[Download] giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2016, 19:42

Download

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH LONG CÔNG NGHỆ LỚP: 6A1 GV: Trang Quế Phương KIỂM TRA MIỆNG ? Nhà có vai trò đời sống người? (10đểm) – Là nơi trú ngụ người (3đ) – Bảo vệ người tránh khỏi tác hại thiên nhiên ( Mưa, nắng, bão, tuyết,…) (4đ) – Là nơi đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần(3đ) ? Phân chia khu vực sinh hoạt nơi gia đình? (10 đểm) – Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách: Rộng rãi, thoáng mát (1,5đ) – Chỗ thờ cúng: Trang trọng (1,5đ) – Chỗ ngủ, nghỉ: Riêng biệt, yên tĩnh (1,5đ) – Chỗ ăn uống thường kết hợp với nhà bếp (1,5đ) – Khu vực bếp : Sáng sủa, sẽ, (1,5đ) – Khu vệ sinh: Thường kết hợp với nơi tắm giặt (1,5đ) – Chỗ để xe : Kín đáo, chắn, an toàn (1đ) Tiết 23 – BÀI 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: Thế nhà ngăn nắp •Quan sát không gian quang cảnh nhà – > Em có nhận xét không gian này? TRONG NGOÀI NHÀ Thảo luâân nhóm Nhóm So sánh môi trường sống cảnh quang nhà của h2.8 h2.9 Nhóm So sánh môi trường sống cảnh quang nhà của h2.8 h2.9 phút Hình 2.8 a: Ngoài nhà Hình 2.8 b: Trong nhà Hình 2.9 a: Ngoài nhà Hình 2.9 b: Trong nhà Trả lời Nhóm So sánh môi trường sống cảnh quang nhà của h2.8a h2.9a Cảnh quang Môi trường sống H2.8 Sân sẽ, bụi, rác, có cảnh xếp hợp lí, đẹp mắt Môi trường sống H2.9 Sân đầy rác, đồ đạc ngổn ngang, bề bộn Môi trường sống không Hình 2.8 a: Ngoài nhà Hình 2.9 a: Ngoài nhà Trả lời Nhóm Quan sát so sánh quang cảnh nhà của h2.8b h2.9b Hình 2.8 b: Trong nhà Hình 2.9 b: Trong nhà Cảnh quang Môi trường sống Đồ dùng nhà xếp gọn gàng, ngắn, H2.8 hợp lí Trang trí đẹp mắt Môi trường sống sẽ, ngăn nắp Đồ dùng nhà vứt lung tung, bề bộn, không gọn H2.9 gàng, không vị trí Môi trường sống bừa bộn, thiếu vệ sinh Đâu nhà sẽ, ngăn nắp? Hình 2.8 Hình 2.9 Ngôi nhà sẽ, ngăn nắp: Hình 2.8 Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP:  Nhà có môi trường sống tốt đẹp, khẳng định có bàn tay chăm sóc, giữ gìn người II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: Có cần thiết phải giữ Vì gìnsao nhà phải giữ sẽ, ngăn nắp gìn nhà khôngsẽ ? ngăn nắp Vào nhà ta? Vào nhà bẩn dễ kiếm ăn Nhà không sẽ, ngăn nắp ảnh hưởng đối với người ? Tiết 23 – Bài 10 : GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: - Đảm bảo sức khỏe cho người Hình 2.8: Trong nhà Căn phòng dọn dẹp nhanh hơn? Và tìm kiếm vật dụng dễ hơn? Vì sao? Nhà sẽ, ngăn nắp có tác dụng đối với người? Hình 2.9: Trong nhà Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho người  – Tiết kiệm thời gian dọn dẹp tìm kiếm đồ vật – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho người – Tiết kiệm thời gian dọn dẹp tìm kiếm đồ vật  – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP Làm CÁC HOẠT nàoĐỘNG để nhà CỦA I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: NGƯỜI ngăn nắp? II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN CON NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho người – Tiết kiệm thời gian dọn dẹp tìm kiếm đồ vật – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, Buổi sáng Buổi chiều Do thiên nhiên, môi trường Trước ăn Sau ăn Do sinh hoạt người Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho người -2/Tiết m Cáckiêê công việcthời cầngian làm để dọn dẹp nhà tìm kiếm đồ ngăn vâêt giữ gìn nắp: – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, ? Là học sinh em cần phải làm để giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp? Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, 2/ Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ngăn nắp: a sạchhoạt sẽ, a Cần Cần có có nếp nếp sống sống sinh ngăn nắp nào? b Tham Cần làm gianhững công việcviệc gì?.làm vệ sinh, c Vì sau phải dọndọn dẹpdẹp thường c Thường xuyên tiết xuyên? kiệm thời gian hiệu Lau Gấp Rửa Quét cửa, chăn chén quét nhà rác Ta cần làm việc để giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp ? Đổ rác Dọn đúng Lau dẹp nơi chỗ quy ngủđịnh Launhà nhàbếp Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: – Tham gia các công việc II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN giữ vệ sinh nhà : NẮP: thường xuyên quét dọn 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà, lau nhà, lau bụi nhà sẽ, ngăn nắp: đồ đạc, cửa, quét tơ nhện, 2/ Các công việc cần làm để đổ rác đúng nơi qui định giữ gìn nhà ngăn … nắp: a Cần có nếp sẽ, ngăn nắp b Tham gia công việc làm vệ sinh, c Thường xuyên dọn dẹp tiết kiệm thời gian hiệu BÀI TẬP: Có cụm từ sau: dọn dẹp; sẽ; thời gian; vẻ đẹp; dọn dẹp thường xuyên; sức khỏe * Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Ai muốn được nhà …(1)… , ngăn nắp Nhà sẽ, ngăn nắp đảm bảo ……(2)… sức khỏe cho các thành viên gia đình, tiết kiệm thời tìm ……(3)… gian dọn dẹp làm tăng vật dụng cần thiết ……(4)…… … (5)… vẻ đẹp cho nhà Muốn nhà sẽ, ngăn nắp ……(6)… …………… cần dọn dẹp thường xuyên Đoán câu ca dao tục ngữ nói lợi ích nhà ngăn nắp Nhà bát sạch ngon mát cơm HƯỚNG DẪN HỌC TẬP * ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT HỌC NÀY – Học thuộc – Làm các câu hỏi 1,2,3 Sgk *ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT HỌC TIẾP THEO – Xem trước 11 : “Trang trí nhà số đồ vật.” + Sưu tầm tranh ảnh trang trí nhà số đồ vật tranh ảnh, gương, rèm cửa, mành… […]… phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ 2/ Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp: a sạchhoạt sẽ, a Cần Cần có có nếp nếp sống sống sinh ngăn nắp như thế… – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP:  Nhà ở có môi trường sống tốt luôn sạch đẹp, khẳng định có bàn tay chăm sóc, giữ gìn của con người II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: Có cần thiết phải giữ Vì gìnsao nhà phải ở sạch giữ sẽ, ngăn nắp ở sạch gìn nhà khôngsẽ ? ngăn nắp Vào nhà nào đây ta? Vào nhà bẩn dễ… Trong nhà Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho con người  – Tiết kiệm được thời gian dọn dẹp và tìm kiếm đồ vật – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN II/ GIỮ… Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho con người -2/Tiết m được Cáckiêê công việcthời cầngian làm để dọn dẹp nhà và tìm kiếm sẽ đồ ngăn vâêt giữ gìn ở sạch nắp: – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ ? Là một… hơn Nhà ở không sạch sẽ, ngăn nắp ảnh hưởng như thế nào đối với con người ? Tiết 23 – Bài 10 : GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: - Đảm bảo sức khỏe cho con người Hình 2.8: Trong nhà Căn phòng nào dọn dẹp nhanh hơn? Và tìm kiếm vật dụng dễ hơn? Vì sao? Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. .. quét nhà màn rác Ta cần làm những việc gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp ? Đổ rác Dọn đúng Lau dẹp nơi chỗ quy ngủđịnh Launhà nhàbếp Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: – Tham gia các công việc II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN giữ vệ sinh nhà ở như : NẮP: thường xuyên quét dọn sạch sẽ trong và ngoài 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà, lau nhà, … THIÊN II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho con người – Tiết kiệm được thời gian dọn dẹp và tìm kiếm đồ vật  – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP Làm thế… NẮP Làm thế CÁC HOẠT nàoĐỘNG để nhà CỦA ở luôn I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: luôn sạch NGƯỜI sẽ và ngăn nắp? II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN CON NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho con người – Tiết kiệm được thời gian dọn dẹp và tìm kiếm đồ vật – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ Buổi sáng Buổi chiều Do…Ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp: Nhờ đâu ngôi nhà ở hình 2.8 sạch sẽ, ngăn nắp? Nhờ có bàn tay chăm sóc của con người Hình 2.8 Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: Thế nào là nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? – Là nhà ở không có rác và bụi bẩn – Đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, hợp lí => Nhờ… được ở trong ngôi nhà …(1)… sạch sẽ , ngăn nắp Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp sẽ đảm bảo ……(2)… sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, tiết kiệm thời khi tìm ……(3)… gian dọn dẹp và làm tăng một vật dụng cần thiết hoặc khi ……(4)…… … (5)… vẻ đẹp cho nhà ở Muốn nhà ở luôn sạch sẽ, ngăn nắp ……(6)… …………… cần dọn dẹp thường xuyên Đoán câu ca dao tục ngữ nói về 1 lợi ích của nhà ở sạch sẽ ngăn nắp 1 Nhà … 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, … sao? Nhà sẽ, ngăn nắp có tác dụng đối với người? Hình 2.9: Trong nhà Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/… NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: - Đảm bảo sức khỏe cho người Hình 2.8: Trong nhà Căn phòng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp , giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp , giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp

Hy vọng thông qua bài viết giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2016, 19:42

Download

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH LONG CÔNG NGHỆ LỚP: 6A1 GV: Trang Quế Phương KIỂM TRA MIỆNG ? Nhà có vai trò đời sống người? (10đểm) – Là nơi trú ngụ người (3đ) – Bảo vệ người tránh khỏi tác hại thiên nhiên ( Mưa, nắng, bão, tuyết,…) (4đ) – Là nơi đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần(3đ) ? Phân chia khu vực sinh hoạt nơi gia đình? (10 đểm) – Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách: Rộng rãi, thoáng mát (1,5đ) – Chỗ thờ cúng: Trang trọng (1,5đ) – Chỗ ngủ, nghỉ: Riêng biệt, yên tĩnh (1,5đ) – Chỗ ăn uống thường kết hợp với nhà bếp (1,5đ) – Khu vực bếp : Sáng sủa, sẽ, (1,5đ) – Khu vệ sinh: Thường kết hợp với nơi tắm giặt (1,5đ) – Chỗ để xe : Kín đáo, chắn, an toàn (1đ) Tiết 23 – BÀI 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: Thế nhà ngăn nắp •Quan sát không gian quang cảnh nhà – > Em có nhận xét không gian này? TRONG NGOÀI NHÀ Thảo luâân nhóm Nhóm So sánh môi trường sống cảnh quang nhà của h2.8 h2.9 Nhóm So sánh môi trường sống cảnh quang nhà của h2.8 h2.9 phút Hình 2.8 a: Ngoài nhà Hình 2.8 b: Trong nhà Hình 2.9 a: Ngoài nhà Hình 2.9 b: Trong nhà Trả lời Nhóm So sánh môi trường sống cảnh quang nhà của h2.8a h2.9a Cảnh quang Môi trường sống H2.8 Sân sẽ, bụi, rác, có cảnh xếp hợp lí, đẹp mắt Môi trường sống H2.9 Sân đầy rác, đồ đạc ngổn ngang, bề bộn Môi trường sống không Hình 2.8 a: Ngoài nhà Hình 2.9 a: Ngoài nhà Trả lời Nhóm Quan sát so sánh quang cảnh nhà của h2.8b h2.9b Hình 2.8 b: Trong nhà Hình 2.9 b: Trong nhà Cảnh quang Môi trường sống Đồ dùng nhà xếp gọn gàng, ngắn, H2.8 hợp lí Trang trí đẹp mắt Môi trường sống sẽ, ngăn nắp Đồ dùng nhà vứt lung tung, bề bộn, không gọn H2.9 gàng, không vị trí Môi trường sống bừa bộn, thiếu vệ sinh Đâu nhà sẽ, ngăn nắp? Hình 2.8 Hình 2.9 Ngôi nhà sẽ, ngăn nắp: Hình 2.8 Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP:  Nhà có môi trường sống tốt đẹp, khẳng định có bàn tay chăm sóc, giữ gìn người II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: Có cần thiết phải giữ Vì gìnsao nhà phải giữ sẽ, ngăn nắp gìn nhà khôngsẽ ? ngăn nắp Vào nhà ta? Vào nhà bẩn dễ kiếm ăn Nhà không sẽ, ngăn nắp ảnh hưởng đối với người ? Tiết 23 – Bài 10 : GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: - Đảm bảo sức khỏe cho người Hình 2.8: Trong nhà Căn phòng dọn dẹp nhanh hơn? Và tìm kiếm vật dụng dễ hơn? Vì sao? Nhà sẽ, ngăn nắp có tác dụng đối với người? Hình 2.9: Trong nhà Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho người  – Tiết kiệm thời gian dọn dẹp tìm kiếm đồ vật – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho người – Tiết kiệm thời gian dọn dẹp tìm kiếm đồ vật  – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP Làm CÁC HOẠT nàoĐỘNG để nhà CỦA I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: NGƯỜI ngăn nắp? II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN CON NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho người – Tiết kiệm thời gian dọn dẹp tìm kiếm đồ vật – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, Buổi sáng Buổi chiều Do thiên nhiên, môi trường Trước ăn Sau ăn Do sinh hoạt người Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho người -2/Tiết m Cáckiêê công việcthời cầngian làm để dọn dẹp nhà tìm kiếm đồ ngăn vâêt giữ gìn nắp: – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, ? Là học sinh em cần phải làm để giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp? Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, 2/ Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ngăn nắp: a sạchhoạt sẽ, a Cần Cần có có nếp nếp sống sống sinh ngăn nắp nào? b Tham Cần làm gianhững công việcviệc gì?.làm vệ sinh, c Vì sau phải dọndọn dẹpdẹp thường c Thường xuyên tiết xuyên? kiệm thời gian hiệu Lau Gấp Rửa Quét cửa, chăn chén quét nhà rác Ta cần làm việc để giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp ? Đổ rác Dọn đúng Lau dẹp nơi chỗ quy ngủđịnh Launhà nhàbếp Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: – Tham gia các công việc II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN giữ vệ sinh nhà : NẮP: thường xuyên quét dọn 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà, lau nhà, lau bụi nhà sẽ, ngăn nắp: đồ đạc, cửa, quét tơ nhện, 2/ Các công việc cần làm để đổ rác đúng nơi qui định giữ gìn nhà ngăn … nắp: a Cần có nếp sẽ, ngăn nắp b Tham gia công việc làm vệ sinh, c Thường xuyên dọn dẹp tiết kiệm thời gian hiệu BÀI TẬP: Có cụm từ sau: dọn dẹp; sẽ; thời gian; vẻ đẹp; dọn dẹp thường xuyên; sức khỏe * Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Ai muốn được nhà …(1)… , ngăn nắp Nhà sẽ, ngăn nắp đảm bảo ……(2)… sức khỏe cho các thành viên gia đình, tiết kiệm thời tìm ……(3)… gian dọn dẹp làm tăng vật dụng cần thiết ……(4)…… … (5)… vẻ đẹp cho nhà Muốn nhà sẽ, ngăn nắp ……(6)… …………… cần dọn dẹp thường xuyên Đoán câu ca dao tục ngữ nói lợi ích nhà ngăn nắp Nhà bát sạch ngon mát cơm HƯỚNG DẪN HỌC TẬP * ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT HỌC NÀY – Học thuộc – Làm các câu hỏi 1,2,3 Sgk *ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT HỌC TIẾP THEO – Xem trước 11 : “Trang trí nhà số đồ vật.” + Sưu tầm tranh ảnh trang trí nhà số đồ vật tranh ảnh, gương, rèm cửa, mành… […]… phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ 2/ Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp: a sạchhoạt sẽ, a Cần Cần có có nếp nếp sống sống sinh ngăn nắp như thế… – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP:  Nhà ở có môi trường sống tốt luôn sạch đẹp, khẳng định có bàn tay chăm sóc, giữ gìn của con người II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: Có cần thiết phải giữ Vì gìnsao nhà phải ở sạch giữ sẽ, ngăn nắp ở sạch gìn nhà khôngsẽ ? ngăn nắp Vào nhà nào đây ta? Vào nhà bẩn dễ… Trong nhà Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho con người  – Tiết kiệm được thời gian dọn dẹp và tìm kiếm đồ vật – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN II/ GIỮ… Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho con người -2/Tiết m được Cáckiêê công việcthời cầngian làm để dọn dẹp nhà và tìm kiếm sẽ đồ ngăn vâêt giữ gìn ở sạch nắp: – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ ? Là một… hơn Nhà ở không sạch sẽ, ngăn nắp ảnh hưởng như thế nào đối với con người ? Tiết 23 – Bài 10 : GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: - Đảm bảo sức khỏe cho con người Hình 2.8: Trong nhà Căn phòng nào dọn dẹp nhanh hơn? Và tìm kiếm vật dụng dễ hơn? Vì sao? Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. .. quét nhà màn rác Ta cần làm những việc gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp ? Đổ rác Dọn đúng Lau dẹp nơi chỗ quy ngủđịnh Launhà nhàbếp Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: – Tham gia các công việc II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN giữ vệ sinh nhà ở như : NẮP: thường xuyên quét dọn sạch sẽ trong và ngoài 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà, lau nhà, … THIÊN II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho con người – Tiết kiệm được thời gian dọn dẹp và tìm kiếm đồ vật  – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP Làm thế… NẮP Làm thế CÁC HOẠT nàoĐỘNG để nhà CỦA ở luôn I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: luôn sạch NGƯỜI sẽ và ngăn nắp? II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN CON NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: – Đảm bảo sức khỏe cho con người – Tiết kiệm được thời gian dọn dẹp và tìm kiếm đồ vật – Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở – > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ Buổi sáng Buổi chiều Do…Ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp: Nhờ đâu ngôi nhà ở hình 2.8 sạch sẽ, ngăn nắp? Nhờ có bàn tay chăm sóc của con người Hình 2.8 Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: Thế nào là nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? – Là nhà ở không có rác và bụi bẩn – Đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, hợp lí => Nhờ… được ở trong ngôi nhà …(1)… sạch sẽ , ngăn nắp Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp sẽ đảm bảo ……(2)… sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, tiết kiệm thời khi tìm ……(3)… gian dọn dẹp và làm tăng một vật dụng cần thiết hoặc khi ……(4)…… … (5)… vẻ đẹp cho nhà ở Muốn nhà ở luôn sạch sẽ, ngăn nắp ……(6)… …………… cần dọn dẹp thường xuyên Đoán câu ca dao tục ngữ nói về 1 lợi ích của nhà ở sạch sẽ ngăn nắp 1 Nhà … 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: > Cần thường xuyên giữ gìn nhà ngăn nắp, … sao? Nhà sẽ, ngăn nắp có tác dụng đối với người? Hình 2.9: Trong nhà Tiết 23 – Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/… NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I/ NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: II/ GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP: 1/ Sự cần thiết phải giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp: - Đảm bảo sức khỏe cho người Hình 2.8: Trong nhà Căn phòng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp , giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp , giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp

Hy vọng thông qua bài viết giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.