Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] DOANH NGHIÊP CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÍ , LÃNH THỔ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:14

DOANH NGHIÊP CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÍ , LÃNH THỔ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL.I.TÌM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VIETELKhái niệm cơ cấu tổ chức phân chia theo vị trí địa lí, lãnh thổKHÁI NIỆM: là một cơ cấu tổ chức mang tính cổ điển nhưng lại có những ứng dụng tốt trong cạnh tranhĐẶC ĐIỂM: phân chia hoạt động theo vùng địa lí hay khu vực lãnh thổ. Ban lãnh đạo giao quyền cho nhà quản trị đứng đầu bộ phận đảm nhiệm tất cả các chức năng. LOGO Chào mừng bạn đến với thuyết trình nhóm LOGO Chủ đề DOANH NGHIÊP CẤU TỔ CHỨC THEO VỊ TRÍ ĐỊA , LÃNH THỔ TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI VIETTEL Thành viên nhóm Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Duyên Trương Thị Dinh Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thị Hường Lê Trần Ngọc Linh Hồng Hải Yến Nguyễn Thị Thúy LOGO I.TÌM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VIETEL LOGO  Khái niệm cấu tổ chức phân chia theo vị trí địa lí, lãnh thổ KHÁI NIỆM: cấu tổ chức mang tính cổ điển lại ứng dụng tốt cạnh tranh ĐẶC ĐIỂM: phân chia hoạt động theo vùng địa hay khu vực lãnh thổ Ban lãnh đạo giao quyền cho nhà quản trị đứng đầu phận đảm nhiệm tất chức Giới thiệu doanh nghiệp VIETTEL thành lập ngày 1/6/1989 tiền thân Công ty Điện tử thiết bị thôngdoanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, tư cách pháp nhân, dấu, biểu tượng điều lệ tổ chức riêng Hoạt động kinh doanh: •Dịch vụ, sản phẩm điện tử- viễn thông-công nghệ thông tin •Truyền thông, cung cấp thiết bị đầu cuối •Đầu tư bất động sản, đầu tư nước ngoài…vv… LOGO II.CƠ CẤUTỔ CHỨC BỘ MÁY TRONG DOANH NGHIỆP LOGO LOGO Thuận lợi Viettel thị trường rộng khắp nước cấu tổ chức quảntheo địaViettel thích hợp với thay đổi nhanh chóng nhu cầu thị trường kết hợp mơ hình chức vị trí địa lý Có mặt nơi nên Viettel quan tâm đến nhu cầu khách hàng LOGO Nhược điểm Viettel tâp đoàn lớn nên việc khó thống ý kiến tham mưu cấu quảntheo khu vực địa lý nên doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác chặt chẽ tuyến sản phẩm hay dịch vụ tổ chức Sự mâu thuẫn phòng ban thực mục tiêu phận mình, sách truyền thơng, sách giá, … Hạn chế việc thuyên chuyển công tác nhân viên cần điều động họ phạm vi sản phẩm mà họ phục vụ III CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG LOGO BỘ PHẬN TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY LOGO TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH DỰ ÁN VÀ KINH DOANH Chức năng: •Tham mưu, giúp BGD Cơng ty quản lý, đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát mặt cơng tấc Đảng, cơng tác trị, cơng tác tổ chức biên chế, lao động tiền lương, đào tạo thực chế độ sách với người lao động Công ty theo phân cấp TCT Chức năng: •Tham mưu cho Cấp ủy, BGĐ việc cung cấp, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật viễn thông cơng nghệ thơng tin •Thừa lệnh GĐ quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức đánh giá tình hình triển khai dự án BDVVT XN khu vực TỔ CHỨC BỘ MÁY Chức năng: •Tham mưu cho Cấp ủy, BGĐ việc xây lắp cơng trình viễn thơng, cơng trình xây dựng kinh tế bên ngồi •Thừa lệnh Giám Đốc quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức đánh giá tình hình hồn cơng tốn cơng trình LOGO Chức năng: •Là phận trực tiếp thực cơng trình tổng đài, mạng cáp thơng tin ngồi Tổng Cơng Ty Viễn thơng qn đội tổ chức kinh doanh dịch vụ Radio Trunking LOGO IV THỰC TRẠNG CỦA VIETTEL LOGO THỰC TRẠNG LOGO MIỀN BẮC • Mỗi trung tâm phòng ban khác chịu trách MIỀN nghiệm hoạt động TRUN cơng ty G • Tiếp đến gồm chi nhánh quận, huyện chịu quản lý trung tâm viễn thông MIỀN NAM tỉnh thành • Cấp thấp gồm cửa hàng, trung tâm bảo hành trì hoạt động cơng ty THUẬN LỢI LOGO • Dựa theo cách cấu tổ chức theo lãnh thổ Viettel ta hiểu phần thành công Viettel phạm vi tồn quốc • Việc xây dựng trung tâm quảntheo vùng miền nhỏ trung tâm quản lý tỉnh thành giúp công ty hiểu rõ nhu cầu địa điểm người dung, thích ứng nhanh với việc nâng cấp hệ thống, nâng cấp công nghệ thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 diễn • Cơng nghệ tiên tiến, Giải pháp tồn diện, Hạ tầng vững rộng khắp LOGO KHI CÔNG NGHỆ TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC SẼ KHƠNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU LOGO – Khi thị từ ban lãnh đạo chúng chuyển xuống trung tâm quản lý ba miền → phân loại cần thiết cho tỉnh thành → thông báo xuống trung tâm quản lý tỉnh để lập kế hoạch thực → chuyển nghiệm vụ xuống chi nhánh để thực HẠN CHẾ • Sự cồng kềnh máy với trùng lặp phòng ban giống phòng tài chính, phòng nhân sự, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật với ban ban sách, ban cáp quang • Cần người lực quản lý chung LOGO V ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU BỘ MÁY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH LOGO NGHIỆP Tập trung hướng vào khách hàng mục tiêu định vị từ trước, truyền thông mặt ưu việt sản phẩm dịch vụ, sách Viettel tới KH kênh phân phối  -> thúc đẩy xúc tiến bán hàng kịp thời hiệu quả, giảm thiểu lãng phí kinh phí truyền thông kinh doanh Quản lý điều hành: định nghĩa rõ nhiệm vụ, không đẩy việc xuống dưới, cấp phải tự giải 20% việc khó trước chuyển xuống Phòng, ban theo chức điều hành nghiệp vụ, đào tạo trực tiếp đến CTV 12 34 Kinh phí : Tỷ trọng in ấn phụ kiện truyền thông, bán hàng lưu động hỗ trợ kênh chiếm khoảng 30% kinh phí Marketing, kinh phí dành cho quảng cáo chiếm khoảng 50% tổng chi phí Marketing, 20% kinh phí lại sử dụng cho hoạt động Pr Giao nhiệm cụ thể, chi tiết cho CBCNV Phòng, Ban đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực nhiệm vụ giao.  1: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Quán triệt thị, công văn hướng dẫn cấp cho phận LOGO Thường xuyên truy cập phần mềm quản lý bán hàng để nắm liên quan; tăng cường công tác doanh thu, hàng hoá hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên dịch vụ để làm đôn đột xuất cửa hàng đốc đối tượng nộp tiền bán Trung tâm kinh doanh hàng Kiên quyết, sát công tác quản lý, điều hành Thực nguyên tắc tài cách triệt để, kiên trả lại hồ sơ tốn khơng quy định ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LOGO Tập trung hướng vào khách hàng mục tiêu định vị từ trước, truyền thông mặt ưu việt sản phẩm dịch vụ, sách Viettel tới KH kênh phân phối  -> thúc đẩy xúc tiến bán hàng kịp thời hiệu quả, giảm thiểu lãng phí kinh phí truyền thơng kinh doanh Kinh phí : Tỷ trọng in ấn phụ kiện truyền thông, bán hàng lưu động hỗ trợ kênh chiếm khoảng 30% kinh phí Marketing, kinh phí dành cho quảng cáo chiếm khoảng 50% tổng chi phí Marketing, 20% kinh phí lại sử dụng cho hoạt động Pr Quản lý điều hành: định nghĩa rõ nhiệm vụ, không đẩy việc xuống dưới, cấp phải tự giải 20% việc khó trước chuyển xuống Phòng, ban theo chức điều hành nghiệp vụ, đào tạo trực tiếp đến CTV Giao nhiệm cụ thể, chi tiết cho CBCNV Phòng, Ban đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đơn đốc nhân viên thực nhiệm vụ giao.  MỘT SỐ Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT LOGO Nhà nước cần hỗ trợ vốn cơng nghệ sách cho doanh nghiệp để tạo hành lang pháp lý thơng thống để doanh nghiệp hoạt động phát triển để phát triển cạnh tranh với doanh nghiệp quốc tế kinh tế mở cửa hoàn toàn.  • Quá trình sản xuất Doanh nghiệp phải tuân theo nhiều tiêu chuẩn, quy định Nhà Nước, lại phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất Do cần phải đồng hệ thống tiêu chuẩn này, tránh tượng mâu thuẫn • Hệ thống tiêu chuẩn định mức ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác quản lý Hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ, rõ ràng thuận lợi cho trình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp LOGO Watching …LOGO Chủ đề DOANH NGHIÊP CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÍ , LÃNH THỔ TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI VIETTEL Thành viên nhóm Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Duyên… DOANH NGHIỆP VIETEL LOGO  Khái niệm cấu tổ chức phân chia theo vị trí địa l , lãnh thổ KHÁI NIỆM: cấu tổ chức mang tính cổ điển lại có ứng dụng tốt cạnh tranh ĐẶC ĐIỂM: phân chia hoạt động theo. .. TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY LOGO TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH DỰ ÁN VÀ KINH DOANH Chức năng: •Tham mưu, giúp BGD Công ty quản l , đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát mặt công tấc Đảng, cơng tác trị,

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] DOANH NGHIÊP CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÍ , LÃNH THỔ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: DOANH NGHIÊP CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÍ , LÃNH THỔ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL, DOANH NGHIÊP CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÍ , LÃNH THỔ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL, II.CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRONG DOANH NGHIỆP, III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY

Hy vọng thông qua bài viết DOANH NGHIÊP CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÍ , LÃNH THỔ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button