[Download] HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VA KHU ĐÔ THỊ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 17:38

Download

Đối với công ty việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là công tác trọng tâm. Mục lục Lời mở đầu Nền kinh tế thị trường hoạt động theo quy luật kinh tế khách quan đã tạo ra một thị trường cạnh tranh khốc liệt, mà để tồn tại, phát triển trong môi trường đó thì các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, cải tiến kỹ thuật cũng như thay đổi cho phù hợp với thị trường. Các doanh nghiệp phải tìm ra cho mình một cơ cấu tổ chức để có thể phát huy hết nội lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Trong quá trình thực tập, sinh viên có thể trang bị cho mình kiến thức thực tế để bổ sung kiến thức mang tính chất Hàn Lâm khi nghiên cứu, học tập trong trường đại học. Trong khi thực tập tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà khu đô thị, em đã tìm hiểu được những thông tin về cách thức hạch toán kế toán tại phòng Tài chính kế toán. Qua quá trình thực tập tại doanh nghiệp, em đã được tiếp xúc với hoạt động kế toán trên thực tế về cách thức vận dụng kiến thức lý luận vào thực tế, hiểu biết về công tác kế toán tại doanh nghiệp. Em được tiếp xúc với quy trình ghi sổ, chứng từ áp dụng các sổ sách kế toán liên quan, cũng như báo cáo tài chính. Đối với công ty việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm luôn là công tác trọng tâm. Tính giá thành sản phẩm xây lắp giúp công ty có thể bù đắp chi phí lập giá. Thông qua chỉ tiêu giá thành công ty không những xác định được kết quả sản xuất kinh doanh mà còn có cơ sở để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch xây lắp công trình đã đề ra, từ đó công ty đề ra giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý kinh doanh tốt hơn. Với ý nghĩa đó, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị”. Nội dung nghiên cứu đề tài gồm 2 phần: Phần I – Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị Phần II – Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị CHƯƠNG I – THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ VA KHU ĐÔ THỊ 1. Tổng quan về doanh nghiệp 1.1 Quá trình hình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà khu đô thị – Bộ Xây dựng, được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH Nhà nước một thành viên theo quyết định số 2258/QĐ—BXD ngày 08/12/2005 của Bộ Xây dựng. – Tên tiếng việt: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị. – Tên thường gọi: Công ty dịch vụ nhà khu đô thị. – Tên giao dịch quốc tế: HOUSING AND URBAN SERVICES COMPANY. – Tên viết tắt: HUS. Trụ sở chính của công ty: đặt tại khu dịch vụ tổng hợp nhà Hồ Linh Đàm – phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội Tiền thân của công ty dịch vụ nhà khu đô thị đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Đầu Tư phát triển nhà đô thị Bộ Xây dựng là xí nghiệp dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí được thành lập theo quyết định số 1125/QĐ- BXD ngày 5/11/1998 chính thức đi vào hoạt động kinh doanh từ tháng 1 năm 1999 với cơ cấu tổ chức là 03 phòng ban chức năng, 04 đội, 02 tổ trực thuộc xí nghiệp với tổng số CBCNV khoảng trên 70 người. Cho đến năm 2000, năm đánh dấu bước trưởng thành của đơn vị về cả lượng chất, cùng với sự phát triển từ công ty thành tổng công ty đầu tư phát triển nhà đô thị là sự kiện Bộ Xây dựng ra quyết định số 823/QĐ – BXD ngày 19/6/2000 về việc thành lập công ty dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí trên cơ sở sắp xếp lại xí nghiệp dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí. Cùng với việc triển khai thực hiện nhiều dự án khu đô thị mới nhà trong khắp cả nước của Tổng công ty là sự kiện ngày 14/6/2001, Tổng công ty có quyết định thành lập xí nghiệp quản lý nhà cao tầng trực thuộc công ty dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí (nay là công ty dịch vụ nhà khu đô thị), đánh dấu sự phát triển của công ty theo chiều hướng mới, trọng điểm của công ty là quản lý nhà cao tầng nhưng không coi nhẹ các loại hình dịch vụ khác, cùng với sự phát triển về mặt quy mô, cơ cấu nhân sự của công ty cũng tăng lên với tổng số CBCNV trong toàn công ty là 206 người Với chiến lược phát triển khu đô thị mới nhà của Tổng công ty đến năm 2010, ngày 16/10/2001 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quyết định số 1678/QĐ – BXD về việc chuyển công ty dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí – doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đổi tên thành công ty dịch vụ nhà khu đô thị. Từ sự chuyển đổi quan trọng này đội ngũ CBCNV cũng dần trưởng thành theo kịp với sự phát triển chung của tổng công ty, đến năm 2002 số lao động làm việc tại công ty tăng lên 342 người so với năm 1999 đến cuối kỳ năm 2003 là 478 người. – Năm 2005, thực hiện chủ chương của nhà nước về việc đổi mới sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã tiến hành các bước cần thiết tiến hành sắp xếp lại toàn bộ lao động hiện có làm cơ sở cho việc chuyển sang mô hình công ty TNHH Nhà nước một thành viên đến ngày 08/12/2005 đã có quyết định số 2258/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển công ty dịch vụ nhà khu đô thị thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị thành công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị (HUS). Công ty là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện chế độ hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có các quyền nghĩa vụ theo luật định; có con dấu, vốn, tài sản, có tài khoản mở tại các ngân hàng theo quy định của nhà nước. Công ty được tổ chức hoạt động theo luật doanh nghiệp các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, theo điều lệ tổ chức hoạt động riêng của công ty do hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị phê duyệt Tại thời điểm chuyển đổi, công tytài khoản giao dịch là 21310000001554 tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Nam Hà Nội với số vốn điều lệ là 43.400.000.000 đồng (bốn ba tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn) trong đó: – Vốn điều lệ hình thành từ vốn chủ sở hữu chuyển từ công ty dịch vụ nhà khu đô thị là 12.762.000.000 Vốn điều lệ do Tổng công ty Đầu Tư phát triển nhà đô thị đầu tư bổ sung là 30.638.000.000. Tổ chức được uỷ quyền đại diện chủ sở hữu công ty là Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị; có địa chỉ tại số nhà 21 Kim Đồng – phường Giáp Bát – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội; điện thoại: 04.8647122; Email: hud@hn.vnn.vn Mục tiêu hoạt động của công ty là thực hiện cung ứng một số sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức Nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh khác phù hợp với năng lực của công ty, nhu cầu của thị trường do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị quyết định. 1.2 Ngành nghề (lĩnh vực) hoạt động chủ yếu của công ty – Đầu tư kinh doanh quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng cải tạo sữa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới, khu dân cư tập trung (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cơ điện công trình); – Cung cấp, quản lý các dịch vụ nhà cao tầng ; – Thi công xây lắp các công trình dân dụng , công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. – Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng ; – Dịch vụ vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp: thu gom vận chuyển rác thải, chất thải rắn, nghiên cứu thực nghiệm, đầu tư, vận hành khai thác chuyển giao công nghệ về xử lý, chế biến các chất thải đô thị; thiết kế, thi công, quản lý chăm sóc vườn hoa thảm cỏ, công viên cây xanh, cây xanh đường phố; sản xuất cung ứng cây giống, con giống, cây cảnh, nuôi chim thú, nuôi trồng thuỷ sản; – Quản lý khai thác dịch vụ thể thao giải trí: tennis, cầu lông, bóng bàn, bi-a, bể bơi nước nóng lạnh, thể dục thẩm mỹ, thể hình, vui chơi mặt nước các trò chơi khác trong công viên, sân bãi, bơi thuyền, công viên nước; câu cá; Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, trường, karaoke, sàn diễn, vật lý trị liệu, xông hơi, xoa bóp, ăn uống giải khát; – Đại lý xăng dầu; – Khai thác các dịch vụ đô thị: sân bãi đỗ xe, rửa sửa chữa nhỏ ôtô, xe máy; trông giữ ô tô xe máy; – Cung cấp các dịch vụ thông tin tuyên truyền; – Khai thác quản lý các dịch vụ văn phòng; – Đầu tư khai thác du lịch sinh thái; – Cung cấp các dịch vụ bảo vệ trong các dự án đầu tư nhà khu đô thị; – Lập dự án đầu tư (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình), triển khai thực hiện quản lý dự án phát triển nhà, khu đô thị khu công nghiệp (trừ kinh doanh bất động sản); – Kinh doanh dịch vụ giặt là; Trong những năm qua, doanh nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng kể: Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp với mục đích đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh để tăng doanh thu cho công ty tạo ra dịch vụ đồng bộ khép kín tăng tính hấp dẫn đối với khách hàng đến định cư sinh sống trong dự án, đồng thời tăng nguồn thu để bù đắp một phần cho các chi phí hoạt động quản lý đô thị, công ty đã không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ tận dụng khai thác những lợi thế về hạ tầng, địa điểm, thực hiện quy hoạch, sắp xếp, điều chỉnh lại các bộ phận kinh doanh, đẩy mạnh kinh doanh các loại hình, địa điểm cũ đã có từ các năm trước, đơn vị còn mở mạnh kinh doanh các loại hình, địa điểm cũ đã có từ các năm trước, đơn vị còn mở rộng kinh doanh dịch vụ mới như dịch vụ vệ sinh làm sạch, dịch vụ bán cho thuê cây cảnh. Thực hiện giao khoán gắn với doanh thu nhưng vẫn phải mang yếu tố phục vụ đô thị để tăng tính hấp dẫn cho dự án. Trên cơ sở được công ty giao khoán các bộ phận kinh doanh chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp bố trí nhân sự, tiếp thị quảng cáo thu hút khách hàng. Do đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong năm đã đạt được những kết quả nổi bật. Công ty trong những năm qua đã tiếp nhận quản lý các khu chung cư Định Công, Mỹ Đình, Bán đảo hồ Linh Đàm, công ty cũng đã quản lý rất tốt các khối nhà chung cư tại các dự án X1, X2 Bắc Linh Đàm mở rộng, Pháp Vân- Tứ Hiệp, Văn Quán – Yên Phúc, . Dịch vụ cung cấp đến với người dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh trật tự trong nhà chung cư được duy trì ổn định, tài sản của nhân dân được đảm bảo, giữ gìn an toàn. Các chung cư cao tầng thường xuyên được kiểm tra, duy tu sửa chữa kịp thời, không có tình trạng cơi nới căn hộ, thay đổi thiết kế gây ảnh hưởng tới kết cấu kiến trúc nhà chung cư. Trang thiết bị kỹ thuật của chung cư được vận hành, bảo dưỡng đúng quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật, các sự cố kỹ thuật được phát hiện khắc phục kịp thời nên không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của nhân dân. Công tác chăm sóc cây xanh, duy trì vệ sinh môi trường tại các dự án đã được công ty thực hiện tốt, tạo ra sự khác biệt về khu đô thị mới do tổng công ty làm chủ đầu tư trên khía cạnh: cảnh quan môi trường, màu xanh dự án, đường sá sạch sẽ, không khí trong lành, bồn hoa thảm cỏ trong nhà chung cư. Được sự quan tâm giúp đỡ tin tưởng giao nhiệm vụ của Tổng công ty, trong năm qua công ty đã đảm nhận thi công các công trình, hạng mục công trình có giá trị tương đối lớn. Các công trình do công ty thi công đều đảm bảo chất lượng tiến độ an toàn. 1.3 Đặc điểm về kết quả kinh doanh, quy trình kỹ thuật Trong những năm gần đây, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp đã ngày càng hoạt động có hiệu quả, vốn kinh doanh không những được bảo đảm mà ngày càng tăng lên nhanh chóng, lợi nhuận kinh doanh theo chiều ĐV tính: Đồng hướng tăng lên, hiệu quả kinh doanh tăng lên rõ rệt. thu nhập bình quân của người lao động vì thế mà tăng, đảm bảo đời sống, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả hơn. Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 73.830.705.800 76.429.569.000 90.928.306.500 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.726.100 1.625.600 1.536.800 Doanh thu thuần 73.828.979.700 76.427.943.400 90.926.769.700 Giá vốn hàng bán 69.265.564.046 71.360.569.800 76.657.413.470 Lợi nhuận gộp 4.563.415.654 5.067.373.600 14.269.356.230 Doanh thu tài chính 338.736.700 3.256.789.300 3.253.245.360 Chi phí tài chính 236.693.659 91.369.682 101.986.658 Chi phí bán hàng 9.981.900 20.569.836 Chi phí quản lý doanh nghiệp 69.986.356 29.474.900 38.256.326 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4.595.472.339 8.193.336.418 17.361.788.640 Thu nhập khác 40.051.600 35.265.600 26.356.240 Chi phí khác 12.372.000 11.256.300 14.256.536 Lợi nhuận khác 27.679.600 24.009.300 12.099.704 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.623.151.939 8.217.345.718 17.373.888.350 Số nộp ngân sách 2.427.256.000 3.196.365.000 4.553.356.200 Số vốn kinh doanh 22.139.528.385 34.313.489.021 45.359.689.200 Số lao động (Người) 777 812 1.046 Thu nhập bình quân 1 lao động/tháng 1.610.000 1.680.000 1.950.000 – Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh Quá trình tổ chức sản xuất: công ty hoạt động kinh doanh rất nhiều ngành nghề khác nhau, xây lắpmột ngành công ty tiến hành theo quy trình sau: 1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý Hoàn thiện Thi công cọc ép Thi công đóng cọc giằng buộc bể nước ngầm Thi công phần móng Thi công bê tông cột thép Xây gạch Chống thấm sàn vệ sinh xe nô mái Lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước Thi công phần thô Lắp thiết bị điện nước trát Vệ sinh kết cấu Lăn sơn ống tường Lát nền Ứng thanh toán tiền lương các khoản khác cho NLĐ Chuẩn bị mặt bằng Bàn giao Mô hình cơ cấu tổ chức công ty TNHH nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị: Đứng đầu công ty là ban giám đốc gồm: Giám đốc công ty 3 phó giám đốc thông qua kế hoạch phát triển của công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của các phòng ban của công ty, Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quyết định số lượng thành viên bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên của phòng, ban; phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó Giám đốc; thông qua định hướng phát triển của công ty, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sảngiá trị, Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm; Xác định mục tiêu hoạt động mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược tổng công ty thông qua; Quyết định cơ cấu tổ chức của P GIÁM ĐỐC P. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH Chi nhánh công ty – XN 1 Chi nhánh công ty – XN 2 GIÁM ĐỐC P GIÁM ĐỐC P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN P. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ P. ĐẦU TƯ P. QUẢN LÝ KỸ THUẬT P. KINH TẾ KẾ HOẠCH Chi nhánh công ty – XN 3 Chi nhánh công ty – TTDV Linh Đàm Đội cây xanh môi trường Các đội thi công xây lắp Đội SX & SC công trình Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh […]… công ty cổ phần LICOGI 13 cho ban lãnh đạo công ty; báo cáo số dư tiền mặt, tiền gửi hàng ngày; báo cáo công nợ tháng, quý; 2 Thực tế hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị 2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất tính giá thành tại công ty – Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: … phí sản xuất: công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị tập hợp chi phí sản xuất theo từng công trình hạng mục công trình nhận thầu Mỗi công trình từ khi nhận thầu, khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bàn giao được mở sổ chi tiết để theo dõi, tập hợp chi phí riêng – Công ty áp dụng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên tính thuế GTGT… trong việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong công ty, em xin lấy số liệu minh chứng từ công trình: sân tennis, nhà phụ trợ công viên CX02 Văn Quán Công trình được Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị ký với công ty TNHH nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị theo hợp đồng kinh tế số 63A/HĐKT – TCT ngày 26 tháng 05 năm 2007 Công trình có thời gian thi công từ… TK 621 Sổ chi tiết TK 154 Thẻ tính giá thành sản phẩm Kế toán hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo định khoản: Nợ TK 621: 17.284.800 Nợ TK 133: 864.240 Có TK 1412: 18.149.040 Sổ kế toán chi tiết TK 621 như sau: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ KHU ĐÔ THỊ Mâu số: Theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 của BTC SỔ CHI TIẾT… bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi Kế toán đồng thời hạch toán trên TK 1412: tạm ứng cho các đơn vị, chi tiết cho đội ông Thắng Kế toán lập “phiếu chi để làm chứng từ hạch toán tiến hành hạch toán: Nợ TK 1412 Có TK 111, 112 Mẫu phiếu chi như sau TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ KHU ĐÔ THỊ PHIẾU CHI Ngày 06 tháng 8 năm 2007 Mâu số 2/TT… lương bảo hiểm xã hội – Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp: theo dõi chi phí phát sinh trong quá trình các đội xây dựng công trình, hạng mục công trình riêng biệt, kế toán tiến hành theo dõi chi tiết riêng cho từng công trình, hạng mục công trình một – Kế toán thanh toán: các công trình xây lắp hoàn thành, các khoản vay, các khoản nợ phải trả nhà cung cấp phải được theo dõi chi tiết… thống đường xá, thoát nước, quản lý hệ thống cung cấp điện, nước, quản lý các hoạt động cho thuê kiôt tại các nhà chung cư Quản lý công tác an toàn phòng chống cháy nổ trong toàn công ty Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị có các xí nghiệp sản xuất, kinh doanh những mặt hàng, dịch vụ khác nhau Mô hình cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty là: Công ty Xí nghiệp 1 Xí… công trình trước khi tiến hành thi công phải lập dự toán chi phí riêng cho từng công trình, hạng mục công trình Để quá trình theo dõi, tập hợp, kiểm tra quản lý chi phí một cách hiệu quả thì doanh nghiệp tiến hành phân loại chi phí sản xuất Công ty phân loại chi phí theo khoản mục chi phí bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí. .. thi công của công ty: Hiện nay công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị có khá đầy đủ trang thiết bị xây dựng máy thi công hiện đại đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu kỹ thuật của các công trình, hạng mục công trình Tại công ty không tổ chức đội máy thi công riêng mà tại mỗi đội thì đều có máy thi công riêng, các đội tự bảo quản, sử dụng máy tiến hành trích khấu hao Trong một. .. thành hợp đồng Máy thi công là phương tiện hỗ trợ rất tốt trong quá trình thi công các công trình, hạng mục công trình Máy thi công hiện tại công ty bao gồm: máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông, cần cẩu,… sử dụng thiết bị này vào trong quá trình xây dựng đã giúp cho công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà khu đô thị tăng năng suất lao động tại các đội thi công, đấy nhanh tiến độ thi công, . TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VA KHU ĐÔ THỊ. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị Phần II

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VA KHU ĐÔ THỊ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VA KHU ĐÔ THỊ, HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VA KHU ĐÔ THỊ, HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VA KHU ĐÔ THỊ, Ngành nghề lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty, Đặc điểm tổ chức quản lý, Những đặc điểm chung về cơng tác kế tốn tại doanh nghiệp., Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành tại cơng ty, Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp, Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp, Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng, Hạch tốn chi phí sản xuất chung, Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dở dang, Tính giá thành sản phẩm xây lắp

Hy vọng thông qua bài viết HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VA KHU ĐÔ THỊ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.