Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 10:55

Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày. Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.Bộ giáo dục và đào tạoTrường Đại học Bách Khoa Hà NộiCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆPHọ và tên: ……………………………………………………………………………… Lớp: …………………………………………………………………………………………1. Đầu đề thiết kế:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Các số liệu ban đầu:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Nội dung phần thuyết minh tính toán:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Các bản vẽ (ghi rõ các loại bản vẽ, kích thước các bản vẽ):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K491Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.5. Các cán bộ hướng dẫn:Phần: Họ tên cán bộ:-Công nghệ: …………………………………………………………………………- Kinh tế: ……………………………………………………………………………- Xây dựng: …………………………………………………………………………6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 7. Ngày hoàn thành đồ án:…………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm …Chủ nhiệm bộ môn Cán bộ hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K492Kết quả đánh giá:- Quá trình thiết kế……………….- Điểm……………………………- Bản vẽ thiết kế………………….Sinh viên đã hoàn thành(Và nộp đồ án cho bộ môn)Ngày … tháng … năm …(Ký tên)Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.LỜI CẢM ƠNSau một thời gian học tập, nghiên cứu và được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của các thầy cô cùng các bạn, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Với đề tài “Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày”. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong Viện công nghệ sinh học – công nghệ thực phẩm, trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Nguyễn Thanh Hằng, cô đã hướng dẫn em tận tình trong suốt quá trình em thực hiện bản đồ án này. Em cũng gửi lời cảm ơn đến thầy Phan Đình Tính hướng dẫn phần xây dựng và thầy Phan Thế Vinh hướng dẫn phần kinh tế để bản đồ án của em được hoàn thiện.Bản đồ án là kết quả của sự nỗ lực học hỏi và nghiên cứu của em nhưng cũng không thể tránh khỏi có những sai sót xảy ra. Do vậy, em rất mong các thầy, các cô đóng góp ý kiến để bản đồ án của em được hoàn thiện hơn và giúp em có thêm những kinh nghiệm thực tế hơn! Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 5 năm 2009. Sinh viên thực hiện Hà thị YếnGVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K493Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 3 MỤC LỤC 4 LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG I – LẬP LUẬN KINH TẾ 11 1.1. Thực trạng ngành công nghiệp sản xuất rượu cồn ở nước ta. 11 1.2. Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất rượu cồn. 12 1.2.1. Nguồn cung cấp nguyên liệu. . 13 1.2.2. Địa hình. 13 1.2.3. Giao thông. 13 1.2.5. Nguồn điện. . 14 1.2.6. Nguồn nhân lực. . 14 1.2.7. Thị trường tiêu thụ. 14 1.2.8. Thông tin, liên lạc. . 14 CHƯƠNG II – CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 15 2.1. Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm. . 15 2.1.1. Nguyên liệu. . 15 A. 2.1.1.2. Thành phần cấu tạo hóa học của sắn. 15 2.1.2. Rượu etylic. . 17 B. 2.1.2.1. Tính chất vật lý của rượu etylic. . 17 C. 2.1.2.2. Tính chất hóa học của rượu etylic. 17 D. 2.1.2.3. Tính chất sinh học. . 19 2.2. Quy trình công nghệ sản xuất . 19 2.2.1. Nghiền nguyên liệu. . 21 E. 2.2.1.1. Mục đích. . 21 F. 2.2.1.2. Các phương pháp nghiền. . 21 G. 2.2.1.3. Yêu cầu bột sắn sau khi nghiền. 21 2.2.2. Hòa bột. . 21 H. 2.2.2.1. Mục đích. . 21 I. 2.2.2.2. Tiến hành. 21 2.2.3. Công đoạn nấu. 22 J. 2.2.3.1. Mục đích. . 22 K. 2.2.3.2. Các phương pháp nấu. 22 L. 2.2.3.3. Chọn phương pháp nấu. 25 2.2.4. Công đoạn đường hóa. . 26 GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K494Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.M. 2.2.4.1. Mục đích. . 26 N. 2.2.4.2. Tác nhân đường hóa. 26 O. 2.2.4.3. Các phương pháp đường hóa. . 26 P. 2.2.4.4. Chọn phương pháp đường hóa. . 28 2.2.5. Công đoạn lên men. 29 Q. 2.2.5.1. Mục đích. . 29 R. 2.2.5.2. Các phương pháp lên men. . 29 S. 2.2.5.3. Chọn phương pháp lên men. . 30 2.2.6. Công đoạn chưng luyện và tinh chế. . 32 T. 2.2.6.1. Mục đích. . 32 U. 2.2.6.2. Các phương pháp chưng luyện. 32 V. 2.2.6.3. Chọn phương pháp chưng luyện. 34 W. 2.2.6.3.1. Tiến hành. . 34 CHƯƠNG III – TÍNH CÂN BẰNG SẢN PHẨM 36 3.1. Tính hiệu suất lý thuyết. 36 3.2.Tính hiệu suất thực tế . 36 3.3. Tính cân bằng cho nguyên liệu. 37 3.4. Tính cân bằng sản phẩm cho công đoạn nấu và công đoạn đường hóa. 38 3.4.1. Tính lượng dịch cháo sau khi nấu. 38 3.4.2. Tính lượng dịch đường hóa (lượng chất khô hòa tan). 39 3.4.3. Tính lượng chế phẩm. 41 X. 3.4.3.1. Lượng Termamyl. . 41 Y. 3.4.3.2. Lượng Sansuper. 41 Z. 3.4.3.3. Tính lượng chất sát trùng Na2SiF6 . 41 AA.3.4.3.4. Tính lượng men khô. . 42 3.5. Tính cân bằng cho công đoạn lên men. 42 3.5.1. Lượng cồn khan thu được sau khi lên men. 42 3.5.2. Tính độ cồn trong giấm chín sau lên men. 43 3.5.3. Tính lượng urê cần bổ sung. . 43 3.6. Tính cân bằng cho công đoạn chưng cất. . 44 3.7. Tính cân bằng cho hệ thống chưng luyện. 44 3.7.1. Tính cân bằng cho tháp thô. 45 BB.3.7.1.1. Cân bằng vật chất (tính theo 100 kg giấm chín). 45 CC.3.7.1.2. Cân bằng hơi rượu. 45 DD.3.7.1.3. Cân bằng nhiệt lượng. . 47 3.7.2. Tính cân bằng cho tháp aldehyt. . 48 EE.3.7.2.1. Cân bằng hơi. . 48 FF.3.7.2.2. Cân bằng vật chất. 48 GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K495Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.GG.3.7.3. Cân bằng cho tháp tinh. 50 HH.3.7.3.1. Cân bằng vật chất. . 50 II. 3.7.3.2. Cân bằng nhiệt lượng. 51 CHƯƠNG IV – TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ 54 4.1. Chọn thiết bị cho khâu chuẩn bị nguyên liệu. . 54 4.1.1. Cân. 54 4.1.2. Máy nghiền và thùng chứa bột nghiền. . 54 4.1.3. Vít tải và gầu tải. 55 4.2. Chọn và tính toán cho nồi nấu (hòa bột trong nồi nấu). 55 4.2.2. Tính toán kích thước nồi. . 55 4.3. Chọn và tính toán cho thiết bị khâu đường hóa. 56 4.3.1. Tính chu kỳ làm việc của nồi đường hóa. . 56 4.3.2. Tính kích thước cho nồi đường hóa. . 57 4.3.3. Tính toán cho hệ thống làm lạnh. . 57 4.4. Tính toán cho thùng lên men. . 60 4.4.1. Tính chu kỳ làm việc của thùng lên men. 60 4.4.2.Tính toán thùng lên men. . 61 4.4.3. Tính toán cho hệ thống làm mát kiểu ống lồng ống. 61 4.5. Tính và chọn thiết bị hoạt hóa men giống. 63 4.5.1. Tính kích thước thùng. . 64 4.5.2. Tính diện tích truyền nhiệt. 64 4.6. Tính và chọn bơm. 65 4.7. Tính và chọn cho thiết bị chưng cất. . 66 4.7.1. Tính cho tháp thô. 66 JJ. 4.7.1.1. Đường kính tháp. 66 KK.4.7.1.2. Chiều cao của tháp. . 67 4.7.2. Tính cho tháp aldehyt 67 LL.4.7.2.1. Đường kính tháp. . 67 MM.4.7.2.2. Chiều cao tháp. 67 4.7.3.Tính cho tháp tinh. . 68 NN.4.7.3.1. Đường kính tháp tinh. 68 OO.4.7.3.2. Chiều cao tháp. 68 4.7.4. Các thiết bị phụ. . 68 PP.4.7.4.1. Bình hâm giấm. 68 QQ.4.6.3.2. Bình ngưng tụ hồi lưu của tháp thô. . 71 RR.4.6.3.3. Bình ngưng tụ hồi lưu và bình khí khó ngưng của tháp aldehyt. 73 GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K496Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.SS.4.6.3.4. Bình ngưng tụ hồi lưu và bình ngưng tụ khí khó ngưng cho tháp tinh. 75 TT.4.6.3.5. Thùng làm mát cồn sản phẩm, bình làm mát cồn đầu và bình làm mát dầu fusel. 77 UU.4.6.3.6. Thùng cao vị. 80 VV.4.6.3.7. Thùng chứa cồn thực phẩm, thùng chứa cồn đầu và thùng chứa dầu fusel. 80 WW.4.6.3.8. Bình tách CO2 và bình chống phụt giấm. . 80 CHƯƠNG V – TÍNH ĐIỆN, HƠI, NƯỚC 83 5.1. Tính điện. 83 5.1. 1. Tính phụ tải chiếu sáng. 83 XX.5.1.1.1. Lựa chọn và tính toán chung. . 83 YY.5.1. 1.2. Tính toán cụ thể cho từng phòng và từng phân xưởng sản xuất. 85 5.1.2. Tính phụ tải động lực. . 102 5.1.3. Tính hệ số cos F và dung lư ợng bù. . 103 ZZ.5.1.3.1. Tính hệ số cos F. . 103 AAA.5.1.3.2. Xác định dung l ượng bù. 104 5.1.4. Tính lượng điện tiêu thụ hằng năm. . 104 BBB.5.1.4.1. Điện thắp sáng Acs. . 104 CCC.5.1.4.2. Điện động lực Ađl. 105 DDD.5.1.4.3. Điện cả nhà máy. . 105 5.2. TÍNH HƠI. . 105 5.2.1. Hơi dùng cho xưởng chưng luyện. . 106 5.2.2. Lượng hơi dùng trong phân xưởng nấu, đường hóa, và cho hệ thống xông hơi sát trùng. . 106 5.2.3. Chọn nồi hơi và tính nhiên liệu. 106 EEE.5.2.3.1. Chọn nồi. . 106 FFF.5.2.3.2.Tính nhiên liệu cho nồi hơi. 107 5.3. TÍNH NƯ ỚC. 107 5.3.1. Tính nước dùng cho sản xuất. . 108 GGG.5.3.1.1. Nước dùng cho nấu ( hòa bột và nấu). 108 HHH.5.3.1.2. Nước dùng cho đường hóa. . 108 III. 5.3.1.3. Nước dùng trong lên men. 109 JJJ.5.3.1.4. Nước dùng cho chưng cất. 109 KKK.5.3.1.5. Lượng nước cấp cho lò hơi . 111 LLL.5.3.1.6. Lượng nước dùng cho vệ sinh thiết bị, nhà xưởng. . 111 5.3.2. Tính nước dùng cho sinh hoạt. . 112 CHƯƠNG VI – TÍNH TOÁN XÂY DỰNG 113 GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K497Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.6.1. Giới thiệu sơ bộ luận chứng xây dựng nhà máy. 113 6.1.1. Vị trí địa lý. 113 6.1.2. Địa chất công trình. 113 6.2. Thuyết minh về khu đất và bố trí tổng mặt bằng nhà máy. 115 6.2.1. Nguyên tắc thiết kế tổng mặt bằng. 115 6.2.2. Tính diện tích nhà máy. 116 MMM.6.2.2.1. Khu sản xuất. 116 NNN.b. Khu vực kho. . 119 OOO.Kho cồn thành phẩm, kho rượu thành phẩm và phân xưởng rượu mùi, kho chứa vỏ chai. 120 PPP.6.2.2.2. khu vực đảm bảo năng lượng. . 120 QQQ.a. Phân xưởng lò hơi. 120 RRR.b. Xưởng cơ điện. 120 SSS.c. Trạm biến áp. 120 TTT.d. Trạm xử lý nước sạch, trạm bơm và trạm xử lý nước thải. 120 UUU.b. Nhà ăn và hội trường. 121 VVV.c. Nhà để xe đạp, xe máy và bãi đỗ xe ô tô. 121 WWW.d. Phòng bảo vệ. . 121 6.2.2.4. Các công trình giao thông, cây xanh và đất dự trữ. 122 6.3. Thuyết minh về giải pháp kiến trúc và kết cấu xây dựng phân xưởng sản xuất và các công trình. 122 6.3.1. Khu sản xuất. . 122 XXX.6.3.1.1. Phân xưởng nấu – đường hoá . 122 YYY.6.3.1.2. Phân xưởng lên men. 123 ZZZ.6.3.1.3. Phân xưởng chưng cất. . 124 6.3.2. Các công trình khác. . 124 AAAA.6.3.2.1. Khu hành chính. . 124 6.3.3. Cách bố trí thiết bị trong phân xưởng sản xuất chính. . 125 6.4. Kết luận. 126 6.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản. . 128 6.4.1. Hệ số xây dựng. . 129 6.4.2. Hệ số sử dụng. 129 CHƯƠNG VII – TÍNH KINH TẾ 131 7.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tính kinh tế. 131 7.2. Nội dung tính toán kinh tế. 131 7.2.1. Chi phí nhân công. . 131 7.2.1.1. Chi phí lao động trực tiếp. . 131 7.2.2. Chi phí sản xuất trong 1 năm của nhà máy. 133 GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K498Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.BBBB.7.2.2.1. Chi phí nguyên liệu sản xuất trực tiếp. 133 CCCC.7.2.2.2. Chi phí sản xuất chung của nhà máy. 135 7.2.3. Tổng giá thành sản phẩm. . 137 7.2.4. Vốn đầu tư cố định của nhà máy. . 138 DDDD.7.2.4.1. Vốn đầu tư xây dựng. 138 EEEE.7.2.4.2. Vốn đầu tư thiết bị. 140 7.2.5. Doanh thu, lợi nhuận và vốn đầu tư của nhà máy. 141 7.2.6. Nguồn vốn của nhà máy. 142 7.2.7. Điểm hòa vốn và giá trị hiện tại ròng. . 143 FFFF.7.2.7.1. Điểm hòa vốn. 143 GGGG.7.2.7.2. Tính chỉ số NPV. . 143 8.1. An toàn lao động. 145 8.1.1. An toàn máy móc. 145 8.1.2. An toàn cho người lao động. 145 8.2. Vệ sinh công nghiệp. . 146 8.3. Phòng chống cháy nổ. . 146 GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K499Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.LỜI MỞ ĐẦUCông nghệ cồn etylic là khoa học về phương pháp và quá trình chế biến các nguyên liệu chứa tinh bột, đường, xenluloza, etylen thành sản phẩm rượu etylic hay etanol. Đây là ngành công nghệ được biết đến rất sớm và ngày càng được quan tâm phát triển bởi cồn có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực và đời sống xã hội. Cồn pha với nước thành rượu để uống, chế biến thức ăn, chế biến các loại hương hoa quả. Trong y tế cồn được dùng để sát trùng, sản xuất dược phẩm, để chữa bệnh . Cồn còn là một sản phẩm hoá học vì cồn có thể sử dụng trực tiếp hoặc là nguyên liệu trung gian để sản xuất axit acetic, andehyt acetic, etyl acetat và các hoá chất khác, có thể tạo ra hoá chất dầu mỏ. Cồn còn được dùng trong công nghiệp để làm chất đốt, làm dung môi hòa tan các hợp chất vô cơ và hữu cơ, trong cao su tổng hợp…Ngoài ra hiện nay cồn tuyệt đối (≥ 99,5%V) còn được dùng để thay thế một phần nhiên liệu cho động cơ ô tô. Cồn có thể thay thế 20%÷22% trong tổng lượng xăng thành “gasohol” để sử dụng trong ôtô và các phương tiện khác dùng động cơ xăng. Đây là một hướng phát triển mới và đầy triển vọng của ngành công nghiệp vì việc sử dụng cồn thay thế một phần cho xăng sẽ làm giảm bớt sự ô nhiễm môi trường, để tiết kiệm năng lượng của các loại động cơ. Nó làm tăng chỉ số octan của xăng, ngăn cản sự cháy kích nổ và dẫn đến có thể thay thế tetra etyl chì là một chất độc hại. Cồn có rất nhiều ứng dụng, chính vì vậy sản xuất cồn là công việc cần thiết và được quan tâm phát triển. Nước ta với nền tảng của một quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm ngũ cốc dồi dào, phong phú đã tạo nên sự đa dạng trong nguồn nguyên liệu chứa tinh bột cung cấp cho ngành sản xuất rượu cồn. Tuy nhiên, hiện nay ngành công nghiệp sản xuất cồn của nước ta vẫn chưa thực sự phát triển, công nghệ, thiết bị lạc hậu, năng suất và chất lượng sản phẩm chưa cao, chủng loại sản phẩm nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ. Ứng dụng của cồn trong các ngành công nghiệp chưa được rộng rãi, công suất của các nhà máy sản xuất còn thấp.Do vậy, thiết kế và xây dựng thêm nhà máy sản xuất rượu cồn với năng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngành công nghiệp rượu cồn cũng như yêu cầu của nền kinh tế nước nhà.GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến Lớp CN các sản phẩm lên men-K4910[…]… chuyền sản xuất GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến 19 Lớp CN các sản phẩm lên men-K49 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày Sắn Nghiền Hòa bột Nấu Đường hóa Lên men Chưng cất, tinh chế ông Cồn c p nghiệ Dầu fuse l Cồn thực phẩm GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến 20 Lớp CN các sản phẩm lên men-K49 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng. . .Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày CHƯƠNG I – LẬP LUẬN KINH TẾ 1.1 Thực trạng ngành công nghiệp sản xuất rượu cồn ở nước ta Ở Việt Nam, nghề nấu rượu có từ lâu đời và bắt đầu phát triển mạnh vào cuối thế kỷ thứ X Cho đến nay, có hai doanh nghiệp quốc doanh trung ương có công suất sản xuất rượu cồn lớn nhất nước ta: Công ty rượu Hà Nội, công suất thiết kế. .. nâng cao năng suất cồn lên 10÷12 lít cồn / tấn tinh bột so với nấu gián đoạn – Năng suất riêng trên 1 m3 thiết bị tăng khoảng 7 lần – Tiêu hao kim loại để chế tạo thiết bị giảm khoảng 1/2 so với bán liên tục GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến 23 Lớp CN các sản phẩm lên men-K49 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày – Dễ cơ khí và tự động hóa – Năng suất cao… chế, sử dụng triệt để các sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất cồn etylic: Cồn cho các ngành công nghiệp, dầu furel cho ngành năng lượng, bã rượu cho công nghiệp – Xây dựng và cải tiến công nghệ và thiết bị để có thể sử dụng hết năng suất thiết kế của các nhà máy rượu 1.2 Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất rượu cồn Sau khi tìm hiểu thực trạng ngành công nghiệp rượu cồn trong nước và phân tích… các sản phẩm lên men-K49 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày CHƯƠNG II – CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 2.1 Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm 2.1.1 Nguyên liệu Nguyên liệu để sản xuất rượu etylic là những nguyên liệu chứa đường lên men hoặc từ các polysaccharit có khả năng chuyển hóa thành đường lên men như: gạo, ngô, khoai, sắn, rỉ đường… Trong đồ. .. trong sản xuất, tuy nhiên hàm lượng protein không lớn nên trong quá trình chế biến cần bổ sung bằng nguồn đạm từ Ure GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến 16 Lớp CN các sản phẩm lên men-K49 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày 2.1.2 Rượu etylic Êtanol, còn được biết đến như là rượu êtylic hay rượu ngũ cốc hay cồn, là một hợp chất hữu cơ, nằm trong dãy đồng đẳng… kế 10 triệu lít/năm; Nhà máy rượu Bình Tây, công suất thiết kế 20 triệu lít/năm và 26 doanh nghiệp quốc doanh địa phương có công suất thiết kế khoảng 25.8 triệu lít/năm Tuy nhiên các nhà máy mới chỉ khai thác được 74% công suất thiết kế Ngoài ra còn có các cơ sở sản xuất tư nhân và cổ phần: Tổng công suất thiết kế của các cơ sở này khoảng 4,55 triệu lít/năm Các cơ sở này phần lớn thiết bị chế tạo trong… mòn thiết bị Năng suất thiết bị thấp hơn các phương pháp nấu khác do làm việc gián đoạn (thời gian giữa các mẻ) a Nấu bán liên tục  Đặc điểm – Nấu được tiến hành trong 3 nồi nấu khác nhau: nấu sơ bộ, nấu chín (làm việc gián đoạn) và nấu chín thêm (làm việc liên tục) GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến 22 Lớp CN các sản phẩm lên men-K49 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất. .. mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm Do đó khả năng cạnh tranh kém Trong khi đó, rượu nấu bằng phương pháp thủ công chưa thể quản lý, rượu lậu, rượu giả trốn thuế chưa có biện pháp khả thi để ngăn chặn, càng gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm rượu của GVHD: Nguyễn Thanh Hằng SVTH: Hà Thị Yến 11 Lớp CN các sản phẩm lên men-K49 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng. .. đường… Trong đồ án tốt nghiệp, em được giao nhiệm vụ thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn từ tinh bột sắn Đây là nguồn nguyên liệu có sản lượng lớn ở nước ta, đồng thời giá nguyên liệu để sản xuất ra một lít cồn từ sắn cũng tương đối thấp so với các nguồn nguyên liệu khác Đó là yếu tố thuận lợi ban đầu khi thiết kế nhà máy bởi sắn thỏa mãn yêu cầu chung sau: – Hàm lượng tinh bột cao, có khả năng đem lại . các sản phẩm lên men-K497 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày. 6.1. Giới thiệu sơ bộ luận chứng xây dựng nhà máy. . CN các sản phẩm lên men-K498 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày. BBBB.7.2.2.1. Chi phí nguyên liệu sản xuất trực

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày. – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày., Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày., Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày., Nguồn cung cấp ngun liệu. Địa hình. Giao thơng. Nguồn nước. Nguồn điện., Thành phần cấu tạo hóa học của sắn., Tính chất vật lý của rượu etylic. Tính chất hóa học của rượu etylic., Các phương pháp nấu., Tác nhân đường hóa. Các phương pháp đường hóa., Các phương pháp lên men., Chọn phương pháp lên men., Các phương pháp chưng luyện., III – TÍNH CÂN BẰNG SẢN PHẨM 3.1. Tính hiệu suất lý thuyết., Tính lượng dịch đường hóa lượng chất khơ hòa tan., Cân bằng nhiệt lượng., Máy nghiền và thùng chứa bột nghiền. Vít tải và gầu tải., Tính tốn kích thước nồi. Tính kích thước cho nồi đường hóa., Tính tốn cho hệ thống làm lạnh., Bình ngưng tụ hồi lưu của tháp thơ., Bình ngưng tụ hồi lưu và bình khí khó ngưng của tháp aldehyt. Bình ngưng tụ hồi lưu và bình ngưng tụ khí khó ngưng cho tháp tinh., Thùng cao vị. Bình tách CO, Tính cân bằng cho cơng đoạn chưng cất. Tính và chọn bơm. 1. Tính phụ tải chiếu sáng., Nước dùng cho nấu hòa bột và nấu. Nước dùng cho đường hóa. Nước dùng trong lên men. Nước dùng cho chưng cất., Tính nước dùng cho sinh hoạt., Vị trí địa lý. Địa chất cơng trình., khu vực đảm bảo năng lượng. Khu vực hành chính, phục vụ sản xuất., Kho chứa nguyên liệu Khu xử lý nước sạch Khu xử lý nước thải Nhà để xe đạp, xe máy Gara ô tô Nhà bảo vệ. Phân xưởng lên men Phân xưởng chưng cất, Kết luận., Hệ số xây dựng. Hệ số sử dụng., Chi phí nguyên liệu sản xuất trực tiếp., Chi phí sản xuất chung của nhà máy., Vốn đầu tư xây dựng. Vốn đầu tư thiết bị., Tổng giá thành sản phẩm. Doanh thu, lợi nhuận và vốn đầu tư của nhà máy., Tính chỉ số NPV.

Hy vọng thông qua bài viết Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày. . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button