Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 14:57

Định giá cổ phiếu còn hơn cả một công việc kỹ thuật tính toán đơn thuần, đó là cả một nghệ thuật. Cái khó với cái nhà đầu tư hiện nay chính là việc phán đoán các yếu tố của thị trường, định lượng được nó càng cụ thể càng tốt, từ đó các nhà đầu tư mới có hi vọng định giá cổ phiếu một cách chính xác nhất. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF MỤC LỤC MỤC LỤC .1 LỜI MỞ ĐẦU .3 I/ TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 4 1. Khái niệm bản 4 2. Tầm quan trọng của định giá cổ phiếu 4 3. Nguyên tắc định giá – Quy trình định giá .4 4. Các hình định giá cổ phiếu .7 II/ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN TỤ DO DCF .8 1. sở lý thuyết 8 2. Phân loại định giá cổ phiếu dựa vào chiết khấu dòng tiền tự do .10 3. Ước lượng yếu tố đầu vào .11 III/ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN THEO VỐN CHỦ SỞ HỮU FCFE 13 1. Nguyên tắc bản .13 2. Các biến thể của hình FCFE .16 2.1. hình tăng trưởng ổn định ( hình 1 giai đoạn ) 16 3.2. hình tăng trưởng 2 giai đoạn 18 3.3. hình tăng trưởng 3 giai đoạn (Mô hình E) 21 4. Ưu nhược điểm của hình FCFE 25 IV/ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN TỰ DO TOÀN DOANH NGHIỆP FCFF 26 1. Nguyên tắc bản .26 2. Ước lượng yếu tố đầu vào .27 3. Các biến thể của hình .28 Phân tích thị trường Chứng khoán 3.1. hình tăng trưởng ổn định ( hình 1 giai đoạn ) 28 3.2. hình tăng trưởng 2 giai đoạn 31 3.3. hình tăng trưởng 3 giai đoạn 33 4. Ưu nhược điểm của hình FCFF .36 V/ THỰC TẾ XÁC ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DCF 38 1. Giới thiệu về công ty – Cổ phần Dược Phú yên PYMEPHARCO 38 2. Quy trình xác định giá cổ phiếu phát hành bằng phương pháp DCF 39 3. So sánh kế quả với các phương pháp khác 39 4. Tư vấn giá khởi điểm phát hành cho doanh nghiệp 41 VI/ KẾT LUẬN 42 1. Ưu – Nhược điểm của hình .42 2. Các vấn đề thường gặp với phương pháp chiết khấu dòng tiền 47 3. Các phương pháp thay thế: 52 2 Phân tích thị trường Chứng khoán LỜI MỞ ĐẦU Định giá cổ phiếu còn hơn cả một công việc kỹ thuật tính toán đơn thuần, đó là cả một nghệ thuật. Cái khó với cái nhà đầu tư hiện nay chính là việc phán đoán các yếu tố của thị trường, định lượng được nó càng cụ thể càng tốt, từ đó các nhà đầu tư mới hi vọng định giá cổ phiếu một cách chính xác nhất. Trong phạm vi bài nghiên cứu của nhóm, chúng tôi sẽ giúp các bạn được cái nhìn cụ thể nhất về định giá cổ phiếu với phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (DCF). Nội dung bài nghiên cứu bao gồm: I. Tổng quan về định giá cổ phiếu II. hình định giá cố phiếu dựa vào dòng tiền tự do (DCF) III. hình định giá cổ phiếu dựa vào dòng tiền theo vốn chủ sở hữu (FCFE) IV. hình định giá cổ phiếu dựa vào dòng tiền tự do toàn doanh nghiệp (FCFF) V. Thực tế xác định giá cổ phiếu bằng phương pháp DCF VI. Kết luận Rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của thầy giáo và các bạn để bài nghiên cứu thêm hoàn chỉnh! Xin chân thành cảm ơn! 3 Phân tích thị trường Chứng khoán ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF – ————o0o———— I/ TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 1. Khái niệm bản Sự định giá nói chung là việc các nhà đầu tư xác định giá trị kinh tế hay giá trị thực của một tài sản, được xác định tương đương với giá trị hiện tại của những luồng tiền trong tương lai dự tính thu được từ tài sản đó. Những luồng tiền này được chiết khấu trở lại hiện tại bằng việc sử dụng tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư. Định giá cổ phiếu cũng không nằm ngoài quan điểm chung này, cụ thể hơn thì tài sản mà chúng ta nói ở trên đây bây giờ chính là cổ phiếu của một công ty nào đó. Công việc định giá cổ phiếu được coi là một nghệ thuật hơn là một công việc kỹ thuật thuần túy. Bên cạnh những nguyên tắc toán học thuần túy, định giá cổ phiếu còn phải dựa vào những yếu tố của thị trường, mà những yếu tố này lại rất khó dự báo và định lượng. 2. Tầm quan trọng của định giá cổ phiếu Định giá cổ phiếu là một công đoạn không thể thiếu trong tất cả các quyết định đầu tư của cá nhân cũng như tổ chức. Định giá cổ phiếu giúp nhà đầu tư biết được giá trị thực của cố phiếu  Tìm ra được hội đầu tư  Ra quyết định đầu tư phù hợp Một công ty tốt không nhất thiết là hội đầu tư tốt nếu giá cổ phiếu của công ty đã được định giá quá cao. 3. Nguyên tắc định giá – Quy trình định giá Nguyên tắc định giá Giá trị doanh nghiệp và giá cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán thường không thống nhất. Tuy nhiên sự khác biệt này 4 Phân tích thị trường Chứng khoán tương tụ như Giá trị và Giá cả trong các học thuyết kinh tế, và về nguyên tắc thì giá cả luôn xoay quanh giá trị chứ không thể thoát ly khỏi giá trị. Từ quan điểm này việc định giá trị luôn được các nhà đầu tư quan tâm và khi nhận thấy giá cổ phiếu đã cao hơn nhiều so với giá trị ước tính thì họ sẽ tìm cách bán ra, và khi thấp hơn thì họ sẽ mua vào. Tất nhiên không phải hành vi này lúc nào cũng đem lại thành công cho nhà đầu tư, vì thế mới quan điểm cho rằng không thể định giá doanh nghiệp. Trên thị trường chứng khoán thì cổ phiếu là hàng hóa mua – bán, nhưng hàng hóa này không đem lại giá trị sử dụng cho khách hàng như hàng hóa thông thường mà ở chỗ nó sẽ đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua hoạt động sinh lời của doanh nghiệp. Tất nhiên khi doanh nghiệp lợi nhuận nhiều thì giá trị của cổ phiếu sẽ tăng và ngược lại. Như vậy, việc định giá doanh nghiệp (cũng là định giá cổ phiếu) cần phải dựa trên khả năng sinh lợi của doanh nghiệp và trong tương lai, đây là quan điểm chủ yếu của việc định giá. Từ quan điểm trên, việc định giá doanh nghiệp sẽ căn cứ trên một số nguyên tắc chính như sau: 1. nhiều hình định giá. Do nhiều hình ước lượng khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, do vậy cũng cần áp dụng nhiều hình định giá để độ tin cậy cao. 2. Giá trị công ty luôn bị tác động theo sự biến động của môi trường kinh tế và ngay cả những hoạt động nội tại của công ty. Nguyên tắc này là hiển nhiên tại các nước phát triển nhưng lại chưa được hiểu rõ tại Việt Nam. Trong giai đoạng biến động trong năm 2007, Một số tổ chức lớn nước ngoài đưa ra các nhận định khác nhau về cổ phiếu các công ty Việt Nam sau vài tháng đã gây sự chất vần của nhiều chuyên gia Việt nam, trong khi ở nước ngoài việc nhận định giá cổ phiếu công ty thể thay đổi trong vòng vài ngày nếu nhận thấy những thông tin mới tốt hoặc xấu cho công ty. 5 Phân tích thị trường Chứng khoán 3. Việc định giá thể đưa ra được một giá trị tính tương đối và luôn một mức độ biến động.Việc sai số càng giảm nếu các biến số thu thập càng ít biến động. Do vậy một công ty đơn ngành thì giá trị ước tính sẽ ít biến động hơn một công ty đa ngành. Một công ty sản xuất truyền thống và hoạt động nhiều năm sẽ dễ xác định giá trị tin cậy hơn một công ty công nghệ mới. 4. Việc thu thập dữ liệu càng nhiều và phong phú sẽ giúp việc định giá độ tin cậy cao hơn. Việc định giá luôn dựa trên ước lượng khả năng sinh lời của doanh nghiệp, mà khả năng này phụ thuộc vào giá cả và sản lượng cạnh tranh trên thị trường, ngoài ra còn giá trị nguyên liệu, tỷ giá ngoại tệ, giá nhiêu liệu… Do vậy, càng đầu tư vào khâu thu thập dữ liệu thì càng tăng độ tin cậy của các biến số tính toán. 5. Việc định giá doanh nghiệp là đi tìm kiếm giá trị thật (Value) và giá trị này khác với giá cả trên thị trường (Price). Nếu sự khác biệt quá lớn của giá trị và giá cả thì hoặc là thị trường chưa nhận định đúng giá trị doanh nghiệp hoặc là phương pháp định giá còn thiếu sót 6. Việc định giá chủ yếu là tìm giá trị chứ không phải là sự tuân thủ phương pháp định giá. Do vậy một sự kết hợp và điều chỉnh hình định giá cho thích hợp là hoàn toàn chấp nhận được. Quy trình định giá Bước 1. Thu thập dữ liệu Trong giai đoạn này cần thu thập các dữ liệu liên quan đến môi trường kinh tế ảnh hưởng tới khả năng kinh doanh của công ty trong hiện tại và tương lai. Việc thu thập còn tập trung ở các tình hình nội tại của công ty từ kinh doanh – tài chính cho đến nhân sự và các phương án đầu tư phát triển. Giai đoạn này vai trò quan trọng đến chất lượng định giá. Bước 2. Phân tích các dữ liệu để xác định các biến số hợp lý Trong bước này phải dựa trên các dữ liệu thu thập và các kiến thức về kinh tế vĩ cũng như quản trị doanh nghiệp để xác định giá trị các biến số 6 Phân tích thị trường Chứng khoán quan trọng trong tính toán như tốc độ tăng trưởng GDP, lãi suất ngân hàng, thuế,… Bước 3. Sử dụng các hình định giá để đưa ra giá trị doanh nghiệp Trong bước này sẽ sử dụng các phương pháp định giá với các giá trị biến số đã được chọn để tính ra giá trị doanh nghiệp. Việc xác định thể sử dụng 1 phương pháp định giá, thể kết hợp nhiều phương pháp định giá và nhiều giá trị biến số để đưa ra nhiều khả năng về giá trị doanh nghiệp Trong giai đoạn này thì việc tính toán để xác định giá trị chỉ là các bước thực hiện phép toán tài chính. Vấn đề quan trọng là việc chọn lựa hình và xử lý các dữ liệu không hoặc thiếu tin cậy. Ngoài ra còn phải phân tích các biến động về giá trị doanh nghiệp theo các kịch bản thay đổi của môi trường kinh tế. Tóm lại Quy trình định giá từ trên xuống ( 3 bước ) Phân tích thị trường  Phân tích ngành  Phân tích doanh nghiệp Trong bước phân tích doanh nghiệp thì bao gồm Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty  Dự báo các chỉ số tài chính  Lựa chọn hình định giá  Sử dụng các chỉ số tài chính dự báo  Đưa ra quyết định đầu tư. 4. Các hình định giá cổ phiếu Việc định giá doanh nghiệp theo quan điểm tài chính hiện đại là dựa trên khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Do vậy phương pháp chủ yếu để định giá là phương pháp chiết khấu dòng tiền. Theo đó chúng ta sẽ dự kiến dòng tiền thu được trong tương lai của doanh nghiệp và cũng chính là giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên vì việc định giá chủ yếu nhằm để xác định giá cổ phần tiến hành cổ phần hóa, mua – bán doanh nghiệp và đầu tư cổ phiếu, do vậy việc định giá mối quan hệ chặt chẽ với giá cả đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Với quan điểm này, việc định giá thể sử dụng phương 7 Phân tích thị trường Chứng khoán pháp định giá tương đối là phương pháp sử dụng các tỷ số giá trên thị trường chứng khoán. II/ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN TỤ DO DCF 1. sở lý thuyết Dựa trên sở khái niệm chiết khấu tiền tệ, hình chiết khấu dòng tiền được xây dựng như là một công cụ phân tích căn bản. sở lý thuyết cho hình này là khái niệm thời giá tiền tệ và quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro thể hiện ở lãi suất chiết khấu. Dòng tiềndòng tiền ra – vào của cả doanh nghiệp Dòng tiền tự do là dòng tiền hiện hành trong doanh nghiệp Phương pháp chiết khấu dòng tiền nguyên lý bản: giá trị một tài sản phải bằng với những gì nhận được từ tài sản đó trong tương lai. nghĩa là chúng ta phải dự đoán tài sản đó tạo ra được dòng tiền bao nhiều trong tương lai. Vì doanh nghiệp luôn được kỳ vọng sẽ tồn tại mãi mãi, hay ít ra cũng không thể xác định thời điểm doanh nghiệp sẽ đóng cửa, nên dòng tiền này được dự tính cho đến vĩnh viễn. Trong hình chiết khấu dòng tiền ta thường giải bài toán định giá bằng cách ước lượng dòng tiền trong một thời đoạn (Thường là 5 đến 10 năm đối 8 hình định giá CP Nhóm hình CK dòng cổ tức hoặc dòng tiền Nhóm hình dựa vào các hệ số P/E P/BV P/CF P/SDDM Nhóm chiết khấu dòng tiền tự do FCFEFCFF hình định giá CP Nhóm hình CK dòng cổ tức hoặc dòng tiền Nhóm hình dựa vào các hệ số P/E P/BV P/CF P/SDDM Nhóm chiết khấu dòng tiền tự do FCFEFCFF Phân tích thị trường Chứng khoán với một doanh nghiệp vững mạnh) và một giá trị kết thúc (TV – Termina Value) vào cuối thời đoạn đó. Một cách khái quát, giá trị của một doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng bất thường trong n năm thể được tính bằng: n nt t k TV k FCFt PV t )1( )1( 1 + + + = ∑ = = • PV: Giá trị hiện tại của doanh nghiệp • FCF: Dòng tiền kỳ vọng năm t • k: Lãi xuất chiết khấu • TV: Giá trị kết thúc • n: Số năm dự báo Lấy giá trị hiện tại PV chia cho số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp ta sẽ được giá trị hợp lý của mỗi cổ phiếu. Đó chính là giá trị mà chúng ta đang tìm kiếm – Giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. Theo quan điểm trên , việc tìm giá trị hiện tại của mỗi cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp được thực hiện theo các bước: Bước 1: Ước lượng được dòng tiền trong tương lai Bước 2: Đưa ra tỉ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư. Bước 3: Ước lượng tốc độ tăng trưởng dòng tiền kì vọng trong tương lai Bước 4: Tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền này Bước 5: Tính giá trị mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp hình DCF được ứng dụng rộng rãi trong các phân tích tài chính và tài chính công ty. Các ứng dụng của nó bao gồm: o Định giá tài sản, kể cả tài sản hữu hình và tài sản tài chính (Trái phiếu & Cổ phiếu) o Phân tích và ra quyết định đầu tư dự án o Phân tích và ra quyết định thuê mua một tài sản o Phân tích và thẩm định tín dụng trong hoạt động Ngân hàng 9 Phân tích thị trường Chứng khoán Từng trường hợp sẽ cách ứng dụng hình DCF khác nhau, trong phạm vi bài nghiên cứu này chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu về việc ứng dụng hình DCF trong định giá cổ phiếu. 2. Phân loại định giá cổ phiếu dựa vào chiết khấu dòng tiền tự do Dòng tiền tự do trong doanh nghiệp thể được phân chia thành: Dòng tiền của vốn chủ sở hữu (FCFE) và dòng tiền của cả doanh nghiệp (FCFF). Dòng tiền của vốn chủ sở hữu là dòng tiền dành cho nhà đầu tư vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp, nó là dòng tiền mà chủ sở hữu được sử dụng sau khi đã trừ đi tất cả các khoản thanh toán cho chủ nợ, thuế và tất cả các chi tiêu để duy trì tài sản của doanh nghiệp, và vì thế nó chính là dòng tiền sau khi đã trừ đi toàn bộ dòng tiền gắn với nợ (thanh toán lãi vay, thanh toán nợ gốc, phát hành nợ mới). Định nghĩa khát quát hơn về dòng tiền vốn chủ sở hữu được biễu diễn như sau: Dòng tiền tự do Vốn chủ sở hữu (FCFE) = Thu nhập ròng + Khấu hao +/- Thay đổi vốn đầu tư +/- Thay đổi tài sản lưu động Vì luồng tiền này sẵn sàng cho các chủ sở hữu nên lãi suất chiết khấu (k) chính là chi phí cổ phần. Dòng tiền tự do của doanh nghiệp là dòng tiền tạo ra cho toàn bộ những người quyền được hưởng dòng tiền trong doanh nghiệp và là dòng tiền trước nợ. Dòng tiền này được tả bằng dòng tiền sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí hoạt động (Giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng – quản lý), nhu cầu đầu tái đầu tư và nghĩa vụ nộp thuế. Dòng tiền tự do của doanh nghiệp là dòng tiền chưa trừ đi tất cả các khoản phải trả cho người tài trợ vốn (Lãi suất, cổ tức). Luồng tiền này tất cả những người tài trợ đều thể sử dụng, do vậy lãi suất chiết khấu được áp dụng là chi phí vốn bình quân (WACC). 10 […]… SỞ HỮU FCFE 1 Nguyên tắc bản Mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu không khác biệt nhiều so với mô hình chiết khấu cổ tức truyền thống thể tả khái quát trong hình FCFE chúng ta chiết khấu cổ tức tiềm năng thay vì chiết khấu cổ tức thực tế Bước 1: Xác định FCFE FCFE = thu nhập ròng – (chi phí TSCĐ – khấu hao) – thay đổi vốn lưu động (không tiền mặt) + (nợ mới phát hành –… một cổ phần, cho thấy nó đang được định giá quá cao so với giá trị ước lượng theo hình 4 Ưu nhược điểm của hình FCFE  Ưu điểm – Khắc phục được nhược điểm của hình DDM – Kết quả khá chính xác  Nhược điểm – Vẫn chưa đề cập hết các dòng tiền trong công ty như: Các khoản nợ 25 Phân tích thị trường Chứng khoán – Tính toán khá phức tạp IV/ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN… trong hình tăng trưởng ổn định tả trong phần trước cũng được áp dụng ở đây hình FCFE hai giai đoạn cùng giả định như hình cổ tức hai giai đoạn đó chính là tăng trưởng sẽ cao và không thay đổi trong giai đoạn đầu sau đó giải đột ngột xuống mức tăng trưởng ổn định Khác biệt ở chỗ hình này chú trọng vào FCFE chứ không phải cổ tức nên cho ta kết quả tốt hơn trong mô hình chiết khấu cổ tức… trưởng rất cao Giả định về tăng trưởng trong hình này cũng tương tự như những giả định đã đưa ra trong mô hình chiết khấu cổ tức ba giai đoạn, nhưng trọng tâm là về FCFE chứ không phải cổ tức, từ đó làm cho hình phù hợp hơn để định giá những công ty cổ tức cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với FCFE Nói cụ thể ra, hình này mang lại những giá trị ước lượng sát thực tế hơn về giá trị vốn chủ sở… phi tiền mặt để định giá vốn chủ sở hữu trong tài sản hoạt động Cộng thêm giá trị tiền mặt và chứng khoán ngắn hạn vào con số này ta sẽ được tổng giá trị vốn chủ sở hữu trong công ty Bước 4: Xác định giá trị hiện vốn chủ sở hữu P0 Bước 5: Xác định giá trị 1 cổ phiếu = Khi dùng hình này để định giá ta ngầm giả định rằng FCFE được chi trả cho các cổ đông Việc làm này hai hệ quả: • Sẽ không tiền. .. kinh tế Sử dụng hình tăng trưởng ổn định DN lợi thế cạnh tranh trong thời gian giới hanh hay không? Sử dụng hình tăng trưởng 2 giai đoạn Không Sử dụng hình tăng trưởng 3 giai đoạn 3.1 hình tăng trưởng ổn định ( hình 1 giai đoạn ) Giống với các mô hình chiết khấu cổ tức và FCFE, một doanh nghiệp tăng trưởng ở tốc độ thể duy trì mãi mãi – hay tốc độ tăng trưởng ổn định – 28 Phân… trong cổ phiếu thường = 2.514,07 triệu euro Giá trị vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu = 32,84 euro /cổ phiếu 35 Phân tích thị trường Chứng khoán Cổ phiếu được giao dịch ở mức 25,34 euro/cp, như vậy định giá thấp hơn khoảng 25% 4 Ưu nhược điểm của hình FCFF  Ưu điểm – Ước lượng đầy đủ các dòng tiền trong DN -Tính đến các khoản nợ phải trả (chiếm phần rất lớn trong tổng giá trị của DN) Mặc dù định. .. định ( hình 1 giai đoạn ) Tăng trưởng ổn định g n hình này được xây dựng để áp dụng cho các công ty • Tăng trưởng với một tốc độ ổn định và vì thế đang ở trạng thái dừng • Công ty không trả cổ tức hoặc trả với tỷ lệ rất thấp (Vì nếu dùng FCFE để chi trả cố tức thì giá trị thu được từ hình này sẽ giống như giá trị thu được từ hình Gordon) • Đòn bẩy tài chính của công ty ổn định hình FCFE… Vì ta không thể ước lượng dòng tiền mãi mãi nên phải đặt một điểm kết thúc trong việc định giá dòng tiền chiết khấu bằng cách dừng công việc chiết 11 Phân tích thị trường Chứng khoán khấu dòng tiền vào một lúc nào đó trong tương lai rồi tính toán một giá trị kết thúc phản ảnh giá trị doanh nghiệp vào thời điểm đó thể tìm giá trị doanh nghiệp theo hai cách: – Cách 1, ta giả định doanh nghiệp thanh… lý kỳ vọng là: − 15 Giá trị thanh lý kỳ vọng = 400 + 1 + 1,1 0,1 = 3,042 Triệu USD Chú ý khi định giá vốn chủ sở hữu, ta cần tiến hành thêm một bước nữa Giá trị ước lượng nợ hiện hành vào năm kết thúc phải được trừ ra khỏi giá trị thanh lý để thu được giá trị thanh lý dành cho chủ sở hữu 12 Phân tích thị trường Chứng khoán III/ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN THEO VỐN CHỦ SỞ

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF, ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF, ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF, Tầm quan trọng của định giá cổ phiếu Nguyên tắc định giá – Quy trình định giá Nguyên tắc định giá, Các mơ hình định giá cổ phiếu Cơ sở lý thuyết, Phân loại định giá cổ phiếu dựa vào chiết khấu dòng tiền tự do Ước lượng yếu tố đầu vào, Nguyên tắc cơ bản, Các biến thể của mơ hình FCFE, Ưu nhược điểm của mơ hình FCFE Ngun tắc cơ bản, Ước lượng yếu tố đầu vào Các biến thể của mơ hình, Ưu nhược điểm của mơ hình FCFF  Ưu điểm, Giới thiệu về cơng ty – Cổ phần Dược Phú n PYMEPHARCO Quy trình xác định giá cổ phiếu phát hành bằng phương pháp DCF, So sánh kế quả với các phương pháp khác, Tư vấn giá khởi điểm phát hành cho doanh nghiệp, Các vấn đề thường gặp với phương pháp chiết khấu dòng tiền

Hy vọng thông qua bài viết ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button