[Download] Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn – TS. Phan Trung Hiền – Tải về File Docx, PDF

Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn – TS. Phan Trung Hiền

Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn – TS. Phan Trung Hiền
Nội dung Text: Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn – TS. Phan Trung Hiền

Download


Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn do TS. Phan Trung Hiền biên soạn. Tài liệu trình bày các nội dung về quản lý Nhà nước và quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng đô thị, thực hiện quy hoạch xây dựng, trình tự thủ tụ thu hồi đất,… Cùng tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn – TS. Phan Trung Hiền – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn – TS. Phan Trung Hiền File Docx, PDF về máy

Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn – TS. Phan Trung Hiền

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn – TS. Phan Trung Hiền

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

  KHOA LUẬT
  BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

  GIÁO TRÌNH

  LUẬT HÀNH CHÍNH
  ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN
  Biên soạn: TS. PHAN TRUNG HIỀN

  Cần thơ, tháng 2/2009

 2. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
  PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
  CỦA GIÁO TRÌNH
  (LUẬT HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN)

  1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

  Họ và tên: PHAN TRUNG HIỀN

  Sinh năm: 1975

  Cơ quan công tác:

  Bộ môn: Luật Hành chính; Khoa: Luật

  Trường: Đại học Cần Thơ

  Địa chỉ Email liên hệ: pthien@ctu.edu.vn

  2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
  Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành: Ngành Luật, Ngành Quản
  lý đất đai, Ngành Quy hoạch xây dựng, Ngành xây dựng – kiến trúc.

  Có thể dùng cho các trường: trường đại học luật, trường đào tạo ngành quy
  hoạch, xây dựng – kiến trúc, quản lý đất đai.

  Các từ khóa: quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư nông
  thôn (quy hoạch điểm dân cư nông thôn), giải tỏa, đền bù, giải
  phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng, thu hồi đất, mục đích công
  cộng, mục đích phát triển kinh tế.

  Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này:
  – Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1, 2;
  – Luật Hành chính 1, 2;
  – Pháp luật đại cương (đối với sinh viên không chuyên luật).

  Đã xuất bản in chưa: chưa.

 3. 1

  LỜI GIỚI THIỆU
  Qui hoạch xây dựng là một nhân tố thiết yếu trong sự phát triển nền kinh tế đất nước.
  Đặc biệt, gắn với sự ra đời của Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm
  2001 với việc xác định nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, cùng với chính
  sách khuyến khích kêu gọi đầu tư, các công trình kiến trúc xây dựng rầm rộ, cơ sở hạ
  tầng được chỉnh tu mở rộng để đáp ứng các nhu cầu phát triển nền kinh tế mở. Trong bối
  cảnh ấy, hành lang pháp lý cho lĩnh vực qui hoạch, xây dựng, cho công tác đền bù, giải
  phóng mặt bằng chỉ mới vừa được chú ý và xây dựng trong những năm gần đây, mà việc
  ban hành Luật Xây dựng 2003, Luật đất đai 2003, Nghị định 197/CP là những ví dụ điển
  hình. Trong khi đó, quy hoạch diễn ra ở khắp các tỉnh thành nhưng hiệu quả thì lại không
  đồng bộ, quy hoạch treo vẫn còn tồn tại nhiều nơi, mặt bằng ở nhiều công trình, dự án
  không thể bàn giao vì “vướng” ở khâu đền bù, giải phóng mặt bằng là những vấn đề đáng
  được chú ý. Đó là chưa kể đến khiếu nại, khiếu kiện liên quan đền bù, giải phóng mặt
  bằng trong qui hoạch xây dựng ngày càng diễn ra phức tạp, kéo dài, có số lượng người
  tham gia lớn, gây ảnh hưởng không tốt đến nhiều mặt trong xã hội, phần nào ảnh hưởng
  đến lòng tin của nhân dân đối với nhà nước. Từ đây, vấn đề “qui hoạch, xây dựng” và
  “Luật qui hoạch, xây dựng” bắt đầu nhận được quan tâm dưới nhiều góc độ. Không chỉ
  các cán bộ công tác trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, các cán bộ công tác trong lĩnh vực
  thực hành pháp luật, các nhà nghiên cứu luật pháp mà cả các nhà đầu tư đều quan tâm
  đến việc nghiên cứu đề xuất nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho lĩnh vực qui hoạch xây
  dựng, cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

  Là đơn vị đầu tiên với những bước đi khiêm tốn trong việc mạnh dạn đưa vào nghiên cứu
  và giảng dạy Luật qui hoạch, luật xây dựng cũng như các vấn đề có liên quan từ năm
  1998, Khoa Luật-Đại học Cần Thơ không mong muốn gì hơn là góp phần vào việc đáp
  ứng những sự đòi hỏi đó. Điều này có tác dụng tích cực trong điều kiện dự thảo Luật quy
  hoạch đô thị đang được các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, lấy ý kiến để
  trình Quốc hội thông qua.

  Mặc dù đã hết sức cố gắng, tuy nhiên với những bước đi sơ khởi trong một lĩnh vực còn
  mới mẻ trong nghiên cứu dưới góc độ pháp lý, chắc chắn không tránh khỏi những hạn
  chế, thiếu sót. Những ý kiến đóng góp của các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và công tác
  trong lĩnh vực pháp luật, qui hoạch, xây dựng sẽ là những ý kiến quí báu để tác giả tiếp
  tục chỉnh lý, bổ sung làm cho giáo trình được hoàn thiện hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn
  nhu cầu của của sinh viên và của những người nghiên cứu trong lĩnh vực này.

  Xin trân trọng giới thiệu cùng đọc giả.

 4. 2

  MỤC LỤC

  LỜI GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………………………………………… 1
  MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  CHƯƠNG I: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG …………………………………… 8
  Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ……………………………………………………………………………………….. 8
  1. Khái niệm chung về quy hoạch xây dựng……………………………………………………………………….. 8
  2. Đối tượng phải lập quy hoạch xây dựng …………………………………………………………………………. 8
  3. Các yêu cầu cơ bản về quy hoạch xây dựng ……………………………………………………………………. 9
  4. Quản lý nhà nước trong quy hoạch xây dựng ………………………………………………………………….. 9
  5. Các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng…………………………………………………… 10
  6. Phân loại quy hoạch xây dựng …………………………………………………………………………………….. 12
  7. Nội dung nghiên cứu của môn học ………………………………………………………………………………. 12
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………….. 13
  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………… 13
  Bài 2: QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG ………………………………………………………………………….. 14
  1. TÌM HIỂU QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG ……………………………………………………………. 14
  1.1 Khái niệm chung ……………………………………………………………………………………………………….. 14
  1.2 Đối tượng, giai đoạn và thời gian lập quy hoạch xây dựng vùng …………………………………………… 14
  1.3 Thời hạn của sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng ………………………………………………………………. 14
  1.4 Yêu cầu nội dung quy hoạch xây dựng vùng…………………………………………………………………. 15
  1.5 Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng ……………………………………………………………………………. 15
  1.6 Căn cứ lập quy hoạch xây dựng vùng …………………………………………………………………………… 15
  1.7 Nội dung quy hoạch xây dựng vùng ……………………………………………………………………………….. 16
  1.8 Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng ……………………………………………………………………………. 16
  2. QUẢN LÝ, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG ………………………………………. 17
  2.1 Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng vùng …………………………………………………………….. 17
  2.2 Phân loại vùng quy hoạch xây dựng ……………………………………………………………………………. 17
  2.3 Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng…………………………………………………………. 18
  2.4 Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng………………………………………………………… 18
  3. MỐI QUAN HỆ GIỮA QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG VÀ CÁC LOẠI QUY HOẠCH
  XÂY DỰNG KHÁC ………………………………………………………………………………………………………. 19
  3.1 Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng………………………………………………………… 19
  3.2 Đồ án quy hoạch ……………………………………………………………………………………………………….. 19
  3.3 Quy hoạch xây dựng chuyên ngành …………………………………………………………………………….. 20

 5. 3

  4. THỰC TRẠNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG Ở NƯỚC TA………………………….. 20
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………….. 21
  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………… 21
  Bài 3: QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ………………………………………………………………………… 22
  1. TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ …………………………………………………………………………………………. 22
  1.1 Khái niệm và đặc điểm chung của đô thị ……………………………………………………………………… 22
  1.2 Phân loại đô thị …………………………………………………………………………………………………………. 22
  1.3 Mối quan hệ giữa cấp hành chính và đô thị ………………………………………………………………….. 26
  2. PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐÔ THỊ ………………………………………………………………………………….. 26
  2.1 Phân cấp quản lý hành chính cho đô thị ……………………………………………………………………….. 26
  2.2 Quan hệ giữa phân loại đô thị và phân cấp quản lý ……………………………………………………….. 27
  2.3 Thực trạng về quản lý nhà nước ở đô thị ở nước ta ……………………………………………………….. 27
  3. THÀNH LẬP ĐÔ THỊ MỚI ………………………………………………………………………………………… 28
  3.1 Quyết định điều chỉnh đơn vị hành chính …………………………………………………………………….. 28
  3.2 Các bước tiến hành thành lập mới đô thị mới ……………………………………………………………….. 28
  3.3 Thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị ………………………………………………………………. 31
  4. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ …………………………………………………………………………… 31
  4.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………………………………… 31
  4.2 Vai trò của quy hoạch xây dựng đô thị ………………………………………………………………………… 32
  4.3 Những nguyên tắc cơ bản để lựa chọn và để phân khu chức năng đô thị ………………………….. 32
  5. ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ……………………………………………………………….. 33
  5.1 Đồ án quy hoạch đô thị ……………………………………………………………………………………………… 33
  5.2 Những yêu cầu cơ bản của một đồ án quy hoạch đô thị ………………………………………………….. 33
  5.3 Phân loại đồ án quy hoạch đô thị …………………………………………………………………………………. 34
  6. ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (Điều 13- Điều 20 NĐ 08) …………… 36
  6.1 Đối tượng, giai đoạn và thời gian lập quy hoạch chung xây dựng đô thị ………………………….. 36
  6.2 Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị ………………………………………………………………… 36
  6.3 Căn cứ lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị ………………………………………………………. 37
  6.4 Nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị …………………………………………………………………. 37
  6.5 Hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị ……………………………………………………………… 38
  6.6 Quy định về quản lý quy hoạch chung xây dựng đô thị ……………………………………………………… 39
  6.7 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị………………………… 39
  6.8 Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị ……………………………………………………………….. 40
  7. ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (Điều 21- Điều 29, NĐ 08) ……………. 40
  7.1 Đối tượng và thời gian lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ……………………………………………… 40
  7.2 Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ……………………………………………………………….. 41

 6. 4

  7.3 Căn cứ lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ………………………………………………………………. 41
  7.4 Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ………………………………………………………………… 41
  7.5 Lấy ý kiến về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ………………………………………………………….. 42
  7.6 Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ……………………………………………………………………… 43
  7.7 Quy định về quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng ……………………………………………………………… 43
  7.8 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ………………………………………………….. 44
  7.9 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ……………………………………………………………… 45
  8. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ …… 45
  8.1 Đánh giá chung về đô thị và quy hoạch đô thị ………………………………………………………………. 45
  8.2 Những bất cập công tác quy hoạch và quy hoạch đô thị hiện nay ……………………………………. 46
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………….. 47
  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………… 48
  Bài 4: QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN ………………………………………… 49
  1. KHÁI NIỆM KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN………………….. 49
  1.1 Theo quy chuẩn xây dựng ………………………………………………………………………………………….. 49
  1.2 Theo Luật xây dựng 2003 ………………………………………………………………………………………….. 49
  2. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN (LUẬT XÂY DỰNG 2003) …….. 50
  2.1 Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn ………………………………………………….. 50
  2.2 Nội dung quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn…………………………………………………… 50
  2.3 Thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn …………………………. 50
  2.4 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn ………………………………………………… 51
  3. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN ………………………………………………. 51
  3.1 Yêu cầu ……………………………………………………………………………………………………………………. 51
  3.2 Mục tiêu…………………………………………………………………………………………………………………… 51
  3.3 Đất xây dựng khu dân cư nông thôn ……………………………………………………………………………. 51
  4. PHÂN KHU CHỨC NĂNG DÂN CƯ TRONG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN ……………….. 53
  4.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………………………………… 53
  4.2 Yêu cầu về phân khu chức năng………………………………………………………………………………….. 53
  5. CÁC KHU CHỨC NĂNG TRONG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN…………………………………. 54
  5.1 Khu ở: gồm các xóm nhà và các công trình phục vụ ……………………………………………………… 54
  5.2 Khu trung tâm xã ………………………………………………………………………………………………………. 57
  5.3 Quy hoạch các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất …………………………………………………. 59
  5.4 Các công trình kỹ thuật hạ tầng xã ………………………………………………………………………………. 60
  6. THỰC TIỄN VỀ QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN ……………………………………… 63
  6.1 Mối liên hệ giữa quy hoạch đô thị và nông thôn ……………………………………………………………. 64
  6.2 Những hạn chế của quy hoạch khu dân cư nông thôn hiện nay ……………………………………….. 64

 7. 5

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………….. 64
  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………… 65
  CHƯƠNG II: THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ………………………………………………………. 66
  Bài 5: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU HỒI ĐẤT TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG …. 66
  1. Các khái niệm cơ bản ………………………………………………………………………………………………….. 66
  2. Những quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất qua các giai đoạn lịch sử ……………… 67
  3. Cơ sở pháp lý hiện hành liên quan đến thu hồi đất ………………………………………………………….. 68
  4. Các nguyên tắc trong thu hồi đất …………………………………………………………………………………… 69
  5. Đối tượng thu hồi và các đối tượng chịu ảnh hưởng ………………………………………………………… 69
  6. Chủ thể trong thu hồi đất và chủ thể có đất bị thu hồi ……………………………………………………… 70
  7. Mục đích của thu hồi đất ……………………………………………………………………………………………… 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………….. 73
  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………… 74
  Bài 6: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT ……………………………………………………………………… 75
  1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT ……………………………. 75
  2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRONG THU HỒI ĐẤT (Điều 49 – Điều 61, NĐ 84/CP) ………… 75
  2.1 Xác định và công bố chủ trương thu hồi đất (Điều 49) …………………………………………………… 75
  2.2 Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi (Điều 50) …………………………………………….. 78
  2.3 Lập, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Điều 51)
  78
  2.4 Thông báo về việc thu hồi đất (Điều 52) ………………………………………………………………………. 79
  2.5 Quyết định thu hồi đất (Điều 53) ………………………………………………………………………………… 79
  2.6 Kê khai, kiểm kê và xác định nguồn gốc đất đai (Điều 55) …………………………………………….. 80
  2.7 Lập, thẩm định và xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Điều 56)………….. 81
  2.8 Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điều 57) ………………………………………. 83
  2.9 Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư (Điều 58) ………………………………… 83
  2.10 Thời điểm bàn giao đất đã bị thu hồi (Điều 59) …………………………………………………………… 84
  2.11 Cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng…………………………………… 84
  3. THỰC TRẠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT ………………… 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………….. 86
  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………… 87
  Bài 7: BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ ………………………………………………………………….. 88
  1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ………………………………………………………………………………………… 88
  1.1 Phạm vi áp dụng ……………………………………………………………………………………………………….. 88
  1.2 Đối tượng áp dụng …………………………………………………………………………………………………….. 88
  1.3 Trường hợp áp dụng ………………………………………………………………………………………………….. 88

 8. 6

  1.4 Các nguyên tắc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư……………………………………………………….. 89
  2. BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI ĐẤT ……………………………………………………………………………………. 89
  2.1 Nguyên tắc bồi thường ………………………………………………………………………………………………. 89
  2.2 Những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường …………………………………………….. 89
  2.3 Điều kiện để được bồi thường đất ……………………………………………………………………………….. 91
  2.4 Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại …………………………………………… 92
  2.5 Bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ………………………………. 93
  2.6 Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) của hộ gia đình, cá nhân ……………………. 94
  2.7 Bồi thường đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của tổ chức …………………………….. 94
  2.8 Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp là đất ở……………………………………………………………. 95
  2.9 Xử lý một số trường hợp cụ thể về đất ở………………………………………………………………………. 95
  2.10 Bồi thường đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành
  lang bảo vệ an toàn …………………………………………………………………………………………………………. 96
  2.11 Xử lý các trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường ……………………. 96
  3. BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN ……………………………………………………………………………… 96
  3.1 Nguyên tắc bồi thường tài sản …………………………………………………………………………………….. 96
  3.2 Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất……………………………………………………………….. 97
  3.3 Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ cụ thể về nhà, công trình ………………………………….. 99
  3.4 Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước ……. 100
  3.5 Bồi thường về di chuyển mồ mả ……………………………………………………………………………….. 101
  3.6 Bồi thường đối với công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu ……… 101
  3.7 Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi ………………………………………………………………………. 101
  3.8 Xử lý tiền bồi thường đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước ……………………………………….. 101
  3.9 Bồi thường cho người lao động do ngừng việc ……………………………………………………………. 102
  4. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ……………………………………………………………………………………………. 102
  4.1 Hỗ trợ di chuyển ……………………………………………………………………………………………………… 103
  4.2 Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất ………………………………………………………………. 103
  4.3 Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm …………………………………………………………… 103
  4.4 Hỗ trợ người đang thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước ………………………………………….. 103
  4.5 Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn……………………………………………….. 104
  4.5 Hỗ trợ khác …………………………………………………………………………………………………………….. 104
  5. TÁI ĐỊNH CƯ …………………………………………………………………………………………………………. 104
  5.1 Lập và thực hiện dự án tái định cư …………………………………………………………………………….. 104
  5.2 Bố trí tái định cư……………………………………………………………………………………………………… 104
  5.3 Điều kiện bắt buộc đối với khu tái định cư …………………………………………………………………. 105
  5.4 Các biện pháp hỗ trợ sản xuất và đời sống tại khu tái định cư……………………………………….. 105

 9. 7

  5.5 Quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở …………………………………. 105
  5.6 Tái định cư đối với dự án đặc biệt ……………………………………………………………………………… 106
  6. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC THI VIỆC GIẢI TỎA ………………………………………… 106
  6.1 Nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ………………………………………………………………… 106
  6.2 Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ………………. 106
  6.3 Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án ………………………………… 107
  6.4 Thoả thuận bồi thường, hỗ trợ …………………………………………………………………………………… 108
  6.5 Chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điều 3, NĐ 197)………………………………………………. 109
  7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN …………………………………………………. 109
  7.1 Trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi
  trường …………………………………………………………………………………………………………………………. 109
  7.2 Trách nhiệm của UBND các cấp ……………………………………………………………………………….. 110
  7.3 Trách nhiệm của sở, ban, ngành tỉnh………………………………………………………………………….. 111
  7.4 Trách nhiệm của tổ chức được giao nhiệm vụ thực thi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ….. 112
  8. KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN TRONG ĐỀN BÙ, GPMB ……………………………………………….. 112
  8.1 Đ ố i t ượ n g k h i ế u n ạ i ………………………………………………………………………………………….. 113
  8.2 Trình tự giải quyết khiếu nại …………………………………………………………………………………….. 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………… 115
  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………. 115
  Bài 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT
  BẰNG…………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
  1. KHÁI QUÁT CHUNG………………………………………………………………………………………………. 117
  2. QUYỀN CỦA CÔNG DÂN ĐÔ THỊ ………………………………………………………………………….. 117
  2.1 Quyền của công dân trong quy hoạch xây dựng ………………………………………………………….. 118
  2.2 Quyền của công dân trong việc giải phóng mặt bằng …………………………………………………… 120
  2.3 Quyền của công dân trong đền bù khi giải tỏa …………………………………………………………….. 123
  3. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN ĐÔ THỊ …………………………………………………………………….. 124
  3.1 Tuân thủ qui hoạch xây dựng ……………………………………………………………………………………. 124
  3.2 Tôn trọng và bảo đảm “quyền tiên mãi” …………………………………………………………………….. 125
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………… 126
  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………. 127
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………….. 128

 10. 8

  CHƯƠNG I: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

  Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

  1. Khái niệm chung về quy hoạch xây dựng

  Quy hoạch xây dựng là sự phân bổ hợp lý các khu dân cư, các ngành kinh tế kỹ
  thuật… trong phạm vi cả nước và từng địa phương nhằm bảo tồn và tôn tạo các di sản văn
  hoá dân tộc, đảm bảo lợi ích của nhân dân, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo
  đảm ổn định chính trị và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Nhà nước đã đề ra
  trong từng thời kỳ nhất định và trong những mục tiêu, định hướng lâu dài.

  Công tác quy hoạch còn có tầm quan trọng đặc biệt và đóng vai trò chủ chốt trong các
  chương trình đầu tư và xây dựng cũng như phát triển lâu dài, tạo cơ sở pháp lý để nhà đầu
  tư, các tổ chức kinh tế xã hội và các công dân nắm vững để từ đó có thể triển khai các hoạt
  động xây dựng của mình. Nếu ta có phương châm “sống và làm việc theo pháp luật” thì
  trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phương châm đó sẽ là “xây dựng theo quy hoạch được
  duyệt”. Điều này thể hiện vị trí, vai trò của quy hoạch xây dựng, đồng thời cũng thể hiện
  nhiệm vụ mà pháp luật về quy hoạch phải gánh vác, thông qua các cơ quan quản lý nhà nước
  về quy hoạch.

  Quy hoạch xây dựng bao gồm việc lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo
  quy hoạch. Theo khoản 1 Điều 4.2 của quy chuẩn xây dựng Việt Nam thì: Quy hoạch xây
  dựng là việc tổ chức không gian kiến trúc và bố trí các công trình trên một khu vực lãnh thổ
  trong từng thời kỳ, làm cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng
  và phát triển kinh tế xã hội. Vậy, những công trình như thế nào thì bắt buộc phải có quy
  hoạch?

  2. Đối tượng phải lập quy hoạch xây dựng

  – Các vùng phát triển kinh tế tổng hợp, phát triển kinh tế chuyên ngành.

  – Các đô thị

  – Các khu dân cư nông thôn

  – Các hệ thống công trình xây dựng chuyên ngành về năng lượng, giao thông thuỷ
  lợi, thông tin liên lạc… trong phạm vi toàn quốc và từng vùng.

  Trong đó việc quy hoạch phải thoả mãn một số điều kiện nhất định.

 11. 9

  3. Các yêu cầu cơ bản về quy hoạch xây dựng

  Với tư cách định hướng hoạch định cho các bước xây dựng tiếp sau, công tác quy
  hoạch xây dựng đòi hỏi phải bảo đảm các yêu cầu dưới đây:

  3.1 Các yêu cầu về dân cư, văn hoá, kinh tế xã hội

  – Bảo đảm lợi ích cộng đồng, có tính đến các lợi ích của các cộng đồng dân cư, lợi
  ích nhân dân vì mục tiêu của toàn xã hội.

  – Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, có xem xét đến các quy hoạch
  xây dựng chuyên ngành có liên quan.

  – Phù hợp với đặc điểm điạ phương về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hoá…

  – Bảo đảm được vị trí tiên phong trong quá trình xây dựng có tính đến sự hài hoà
  với yếu tố khuyến khích đầu tư.

  3.2 Các yêu cầu về pháp lý

  – Tổ chức lập quy hoạch xây dựng phải là tổ chức hợp pháp có chuyên môn về quy
  hoạch xây dựng.

  – Quy hoạch xây dựng phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

  – Việc thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng phải theo quy hoạch xây dựng được
  duyệt.

  – Mọi công trình khi xây dựng đều phải tuân theo quy hoạch. Đối với công trình xây
  dựng ở nơi chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng có yêu cầu cấp bách
  thì phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

  3.3 Các yêu cầu về kỹ thuật

  – Bảo đảm việc xây dựng mới, cải tạo các đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và
  các công trình đạt hiệu quả về các mặt an toàn vệ sinh, lợi ích toàn xã hội…theo
  đúng các mục tiêu của quy chuẩn xây dựng.

  – Tuân thủ các quy định về bảo vệ các công trình kỹ thuật, công trình quốc phòng,
  di tích lịch sử, văn hoá, bảo vệ môi trường…

  4. Quản lý nhà nước trong quy hoạch xây dựng

  Việc quản lý nhà nước trong quy hoạch xây dựng được thực hiện thông qua các hoạt
  động như sau:

  – Ban hành các quy phạm pháp luật điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

 12. 10

  – Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trong cả nước

  – Lập, xét duyệt đồ án quy hoạch, dự án đầu tư

  – Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống trong đô thị và nông thôn cũng như các vùng
  lãnh thổ khác

  – Quản lý, sử dụng tài nguyên về quy hoạch xây dựng.

  – Quản lý việc sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và các ngành kinh tế
  kỹ thuật, các hệ thống giao thông đường bộ

  – Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình theo đúng quy hoạch được duyệt

  – Thực hiện quy hoạch xây dựng: đền bù, giải phóng mặt bằng

  – Giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm trong quy hoạch xây dựng.

  5. Các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng

  5.1 Cơ quan lập pháp

  Quốc hội:

  – Quyết định những nguyên tắc trong quản lý quy hoạch xây dựng thông qua Hiến
  pháp, luật.

  – Trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước: tách, nhập địa giới hành chính cấp
  tỉnh, thành lập “đặc khu kinh tế”…

  Hội đồng nhân dân:

  – Là chủ thể quyết định các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy
  hoạch phát triển chuyên ngành và quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn thuộc
  thẩm quyền của địa phương, được lấy ý kiến trước khi các đồ án quy hoạch được
  thông qua và được công bố.

  5.2 Cơ quan hành pháp

  Chính phủ

  – Ban hành các quy phạm về xây dựng như: quy chuẩn, tiêu chuẩn trong quy hoạch,
  xây dựng.

  – Phân cấp trong quy hoạch xây dựng.

  – Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động quy hoạch xây dựng.

 13. 11

  – Quy định và quản lý đối với các hợp tác với nước ngoài trong hoạt động quy hoạch
  xây dựng vv.

  Thủ tướng Chính phủ

  – Quản lý NN trong quy hoạch xây dựng.

  – Chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng.

  – Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

  – Bộ kế hoạch và đầu tư: Là cơ quan quản lý các dự án quy hoạch tổng thể phát triển
  kinh tế xã hội vùng, liên tỉnh, trong phạm vi toàn quốc.

  – Bộ xây dựng: Quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy
  hoạch xây dựng vùng trọng điểm.

  – Bộ Tài chính: vốn và sử dụng vốn đầu tư

  – Các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành: Quản lý các dự án quy hoạch tổng thể phát
  triển ngành theo quy định của Chính phủ.

  Ví dụ: Bộ Giao thông vận tải, Bộ NN & PTNT, Bộ Công Thương

  – Các Bộ quản lý lĩnh vực: Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Khoa học và Công Nghệ.

  – Thanh tra Chính phủ.

  UBND các cấp

  Quản lý các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng đô
  thị và vùng nông thôn thuộc địa phương theo quy định của Chính phủ.

  – UBND tỉnh: quản lý dự án đầu tư trên địa bàn, lập, trình, xét duyệt đồ án quy hoạch

  – UBND huyện: lập, trình đồ án quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng…

  – Cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng.

  Sở và tương đương

  – Sở Xây dựng: quản lý chuyên môn trong quy hoạch, xây dựng trên địa bàn

  – Sở chuyên ngành: Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở KH-CN quản lý quỹ đất địa
  phương.

 14. 12

  – Văn phòng Kiến Trúc- Quy hoạch: chỉ có ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: quản lý kiến
  trúc quy hoạch đô thị, nông thôn.

  6. Phân loại quy hoạch xây dựng

  Quy hoạch xây dựng được phân làm 4 loại sau đây:

  Quy hoạch xây dựng vùng

  Quy hoạch xây dựng đô thị

  Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn

  Quy hoạch xây dựng chuyên ngành.

  Trong chương trình, các loại quy hoạch xây dựng sau được tập trung nghiên cứu chi tiết:

  – Quy hoạch xây dựng vùng.

  – Quy hoạch xây dựng đô thị.

  – Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn.

  7. Nội dung nghiên cứu của môn học

  Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn
  và công tác thực hiện các quy hoạch đó.

  Quan hệ giữa Luật qui hoạch xây dựng và Luật xây dựng là quan hệ “trứng, gà”.
  Không thể thiết lập Luật xây dựng có hiệu quả nếu không có pháp luật về qui hoạch xây
  dựng, cũng như pháp luật qui hoạch sẽ không được thực thi nếu công tác quản lý về xây
  dựng không được thực hiện. Với tư cách là Luật chứa đựng các qui phạm định ra các nguyên
  tắc chung của tất cả các quá trình xây dựng, Luật xây dựng 2003 được biết đến và được xác
  định trong tất cả các “khâu xây dựng”, từ: khảo sát, đến lập, trình, xét duyệt qui hoạch xây
  dựng; từ ban hành đồ án qui hoạch đến khâu giải tỏa, đền bù, cấp giấy phép xây dựng, giám
  sát, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Trong khi đó, Luật qui
  hoạch chứa đựng các qui phạm định ra các thủ tục pháp lý cần thiết trong khâu thiết yếu, căn
  nguyên của xây dựng. Vì vậy, về phương diện nào đó, có thể xem Luật qui hoạch là “cái
  gốc” của vấn đề xây dựng, các khâu còn lại chẳng qua là để thực hiện và kiểm tra thực hiện
  đúng quy hoạch xây dựng.

  Trong phạm vi môn học, giáo trình định ra hướng nghiên cứu pháp luật về qui hoạch
  xây dựng vùng, đô thị, nông thôn và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng – một khâu cốt
  lõi trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng. Hơn nữa, khi Luật đất đai còn khá nhiều
  bất cập, khiếu nại và tranh chấp về giải tỏa, đền bù vẫn còn khá phổ biến thì việc xây dựng
  đạo luật về qui hoạch xây dựng càng cần thiết. Chúng ta không thể đẩy mạnh đầu tư phát
  triển nếu chúng ta không có hệ thống pháp luật về qui hoạch xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ

 15. 13

  và rõ ràng. Vì vậy dự thảo Luật quy hoạch đô thị đang được hoàn chỉnh và sắp được ban
  hành sẽ góp phần điều chỉnh một cách kịp thời và có hiệu quả các quan hệ xã hội phát sinh
  trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển sự nghiệp công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  ————————————————-

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Luật xây dựng 2003 (Điều 11 – Điều 34).

  Nghị định 08/2005/NĐ-CP (24/01/2005) về Quy hoạch xây dựng (thay thế Nghị định
  91-CP (17/08/1994) của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị).

  Thông tư 07/BXD/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy
  hoạch xây dựng (07/4/2008).

  Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về Ban hành quy
  định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây
  dựng.

  ————————————————-

  CÂU HỎI ÔN TẬP

  1. Thế nào là quy hoạch xây dựng? Nêu các yêu cầu cơ bản về quy hoạch xây dựng.

  2. Nêu đối tượng phải lập quy hoạch xây dựng.

  3. Trình bày các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng. Cơ quan nào giữ vai trò
  trung tâm? Có đề xuất gì cho việc quản lý này?

 16. 14

  Bài 2: QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

  1. TÌM HIỂU QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

  1.1 Khái niệm chung

  Quy hoạch xây dựng vùng là việc bố trí hợp lý các đô thị, khu dân cư tập trung, khu
  công nghiệp, các công trình công nghiệp quy mô lớn, các công trình và các khu vực kinh tế
  chuyên ngành khác; các mạng công trình giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, thông tin liên lạc
  truyền thống và các cơ sở kỹ thuật hạ tầng khác nhằm khai thác có hiệu quả đất đai, tài
  nguyên, nguồn nước nhân lực và điều kiện tự nhiên của vùng để phát triển kinh tế xã hội.

  Khác với các loại quy hoạch xây dựng còn lại (quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân
  cư nông thôn, chuyên ngành), hình thức thể hiện của bản quy hoạch xây dựng vùng là sơ đồ
  quy hoạch xây dựng vùng. Sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng là cơ sở để lập:

  – Đồ án quy hoạch xây dựng các đô thị;

  – Đồ án quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp;

  – Đồ án các điểm dân cư nông thôn.

  Sơ đồ quy hoạch xây dựng còn phải chú ý đến sự phát triển cơ sở hạ tầng và bảo vệ
  môi trường, cảnh quan, di tích, công trình văn hoá trong vùng.

  1.2 Đối tượng, giai đoạn và thời gian lập quy hoạch xây dựng vùng

  Quy hoạch xây dựng vùng được lập cho các vùng có chức năng tổng hợp hoặc
  chuyên ngành gồm vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện,
  vùng công nghiệp, vùng đô thị lớn, vùng du lịch, nghỉ mát, vùng bảo vệ di sản cảnh quan
  thiên nhiên và các vùng khác. Việc lập quy hoạch xây dựng vùng do người có thẩm quyền
  quyết định theo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng.

  1.3 Thời hạn của sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng

  Theo Luật Xây dựng 2003 (Điều 15), quy hoạch xây dựng vùng được lập cho giai
  đoạn năm năm, mười năm hoặc dài hơn trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã
  hội của cả nước và từng vùng, có xem xét phối hợp với các loại quy hoạch chuyên ngành
  theo vùng và các quy định pháp luật có liên quan. Thời gian lập đồ án quy hoạch xây dựng
  vùng không quá 18 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được người có thẩm quyền phê
  duyệt.

  Sơ đồ quy hoạch vùng được xác lập cho các loại vùng lãnh thổ có chức năng tổng
  hợp chuyên ngành và các vùng kinh tế, hành chính tỉnh, huyện và các khu vực phát triển
  kinh tế. Tuỳ theo từng vị trí, vai trò của vùng mà xác định phù hợp một số yếu tố:

 17. 15

  – Về xây dựng cơ sở hạ tầng

  – Về xây dựng khu dân cư ở đô thị, nông thôn

  – Về các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc khu kinh tế

  1.4 Yêu cầu nội dung quy hoạch xây dựng vùng

  Quy hoạch xây dựng vùng phải bảo đảm các nội dung chính sau đây:

  – Xác định hệ thống các đô thị, các điểm dân cư để phục vụ công nghiệp, nông nghiệp,
  lâm nghiệp, du lịch, các khu vực bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và các
  khu chức năng khác;

  – Bố trí hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian và các biện pháp bảo vệ
  môi trường;

  – Định hướng phát triển các công trình chuyên ngành;

  – Xác định đất dự trữ để phục vụ cho nhu cầu phát triển; sử dụng đất có hiệu quả.

  1.5 Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng

  1. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng bao gồm :

  a) Dự báo quy mô dân số đô thị, nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển
  kinh tế – xã hội của vùng và chiến lược phân bố dân cư của quốc gia cho giai đoạn 05 năm,
  10 năm và dài hơn;

  b) Tổ chức không gian các cơ sở công nghiệp chủ yếu, hệ thống công trình hạ tầng kỹ
  thuật, hạ tầng xã hội trên phạm vi vùng theo từng giai đoạn phù hợp với tiềm năng và quy hoạch
  tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng;

  c) Tổ chức không gian hệ thống đô thị, điểm dân cư phù hợp với điều kiện địa lý, tự
  nhiên của từng khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc khai thác tài nguyên thiên
  nhiên hợp lý của toàn vùng, dự báo tác động môi trường.

  2. Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới, quy mô và mối quan hệ liên vùng, tỷ lệ 1/100.000 –
  1/500.000.

  3. Thời gian lập nhiệm vụ, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng không quá 03 tháng đối
  với vùng tỉnh, 06 tháng đối với vùng liên tỉnh kể từ ngày được giao nhiệm vụ chính thức.

  1.6 Căn cứ lập quy hoạch xây dựng vùng

  1. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng đã được phê duyệt.

 18. 16

  2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng, quy hoạch phát triển ngành
  có liên quan (nếu có).

  3. Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ
  thuật quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  4. Các kết quả điều tra, khảo sát và các số liệu, tài liệu có liên quan.

  5. Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

  1.7 Nội dung quy hoạch xây dựng vùng

  Tuỳ theo đặc điểm, quy mô của từng vùng, quy hoạch xây dựng vùng có những nội
  dung sau đây:

  1. Đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội; xác định các động lực phát
  triển vùng.

  2. Xác định hệ thống các đô thị, các điểm dân cư; các khu công nghiệp, nông nghiệp,
  lâm nghiệp, ngư nghiệp, du lịch; các khu vực bảo vệ di sản, cảnh quan thiên nhiên, di tích
  lịch sử văn hoá; các khu vực cấm xây dựng và các khu dự trữ phát triển.

  3. Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật mang
  tính chất vùng hoặc liên vùng.

  4. Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.

  5. Dự báo tác động môi trường vùng và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu
  đến môi trường trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

  1.8 Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng

  Tuỳ theo đặc điểm, quy mô của từng vùng, hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng bao gồm
  các hồ sơ sau đây:

  1. Bản vẽ gồm:

  – Bản đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng; tỷ lệ 1/100.000 – 1/500.000.

  – Bản đồ hiện trạng tổng hợp gồm sử dụng đất, hệ thống cơ sở kinh tế, hệ thống đô
  thị và các điểm dân cư nông thôn, hệ thống các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ
  thuật vùng; đánh giá tổng hợp đất xây dựng; tỷ lệ 1/25.000 – 1/250.000.

  – Bản đồ định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn, các
  khu công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, du lịch; các khu vực bảo vệ di sản,
  cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá; các khu vực cấm xây dựng và các khu dự trữ
  phát triển; tỷ lệ 1/25.000 – 1/250.000.

 19. 17

  – Bản đồ định hướng phát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/25.000 –
  1/250.000.

  2. Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan, tờ trình phê
  duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

  2. QUẢN LÝ, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

  2.1 Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng vùng

  Trên cơ sở nội dung bản vẽ, thuyết minh của đồ án quy hoạch, các kiến nghị, giải pháp
  thực hiện quy hoạch xây dựng vùng theo các giai đoạn và yêu cầu phát triển của vùng, người
  có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng ban hành Quy định về quản lý quy
  hoạch xây dựng vùng. Nội dung Quy định bao gồm:

  1. Quy định về vị trí, vai trò, chức năng, quy mô các công trình hạ tầng xã hội và hạ
  tầng kỹ thuật mang tính chất vùng, liên vùng.

  2. Quy định về phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với các công trình đầu mối,
  các công trình hạ tầng kỹ thuật chính theo tuyến mang tính chất vùng, liên vùng và các
  biện pháp bảo vệ môi trường.

  3. Quy định về bảo tồn, tôn tạo các di sản thiên nhiên, các công trình kiến trúc có giá
  trị, khu danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử – văn hoá trong vùng.

  4. Phân công và quy định trách nhiệm quản lý quy hoạch cho các cấp chính quyền địa
  phương trong vùng theo quy hoạch xây dựng vùng.

  5. Các quy định khác.

  2.2 Phân loại vùng quy hoạch xây dựng

  Tùy theo các tiêu chí khác nhau mà người ta có cách phân loại vùng khác nhau

  – Theo cơ cấu kinh tế, có thể phân thành quy hoạch vùng đơn ngành, đa ngành. Trong
  đó, theo chuyên ngành, có thể phân thành các vùng với những chuyên ngành khác
  nhau.

  – Theo chức năng, có thể phân thành những vùng kinh tế tổng hợp trong phạm vi quốc
  gia hoặc trong phạm vi một địa bàn địa phương;

  Theo cách phân loại khu dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng được chia thành 6 vùng như
  sau :

  – Đồng bằng bắc bộ và trung bộ ;

  – Đồng bằng sông Cửu Long ;

 20. 18

  – Trung du bắc bộ ;

  – Tây Nguyên ;

  – Vùng cao và miền núi ;

  – Ven biển, hải đảo

  2.3 Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng

  Theo Điều 17 của Luật Xây dựng 2003, quy hoạch xây dựng vùng được lập, thẩm định, phê
  duyệt như sau :

  Loại QHXD vùng L ập Thẩm định Ý kiến/ quyết định Phê duyệt

  Vùng trọng điểm, Bộ Xây Bộ Xây Bộ, ngành, UBND Thủ tướng
  dựng dựng tỉnh có liên quan (ý CP
  liên tỉnh
  kiến)

  Sở Xây HĐND tỉnh (quyết UBND
  Vùng thuộc địa
  dựng định) tỉnh
  giới hành chính địa
  phương quản lý
  (hoặc Sở
  KT-QH)

  Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt được xác định theo phạm vi của vùng tương ứng với
  chức năng của vùng đó. Vùng thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý có thể khá đa
  dạng như : vùng liên huyện, liên xã…nên không xác định cơ quan lập quy hoạch xây dựng
  mà chỉ xác định cơ quan thẩm định và phê duyệt. Sự khác nhau giữa hai quy trình này ở chỗ
  quy hoạch vùng trong điểm, liên tỉnh chỉ cần có ý kiến của bộ, ngành, hoặc UBND tỉnh liên
  quan ; trong khi đó đối với quy hoạch xây dựng vùng thuộc phạm vi địa phương phải có
  quyết định của HĐND cùng cấp trước khi UBND tỉnh phê duyệt.

  2.4 Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng

  Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

  – Có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng, quy hoạch
  phát triển ngành của vùng; chiến lược quốc phòng, an ninh;

  – Có thay đổi về điều kiện địa lý, tự nhiên, dân số và kinh tế – xã hội.

  Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng được

Download tài liệu Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn – TS. Phan Trung Hiền File Docx, PDF về máy