[Download] Giáo án lớp 3 – tuần 31 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 13:42

Download

Giáo án lớp 3 – tuần 31. TRẦN THỊ THẮM – GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG TOÁNTiết 151 : NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐI. MỤC TIÊU: Giúp HS :• Biết cách thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số .• Áp dụng phép nhân số có năm chữ số để giải các bài toán có liên quan II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Bảng phụ viết nội dung bài tập 3 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Ổn đònh tổ chức (1’)2. Kiểm tra bài cũ (5’)• 2 HS lên làm bài 1, 2, 3, 4 / 73 VBT Toán 3 Tập hai• GVnhận xét ghi điểm HS3. Bài mới:Hoạt động dạy Hoạt động họcGiới thiệu bài (1’)Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách thực hiện phép Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. Hoạt động1 : Hướng dẫn HS cách thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (12’)  Mục tiêu : Biết cách thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.  Cách tiến hành : Phép nhân 14273 x3 GV viết phép nhân 14273 x3 H : Hãy nêu cách đặt tính ?-Khi thực hiện phép nhân này ,ta phải thực hiện tính bắt đầu từ đâu ?- GV Y/C HS tự suy nghó làm bài.- GV nhận xét. Kết luận : Muốn nhân các số có năm chữ số với nhau ta đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng đơn vò thẳng cột với nhau. Thực hiện tính phải sang trái, từ Nghe GV giới thiệu bài.- HS đọc : 14273×3- Đặt tính cột dọc đặt sao cho các chữ số ở cùng hàng đơn vò thẳng cột với nhau.- Bắt đầu nhân từ phải sang trái.từ hàng đơn vò ,đến hàng trăm , đến hàng nghìn ,chục nghìn- HS tự suy nghó làm bài.GIÁO ÁN TUẦN 31hàng đơn vò ,đến hàng trăm , đến hàng nghìn ,chục nghìn.Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành (15’) Mục tiêu : Áp dụng phép nhân số có năm chữ số để giải các bài toán có liên quan  Cách tiến hành :Bài t 1 Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?- HS tự làm bài GV nhận xét cho điểm HS Bài 2 Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?- Các số cần điền vào ô trống là những số như thế nào?- Muốn tìm tích của hai số ta làm như thế nào?- HS tự làm bài- GV nhận xét cho điểm HS Bài 3- GV gọi 1 HS đọc đề bài .- HS tự làm bài GV chữa bàiHoạt động 3 : Củng cố dặn dò (3’)- Cô vừa dạy bài gì ?- GV nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà làm bài tập trong VBT và chuẩn bò bài sau.- 1 HS nêu yêu cầu.- 4 HS lên bảng làm bài ,cả lớp làm vào vở tập.- HS nhận xét , cả lớp theo dõi .- 1 HS nêu yêu cầu.- Là tích của hai số ở cùng cột với ô trống.- Ta thực hiện phép nhân giữa các thừa số với nhau.- 1 HS lên bảng làm bài ,cả lớp làm vào vở tập.- Cả lớp theo dõi . HS nhận xét- 1 HS đọc đề bài.- 1HS lên bảng cả lớp làm vào vởGiải Số kg thóc lần sau chuyển được là 27150×2=54300(kg) Số kg thóc cả hai lần chuyển là27150+54300=81450 (kg)Đáp số : 81450 kg 2-3 HS nêu.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–TRẦN THỊ THẮM – GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG TOÁNTiết 152 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU Giúp HS :• Củng cố về phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.• Củng cố về giải bài toán có lời văn giải bằng hai phép tính.• Củng cố về tính giá trò của biểu thức có đến hai dấu phép tính .• Tính nhẩm số tròn nghìn nhân với số có một chữ số.II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn đònh tổ chức (1’)2. Kiểm tra bài cũ (5’)• Gọi HS lên bảng làm bài 1, 2, 3, 4 / 74VBT Toán 3 Tập hai. • GV nhậïn xét, chữa bài, cho điểm HS.3. Bài mớiHoạt động dạyHoạt động học Giới thiệu bài mới (1’)- GV :Bài hôm nay giúp các em củng cố về về phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số và áp dụng phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan. Nghe GV giới thiệu bài.Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập (27’) Mục tiêu :- Củng cố về phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.Củng cố về giải bài toán có lời văn giải bằng hai phép tính.- Củng cố về tính giá trò của biểu thức có đến hai dấu phép tính. Tính nhẩm số tròn nghìn nhân với số có một chữ số. Cách tiếùn hành :Bài 1 Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? Đặt tính rồi tính các phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ so.á Hãy nêu cách đặt tính để thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.- 1HS trả lời, cả lớp theo dõi và nhận xét.- Yêu cầu HS làm bài. 4 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một con tính, HS cả lớp làm bài vào vở.- GV chữa bài, yêu cầu 2 trong 4 HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép nhân HS trả lời theo yêu cầu.GIÁO ÁN TUẦN 31cảu mình- GV nhận xét và cho điểm HSBài 2- GV gọi một HS đọc đề bài. Một HS đọc đề bài.- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? Bài toán yêu cầu chúng ta tìm số lít dầu còn lại trong kho.- Để tính được số lít dầu còn lại trong kho, chúng ta cần tìm gì ?- Cần tìm số lít dầu lấy đi.- GV yêu cầu HS tự làm bài -Một HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.- GV nhận xét và cho điểm HS.Bài 3- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? Bài toán yêu cầu chúng ta tính giá trò của biểu thức.- Một biểu thức cả dấu nhân, chia cộng, trừ chúng ta sẽ thực hiện tính theo thứ tự nào ?- Chúng ta thực hiện tính theo thứ tự nhân, chia trước, cộng, trừ sau. GV yêu cầu HS làm bài. 4 HS làm bài, mỗi HS tính giá trò của mỗi biểu thức trong bài, HS cả lớp làm bài vào vở.- GV gọi HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn, sau đó chữa bài và cho điểm HS.Bài 4- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài. Bài tập yêu cầu chúng ta nhân nhẩm.- GV viết lên bảng : 11 000 x 3 và yêu cầu HS cả lớp thực hiện nhân nhẩm với phép tính trên.- HS cả lớp thực hiện nhân nhẩm và báo cáo kết quả : 33 000.- GV hỏi : Em đã thực hiện phép nhân như thế nào ?-1 SH trả lời.- GV hướng dẫn HS cả lớp thực hiện nhân nhẩm như SGK giới thiệu.- Theo dõi hướng dẫn.- GV yêu cầu HS cả lớp tự làm bài. 1 HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở.- Yêu cầu 8 HS tiếp nối nhau nhân nhẩm từng con tính trước lớp- HS cả lớp theo dõi và nhận xét.Hoạt động cuối : Củng cố dặn dò (4’)- GV nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà làm bài tập trong VBT.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :TOÁNTRẦN THỊ THẮM – GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG Tiết 153 : CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐI. MỤC TIÊU: Giúp HS :• Biết cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số .( trường hợp có một lần chia có dư cuối cùng là 0.• Áp dụng phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ để giải các bài toán có liên quan II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Bảng phụ ghi nội dung bài tập 3 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Ổn đònh tổ chức (1’)2. Kiểm tra bài cũ (5’)• 2 HS lên làm bài 1, 2, 3, 4 / 75 VBT Toán 3 Tập hai• GVnhận xét ghi điểm HS3. Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động họcGiới thiệu bài (1’) Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách thực hiện phép Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số . Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS cách thực hiện phép Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (12’) Mục tiêu : Biết cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. Cách tiến hành :a) Phép Chia 37648 :4 GV viết lên bảng phép chia 37648 :4 =? Y/C HS đặt tính.- HS suy nghó để thực hiện phép tính trên.- Ta bắt đầu chia từ hàng nào của số bò chia ?Vì Sao ?GV vừa đặt câu hỏi vừa hướng dẫn HS làm bài như SGK- Y/C HS thực hiện lại phép chia trên .- GV chốt lại cách chia như SGK. Kết luận : Muốn chia các số có năm chữ số cho số có một chữ số ta thực hiện lần Nghe GV giới thiệu bài.- 1 HS lên bảng đặt tính.- Cả lớp làm tính vào giấy nháp.- Ta bắt đầu chia từ hàng nghìn của số bò chia. HS Thực hiện phép chia HS nhắc lại.GIÁO ÁN TUẦN 31lượt từ trái sang phải .Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành (15’) Mục tiêu : Áp dụng phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan  Cách tiến hành :Bài tập 1 Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?- HS tự làm bài GV nhận xét cho điểm HS Bài 2 GV gọi 1 HS đọc yêu cầu của đề bài .- Bài toán hỏi gì ?- Để tính được số kg xi măng còn lại chúng ta phải biết gì ?- HS tự làm bài- GV nhận xét cho điểm HS Bài tập 3- GV gọi 1 HS đọc đề bài .- Y/C HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có dấu nhân,chia ,cộng ,trừ và biểu thức có chứa dấu ngoặc.- HS tự làm bài GV chữa bài, cho diểm HSBài 4- Y/C HS quan sát mẫu và tự xếp hình .- GV chữa bài và tuyên dương những HS xếp hình nhanhHoạt động 3 : Củng cố dặn dò (3’)- Cô vừa dạy bài gì ?- HS nêu lại cách đặt tính và tính- GV nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà làm bài tập trong VBT và chuẩn bò bài sau.- 1 HS trả lời .- 4 HS lên bảng làm bài ,cả lớp làm vào vở.- 1 HS đọc đề bài.- Số kg xi măng còn lại sau khi đã bán.- Phải biết được số kg xi măng cửa hàng đã bán.- 1 HS lên bảng làm bài ,cả lớp làm vào vở.Giải Số ki -lô -gam xi mămg đã bán là;36550 :5 =7310(kg)Số ki -lô -gam xi mămg còn lại là36550-7310=29240(kg )Đáp số : 290240 kg- 1 HS đọc đề bài.- 1 HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có dấu nhân,chia ,cộng ,trừ và biểu thức có chứa dấu ngoặc.- 4 HS lên bảng cả lớp làm vào vở.- HS xếp hình. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TOÁNTRẦN THỊ THẮM – GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG Tiết 154 : CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiếp)I. MỤC TIÊU: Giúp HS :• Biết cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số .( trường hợp chi có dư ). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2, 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Ổn đònh tổ chức (1’)2. Kiểm tra bài cũ (5’)• 2 HS lên làm bài 1, 2, 3, 4 / 76 VBT Toán 3 Tập hai• GVnhận xét, ghi điểm HS3. Bài mới:Hoạt động dạy Hoạt động họcGiới thiệu bài (1’)Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách thực hiện phép Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( tt) Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS cách thực hiện phép Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (12’) Mục tiêu : Biết cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. Cách tiến hành :a) Phép chia 12485 :3 GV viết lên bảng phép chia 12485 :3 =? Y/C HS đặt tính.- HS suy nghó để thực hiện phép tính trên.- GV yêu cầu HS nêu lại cách tính.- GV chốt lại cách chia như SGK Kết luận : Muốn chia các số có năm chữ số cho số có một chữ số ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải.Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành (16’) Mục tiêu : Áp dụng phép chia số có năm chữ số cho Nghe GV giới thiệu bài.- 1HS lên bảng đặt tính Cả lớp làm vào giấy nháp 1 HS nhắc lại cách tính.GIÁO ÁN TUẦN 31số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan.  Cách tiến hành :Bài 1 Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?- HS tự làm bài GV nhận xét cho điểm HS. Bài 2 GV gọi 1 HS đọc yêu cầu của đề bài .- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- Muốn biết may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như vậy và còn thừa mấy mét vải chúng ta làm như thế nào ?- HS tự làm bài- GV nhận xét, chữa bài và cho điểm HS. Bài 3- GV gọi 1 HS đọc đề bài .- Y/C HS nêu yêu cầu của bài toán.- HS tự làm bài GV chữa bài cho điểm HS.Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò (3’)- Cô vừa dạy bài gì ?- HS nêu lại cách đặt tính và tính- GV nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà làm bài tập trong VBT và chuẩn bò bài sau.- 1 HS nêu yêu cầu .- 3 HS lên bảng làm bài và nêu lần lượt các phép chia của mình,cả lớp làm vào vở.- Cả lớp theo dõi và nhận xét.- 1 HS đọc đề bài.- Có 10250m vải. May mỗi bộ quần áo hết 3m vải.- 1 HS trả lời.- Chúng ta phảI thực hiện phép tính chia 10250 : 3, thương tìm được là số bộ quần áo may được, số dư chính là số mét vảI còn thừa.- 1 HS lên bảng làm bài ,cả lớp làm vào vở.Giải Ta có 10250 :3 =3416( dư 2 ) Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2m vải.- 1 HS đọc đề bài.- Thực hiện phép chia để tìm thương và số dư.- 1HS lên bảng cả lớp làm vào vở- 1 HS trả lời.- 1 HS nêu cách đặt tính.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————TOÁNTRẦN THỊ THẮM – GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG Tiết 155 : LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU: Giúp HS :• Biết cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có số 0 ở thương )• Biết thực hiện chia nhẩm số tròn nghìn có một chữ số Củng cố tìm một phần mấy của một số .• Giải bài toán bằng hai phép tính . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Ổn đònh tổ chức (1’)2. Kiểm tra bài cũ (5’)• 2 HS lên làm bài 1, 2, 3, 4 / 77 VBT Toán 3 Tập hai• GVnhận xét ghi điểm HS3. Bài mới:Hoạt động dạy Hoạt động họcGiới thiệu bài (1’)- Bài học hôm nay sẽ giúp các em luyện tập về phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số và giảI bài toán có liên quan.Hoạt động 1 : Luyện tập thực hành (27 ’) Mục tiêu :- Biết cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có số 0 ở thương )- Biết thực hiện chia nhẩm số tròn nghìn có một chữ số .Củng cố tìm một phần mấy của một số .- Giải bài toán bằng hai phép tính .  Cách tiến hành : Bài tập 1 GV viết 28921 : 4 Y/C HS đọc phép tính- GV Y/C HS suy nghó để thực hiện phép tính trên.- Y/C 1-2 HS nêu lại cách chia.- HS tự thực hiện phép chia còn lại trong Nghe GV giới thiệu bài.- HS đọc theo yêu cầu.- HS đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp.- 1 2 HS nêu lại cách chia.- 3 HS lên bảng làm bài ,cả lớp làm vào vởGIÁO ÁN TUẦN 31bài. GV nhận xét chữa bài và cho điểm HS.Bài 2 Gọi HS đọc đề toán- Y/C HS tự đặt tính rồi tính.- GV kiểm tra vở một số HS .- GV nhận xét cho điểm HS Bài tập 3- GV gọi 1 HS đọc đề bài .- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?- Em sẽ tính số thóc nào trước và tính như thế nào ?- Sau đó làm thế nào để tìm đước số thóc tẻ ?- HS tự làm bài GV chữa bài cho điểm HSBài 4- GV viết 12000:6 Y/C HS chia nhẩm với phép tính trên .- GV hỏi: Em đã thực hiện chia nhẩm như thế nào?- HS tự nhân nhẩm như SGK hướng dẫn.- HS nối tiếp nhau trình bày bài của mình GV nhận xét và cho HSHoạt động 3 : Củng cố dặn dò (3’)- Cô vừa dạy bài gì ?- HS nêu lại cách đặt tính và tính- GV nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà làm bài tập trong VBT và chuẩn bò bài sau.- 1 HS đọc đề bài.- 3 HS lên bảng làm bài ,cả lớp làm vào vở tập.HS nhận xét , cả lớp theo dõi .- 1 HS đọc đề bài- Có 27 280 kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, trong đó một phần tư số thóc là thóc nếp.- Tính số kg thóc nếp trước bằng cách lấy tổng số thóc chia cho 4.- Lấy tổng số thóc trừ đi số thóc nếp.- 1 HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vởGiảiSố ki lô gam thóc nếp có là ;27280 :4 =6820 (kg)Số ki -lô -gam thóc tẻ có là :27280-6820=20460 (kg) Đáp số : 20460 kg- 1 HS đọc đề bài.- 1 HS trả lời .- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.- HS cả lớp theo dõi và nhận xét.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………TẬP ĐỌC KỂ CHUYỆN[…]…  Cách tiến hành : Bài 2 GV có thể lựa chọn phần b Gọi HS đọc yêu cầu Dán phiếu lên bảng Yêu cầu HS tự làm Các HS còn lại tự chấm bài cho mình Nhận xét, chốt lại lời giải đúng Bài 3 GV lựa chọn phần b Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS tự làm HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào bảng con HS viết bài vào vở HS đổi vở cho nhau, dùng… 1 : Bà khách tìm thăm bác só Y-écxanh + Tranh 2 : Sự giản dò của bác só Y-éc-xanh + Tranh 3 : Cuộc trò chuyện của bác só Yéc-xanh và bà khách + Tranh 4 : Sự đồng cảm giữa hai con người 1 HS kể, cả lớp theo dõi và nhận xét : Gọi HS kể mẫu Kể chuyện theo cặp Yêu cầu hs kể theo cặp 4 HS kể, cả lớp theo dõi và nhận xét Một vài HS thi kể chuyện trước lớp Gọi 3 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện… cầu củabài Nhận đồ dùng học tập Các nhóm làm bài theo cách thi tiếp sức Đại diện mỗi nhóm đọc kết quả Cả lớp đọc đồng thanh tên các nước trên bảng Mỗi HS viết vào vở khoảng 10 tên các nước 1 HS đọc yêu cầu 1 HS đọc, cả lớp theo dõi HS cả lớp làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài TRẦN THỊ THẮM – GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG Cả lớp và GV nhận xét GV chốt lại lời Lời giải… r/d/gi ; dấu hỏi/dấu ngã II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Bài tập 2 viết sẵn vào 3 tờ giấy to • Bút dạ + 4 tờ giấy khổ A4 để hs làm BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn đònh tổ chức(1’) 2 Kiểm tra bài cũ (5’) Hai hs viết trên bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con theo lời đọc của GV : biển, lơ lửng, thơ thẩn, cõi tiên Nhận xét, cho điểm hs 3 Bài mới GIÁO ÁN TUẦN 31 Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu… Chuẩn bò 2- 3 em một quả bóng và sân cho trò chơi “ Ai kéo khoẻ” C NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : • NỘI DUNG I Mở đầu : 1 Nhận lớp: 2.Phổ biến bài mới: (thò phạm) 3 Khởi động : Chung : Chuyên môn : ĐL 2’ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học Ôn động tác tung bóng và bắt bóng Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ” Tập bài thể dục phát triển chung Đi thường… Bài tập 2 Gọi 1 HS đọc yêu cầu củabài Chia lớp thành 4 nhóm và phát bút dạ cho các nhóm GV dán 4 tờ giấy khổ to lên bảng mời 4 nhóm làm bài theo cách thi tiếp sức Đại diện mỗi nhóm đọc kết quả Cả lớp và GV tính điểm thi đua bình chọn nhóm thắng cuộc GV lấy bài của các nhóm thắng cuộc làm chuẩn, viết bổ sung tên một số nước HS viết vào vở Bài tập 3 Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập GV yêu… đường phố mang tên ông Vậy Y-éc-xanh là ai ? Ôâng có công lao đối với nước ta như thế nào mà được lấy tên đặt cho đường phố của thủ đô GIÁO ÁN TUẦN 31 và nhiều thành phố lớn của nước ta ? Học bài Bác só Y-éc-xanh, các em sẽ rõ điều đó Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS luyện đọc (30 ’)  Mục tiêu : Đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai đã nêu ở phần mục tiêu Đọc trôi chảy toàn bài Hiểu nghóa các từ ngữ trong… (5’) • Hai, ba HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con : Uông Bí • GV nhận xét và cho điểm 3 Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu bài (1’) Trong tiết tập viết này các em sẽ ôn lại Nghe GV giới thiệu bài cách viết chữ viết hoa V có trong từ và câu ứng dụng GIÁO ÁN TUẦN 31 Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS viết trên bảng con (10’)  Mục tiêu : Viết đúng, đẹp chữ hoa V Viết đúng, đẹp ,đều nét,… thế nào ? Yêu cầu HS viết : Vỗ tay vào bảng GV theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho HS Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở Tập viết (17’)  Mục tiêu : Viết đúng, đẹp chữ hoa V, tên riêng và câu ứng dụng Có chữ hoa V, L, B 1 HS nhắc lại, cả lớp theo dõi 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào bảng con 2 HS đọc Nghe GV giới thiệu Chữ V, L, g cao 2 li rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li Bằng 1 con… cuối mỗi phần Hướng dẫn HS tìm hiểu nghóa các từ mới trong bài Đọc từng đoạn trong bài theo hướng dẫn của GV Theo dõi GV hướng dẫn ngắt và dùng bút chì đánh dấu những vò trí này 5 đến 7 HS đọc các câu trên trước lớp, HS cả lớp đọc đồng thanh GV theo dõi GV ngắt giọng Yêu cầu HS đọc chú giải để hiểu nghóa các từ mớiù 4 HS tiếp nối nhau đọc bài, cả lớp theo dõi bài trong SGK Yêu cầu 4 HS . :– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – -TOÁNTRẦN. :– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – -TOÁNTRẦN

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Giáo án lớp 3 – tuần 31 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Giáo án lớp 3 – tuần 31, Giáo án lớp 3 – tuần 31, Giáo án lớp 3 – tuần 31, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới: Hoạt động dạy, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới: Hoạt động dạy, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới: Hoạt động dạy, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới: Hoạt động dạy, MỤC TIÊU: Giúp HS : ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • MỤC TIÊU Giúp HS : MỤC TIÊU: Giúp HS : ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • MỤC TIÊU: Giúp HS : ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • MỤC TIÊU: Giúp HS : ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC •, Ổn đònh tổ chức 1 Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới Hoạt động dạy, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới Hoạt động dạy, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới Hoạt động dạy, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới Hoạt động dạy, Bài mới Hoạt động dạy, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới, Kiểm tra bài cũ 5 Bài mới, MỤC TIÊU • ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC • MỤC TIÊU • CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1 . Ổn đònh tổ chức 1, Mở đầu : 1. Nhận lớp: CƠ BẢN KẾT THÚC, Mở đầu : 1. Nhận lớp: CƠ BẢN KẾT THÚC, Kiểm tra bài cũ 4’

Hy vọng thông qua bài viết Giáo án lớp 3 – tuần 31 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.