[Download] ĐƠN XIN XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2013, 09:23

Download

ĐƠN XIN XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: ………………………………… Tên tôi là: .Nam (Nữ) Năm sinh .là sinh viên có mã số . Lớp Khoa Khóa .Trường Thời gian khóa học: từ tháng .năm .đến….tháng ….năm…. Họ và tên cha ( hoặc mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật): . Địa chỉ: Thôn (Ấp) . Xã (Phường, Thị trấn) . Huyện (Quận) .Tỉnh (Thành phố) Tôi viết đơn này, xin nhà trường xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng. …, ngày tháng năm . Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Trường …………………………. xác nhận anh (chị) hiện nay đang là sinh viên lớp khoa . Khóa .của nhà trường. . Thời gian khóa học: từ tháng .n m. đến….tháng ….n m . Họ và tên cha ( hoặc m hoặc người đại diện theo pháp luật): N m sinh .là sinh viên có m số .

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] ĐƠN XIN XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: ĐƠN XIN XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG, ĐƠN XIN XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG

Hy vọng thông qua bài viết ĐƠN XIN XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.