[Download] Giáo trình quản lý dự án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2013, 15:46

Download

Hay nhất 1 QUẢN DỰ ÁN Phần I : MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ 1 Dự án (Project) 1.1 Khái niệm Dự án là sự nổ lực tạm thời để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ đặc thù (PMBOK). Một dự án được hình thành khi một nhóm các nhà tài trợ (tổ chức, công ty, chính phủ) cần có một sản phẩm (hoặc dịch vụ, chúng ta sẽ gọi chung là sản phẩm) mà sản phẩm này không có sẵn trên thị trường; sản phẩm này cần phải được làm ra. Như vậy dự án là tên gọi chung cho một nhóm các hoạt động (tiến trình) với mục tiêu duy nhất là tạo ra được sản phẩm theo mong muốn của các nhà tài trợ. Với ý nghĩa đó, các dự án thường được triển khai như là các phương tiện để thực hiện các mục tiêu của tổ chức (ví dụ: phân khúc thị trường, quảng bá thương hiệu, mỡ rộng sản xuất), do đó các hoạt động của dự án và các hoạt động của tổ chức rất giống nhau ở các điểm:  Được thực hiện bởi con người (là nhân tố quyết định của nguồn lực),  Bị ràng buộc bởi nguồn lực giới hạn, như kinh phí, khả năng thực hiện, thời gian,…  Phải được hoạch định (định nghĩa), thực thi và điều khiển để có kết quả mong muốn. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm khác biệt nhau:  Các hoạt động trong tổ chức diễn ra liên tục và lặp đi lặp lại. Các tổ chức kinh tế thông thường chỉ tạo ra một số sản phẩm nhất định để bán trên thị trường, và các sản phẩm này được sản xuất bằng một phương pháp nhất định, không hoặc ít thay đổi theo thời gian, và các sản phẩm được sản xuất liên tục (tiến trình sản xuất được lặp lại cho mỗi sản phẩm) để tạo ra số lượng lớn cung cấp cho thị trường.  Các hoạt động của dự án lại mang nặng tính chất tạm thời và đặc thù. Tính chất tạm thời : Dự án luôn luôn có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc (dự án chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định). Dự án kết thúc khi các mục tiêu của dự án đã đạt được, hoặc sau một thời gian thực hiện, các mục tiêu của dự án được nhận thức rõ là không thể thực hiện được hoặc không còn cần thiết nữa (trong khi đó mục tiêu của tổ chức sẽ được tiếp tục cải tiến để định hướng cho các kế hoạch trong tương lai). Đặc tính tạm thời của dự án còn thể hiện ở tổ chức nguồn lực. Khi dự án được thiết lập, một số nhân viên (của tổ chức) được tạm thời điều chuyển sang làm dự án cho đến khi dự án kết thúc, tất cả những thành viên của dự án sẽ không còn có trách nhiệm về dự án nữa. Tuy nhiên, tính chất tạm thời không áp dụng cho sản phẩm của dự án, vì sản phẩm của dự án vẫn sẽ còn được sử dụng lâu dài sau khi dự án kết thúc, vd: dự án xây cầu Mỹ Thuận. Tính chất đặc thù : Các sản phẩm/dịch vụ của dự án thường mang nhiều đặc tính mới, không giống với các sản phẩm/dịch vụ đã từng có. Hệ thống thông tin được xây dựng cho tổ chức là một dạng sản phẩm đặc thù vì nó phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc nguồn lực, quy trình và năng lực của mỗi tổ chức. Ngoài ra, tính chất đặc thù còn thể hiện ở các tiến trình mà trước đó chưa từng được làm. Để tạo ra các giống cây ăn trái có chất lượng tốt, ngoài phương pháp lai giống nhân tạo, các nhà khoa học phải nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới (như di truyền học, gen) trên từng loại cây để tìm phương pháp cho quả tốt hơn. Do các phương pháp tạo sản phẩm chưa được biết, chưa có kinh nghiệm nên dự án cần phải được tiến hành cẩn thận, ứng dụng từ khoa học đến thực tiễn và làm từng bước có kiểm 2 chứng để bảo đãm cho dự án đi đến thành công, và quá trình này được gọi là sự tinh chỉnh từng bước. Sự tinh chỉnh từng bước (Progressive elaboration) Sự tinh chỉnh tường bước là một quá trình hoàn thiện dần kết quả qua nhiều bước thực hiện để tạo ra sản phẩm ngày càng phù hợp với yêu cầu đã đặt ra cho sản phẩm, được minh họa trên hình I.1.1. Từ hiện trạng ban đầu là hình vuông, sau 3 bước thực hiện mà ở mỗi bước đều có sự so sánh kết quả với sản phẩm mong muốn (“mục tiêu”, là hình tròn) để làm cơ sở cho các bước tinh chỉnh tiếp theo, ta co sản phẩm là hình tròn như mong muốn. Hiện trạng Mục tiêu Thực hiện Kết quả Tinh chỉnh Cần Cần Không Hình I.1.1 Vì các tiến trình thực thi dự án liên quan nhiều đến việc giải quyết tình huống do tính đặc thù của dự án, sự tinh chỉnh từng bước là một cách tiếp cận từ tổng quát (cơ bản) đến chi tiết hướng đến mục tiêu, để giảm bớt những rủi ro do sự thiếu kiến thức và kinh nghiệm của người làm dự án. Quá trình tinh chỉnh tạo điều kiện để người làm dự án nhận thức về dự án ngày càng hoàn thiện hơn và tiếp tục áp dụng sự hiểu biết đó vào dự án. 1.2 Mục tiêu Là những vấn đề cần phải giải quyết (được gọi là bài toán, problem) dựa trên nguồn lực sẵn có trong khuôn thời gian cho phép. Bài toán là sự khác biệt giữa những gì đang có (hiện trạng) và những gì muốn có (mong muốn), dựa trên sự nhận định khả thi ban đầu về thời gian và nguồn lực đang có sẵn để làm thay đổi hiện trạng theo mong muốn. Mục tiêu của tổ chức hoặc dự án là kết quả mong muốn tạo ra từ các hoạt động của tổ chức hoặc dự án đó. Các mục tiêu có đặc điểm chung là phải khả thi và đo lường được. Đặc tính này giúp phân biệt mục đích và mục tiêu. Mục đích là những gì tổ chức mong muốn có và nó gắn liền với sự tồn tại của tổ chức. Mục tiêu là những thành quả cụ thể mà tổ chức đã hoặc sẽ phải đạt được trong khoảng thời gian xác định (vd: kế hoạch hàng năm) và với nguồn lực cho phép. Mục tiêu được dùng làm chuẩn mực đo lường việc hiện thực hóa mục đích của tổ chức. Các mục tiêu được hoạch định trong một tổ chức (công ty, doanh nghiệp,…) dùng để dẫn dắt các hoạt động của tổ chức thực hiện mục đích (lâu dài) của tổ chức đó – mục tiêu luôn luôn phục vụ cho mục đích của tổ chức. Đối với dự án, mục tiêu dùng để hướng dẫn (tập trung) nguồn lực của dự án vào những hoạt động quan trọng nhất (tạo sản phẩm), để không lãng phí nguồn lực cho các hoạt động không cần thiết. Sau khi mục tiêu đã đạt được thì dự án sẽ kết thúc. Trong các tổ chức hoạt động theo dạng dự án, nhiều dự án được tiến hành nối tiếp (P 1 -P 2 -P 3 ) hoặc song hành (P 1 -P 2 ,P 4 ) để hiện thực các mục tiêu của tổ chức, nhằm hướng đến sự thỏa mãn mục đích chung (G) của tổ chức như minh họa trên hình I.1.2. t 3 t 2 t 1 T “Mục đích” “Mục tiêu” P 1 P 2 P 3 1.1 Hình I.1.2 Mục tiêu của dự án và mục đích của tổ chức P 4 3 1.3 Tiến trình (Process) Tiến trình là một hoặc một chuổi các hoạt động liên kết nhau để tạo ra sự thay đổi trong hiện trạng (môi trường) theo như mong muốn (giải quyết bài toán hoặc hiện thực mục tiêu). Tiến trình được xem xét trên 5 đặc tính cơ bản (hình I.1.3):  Đầu vào (Inputs): là những gì tiến trình cần thiết để tạo ra kết quả ở đầu ra, được lấy từ hiện trạng trước khi tiến trình thực thi. Vd: nguyên vật liệu và thông tin.  Đầu ra (Outputs). là các thay đổi trên hiện trạng sau khi thực thi tiến trình. Kết quả ở đầu ra là những gì cần phải có (sản phẩm) để chuyển giao cho các tiến trình khác.  Thời gian (Time) là thời gian để tiến trình thực thi.  Nguồn lực (Resource) là động lực để thực thi tiến trình.  Ràng buộc (Constraints) là những điều kiện mà tiến trình phải tuân thủ. Vd: tiêu chuẩn quản chất lượng ISO 9000. Nguồn lực: Bất kỳ tiến trình nào cũng đều cần có nguồn lực để tiến hành, thể hiện trên 3 nhóm nguồn lực cơ bản: con người, công cụ và phương pháp.  Con người (human) được thể hiện qua kiến thức, kỹ năng/năng khiếu, kinh nghiệm và sức khỏe của người lao động. Con người là nguồn lực quan trọng nhất trong tất cả các tiến trình vì 2 nguyên nhân:  Con người vừa là nguồn lực để thực hiện tiến trình (sức lao động), đồng thời quyết định 2 nguồn lực còn lại: Con người tạo ra phương pháp thực thi tiến trình và điều khiển công cụ để thực thi tiến trình.  Con người còn có khả năng kiểm soát và điều khiển các tiến trình thực thi một cách ổn định trước các tác động thay đổi (rủi ro) trong môi trường thực thi của tiến trình. Đây là tác động tích cực nhất của con người (tác động quản lý) đối với tiến trình.  Công cụ (tools) là nhóm các nguồn lực trợ giúp con người thực hiện tiến trình một cách trực tiếp nhờ sử dụng máy – thiết bị, phần mềm, hoặc gián tiếp bằng cách sử dụng tiền để thuê mướn nhân công hoặc mua máy – thiết bị. Công cụ là phương tiện thay thế sức lao động của con người để thực thi tiến trình trong thời gian ngắn, nhằm tạo ra năng suất lao động cao hoặc chất lượng ổn định (giảm được các sai sót do chủ quan nhờ sử dụng thiết bị hoặc phần mềm).  Phương pháp (method) được thể hiện bằng công nghệ, kỹ thuật, quy trình và quy tắc áp dụng vào tiến trình. Phương pháp là sự áp dụng kiến thức để xác định cách thực thi tiến trình một cách tối ưu nhất. Phương pháp là một dạng nguồn lực kiến tạo (conceptual resource); nó không trực tiếp tạo ra kết quả cho tiến trình, nhưng nhờ nó, ta có được các tiến trình tốt (thỏa mãn được các điều kiện ràng buộc một cách chắc chắn) và nhờ đó tiến trình sẽ tạo ra kết quả đúng như mong đợi. Ràng buộc: tất cả các tiến trình đều cần phải có sự kiểm soát (quản lý) bằng các ràng buộc trên các hoạt động để loại bỏ những hiệu ứng không mong đợi do tiến trình tạo ra (trễ kế hoạch, quá kinh phí, sản phẩm kém chất lượng, ); đồng thời bảo đảm cho các tiến trình phụ thuộc vẫn thực thi được. Các ràng buộc được sinh ra từ các yêu cầu đối với tiến trình hoặc sản phẩm và thể hiện trên toàn bộ tiến trình: đầu vào, đầu ra, thời gian và nguồn lực. Inputs Outputs Resources Constraints Hình I.1.3 4 Trong dự án, có 2 loại tiến trình cơ bản: các tiến trình tạo sản phẩm (product oriented processes), và các tiến trình quản dự án (project management processes) sẽ được đề cập đến trong phần sau. 2 Quản dự án (Project Management) 2.1 Khái niệm Vì các nguồn lực đều có giới hạn và các tiến trình phải thoả mãn tất cả các điều kiện ràng buộc, nên các tiến trình đều cần phải được hoạch định cẩn thận để không thừa, điều khiển để thực hiện đúng, giám sát để phát hiện bất thường, đo lường để biết mức độ hoàn thành; được gọi chung là quản lý. Quản là sự áp dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để điều khiển nguồn lực thực thi các tiến trình giải quyết các vấn đề. Các nhà quản thường thực hiện các công việc sau đây:  Hoạch định cái gì cần làm  Tổ chức nguồn lực để thực hiện  Phân công thực hiện  Hướng dẫn khi nhân viên đang thực hiện  Điều khiển để bảo đảm thực hiện đúng Nhóm các hoạt động quản cơ bản thường lặp đi lặp lại theo chu kỳ, được thể hiện như trên hình I.2.1, gồm Plan – Do – Check – Act (PDCA). Các hoạt động này được thực hiện bằng con người và để tăng cường tính kiểm soát đối với các tiến trình tạo sản phẩm cho dự án. Nếu thiếu một trong các hoạt động này thì các tiến trình của dự án sẽ không bảo đảm đạt được kết quả như mong muốn do chi phí tăng, trể hạn hoặc sản phẩm kém chất lượng. Các hoạt động này là nền tảng của các nhóm tiến trình quản lý. Quản dự án là sự áp dụng kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật và công cụ vào các hoạt động dự án để thỏa mãn các yêu cầu đối với dự án. (PMBOK) Các hoạt động quản dự án thường rất đa dạng, nhằm định nghĩa đầy đủ và chi tiết cho các tiến trình tạo sản phẩm để thỏa mãn yêu cầu đối với dự án như:  Xác định những mong muốn khác nhau của những “stakeholder” về dự án  Xác định phạm vi, thời gian, chi phí, rủi ro và chất lượng cho dự án  Thực hiện các tiến trình quản dự án như khởi động, hoạch định, điều khiển, kết thúc… PMBOK (A Guide to the Project Management Body Of Knowlegde) do PMI (Project Management Institute) tạo ra là một tài liệu quản dự án được chấp nhận rộng rãi, được hình thành từ kiến thức kinh nghiệm quản tổng quát của các tổ chức và kiến thức kinh nghiệm mang tính phổ dụng rút kết từ nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Mối liên quan giữa PMBOK với các loại kiến thức khác được diễn tả trên hình I.2.2. General Management Knowledge & Practice Application Area Knowledge & Practice General Accepted Project Management Knowledge & Practice PMBOK Hình I.2.2 DO CHECK ACT PLAN Hình I.2.1 5 2.2 Giải quyết vấn đề (problem solving) Làm thế nào để đạt được các mục tiêu đã hoạch định của tổ chức là yêu cầu quan trọng nhất đối với người quản lý. Hơn nữa, vì tổ chức luôn luôn bị tác động bởi các thay đổi của môi trường, bên ngoài lẫn bên trong, do đó nhà quản thường đối mặt với việc giải quyết các bài toán (Problem solving).  Bài toán (problem) là sự khác biệt giữa hiện trạng đang tồn tại và mong muốn.  Giải pháp (solution) là cách để giảm bớt sự khác biệt giữa hiện trạng và mong muốn, là nền tảng để thiết lập các tiến trình. Bản thân giải pháp không có giá trị gì, chỉ có kết quả tạo ra từ giải pháp mới có giá trị. Các nhà quản ít khi tự giải bài toán một mình, mà họ thường tìm kiếm sự trợ giúp cần thiết từ những chuyên viên và những người cộng tác; làm việc nhóm (group working) là một tiếp cận khá phổ biến (vd: qua các cuộc họp) để tìm kiếm sự trợ giúp giải quyết bài toán từ nhiều người, qua các bước cơ bản như sau: 1. Nhận biết các tín hiệu nguy cơ hoặc thách thức Các tín hiệu nguy cơ được nhận biết qua phương tiện thông tin giao tiếp giữa nhà quản với những người cộng tác, bằng hình thức (qua các báo cáo, thống kê, biểu đồ,…) hoặc phi hình thức (qua luận, nói chuyện). Các tín hiệu về nguy cơ hoặc thách thức có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức sẽ được xem xét và phân tích. (Có ảnh hưởng: đang hoặc sẽ gây ra những thay đổi bất lợi đối với tổ chức). Ví dụ: doanh thu có xu hướng giảm, được thể hiện trong các báo cáo tổng kết, là một tín hiệu nguy cơ đối với tổ chức. 2. Định nghĩa bài toán Dựa trên các tín hiệu về nguy cơ hoặc thách thức, các nhà quản sẽ phải tìm hiểu và phân tích để xác định nguyên nhân phát sinh ra hiện tượng (tín hiệu nguy cơ đã biết). Hiện tượng (hoặc triệu chứng, symptom) chỉ là biểu hiện bên ngoài của vấn đề, là dấu hiệu cho biết bài toán đang tồn tại. Bài toán chính là nguyên nhân của hiện tượng mà người quản cần phải tìm để giải quyết. Ví dụ: Việc xác định đúng bài toán là một hoạt động phức tạp, tốn nhiều công sức và cần sự hợp tác của các chuyên viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đôi khi các bài toán được định nghĩa quá lớn dẫn đến không có giải pháp khả thi vì nguồn lực bị giới hạn; hoặc ngược lại, bài toán không đủ tổng quát để giải các hiện tượng đã biết, do đó việc định nghĩa rõ bài toán là nhằm giới hạn phạm vi bài toán để tìm giải pháp khả thi, và cũng là để tránh hiểu lầm cho những người cộng tác (đặt ra yêu cầu quá cao hoặc quá thấp đối với giải pháp). 3. Tìm giải pháp cho bài toán Do không có giải pháp nào tuyệt đối phù hợp với các bài toán, nên các nhà quản phải cố gắng tìm nhiều phương án khác nhau để phân tích lựa chọn giải pháp tốt nhất (khả thi nhất) từ các phương án đã biết và vì vậy sự hổ trợ từ nhiều chuyên viên là rất cần thiết. Giải pháp phải thoả mãn tối đa các tiêu chuẩn đánh giá, thường dựa trên 5 tiêu chuẩn: kỹ thuật, kinh tế, pháp lý, vận hành, và kế hoạch (thời gian). Năng suất LĐ kém Quản kém Không có Tiêu chuẩn (hiện tượng) (bài toán) (hiện tượng) Nguyên nhân là do Nguyên nhân là do Gây ra Gây ra Hình I.2.3 6 4. Thực thi giải pháp và đo lường kết quả Việc thực thi giải pháp là để giải quyết bài toán đặt ra. Có thể giải pháp không đáp ứng được trọn vẹn yêu cầu, hoặc phát sinh các ảnh hưởng khác đến tổ chức, do đó việc đo lường, đánh giá kết quả thực hiện giải pháp dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá là rất cần thiết để xác định các hoạt động tiếp theo như (1) giải pháp có cần thực hiện tiếp không, (2) giải pháp cần thay đổi bổ sung không và (3) Có cần xem xét thay đổi môi trường thực thi giải pháp không …. 2.3 Các tiến trình trong dự án Trong dự án, có 2 loại tiến trình cơ bản: các tiến trình tạo sản phẩm (product oriented processes) và các tiến trình quản dự án (project management processes).  Các tiến trình tạo sản phẩm là các tiến trình chính của dự án trong chuổi tiến trình tạo ra giá trị (Value Chain) để dự án đạt được mục tiêu. Ví dụ:  Các tiến trình quản dự án tạo ra môi trường hoạt động tốt cho các tiến trình sản xuất. Các tiến trình quản không trực tiếp tạo ra sản phẩm mà định nghĩa ra, và dẫn đắt các tiến trình sản xuất để đạt mục tiêu của dự án, làm thỏa mãn các yêu cầu. Hai nhóm tiến trình này được thực hiện song hành và tác động lẫn nhau. Các tiến trình quản có 2 tác động lên tiến trình tạo sản phẩm: 1. Hoạch định, điều khiển: thiết lập giải pháp, quy định, hướng dẫn cách thực thi tiến trình tạo sản phẩm. 2. Giám sát, đo lường: phân tích đánh giá kết quả thực hiện của các tiến trình tạo sản phẩm (phát hiện các hiện tượng, xác định bài toán) để hoạch định và điều khiển tiếp theo. Bài toán Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Giải pháp Tìm p. án Phát sinh phương án và các tiêu chuẩn đánh giá Chọn phương án sau khi đánh giá theo các tiêu chuẩn Nhập nguyên vật liệu Gia công, chế biến Phân phối sản phẩm Bán sản phẩm Hình I.2.4 Hình I.2.5 Hiện trạng củ Hiện trạng mới Kết quả thực tế Xác định bài toán Kết quả dự kiến Đánh giá Xác định giải pháp Áp dụng (Các hoạt động kiến tạo mức ý tưởng) (Các thay đổi ở mức vật – thực tế) Nhận thức (Các hoạt động quản lý) 7 2.3.1 Các tiến trình tạo sản phẩm và mục tiêu của dự án Trạng thái (hoặc hiện trạng) của dự án là tất cả những gì mà dự án đang có (“tài sản” của dự án) tại một thời điểm nhất định, như nguồn lực và những kết quả tạo ra từ các tiến trình dự án. Mối quan hệ giữa hiện trạng và các tiến trình được minh họa trong hình I.2.7. W 1 là trạng thái khởi động của dự án (khi dự án bắt đầu), P 1 , P 2 , P 3 là các tiến trình được tiến hành ở thời điểm T 1 ,T 2 ,T 3 để biến đổi W 1 thành các trạng thái mới W 2 ,W 3 ,W 4 tương ứng (hình I.2.7). Nếu W 4 là trạng thái làm thỏa mãn mục tiêu của dự án thì đây là trạng thái mong muốn của dự án, và sự khác biệt giữa W 4 (mong muốn có) với W 1 (thực tế đã có) là thay đổi cần thiết mà các tiến trình tạo ra để dự án đạt được mục tiêu. Như vậy, dự án gồm nhiều tiến trình từng bước tạo ra các thay đổi cần thiết để thoả mãn dần mục tiêu của nó. Nếu sự thay đổi được tạo ra từ tiến trình đúng theo dự kiến, tiến trình được xem là bình thường. Nếu những thay đổi này nằm ngoài dự kiến thì dự án đã có rủi ro. Rủi ro là những biến cố nảy sinh có thể gây ảnh hưởng xấu đến dự án. Tất cả các dự án đều có rủi ro và cũng không cần phải tránh tất cả các rủi ro, vì các dự án được cho là có nhiều rủi ro thì lợi nhuận thu được (nếu tránh được các ảnh hưởng của các rủi ro này) sẽ lớn. Điều này có nghĩa là các nhà quản chỉ quan tâm làm cho rủi ro không gây tác hại đến dự án (và tổ chức), chứ không tìm cách loại trừ rủi ro. Rủi ro xuất xứ từ 2 nguyên nhân chính:  Các biến cố khách quan có thể gây hại cho dự án. Ví dụ: tiền bị mất giá do lạm phát.  Các ước lượng sai đối với các công việc của dự án. Ví dụ: ước lượng sai chi phí hoặc thời gian thực hiện dự án, dẫn đến kết quả là nguồn lực không đủ, dự án bị ngưng hoặc trễ hạn. Vì vậy, các tiến trình quản là rất cần thiết để giúp cho dự án tránh được các ảnh hưởng của rủi ro. 2.3.2 Các tiến trình quản dự án Các tiến trình quản dự án được xếp vào 5 nhóm, và được minh họa như trên hình I.2.8 Change to W 1 W 1 W 2 W 4 W 3 P 1 P 2 Change to W 2 P 3 Change to W 3 T 1 T 2 T 3 Time T 4 Hình I.2.7 Hiện trạng và các tiến trình inputs s outputs tiến trình quản tiến trình sản xuất giám sát, đo lường hoạch định, điều khiển Hình I.2.6 8 1. Nhóm các tiến trình khởi động (Initiating processes): gồm các tiến trình khởi tạo môi trường cho dự án hoặc các giai đoạn của dự án, như : chuẩn bị nhân lực, thiết lập các quan hệ, phương pháp liên lạc, các thủ tục quản lý, … 2. Nhóm các tiến trình hoạch định (Planning processes): gồm các tiến trình định nghĩa các mục tiêu và các kế hoạch hành động (chính, hổ trợ và ứng cứu) cho dự án (PLAN). 3. Nhóm các tiến trình thực thi (Executing processes): gồm các tiến trình liên kết nguồn lực để thực thi các kế hoạch (DO) 4. Nhóm các tiến trình điều khiển (Controlling processes): gồm các tiến trình giám sát, đo lường tiến độ dự án (CHECK) để xác định các hành động điều khiển phù hợp (ACT). 5. Nhóm các tiến trình kết thúc (Closing processes): gồm các tiến trình kết thúc cho dự án như chuyển giao kết quả, chấm dứt các hợp đồng và đánh giá tổng kết. Các tiến trình liên kết với nhau bằng inputs và outputs; outputs của một tiến trình sẽ là inputs của một hoặc một vài tiến trình khác. Ví dụ: các tiến trình hoạch định tạo ra các kế hoạch (là đầu vào) cho các tiến trình thực thi và khi thực thi xong, kết quả được đánh giá và các yêu cầu thay đổi, hiệu chỉnh sẽ là đầu vào cho các tiến trình hoạch định để cập nhật lại kế hoạch. 2.4 Các giai đoạn (phases / stages) và chu kỳ sống của dự án (Project Life Cycle) Một chu kỳ sống của dự án thường được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ gồm một số tiến trình có mục đích giống nhau, vd: giai đoạn khởi động, giai đoạn thực hiện, giai đoạn kết thúc. Việc phân chia giai đoạn không phụ thuộc vào nhóm các tiến trình quản lý, và hơn nữa, các nhóm tiến trình quản thường được lặp lại ở nhiều giai đoạn của dự án. Trong một giai đoạn, các nhóm tiến trình cũng có thể chồng lên nhau như trong hình I.2.10 Initiating processes Planning processes Controlling processes Executing processes Closing processes Hình I.2.8 Giai đoạn Khởi động Giai đoạn Thực hiện Giai đoạn Kết thúc Chi phí và nhân lực Điểm bắt đầu Điểm kết thúc Các chuyển giao Hình I.2.9 9 Mỗi giai đoạn được đánh dấu bằng một hoặc vài kết quả chuyển giao. Một kết quả chuyển giao là một sản phẩm đã hoàn tất và kiểm chứng được, như bản báo cáo nghiên cứu khả thi, bản thiết kế sản phẩm hoặc 1 mẫu thử (prototype). Sự kết thúc 1 giai đoạn được đánh dấu bằng sự xem xét cả kết quả chuyển giao lẫn hiệu quả thực thi của các tiến trình để:  Quyết định liệu dự án có tiếp tục sang giai đoạn kế hay không. Sự xem xét này nhằm phát hiện các thay đổi trong nội bộ (vd: không đủ nguồn lực), hoặc các thay đổi từ bên ngoài (vd: dự án không còn cần thiết nữa), làm cho dự án không thể tiếp tục.  Phát hiện và sửa lổi kịp thời. Việc sửa lổi bao hàm cả cải tiến về sản phẩm đã hoạch định lẫn sửa các khuyết tật của sản phẩm. Phát hiện và sửa lổi cho sản phẩm được thực hiện trong suốt dự án, để nhằm khắc phục các khuyết tật của sản phẩm càng sớm thì chi phí sửa càng thấp. 2.5 Các tác nhân trong dự án (stakeholders) Stakeholders là những người có giữ một hoặc một vài vai trò đối với dự án, họ có những ảnh hưởng nhất định đến sự thành công hoặc thất bại của dự án.  Người quản dự án: là người chịu trách nhiệm quản dự án.  Các thành viên dự án. Ví dụ: trong dự án phát triển phần mềm thì đó là người phân tích viên, thiết kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên.  Khách hàng: là người hoặc tổ chức “mua” sản phẩm của dự án để sử dụng. Đại diện phía khách hàng là những người sử dụng và người ký hợp đồng làm dự án.  Chính phủ là các cơ quan nhà nước kiễm soát hành chính về các hoạt động của dự án. Các mong muốn của các khách hàng hoặc các nhà tài trợ sẽ là các yêu cầu cho dự án. Tuy nhiên các mong muốn này thường gây nhiều mâu thuẩn với nhau do các quan điểm cá nhân khác nhau, cần phải được dàn xếp thỏa đáng. Quản tốt các yêu cầu của dự án là công việc bắt buộc phải làm để dự án thành công. 2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến dự án 2.6.1 Tổ chức thiết lập dự án Hình A: Tổ chức thực hiện dự án theo cách hợp tác giữa các phòng chức năng. Các công việc của dự án được mỗi người trưởng phòng nhận thức (từng phần, theo chuyên môn “chức năng”) và công việc được phân công cho (một hoặc vài) nhân viên của phòng thực hiện. Đây là mô hình “cộng tác” giữa các bộ phận trong tổ chức, và khó tập trung được nguồn lực thực hiện mục tiêu của dự án. Hình B: Tổ chức thực hiện dự án theo các thành lập nhóm dự án đứng đầu là trưởng dự án/người quản dự án (chịu trách nhiệm cao nhất về các hoạt động của dự án), mỗi cá nhân sẽ phục vụ toàn thời gian cho dự án mà người đó tham gia và chịu trách nhiệm với trưởng dự án. Đây là mô Hoạch định Thực hiện Kết thúc Khởi động Giám sát, điều khiển Hình I.2.10 10 hình tốt để quản trọn vẹn tất cả các hoạt động của dự án, nhưng lại không ổn định về mặt tổ chức (vì khi dự án kết thúc, những thành viên cần phải được bố trí công việc khác để tiếp tục làm việc với công ty) Hình C: Các dự án và cấu trúc chức năng của tổ chức được thành lập cân đối, có hổ trợ nhau. Functional manager Functional manager Functional manager Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Project Coordination Hình I.2.11 (A) Functional organization Project manager Project manager Project manager Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Project Coordination Hình I.2.11 (B) Projectized organization Functional manager Functional manager Functional manager Staff Staff Proj. Manager Staff Staff Staff Staff Staff Staff Hình I.2.11 (C) Balanced matric Project Coordination . của dự án, kiến thức nền trợ giúp quản lý dự án được phân thành 9 lĩnh vực gồm: 1) Quản lý chất lượng 2) Quản lý phạm vi 3) Quản lý chi phí 4) Quản lý thời. với dự án, họ có những ảnh hưởng nhất định đến sự thành công hoặc thất bại của dự án.  Người quản lý dự án: là người chịu trách nhiệm quản lý dự án. 

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình quản lý dự án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Giáo trình quản lý dự án, Giáo trình quản lý dự án

Hy vọng thông qua bài viết Giáo trình quản lý dự án . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.