Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 15:10

Mục Tiêu sinh hoạt. (1) Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm để học sinh biết nhận ra khuyết điểm của mình. Giáo dục học sinh về nếp sống, tác phong. Giúp học sinh có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp, những mặt tốt và những mặt chưa tốt để khắc phục và có ý thức nghiêm túc trong các tiết học.(2) Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường.(3)Về rèn luyện kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh về nếp sống tập thể, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể và trong cuộc sống (Kĩ năng sinh hoạt, giao tiếp …). Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm Hồng GVHD: Nguyễn Thị Minh Trường: THPT Hoàng Hoa Thám Trường: THPT Hoàng Hoa Thám Lớp : 10/10 GVHDCN : Nguyễn Thị Minh Hồng Ngày soạn: 10/3/2015 GSTH : Lâm Mai Phương Ngày dạy : 14/3/2015 Nguyễn Bá Qúy GIÁO ÁN DỰ GIỜ SINH HOẠT CHỦ NHIỆM Tuần 29: (Từ ngày – 15/3/2015) Thời gian: Thứ bảy, ngày 14/3/2015) I. Mục tiêu sinh hoạt – Tổng kết tình hình học tập hoạt động lớp tuần qua – Đánh giá mặt học tập rèn luyện tuần qua học sinh – Phát đề xuất biện pháp giải kịp thời vi phạm học sinh – Nâng cao ý thức tự rèn luyện đạo đức, tác phong và thái độ của học sinh. – Tuyên dương cá nhân có thành tích tuần. – Phê bình,chấn chỉnh cá nhân có hành vi không tốt, không nổ học tập. – Đề phương hướng hoạt động của tuần tới cho lớp. * Cụ thể, qua tiết sinh hoạt lớp, GVCN cần giáo dục cho HS: Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm Hồng GVHD: Nguyễn Thị Minh (1) Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa khuyết điểm để học sinh biết nhận khuyết điểm mình. Giáo dục học sinh nếp sống, tác phong. Giúp học sinh có quan niệm đắn hoạt động chung lớp, mặt tốt mặt chưa tốt để khắc phục có ý thức nghiêm túc tiết học. (2) Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực tốt nội quy nhà trường. (3)Về rèn luyện kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh nếp sống tập thể, có tinh thần trách nhiệm thân tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn tập thể sống (Kĩ sinh hoạt, giao tiếp …). II. Công tác chuẩn bị: 1. Giáo viên: – Kiểm tra sổ đầu bài, sổ theo dõi, tổ trưởng sổ trực cờ đỏ để nắm sơ bộ tình hình tuần qua về học tập và rèn luyện. – Nắm kết thi đua lớp tuần qua. – Nắm danh sách học sinh vi phạm tuần để có biện pháp xử lí hợp lí. – Trao đổi với ban cán sự lớp để nắm rõ tình hình. – Ghi nhận thông tin từ nhà trường để phổ biến cho học sinh. – Chuẩn bị kế hoạch tuần tiếp theo để phổ biến và có kế hoạch phân công cụ thể, đề xuất hình thức thi đua giữa các tổ. 2. Học sinh: – Cán bộ lớp tổng hợp tình hình học tập và hoạt động của lớp tuần qua. – Thủ quỹ tổng kết tiền quỹ thông báo tình hình chi tiêu tuần qua Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm Hồng GVHD: Nguyễn Thị Minh – Chuẩn bị ý kiến để phát biểu, đóng góp ý kiến, đưa phương pháp nhằm đưa phong trào học tập, rèn luyện và hoạt động của lớp lên. III. Nội dung hình thức: 1. Nội dung: – Báo cáo tổng kết tuần 29. – Đánh giá GVCN (Tuyên dương, khen thưởng; phê bình, giáo dục …) – Kế hoạch tuần 30. 2. Hình thức – phương pháp: – Thuyết trình, báo cáo; thông báo, giải thích. – Lắng nghe nhận xét tổng kết tuần 29, kế hoạch – thông báo tuần 30. – Thảo luận, cho ý kiến phương hướng thức tuần 30. IV. Thời gian – địa điểm – thành phần tham dự: – Thời gian tiến hành: 45 phút – Địa điểm: lớp học 10/10. – Thành phần tham dự: GVCN lớp, GSTT thành viên lớp. V. Tiến trình hoạt động: 1. Ổn định tổ chức lớp: – Ổn định trật tự lớp – Kiểm tra sĩ số lớp. Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm Hồng GVHD: Nguyễn Thị Minh – Giáo viên chấn chỉnh tác phong học sinh, kiểm tra vệ sinh lớp, hành lang 2. Tổ chức hoạt động: * Hoạt động 1: Cán lớp báo cáo tình hình lớp tuần qua. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Tất học sinh ý lắng nghe . – Mời lớp trưởng tổng kết tình hình – Lớp trưởng: Đứng trước lớp nhận xét lớp tuần qua tình hình chung chung tình hình học tập rèn luyện lớp. lớp tuần qua ưu khuyết điểm mặt (nề nếp, kỷ luật, học tập, vệ sinh). – Bí thư nhận xét phổ biến kế hoạch – Mời bí thư tổng kết công tác hoạt động đoàn lớp phổ biến thông tin hoạt động tuần tới. – Mời lớp phó học tập nhận xét tình hình – Lớp phó học tập nhận xét, đánh giá. thái độ học tập lớp tuần qua. – Mời tổ trưởng trình bày kết theo dõi tổ viên tuần qua – Các tổ trưởng trình bày kết theo dõi tổ viên ( Thái độ, tính tích cực tiết học nề nếp, vắng hay không .) – Mời lớp phó văn thể mỹ nhận xét tình – Lớp phó văn thể mỹ báo cáo tình hình Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm Hồng GVHD: Nguyễn Thị Minh hình hoạt động văn nghệ lớp hoạt động văn nghệ lớp tuần qua tuần qua. – Mời lớp phó lao động – kỉ luật nhận xét cụ thể nề nếp kết rèn luyện lớp tuần qua. Có nêu gương phê bình. – Lớp phó lao động – kỉ luật nhận xét trước lớp việc thực nề nếp: trang phục, vệ sinh ý thức học tâp lớp tiết học cụ thể, tổ trực nhật, nhận xét công việc trực tuần lớp tiếp tục phân công trực nhật tuần tới. – GVCN mời học sinh lại đóng góp ý kiến – Học sinh nêu ý kiến cá nhân hoạt động nói trên. Đóng góp ý kiến khách quan, trung thực. Các bạn bị phê bình có phản hồi nhận xét ban cán lớp – Lớp lắng nghe, ghi nhận. * Hoạt động 2: GVCN nhận xét tình hình học tập, hoạt động lớp tuần qua đưa biện pháp xử lý, khắc phục. Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – GVCN tổng hợp nhận xét ban cán lớp, sau đưa nhận xét ưu điểm, nhược điểm lớp tuần qua. – Học sinh lắng nghe – Yêu cầu học sinh vi phạm trình bày – HS vi phạm tuần qua dậy khuyết điểm nguyên nhân vi phạm. nhân lỗi, cam kết với GV lớp lần sau Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm Hồng GVHD: Nguyễn Thị Minh – GVCN đề hình thức xử phạt cho không tái phạm . cá nhân học sinh. (có thể cho học sinh tự đề xuất hình phạt cho mình). – GVCN nhắc nhở học sinh cố gắng học chuyên cần để đảm bảo tốt trình học tập. *Hoạt động 3: Triển khai kế hoạch tuần tới Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của học sinh – GVCN mời bí thư đoàn, lớp trưởng, lớp – HS lắng nghe để thực hiện. phó lao động- kỉ luật, lớp phó văn thể mỹ lên phổ biến hoạt động diễn ra. + Lễ hội văn hóa dân gian chào mừng ngày 26/3 – GVCN triển khai quy định tuần tới Ban giám hiệu. 3. Tổ chức hoạt động : “ Hướng nghiệp chủ đề : Nghề tương lai tôi. ’’ * Hoạt động 1: Khởi động : -NDCT :Mời nhóm tham gia tiết mực văn nghệ theo chủ đề : Bạn ? Bạn làm nghề ?. *Hoạt động 2: Thảo luận theo chủ đề : Nghề tương lai tôi. Còn bạn ? – NDCT: Phát phiếu điều tra xu hướng nghề cho nhóm. Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm Hồng GVHD: Nguyễn Thị Minh *Hoạt động 3: Tổ chức văn nghệ theo chủ đề nghề nghiệp. – Mỗi nhóm tiết mục. *Hoạt động 4: Thảo luận theo chủ đề : “ Kế hoạch hai năm ’’. – NDCT :Đặt câu hỏi: ? : Bạn mong ước sống lao động học tập tương lai nào? ?2: Bạn nói kế hoạch nghề nghiệp tương lai năm lớp 11,lớp 12 bạn ? – NDCT :Phát mẫu : ‘‘ Bản kế hoạch nghề nghiệp tương lai’’ cho nhóm. -NDCT: Mời giáo viên nhận xét. * Hoạt động : Kết thúc buổi thảo luận. -NDCT : Mời bạn phát biểu cảm tưởng sau buổi thảo luận. -Mời giáo viên nhận xét,cho ý kiến. -Giáo viên nhận xét tinh thần thái độ học sinh buổi thảo luận yêu cầu học sinh nộp lại kế hoạch thực buổi thảo luận. 4. TỔNG KẾT: Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm Hồng GVHD: Nguyễn Thị Minh Giáo viên chủ nhiệm dặn dò học sinh Nhắc nhở học sinh thực kế hoạch đề 5. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… . . Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2015 GVHD chủ nhiệm kí duyệt GSTT Nguyễn Thị Minh Hồng Lâm Mai Phương Nguyễn Bá Qúy . sinh trong buổi thảo luận và yêu cầu học sinh nộp lại 2 bản kế hoạch đã thực hiện trong buổi thảo luận. 4. TỔNG KẾT: 7 Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Thị Minh Hồng Giáo viên chủ nhiệm. các nhóm. 6 Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Thị Minh Hồng *Hoạt động 3: Tổ chức văn nghệ theo chủ đề nghề nghiệp. – Mỗi nhóm một tiết mục. *Hoạt động 4: Thảo luận theo chủ đề : “ Kế. thể, qua tiết sinh hoạt lớp, GVCN cần giáo dục cho HS: 1 Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Thị Minh Hồng (1) Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm để học sinh biết nhận

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm., Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm., Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm.

Hy vọng thông qua bài viết Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm. . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button