Hướng dẫn học tập. Để đạt được các mục tiêu do môn học đề ra, chủ yếu các bạn phải dựa vào tài liệu hướng dẫn học tập, cố gắng nắm bắt được các khái niệm quan trọng ở các bài và làm một số câu trắc nghiệm ở cuối bài. Trong thời gian sắp tới, các bạn có thể đón đọc thêm một số sách về hành vi tổ chức do các gi ảng viên của đại học Mở TP.HCM giới thiệu. Ngoài ra, các tình huống liên quan đến môn học và cách giải quyết sẽ được phát hành kèm theo nhằm hỗ trợ cho các bạn học tốt hơn và đạt được các mục tiêu của môn học. 9 Tài liệu tham khảo: Trong phần tài liệu tham khảo, các bạn có thể tìm đọc một số sách sau đây: Tham khảo chính: Robbins S.P. (1999), Organizational Behavior, United State of America: Prentice-Hall International Inc. McShane S.L., Von Glinow M.A.(2005), Organizational Behavior, NewYork: McGraw-Hill Co. Nguyễn Hữu Lam (1998), Hành vi tổ chức, TP.HCM: Nhà xuất bản Giáo Dục Địa chỉ liên lạc, phản hồi. Trong trường hợp cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến bài học và bài tập trắc nghiệm, các học viên có thể liên lạc với tác giả bằng các hình thức sau đây: TẠ THỊ HỒNG HẠNH Điện thoại: 0908610022 Email: hanh.tth@ou.edu.vn hay hanhtthvn@yahoo.com 10 Bài 1: NHẬP MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 1 với tên gọi “Nhập môn hành vi tổ chức’ Đọc bài đầu tiên này, có thể các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu bởi đây là bài giới thiệu khái quát chung cho cả môn họ, có nhiều vấn đề phải đi sâu vào nghiên cứu mới có thể nắm bắt được và hiểu được. Tuy nhiên, các bạn không nên nản lòng. Những bài học tiếp theo sẽ từng bước giải thích những nội dung mà bài 1 đã đề cập. Trước khi bắt đầu đọc nội dung bài này, các bạn hãy đặt ra 3 câu hỏi như sau: 1. Hành vi tổ chức là gì? 2. Hành vi tổ chức được nghiên cứu như thế nào? 3. Hành vi tổ chức có liên quan gì đến quản lý? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm câu trả lời cho 3 câu hỏi trên nhé. I. Khái niệm về hành vi tổ chức. Nói một cách đơn giản, hành vi tổ chức nghiên cứu những đ iều mà con người suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong một tổ chức (Mc Shane et al., 2005). dụ, một nhân viên thường hay vắng mặt trong tổ chức, hành vi này nói lên điều gì? Người nhân viên này có hài lòng với công việc của mình không? Anh ta nghĩ về tổ chức như thế nào mà lại có hành động như vậy? Đó chính là điều mà các học giả về hành vi tổ chức quan tâm. Họ đã tiến hành nghiên cứu để tìm ra những yế u tố ảnh hưởng […]… của cá nhân và nhóm lên hành vi trong tổ chức, từ đó cải thiện hiệu quả của tổ chức a Đúng b Sai 18 Hình 1.1 Sơ đồ hành vi tổ chức Hành vi tổ chức Cấp độ tổ chức Cơ cấu tổ chức Văn hóa tổ hứ Năng suất Ra quyết định của nhóm Vắng mặt Lãnh đạo Cấp độ nhóm Truyền thông Thuyên chuyển Cơ cấu nhóm Xung đột Quyền lực Hài lòng 19 Đặc tính tiểu sử Nhận thức Cấp độ cá nhân Tính cách Động vi n Quyết định cá nhân… của hành vi tổ chức a Nhóm b Biến phụ thuộc c Cá nhân d Tổ chức 6 Hành vi tổ chức giúp giải thích những vấn đề sau ngoại trừ: a Tìm hiểu tác động của cá nhân đến hành vi b Tìm hiểu tác động của tổ chức đến hành vi 21 c Tìm hiểu tác động của nhóm đến hành vi d Cải thiện kỹ năng kỹ thuật của nhà quản lý 7 Những yếu tố chính yếu mà chúng ta muốn giải thích hay dự báo trong mô hình hành vi tổ chức thì được… dạng hành vi quan trọng, đó là: – Năng suất làm vi c – Sự vắng mặt – Tỷ lệ thuyên chuyển – Mức độ hài lòng của nhân vi n trong tổ chức Khi đi vào phân tích mô hình hành vi tổ chức, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ hơn về 4 hành vi kể trên II Phân tích mô hình hành vi tổ chức Mô hình hành vi tổ chức được xây dựng dựa trên hàm số toán học là Y=f(X) trong đó Y là biến phụ thuộc- đối tượng nghiên cứu của môn… thuẫn trong nhóm Các biến ở cấp độ tổ chức: – Cơ cấu tổ chức – Văn hóa tổ chức – Chính sách nhân sự của tổ chức Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc những yếu tố này ảnh hưởng đến hành vi nhân vi n như thế nào? Câu trả lời này sẽ được tìm thấy trong các bài kế tiếp Riêng đối với chính sách nhân sự trong tổ chức, chúng ta sẽ tìm hiểu trong môn học quản trị nhân sự Mô hình hành vi tổ chức trên thực tế cũng đề cập đến… khác cho hành vi tổ chức Môn học Đề tài liên quan đến hành vi tổ chức Tâm lý học Nhận thức, thái độ, tính cách, động vi n, hài lòng và nghệ thuật lãnh đạo Xã hội học Làm vi c nhóm, vai trò, truyền thông, quyền lực, cơ cấu tổ chức Tâm lý xã hội Thái độ, truyền thông, hoạt động của nhóm và ra quyết định Nhân chủng Văn hóa tổ chức học Khoa học chính Mâu thuẫn, liên minh, quyền lực trị trong tổ chức, ra… thuyên chuyển và sự hài lòng của nhân vi n Biến độc lập giải thích hành vi của nhân vi n trong tổ chức và được chia thành 3 cấp: cấp độ cá nhân, cấp độ nhóm và cấp độ tổ chức Sự liên hệ giữa các biến này được tóm tắt bằng sơ đồ 1.1 – Hành vi tổ chức góp phần nâng cao kỹ năng con người của nhà quản lý, đây là một kỹ năng quan trọng giúp nhà quản trị thành công và làm vi c có hiệu quả Cuối cùng chúng tôi… góp cho sự hình thành và phát triển của hành vi tổ chức Chúng tôi muốn nói thêm những đóng góp của các lĩnh vực khác cho sự hình thành và phát triển của Hành vi tổ chức Đó là rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu hành vi như: tâm lý học, xã hội học, tâm lý xã hội học, nhân chủng học và khoa học chính trị 1 Tâm lý học là một môn khoa học tìm cách đánh giá, giải thích và đôi khi thay đổi cả hành vi con người cũng… học Môn quản trị học đề cập đến nhà quản lý và nơi họ làm vi c, tức là một tổ chức Nhà quản lý làm gì trong tổ chức đó? Họ phải tổ chức thực hiện công vi c thông qua những người khác Cụ thể hơn là họ phải thực hiện các chức năng: Hoạch định – Tổ chức – Lãnh đạo – Kiểm soát Để thực hiện tốt các chức năng này, nhà quản lý cần có những kỹ năng làm vi c như: – Kỹ năng kỹ thuật (technical skills)- khả năng… đi cắm trại và khi đi phỏng vấn xin vi c, một người có thể thể hiện hai hành vi tính cách khác nhau Lúc cắm trại thì đùa giỡn, nghịch ngợm nhưng lúc phỏng vấn xin vi c lại tỏ ra rất nghiêm túc 2 Những tính cách ảnh hưởng chủ yếu đến hành vi tổ chức Các nghiên cứu gần đây cho thấy đặc điểm tính cách có thể giúp chúng ta dự đoán được các hành vi của nhân vi n trong tổ chức dụ, phản 30 ứng của họ khi… và hành động của nhân vi n Kết luận rút ra từ nghiên cứu này là có 3 nhóm yếu tố chính: – Bản thân mỗi cá nhân – Nhóm nơi cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ – Cơ cấu tổ chức mà cá nhân là một thành vi n Trên thực tế, có rất nhiều hành vi mà nhân vi n có thể biểu hiện trong công ty nhưng những nhà nghiên cứu môn học này chỉ quan tâm và đề cập đến 4 dạng hành vi quan trọng, đó là: – Năng suất làm vi c . mô hình hành vi tổ chức, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ hơn về 4 hành vi kể trên. II. Phân tích mô hình hành vi tổ chức. Mô hình hành vi tổ chức được. đặt ra 3 câu hỏi như sau: 1. Hành vi tổ chức là gì? 2. Hành vi tổ chức được nghiên cứu như thế nào? 3. Hành vi tổ chức có liên quan gì đến quản lý?

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] hành vi tổ chức – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: hành vi tổ chức, hành vi tổ chức, hành vi tổ chức, Đối tượng nghiên cứu của môn học các biến phụ thuộc, Hành vi tổ chức giúp giải thích những vấn đề sau ngoại trừ:, Khái niệm về hành vi tổ chức. Đặc tính tiểu sử:, Các yếu tố ảnh hưởng đến tính cách. Những tính cách ảnh hưởng chủ yếu đến hành vi tổ chức., Các dạng lý thuyết học tập, Nhận thức: Quá trình nhận thức., Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức. 1. Người nhận thức., Lý thuyết quy kết attribution theory., Những hạn chế trong phán xét người khác. Mối liên hệ giữa nhận thức và ra quyết định cá nhân, Các dạng giá trị Các giá trị giữa những nền văn hóa khác nhau, Các loại thái độ Lý thuyết bất hòa nhận thức., Đo lường sự hài lòng trong cơng việc Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong cơng việc, Sự hài lòng với cơng việc ở vai trò là biến độc lập., Lý thuyết bậc thang nhu cầu Lý thuyết X, Y. Lý thuyết hai nhân tố., Lý thuyết McClelland về nhu cầu, Lý thuyết mong đợi., Lý thuyết thiết lập mục tiêu., Lý thuyết công bằng, Các điều kiện bên ngồi ảnh hưởng đến nhóm Nguồn lực của các thành viên trong nhóm., Cấu trúc của nhóm., Ưu và nhược điểm của việc ra quyết định theo nhóm. Kỹ thuật ra quyết định theo nhóm, Khái niệm. Các chức năng của truyền thông:, Khái niệm về động viên. Lựa chọn kênh truyền thông., Yếu tố nhận thức chọn lọc. Ngôn ngữ. Thông tin quá tải., Định nghĩa quyền lực: Mơ hình quyền lực trong tổ chức, Cơ cấu quan liêu Cơ cấu ma trận, Quy mô của tổ chức Công nghệ, Mơi trường bên ngồi, Tìm hiểu về văn hóa tổ chức, Yếu tố hình thành: Triết lý của người sáng lập ra tổ chức Yếu tố duy trì

Hy vọng thông qua bài viết hành vi tổ chức . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button