[Download] Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng – Tải về File Word, PDF

Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng

Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng
Nội dung Text: Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng

Download

Bạn đang xem: [Download] Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng – Tải về File Word, PDF

Chúng ta thường nghe nói “Vở kịch mới sẽ ra mắt công chúng vào dịp Tết “ hay “Giám đốc công ty X sẽ diễn thuyết trước công chúng “. Vậy công chúng ở đây sẽ bao gồm những ai? Câu trả lời của bạn có thể là bao gồm tất cả mọi người trong xã hội hay là một nhóm người có một điểm gì đó chung chẳng hạn như sở thích hoặc cùng tham gia một hoạt động nào đó. Nói một cách cụ thể “Công chúng là tất cả mọi người xung quanh bạn, ít nhiều có những mối liên hệ nào đó với bạn. Họ tiếp nhận những thông tin về bạn và từ đó có sự nhìn nhận của riêng họ về bạn. Tham khảo tài liệu trên đây để hiểu thêm về vấn đề này nhé. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Nguồn nhân lực, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng File Word, PDF về máy

Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng

 1. quan hệ công chúng là gì?
  giới thiệu chung

  www.publicrelations.vn

 2. Một ngày • 9h sáng-Soạn thảo thông cáo báo chí
  về một dịch vụ mới
  trong đời
  • 10h sáng
  sáng-Gửi
  Gửi thông cáo báo chí cho
  một
  ột cán
  á bộ
  đại diện truyền thông ở tất cả các khu
  PR trong vực để yêu cầu họ “địa phương hóa”
  một công văn
  ă bản
  bả
  ty công • 10h15- Chuẩn bị nội dung cho bài phát
  nghệ
  g ệ biểu
  b ểu sắp tới
  tớ của Tổng
  ổ gggiám
  á đốc tạ
  tại hội

  thảo “Công nghệ và tương lai”
  • 11h- Xem xét đề xuất tài trợ cho cuộc
  thi
  hi “Tìm
  “Tì kiế
  kiếm tài
  ài năng
  ă tin
  i học
  h trẻ”
  ẻ”
  • 11h30-Đọc bản tin điểm báo của công
  ty
  y trích xuất thông
  g tin báo

  www.publicrelations.vn

 3. Một ngày • 12h- Ăn trưa với phóng viên một tờ
  báo kinh tế, thăm dò khả năng cho
  trong đời
  một bài báo trong số tới
  một
  ột cán
  á bộ
  • 13h30-Xem xét thiết kế cho đồ họa
  PR trong của cuốn brochure mới và ghi nhận xét
  một công • 14h-Họp cùng với các bộ phận quảng
  ty công cáo, marketing để xem xét kế hoạch
  nghệ
  g ệ tung
  tu g ra
  a sản
  sả pphẩm
  ẩ mớiớ vào
  ào cuố
  cuối năm
  ă
  • 15h- trả lời điện thoại của một phóng
  viên hỏi về chiến lược phát triển của
  công
  ô ty trong giai
  i iđđoạn mới
  ới
  • 16h-Kiểm tra địa điểm tổ chức buổi
  tiếp
  p tân của hãng
  g

  www.publicrelations.vn

 4. Nội dung • Định nghĩa PR – Quan hệ công
  chúng
  • Định nghĩa theo chức năng
  y
  • Cầu nối/Truyền tải từ lãnh đạo

  đến công chúng
  • Cầu nối/Truyền
  ố / uyề tảtải từ cô
  công
  g
  chúng đến lãnh đạo
  • Đối tượng của PR

  www.publicrelations.vn

 5. Thuật ngữ
  PR • PR= public relations
  • PR= corporate communications,
  communications
  corporate relations, public
  affairs
  • PR=
  PR community relations
  • PR= quan hệ công chúng, giao
  tế nhân sự, quan hệ công cộng,
  truyền
  ề thông
  ô đại chúng
  ú

  www.publicrelations.vn

 6. Định nghĩa “Quan hệ công chúng là một nỗ
  PR lực được lên kế hoạch và kéo
  dài liên tục để thiết lập và duy
  trì sự tín nhiệm và hiểu biết lẫn
  nhau giữa một tổ chức và công
  chúng”
  PR Society of UK

  www.publicrelations.vn

 7. Định nghĩa “Quan hệ công chúng là một
  PR nghệ thuật và môn khoa học xã
  hội phân
  hội, hâ tích
  tí h những
  hữ xu hướ
  hướng,
  dự đoán những kết quả, tư vấn
  đưa ra các lời khuyến cáo cho
  các nhà lãnh đạo của tổ chức và
  thực hiện các chương trình hành
  động đã được lập kế hoạch để
  phục vụ quyền lợi của cả tổ
  chức và công chúng”

  www.publicrelations.vn

 8. Định nghĩa • Đối tượng chủ yếu là tổ chức và
  PR công chúng
  • Chức năng là xây dựng mối
  quan hệ cùng có lợi
  • Công cụ chính là các hoạt động
  truyền thông
  • Mục đích tốt đẹp là xây dựng
  trên cơ sở sự
  ự thật
  ậ và hiểu biết
  lẫn nhau

  www.publicrelations.vn

 9. Định nghĩa • PR làà chức
  ứ năng
  ă quản
  ả trị dùng
  ù
  để
  theo chức
  – đá
  đánh giá
  g á thái
  t á độ của cô
  cônggcchúng
  ú g
  năng
  ă
  – nhận định mối quan tâm của
  công chúng đối với các chính
  sách và cơ chế của một cá nhân
  hay một tổ chức
  – lập kế hoạch và thực hiện
  những hoạt động cần thiết để
  đạt được sự hiểu biết và chấp
  nhận từ phía công chúng.

  www.publicrelations.vn

 10. Định nghĩa 5 nguyên ê tắc:

  theo • Truyền thông trung thực để tạo
  uy tín
  t
  nguyên
  ê tắc
  tắ
  • Cởi mở và hành động kiên định
  để được tín nhiệm
  • Hành động công bằng để được
  tôn trọng
  • Truyền thông 2 chiều để tránh
  tình
  ì huống
  ố bất
  ấ lợi và
  à xây
  â dựng
  mối quan hệ
  • Nghiên
  g cứu môi trường,
  g, tổng
  g
  kết đánh giá đưa ra quyết định
  hoặc kịp thời thay đổi để hòa
  ợp với
  hợp ớ xãã hội

  www.publicrelations.vn

 11. Truyền tải Chuyên viên PR thực hiện:
  từ lãnh đạo • truyền đạt tư tưởng, chính sách,
  đế công
  đến ô kế hoạch và thực thi của ban
  chúng
  lãnh đạo đến công chúng
  • phản ánh thái độ của công
  chúng đối với ban lãnh đạo

  www.publicrelations.vn

 12. Truyền tải
  từ công • Tìm hiểu công chúng thực sự
  chúng
  hú đến
  đế nghĩ gì về tổ chức và giúp ban
  lãnh đạo
  lãnh đạo biết những suy nghĩ đó

  2 mặt
  ặt của
  ủ đồng
  đồ
  xu

  www.publicrelations.vn

 13. Đối tượng • Tại sao phải xác định đúng
  của PR nhóm đối tượng
  • Nội bộ và Đối ngoại
  • Truyền
  y thống
  g và Tương
  g lai
  • Tán thành, Phản đối và Không
  ràng
  à g buộc

  www.publicrelations.vn

 14. Tại sao • Xác định đúng nhóm liên quan
  phải xác đến một chương trình
  đị h đú
  định đúng • Thiết lập mức độ ưu tiên trong
  nhóm đối
  giới hạn ngân sách và nguồn lực
  tượng
  • Để lựa chọn phương pháp tiếp
  cận và phương tiện truyền
  thông phù hợp
  • Để chuẩn bịị thông
  g điệp
  ệp với nội

  dung và hình thức phù hợp nhất

  www.publicrelations.vn

 15. Nội bộ • Quan hệ giữa ban Giám đốc với
  các ban chuyên môn
  • Quan hệ giữa các ban chuyên
  môn với nhau
  • Quan hệ giữa từng nhân viên
  với ban Giám đốc
  • Quan hệ giữa ban Giám đốc với
  tưng
  g nhân viên

  www.publicrelations.vn

 16. Bên ngoài • Chính phủ (nhà đầu tư, cơ quan
  quản lý và điều phối)
  • Nhà cung cấp
  g
  • Người tiêu dùng
  g (khách
  ( hàng
  g
  mua vé)
  • G
  Giới
  ớ ttruyền
  uyề tthông
  ô g
  • Nhóm người có ảnh hưởng đến
  dư luận
  • Các đoàn thể, hiệp hội
  • Nhân viên tiềm năng

  www.publicrelations.vn

 17. Phân biệt • Nhiều điểm chung
  quan hệ • Khác nhau về phạm vi hoạt
  công
  ô chúng
  hú động (chiến thuật, kỹ năng
  với báo chí
  quản lý)
  • Khác nhau về mục tiêu (thay đổi
  nhận thức công chúng)
  • Khác nhau về đối tượng (công
  chúng
  g chọn
  ọ lọc
  ọ hơn))
  • Khác nhau về kênh truyền (đa
  dạng hơn về kênh truyền)

  www.publicrelations.vn

 18. Phân biệt • Hay bị lầm lẫn
  quan hệ • Quảng cáo trả tiền, kiểm soát
  công
  ô chúng
  hú được thông điệp, hướng tới đối
  với quảng tượng rộng rãi bên ngoài, có thể
  cáo dù
  dùng nghệ
  hệ thuật
  th ật phóng
  hó đại
  đ i
  • PR cung cấp thông tin có ích,
  không kiểm soát được thông
  điệp, hướng cả vào đối tượng
  bên trong,
  trong dựa vào sự thật,
  thật
  rộng hơn trong chức năng quản

  ý

  www.publicrelations.vn

 19. Phân biệt • Có nhiều điểm chung và vùng
  quan hệ chồng lấn
  công
  ô chúng
  hú • Marketing có mục đích thu hút
  với
  và đáp ứng nhu cầu khách hàng
  marketing
  để đạt được mục tiêu kinh tế
  • PR duy trì và quản lý sự hài hòa
  trong môi trường làm việc của
  tổ chức với công chúng nhằm
  tạo được sự bền vững của
  thương hiệu

  www.publicrelations.vn

Download tài liệu Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng File Word, PDF về máy