[Download] fundamentals of management (8th edition): part 1 – Tải về File Docx, PDF

fundamentals of management (8th edition): part 1

fundamentals of management (8th edition): part 1
Nội dung Text: fundamentals of management (8th edition): part 1

Download


(bq) part 1 book “fundamentals of management” has contents: understanding the manager’s job; the environments of organizations and managers; the environments of organizations and managers; managing decision making; entrepreneurship and new venture management; organization structure and design,…and other contents.

Bạn đang xem: [Download] fundamentals of management (8th edition): part 1 – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu fundamentals of management (8th edition): part 1 File Docx, PDF về máy

fundamentals of management (8th edition): part 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: fundamentals of management (8th edition): part 1

Download tài liệu fundamentals of management (8th edition): part 1 File Docx, PDF về máy