Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Điều kiện hợp đồng fidic – Tải về File Word, PDF

Điều kiện hợp đồng fidic

Điều kiện hợp đồng fidic
Nội dung Text: Điều kiện hợp đồng fidic


” Điều kiện hợp đồng fidic” do nxb xây dựng ấn hành nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông lệ quốc tế trong kinh doanh xây dựng. Để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo

Bạn đang xem: [Download] Điều kiện hợp đồng fidic – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Điều kiện hợp đồng fidic File Word, PDF về máy

Nội dung

Điều kiện hợp đồng fidic

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Điều kiện hợp đồng fidic

FIDiC<br />
HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÁC KỸ SƯ TƯ VẤN<br />
<br />
Điều kiện Hợp đồng<br />
<br />
FIDIC<br />
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG<br />
NHÀ MÁY VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG<br />
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG<br />
DỰ ÁN EPC CHÌA KHÓA TRAO TAY<br />
<br />
Conditions of Contract<br />
<br />
FIDIC<br />
CONDITIONS OF CONTRACT FOR<br />
PLANT AND DESIGN – BUILD<br />
CONDITIONS OF CONTRACT FOR<br />
EPC TURNKEY PROJECTS<br />
<br />
NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG – HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM<br />
<br />
HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÁC KỸ SƯ TƯ VẤN<br />
<br />
Điều kiện Hợp đồng<br />
<br />
FIDIC<br />
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG<br />
MÁY MÓC THIẾT BỊVÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG<br />
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG<br />
DỰ ÁN EPC CHÌA KHÓA TRAO TAY<br />
<br />
Condition of Contract<br />
<br />
FIDIC<br />
CONDITIONS OF CONTRACT FOR<br />
PLANT AND DESIGN – BUILD<br />
CONDITIONS OF CONTRACT FOR<br />
EPC TURNKEY PROJECTS<br />
<br />
HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNT VIỆT NAM (VECAS)<br />
THÀNH VIÊN CỦA FIDIC LÀ CƠ QUAN BIÊN DỊCH<br />
CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG<br />
<br />
NHÀ XUẤT BÀN XÂY DỰNG<br />
HÀ NỘI – 2002<br />
<br />
FIDIC là chữ viết tắt bằng tiếng pháp của Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn<br />
IDIC được ba hiệp hội quốc gia các kỹ sư tư vấn ở châu Âu sáng lập ra năm 1913.<br />
Mục đích thành lập Hiệp hội là để cùng nhau đề xuất những lợi ích về nghiệp vụ của<br />
các hiệp hội thành viên và phổ biến các thông tin cần quan tâm đến các hiệp hội quốc gia<br />
thành viên.<br />
<br />
F<br />
<br />
T<br />
F<br />
<br />
ới nay, số lượng thành viên của FIDIC là trên 60 nước trên toàn cầu và Hiệp hội là đại<br />
diện cho phần lớn các kỹ sư tư vấn làm ăn độc lập trên thế giới.<br />
<br />
IDIC bố trí sắp xếp các cuộc hội thảo, hội ghị và các hoạt động khác theo sự phát triển<br />
của các mục tiêu của mình: duy trì đạo lý cao và các tiêu chuẩn về nghề nghiệp; trao<br />
đổi quan điểm và thông tin, thảo luận các vấn đề cùng quan tâm giữa các hiệp hội thành<br />
viên và người đại diện của các tổ chức tài chính quốc tế, và mở rộng nghề nghiệp có tính<br />
kỹ thuật ở các nước đang phát triển.<br />
<br />
C<br />
<br />
ác ấn phẩm của FIDIC bao gồm các bài tham luận ở các cuộc hội thảo và hội nghị,<br />
thông tin cho các kỹ sư tư vấn, chủ dự án và các cơ quan phát triển quốc tế, các dạng<br />
chuẩn để đánh giá, các tài liệu về hợp đồng và các thỏa thuận giữa khách hàng/tư vấn.<br />
Những thứ này đều có sẵn tại văn phòng ở Thụy Sỹ.<br />
<br />
Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư Tư vấn<br />
FIDIC xuất bản<br />
P.O Box 86<br />
CH-1000 Lausane 12 Thụy Sỹ.<br />
Điện thoại +4121654 4411<br />
Fax +4121653 3432<br />
E.mail fidic @ pobox.com.<br />
w w w http:/www.fidic.org<br />
<br />
©FIDIC 1999<br />
<br />
LỜI GIỚI THIỆU<br />
Đã từ lâu, các mẫu Điều kiện về Hợp đồng của FIDIC dùng cho các chủ đầu tư và Nhà thầu<br />
trong các dự án xây dựng quốc tế như trong mỗi nước (có điều chỉnh) đã được sử dụng một các<br />
rộng rãi trên thế giới. Ở nước ta, từ khi có chính sách mở cửa theo cơ chế thị trường, các dạng<br />
mẫu Điều kiện Hợp đồng này đã trở thành quen thuộc với các cơ quan nhà nước, các giới kinh<br />
doanh xây dựng. Quyển sách đỏ “Điều kiện hợp đồng đối với các công việc ở các công trình<br />
xây dựng do FIDIC xuất bản năm 1984 đã được xem như cẩm nang của những người xây dựng.<br />
Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996 và Nghị định số 88/CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về<br />
quy chế đấu thầu đều đã yêu cầu áp dụng “Các điều kiện chung và điều kiện cụ thể các Hợp<br />
đồng” theo hướng dẫn của FIDIC (Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn) trong công tác đấu thầu.<br />
FIDIC không ngừng thu thập tình hình, nghiên cứu và đến nay nhận thấy một số dự án đã nằm<br />
ngoài phạm vi của cac biểu mẫu Điều kiện Hợp đồng đã có. Qua một thời gian dự thảo, lấy ý<br />
kiến rộng rãi của các chuyên gia đầu ngành, của các tổ chức tài chính quốc tế, của các Hội,<br />
Hiệp hội có liên quan và áp dụng thử, đến tháng 9/1999 một bộ gồm 4 dạng mẫu Điều kiện Hợp<br />
đồng mới đã ra đời. Các mẫu Điều kiện Hợp đồng mới có thể thích ứng cho đại bộ phận các dự<br />
án xây dựng và lắp đặt trên thế giới.<br />
Bộ mới này được liên tục phổ biến trên khắp năm châu và dần dần đã thay thế các bộ cũ và<br />
ngày càng mở rộng phạm vi tác dụng của nó trong công tác đấu thầu xây dựng. Trong đó dạng<br />
hợp đồng ngắn gọn đã được ngân hàng Thế giới WB xem như là các điều kiện tiêu chuẩn trong<br />
“Tài liệu về đấu thầu tiêu chuẩn trong các công trình nhỏ”.<br />
Được sự cho phép của FIDIC với tư cách là đại diện duy nhất của FIDIC tại Việt Nam, Hiệp<br />
hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã dịch để phồ biến mới “Các đèiu kiện Hợp đồng xây dựng”<br />
nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông lệ quốc tế trong kinh doanh xây dựng.<br />
Để thuận tiện cho việc sử dụng, bộ mới của FIDIC đã được dịch và xuất bản thành 2 tập:<br />
-<br />
<br />
Tập 1: + Các điều kiện của Hợp đồng về xây dựng cho các công trình kiến trúc và công<br />
trình kĩ thuật do chủ công trình (đầu tư) thiết kế:<br />
<br />
-<br />
<br />
Tập 2: + Các điều kiện Hợp đồng về nhà máy và thiết kế xây dựng.<br />
+ Các điều kiện về Hợp đồng cho các dự án EPC chìa khóa trao tay.<br />
<br />
Sau khi đã xuất bản tập 1, Hiệp hội xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả tập 2 của bộ mới<br />
nói trên. Đây là một tài liệu có tính tổng hợp bao quát nhiều lĩnh vực nên trong khi dịch không<br />
tránh khỏi thiếu sót mong được sự góp ý của quý vị.<br />
Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Xây dựng (trực<br />
tiếp là Nhà xuất bản xây dựng), các chuyên gia xây dựng va quản lý đầu ngành trong công tác<br />
dịch và xuất bản bộ sách này.<br />
<br />
HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM<br />
<br />
HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÁC KỸ SƯ TƯ VẤN<br />
<br />
Điều kiện Hợp đồng<br />
NHÀ MÁY VÀ THIẾT KẾ – XÂY DỰNG<br />
DÙNG CHO CÁC NHÀ MÁY CƠ VÀ ĐIỆN VÀ<br />
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT<br />
DO NHÀ THẦU THIẾT KẾ<br />
<br />
Điều kiện chung<br />
Hướng dẫn soạn thảo điều kiện riêng<br />
Mẫu thư dự thầu, thỏa thuận hợp đồng và<br />
Thỏa thuận xử lý tranh chấp<br />
<br />
©FIDIC 1999<br />
<br />

Download tài liệu Điều kiện hợp đồng fidic File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button