Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 – ĐH Thương mại – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 – ĐH Thương mại

Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 – ĐH Thương mại
Nội dung Text: Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 – ĐH Thương mại


Phần 1 cuốn giáo trình Kinh tế vĩ mô 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát kinh tế học vĩ mô, đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản, tổng cầu và chính sách tài khóa 1, tiền tệ và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình.

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 – ĐH Thương mại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 – ĐH Thương mại File Word, PDF về máy

Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 – ĐH Thương mại

 1. LỜI NÓI ĐẦU

  Kinh tế học vĩ mô là một phân ngành của Kinh tế học, tập trung
  nghiên cứu các hoạt động của nền kinh tế với tư cách là một tổng thể
  cùng các chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ. Trong bối cảnh
  kinh tế vĩ mô trong nước và trên thế giới ngày càng có nhiều biến
  động phức tạp, việc nắm vững các lý thuyết kinh tế vĩ mô có ý nghĩa
  vô cùng quan trọng để giải thích các nguyên nhân và các tác động có
  thể xảy ra của các vấn đề kinh tế diễn ra trong thực tiễn.
  Học phần Kinh tế vĩ mô là học phần bắt buộc trong khối kiến
  thức cơ sở ngành đối với khối ngành kinh tế, hệ tào đạo đại học chính
  quy. Học phần được thiết kế với thời lượng 3 tín chỉ. Trên cơ sở bám
  sát các nội dung cơ bản của chương trình Kinh tế học vĩ mô của Bộ
  Giáo dục và Đào tạo và tham khảo một số nội dung, cách tiếp cận,
  phân tích của các nhà kinh tế học nổi tiếng trên thế giới như David
  Beggs, Samuelson, Mankiw…, nhóm tác giả biên soạn cuốn giáo trình
  “Kinh tế vĩ mô 1” với mục đích giúp các bạn sinh viên hoặc người
  đọc tiếp cận những lý thuyết kinh tế học vĩ mô cơ bản.
  Cuốn sách bao gồm 7 chương, gồm nhiều nội dung, tiếp cận
  nhiều vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô như: các khái niệm, đo lường
  các chỉ tiêu vĩ mô; xây dựng các mô hình tổng cầu; nghiên cứu cơ chế
  tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa,
  chính sách tiền tệ; nghiên cứu các cân đối lớn như cán cân ngân sách,
  cán cân thương mại; nghiên cứu biến động của lãi suất, tỷ giá hối
  đoái… Trong phạm vi giáo trình này, các vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản
  được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, từ ngắn hạn đến dài hạn,
  trong đó chủ yếu tập trung vào các phân tích trong ngắn hạn,… vừa
  giúp người đọc nắm được các kiến thức cơ bản về môn học, vừa trang
  bị kỹ năng phân tích, đánh giá, suy luận… Bên cạnh đó, cuốn sách
  cũng đưa ra một số tình huống kinh tế cụ thể để làm rõ hơn các nội

 2. dung lý thuyết giúp người đọc có thể vận dụng các lý thuyết để giải
  thích một số hiện tượng trong nền kinh tế.
  Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1 được viết theo chương trình môn học
  thuộc chương trình khung ngành kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh
  tế do Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại phê chuẩn ngày 10
  tháng 2 năm 2017 và được Hiệu trưởng phê duyệt làm tài liệu chính
  thức dùng cho giảng dạy, học tập tại Trường Đại học Thương mại.
  Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1 là một tài liệu cần thiết phục vụ hoạt
  động giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và học tập của sinh viên
  ngành kinh tế. Giáo trình được tổ chức biên soạn bởi chủ biên:
  TS. Trần Việt Thảo và TS. Lê Mai Trang. Tham gia biên soạn giáo
  trình gồm các tác giả:
  – TS. Trần Việt Thảo, ThS. Trần Kim Anh và ThS. Hà Thị Cẩm Vân
  tham gia biên soạn chương 1 và 2.
  – TS. Lê Mai Trang, ThS. Vũ Thị Thanh Huyền, ThS. Ngô Hải
  Thanh, ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền và ThS. Đặng Thị Thanh Bình tham
  gia biên soạn chương 3, 5 và 6.
  – TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS. Vũ Ngọc Tú, ThS. Hoàng Anh
  Tuấn tham gia biên soạn chương 4 và 7.
  Mặc dù tập thể tác giả đã rất cố gắng nhưng trong lần xuất bản
  đầu tiên này, chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót.
  Tập thể tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các
  nhà khoa học, của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn trong
  lần xuất bản sau. Ý kiến đóng góp xin gửi về: Bộ môn Kinh tế học,
  Trường Đại học Thương mại. Email: kinhtehoc@tmu.edu.vn.

  TẬP THỂ TÁC GIẢ

 3. MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 3

  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 21

  1.1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 22
  1.1.1. Khái niệm kinh tế học, kinh tế học vi mô
  và kinh tế học vĩ mô 22
  1.1.2. Đối tượng nghiên cứu 24
  1.1.3. Phương pháp nghiên cứu 25
  1.2. MỤC TIÊU, CÔNG CỤ KINH TẾ VĨ MÔ 26
  1.2.1. Mục tiêu kinh tế vĩ mô 26
  1.2.2. Công cụ kinh tế vĩ mô 35
  1.3. HỆ THỐNG KINH TẾ VĨ MÔ 38
  1.3.1. Sơ đồ hệ thống kinh tế vĩ mô 38
  1.3.2. Tổng cầu và tổng cung kinh tế vĩ mô 39
  1.3.3. Phân tích biến động của sản lượng, việc làm, và giá cả
  trong nền kinh tế trên mô hình tổng cung – tổng cầu 48
  1.4. QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN 51
  1.4.1. Chu kỳ kinh tế và sự thiếu hụt sản lượng 51
  1.4.2. Tăng trưởng và thất nghiệp 54
  1.4.3. Tăng trưởng và lạm phát 55
  1.4.4. Lạm phát và thất nghiệp 55

 4. THUẬT NGỮ VIỆT ANH 57
  CÂU HỎI THỰC HÀNH 58
  CÂU HỎI ÔN TẬP 61
  CÂU HỎI THẢO LUẬN 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

  CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG CÁC CHỈ TIÊU
  KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN 65
  2.1. ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA 66
  2.1.1. Tổng sản phẩm quốc nội và tổng sản phẩm quốc dân 66
  2.1.2. Các chỉ tiêu khác có liên quan 69
  2.1.3. Các phương pháp xác định GDP 71
  2.1.4. Ý nghĩa và cách sử dụng các chỉ tiêu 78
  2.2. ĐO LƯỜNG SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ 82
  2.2.1. Chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator) 83
  2.2.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 85
  2.2.3. Chỉ số giá sản xuất (PPI) 86
  2.3. ĐO LƯỜNG THẤT NGHIỆP 87
  2.3.1. Xác định mức toàn dụng nhân công 87
  2.3.2. Các chỉ tiêu đo lường thất nghiệp 88
  2.4. CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN 91
  2.4.1. Đồng nhất thức tiết kiệm và đầu tư 91
  2.4.2. Đồng nhất thức mô tả các mối quan hệ giữa các khu vực
  trong nền kinh tế 93
  THUẬT NGỮ VIỆT ANH 96

 5. CÂU HỎI THỰC HÀNH 98
  CÂU HỎI ÔN TẬP 103
  CÂU HỎI THẢO LUẬN 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

  CHƯƠNG 3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 106
  3.1. CÁC MÔ HÌNH TỔNG CHI TIÊU 108
  3.1.1. Tổng chi tiêu trong nền kinh tế giản đơn 108
  3.1.2. Tổng chi tiêu trong nền kinh tế đóng 115
  3.1.3. Mô hình tổng chi tiêu trong nền kinh tế mở 120
  3.2. SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG VÀ MÔ HÌNH SỐ NHÂN 122
  3.2.1. Sản lượng cân bằng 122
  3.2.2. Mô hình số nhân 126
  3.3. CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 129
  3.3.1. Mục tiêu và công cụ của chính sách tài khoá 131
  3.3.2. Cơ chế tác động của chính sách tài khóa 132
  3.3.3. Tác động của chính sách tài khóa đến tổng chi tiêu
  và sản lượng cân bằng 137
  3.3.4. Chính sách tài khoá và vấn đề thâm hụt ngân sách 139
  3.3.5. Chính sách tài khóa cùng chiều và chính sách tài khóa
  ngược chiều 141
  3.3.6. Chính sách tài khoá và vấn đề thoái lui đầu tư 142
  3.3.7. Các biện pháp bù đắp thâm hụt ngân sách 143
  THUẬT NGỮ VIỆT ANH 145
  CÂU HỎI THỰC HÀNH 146

 6. CÂU HỎI ÔN TẬP 151
  CÂU HỎI THẢO LUẬN 152
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 153

  CHƯƠNG 4: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 154
  4.1. TIỀN VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA TIỀN 155
  4.1.1. Khái niệm về tiền 155
  4.1.2. Các chức năng của tiền 156
  4.1.3. Phân loại tiền 158
  4.2. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 158
  4.2.1. Cung tiền 158
  4.2.2. Cầu tiền 165
  4.2.3. Cân bằng của thị trường tiền tệ 168
  4.2.4. Thay đổi trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ 170
  4.3. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 172
  4.3.1. Khái niệm, mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ 172
  4.3.2. Các biện pháp điều tiết mức cung tiền
  của Ngân hàng Trung ương 173
  4.3.3. Cơ chế tác động của chính sách tiền tệ 175
  THUẬT NGỮ VIỆT ANH 185
  CÂU HỎI THỰC HÀNH 186
  CÂU HỎI ÔN TẬP 192
  CÂU HỎI THẢO LUẬN 193
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 194

 7. CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH IS-LM VÀ SỰ PHỐI HỢP
  CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ 195
  5.1. ĐƯỜNG IS 196
  5.1.1. Thiết lập đường IS 197
  5.1.2. Tính chất của đường IS 198
  5.1.3. Phương trình và các yếu tố ảnh hưởng đến độ dốc
  của đường IS 200
  5.1.4. Sự di chuyển và dịch chuyển của đường IS 204
  5.2. ĐƯỜNG LM 207
  5.2.1. Thiết lập đường LM 207
  5.2.2. Tính chất của đường LM 208
  5.2.3. Phương trình và các yếu tố ảnh hưởng đến độ dốc
  đường LM 209
  5.2.4. Sự di chuyển và dịch chuyển của đường LM 212
  5.3. MÔ HÌNH IS-LM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH
  KINH TẾ VĨ MÔ 215
  5.3.1. Mô hình IS-LM cân bằng đồng thời trên cả hai thị trường
  hàng hoá và tiền tệ 215
  5.3.2. Tác động của chính sách tài khoá 217
  5.3.3. Tác động của chính sách tiền tệ 219
  5.3.4. Sự phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ 225
  THUẬT NGỮ VIỆT ANH 238
  CÂU HỎI THỰC HÀNH 239
  CÂU HỎI ÔN TẬP 245
  CÂU HỎI THẢO LUẬN 245
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 246

 8. CHƯƠNG 6: LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP 247
  6.1. LẠM PHÁT 248
  6.1.1. Lạm phát và các loại lạm phát 248
  6.1.2. Nguyên nhân của lạm phát 255
  6.1.3. Tác động của lạm phát 260
  6.1.4. Các giải pháp kiềm chế và kiểm soát lạm phát 264
  6.2. THẤT NGHIỆP 267
  6.2.1. Khái niệm và đo lường thất nghiệp 267
  6.2.2. Phân loại thất nghiệp 268
  6.2.3. Nguyên nhân của thất nghiệp 271
  6.2.4. Tác động của thất nghiệp 274
  6.2.5. Các giải pháp hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp 275
  6.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP 280
  6.3.1. Đường Phillips ban đầu 280
  6.3.2. Đường Phillips mở rộng 281
  6.3.3. Đường Phillips dài hạn 283
  THUẬT NGỮ VIỆT ANH 284
  CÂU HỎI THỰC HÀNH 285
  CÂU HỎI ÔN TẬP 290
  CÂU HỎI THẢO LUẬN 291
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 292

  CHƯƠNG 7: KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ 294
  7.1. CÁN CÂN THANH TOÁN 295
  7.1.1. Các khoản mục của cán cân thanh toán quốc tế 295
  7.1.2. Cân bằng cán cân thanh toán 298

  10 

 9. 7.2. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 301
  7.2.1. Tỷ giá hối đoái 301
  7.2.2. Thị trường ngoại hối 303
  7.2.3. Các cơ chế tỷ giá hối đoái 309
  7.3. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ, CHÍNH SÁCH
  TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ 312
  7.3.1. Tác động của chính sách tài khoá 313
  7.3.2. Tác động của chính sách tiền tệ 316
  THUẬT NGỮ VIỆT ANH 319
  CÂU HỎI THỰC HÀNH 320
  CÂU HỎI ÔN TẬP 325
  CÂU HỎI THẢO LUẬN 325
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 326

  ĐÁP ÁN CÁC CHƯƠNG 327

  11 

 10. DANH MỤC BẢNG

  Bảng 2.1: GDP và GDP bình quân đầu người của một số quốc gia,
  2015 82

  Bảng 2.2: GDPN, GDPR và chỉ số điều chỉnh GDP của Việt Nam
  2010-2016 84

  Bảng 5.1: Một số chỉ tiêu thể hiện kết quả phối hợp chính sách
  tài khóa và chính sách tiền tệ, 2006-2010 233

  Bảng 5.2: Một số chỉ tiêu thể hiện kết quả phối hợp chính sách
  tài khóa và chính sách tiền tệ, 2011-2017 237

  12 

 11. DANH MỤC HÌNH

  Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống kinh tế vĩ mô 38
  Hình 1.2. Đồ thị đường tổng cầu 40
  Hình 1.3. Di chuyển trên đường tổng cầu 42
  Hình 1.4. Dịch chuyển trên đường tổng cầu 42
  Hình 1.5. Đường tổng cung dài hạn 44
  Hình 1.6. Đường tổng cung ngắn hạn 44
  Hình 1.7. Di chuyển trên đường tổng cung 46
  Hình 1.8. Dịch chuyển trên đường tổng cung 46
  Hình 1.9. Cân bằng ngắn hạn 47
  Hình 1.10. Cân bằng dài hạn 48
  Hình 1.11. Tổng cầu tăng trong ngắn hạn 49
  Hình 1.12. Tổng cung giảm trong ngắn hạn 51
  Hình 1.13. Chu kỳ kinh tế 52
  Hình 2.1. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tổng sản phẩm và thu nhập 71
  Hình 2.2. Sơ đồ dòng luân chuyển kinh tế vĩ mô 72
  Hình 2.3. Lực lượng lao động Việt Nam 89
  Hình 2.4. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của Việt Nam. 90
  Hình 2.5. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) ở Việt Nam 90
  Hình 2.6. Chính phủ và người nước ngoài trong dòng chu chuyển
  kinh tế vĩ mô 94
  Hình 3.1. Đồ thị hàm tiêu dùng 110
  Hình 3.2. Mối quan hệ giữa tiêu dùng và tiết kiệm 111
  Hình 3.3. Đồ thị cầu đầu tư 113
  Hình 3.4. Tổng chi tiêu trong nền kinh tế giản đơn 114
  Hình 3.5. Tổng chi tiêu trong nền kinh tế đóng khi chưa có thuế 116

  13 

 12. Hình 3.6. Tổng chi tiêu trong nền kinh tế đóng với thuế tự định 117
  Hình 3.7. Tổng chi tiêu trong nền kinh tế đóng với thuế là một hàm
  của thu nhập 118
  Hình 3.8. Tổng chi tiêu trong nền kinh tế đóng với thuế là một hàm
  hỗn hợp 119
  Hình 3.9. Tổng chi tiêu trong nền kinh tế mở 122
  Hình 3.10. Mô hình Keynes xác định sản lượng cân bằng 123
  Hình 3.11. Cơ chế điều chỉnh về sản lượng cân bằng khi xảy ra
  thiếu hụt ngoài dự kiến 124
  Hình 3.12. Cơ chế điều chỉnh về sản lượng cân bằng khi xảy ra
  tồn kho ngoài dự kiến 124
  Hình 3.13. Xây dựng mô hình tổng cầu từ mô hình tổng chi tiêu 129
  Hình 3.14. Sự dịch chuyển của đường tổng chi tiêu kéo theo sự
  dịch chuyển của đường tổng cầu 130
  Hình 3.15. Đồ thị minh họa tác động của chính sách tài khóa
  mở rộng 133
  Hình 3.16. Đồ thị minh họa tác động của chính sách tài khóa
  thu hẹp 135
  Hình 4.1. Sơ đồ biểu diễn mức cung tiền và tiền cơ sở 162
  Hình 4.2. Đường cung tiền 164
  Hình 4.3. Đồ thị của hàm cầu tiền 168
  Hình 4.4. Trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ 169
  Hình 4.5. Thay đổi trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ
  do cung tiền 170
  Hình 4.6. Thay đổi trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ
  do cầu tiền 171
  Hình 4.7. Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt đến cầu đầu tư 176
  Hình 4.8. Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt 177
  Hình 4.9. Tác động của chính sách tiền tệ mở rộng đến cầu đầu tư 178

  14 

 13. Hình 4.10. Tác động của chính sách tiền tệ mở rộng 178
  Hình 4.11. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát
  của Việt Nam 2001-2017 181
  Hình 4.12. Tỷ giá VND/USD giai đoạn 2011-2017 182
  Hình 4.13. Diễn biến lãi suất giai đoạn 2012 – 2017 (%) 183
  Hình 4.14. Tăng trưởng tín dụng 2012 – 2017 (%) 184
  Hình 5.1. Cách thiết lập đường IS 198
  Hình 5.2. Tính chất của đường IS 199
  Hình 5.3. Minh họa độ dốc của đường IS 202
  Hình 5.4. Minh họa các trường hợp cực đoan của đường IS 203
  Hình 5.5. Minh họa sự di chuyển trên đường IS 204
  Hình 5.6. Minh họa sự dịch chuyển của đường IS do tác động
  của chính sách tài khóa 206
  Hình 5.7. Cách thiết lập đường LM 208
  Hình 5.8. Tính chất của đường LM 209
  Hình 5.9. Minh họa độ dốc của đường LM 211
  Hình 5.10. Hai trường hợp cực đoan của đường LM 212
  Hình 5.11. Minh họa sự di chuyển của đường LM 213
  Hình 5.12. Sự dịch chuyển của đường LM do tác động của chính
  sách tiền tệ 213
  Hình 5.13. Mô hình IS-LM 215
  Hình 5.14. Tác động của chính sách tài khóa mở rộng trên mô hình
  IS-LM 217
  Hình 5.15. Tác động của chính sách tài khóa thu hẹp trên mô hình
  IS-LM 218

  15 

 14. Hình 5.16. Tác động của chính sách tiền tệ mở rộng trên mô hình
  IS-LM 220
  Hình 5.17. Tác động của chính sách tiền tệ thu hẹp trên mô hình
  IS-LM 221
  Hình 5.18. Quan điểm của Keynesian và Monetarist về nhạy cảm
  của đầu tư với lãi suất 222
  Hình 5.19. Quan điểm của Keynesian và Monetarist về nhạy cảm
  của cầu tiền với lãi suất 222
  Hình 5.20. Quan điểm của trường phái Keynes về hiệu quả của
  chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ (chính sách tài
  khoá có hiệu quả còn chính sách tiền tệ kém hiệu quả) 223
  Hình 5.21. Quan điểm của trường phái Monetarist về hiệu quả của
  chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ (chính sách
  tiền tệ có hiệu quả còn chính sách tài khoá kém hiệu
  quả) 224
  Hình 5.22. Tác động của chính sách tài khóa mở rộng và chính
  sách tiền tệ mở rộng trên mô hình IS-LM 226
  Hình 5.23. Tác động của chính sách tài khóa thu hẹp và chính sách
  tiền tệ thu hẹp trên mô hình IS-LM 227
  Hình 5.24. Tác động của chính sách tài khóa mở rộng và chính
  sách tiền tệ thu hẹp trên mô hình IS-LM 229
  Hình 5.25. Tác động của chính sách tài khóa thu hẹp và chính sách
  tiền tệ mở rộng trên mô hình IS-LM 230
  Hình 6.1. Lạm phát cầu kéo 256
  Hình 6.2. Lạm phát chi phí đẩy 257
  Hình 6.3. Lạm phát do năng lực sản xuất suy giảm 258
  Hình 6.4. Lạm phát dự kiến 259
  Hình 6.5. Phân biệt một số khái niệm có liên quan đến thất nghiệp 268

  16 

 15. Hình 6.6. Thất nghiệp theo lý thuyết tiền công linh hoạt 272
  Hình 6.7. Thất nghiệp theo lý thuyết tiền công cứng nhắc 273
  Hình 6.8. Đường Phillips trong ngắn hạn 281
  Hình 6.9. Đường Phillips mở rộng 282
  Hình 6.10. Đường Phillips trong dài hạn 283
  Hình 7.1. Đường cầu nội tệ (VND) trên thị trường ngoại hối 305
  Hình 7.2. Đường cung VND trên thị trường ngoại hối 308
  Hình 7.3. Trạng thái cân bằng của thị trường ngoại hối 308
  Hình 7.4. Sự thay đổi tỷ giá cân bằng do các yếu tố ngoài tỷ giá
  thay đổi 309
  Hình 7.5. Tác động chính sách tài khoá mở rộng trong nền kinh tế
  mở, tỷ giá hối đoái cố định, vốn lưu động hoàn hảo 314
  Hình 7.6. Tác động chính sách tài khoá mở rộng trong nền kinh tế
  mở, tỷ giá hối đoái linh hoạt, vốn lưu động hoàn hảo 314
  Hình 7.7. Tác động chính sách tiền tệ mở rộng trong nền kinh tế
  mở, tỷ giá hối đoái cố định, vốn lưu động hoàn hảo 317
  Hình 7.8. Tác động chính sách tiền tệ mở rộng trong nền kinh tế
  mở, tỷ giá hối đoái linh hoạt, vốn lưu động hoàn hảo 317

  17 

 16. DANH MỤC HỘP

  Hộp 1.1. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 29

  Hộp 1.2. Tình hình việc làm và thất nghiệp của Việt Nam 30

  Hộp 1.3. Vấn đề giá cả – lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng
  của Việt Nam 33

  Hộp 1.4. Xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2018 của Việt Nam 34

  Hộp 1.5. Mục tiêu và các chính sách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam
  năm 2019 37

  Hộp 1.6. Biến động kinh tế thế giới 2018-2019 54

  Hộp 2.1. GDP và GDP bình quân đầu người của một số quốc gia 82

  Hộp 2.2. Chỉ số điều chỉnh GDP và lạm phát ở Việt Nam
  2010-2016 84

  Hộp 2.3. Lực lượng lao động và thất nghiệp của Việt Nam 89

  Hộp 3.1. Minh họa tình huống sử dụng chính sách tài khóa mở
  rộng – Kinh tế Việt Nam giai đoạn cuối 2008-2009 134

  Hộp 3.2. Minh họa việc sử dụng Chính sách tài khóa thắt chặt –
  Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2007-2008 136

  Hộp 4.1. Chính sách tiền tệ trong thực tiễn của Việt Nam 179

  Hộp 5.1. Hiệu quả của chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ
  theo quan điểm của trường phái Keynes (Keynesian)
  và trường phái tiền tệ (Monetarist) 222

  18 

 17. Hộp 5.2. Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ trong thực tiễn
  ở Việt Nam 232

  Hộp 6.1. 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ được tính trong CPI
  tại Việt Nam 249

  Hộp 6.2. 11 vụ siêu lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử 251

  Hộp 6.3. Khái quát về tình hình lạm phát của Việt Nam 265

  Hộp 6.4. Khái quát tình hình thất nghiệp của Việt Nam 277

  Hộp 7.1. Các khoản Nợ và Có trong một bảng cán cân thanh toán
  quốc tế 296

  Hộp 7.2. Cán cân thanh toán (BOP) – Việt Nam 2015 300

     

  19 

 18. 20 

Download tài liệu Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 – ĐH Thương mại File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button