[Download] Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Rạng Đông – Tải về File Word, PDF

Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Rạng Đông

Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Rạng Đông
Nội dung Text: Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Rạng Đông

Download


Bài báo này đi sâu tìm hiểu đâu là những yếu tố cốt lõi đã giúp Công ty Rạng Đông thành công trong suốt 26 năm qua? Mô hình của Rạng Đông có điểm gì đặc biệt? Mô hình này có thể nhân rộng ra cho các doanh nghiệp khác của Việt Nam được không? Nội dung chính của bài báo được chia làm 03 phần: 1) Giới thiệu chung về hiện tượng Rạng Đông; 2) Các yếu tố tạo nên hiện tượng Rạng Đông; 3) Mô hình Rạng Đông và các bài học.

Bạn đang xem: [Download] Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Rạng Đông – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Rạng Đông File Word, PDF về máy

Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Rạng Đông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Rạng Đông

ĐI TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO HIỆN TƯỢNG RẠNG ĐÔNG<br />
Nguyễn Văn Minh1, Nguyễn Tuân2<br />
Tóm tắt<br />
Hội nhập quốc tế sâu rộng mở ra trước các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội và<br />
thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là làm sao để có thể cạnh tranh khi<br />
doanh nghiệp chúng ta về cơ bản là đi sau và yếu hơn các đối thủ quốc tế về mọi mặt, cả<br />
về khoa học công nghệ cả về năng lực quản trị. Trong bối cảnh đó, đã có những doanh<br />
nghiệp Việt Nam, vượt lên trên mọi thách thức, tìm ra hướng đi riêng, khẳng định<br />
thương hiệu của mình, tạo dựng nên những hiện tượng thành công với cách làm Việt<br />
Nam. Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông là một trong những doanh<br />
nghiệp như vậy. Bài báo này đi sâu tìm hiểu đâu là những yếu tố cốt lõi đã giúp Công ty<br />
Rạng Đông thành công trong suốt 26 năm qua? Mô hình của Rạng Đông có điểm gì đặc<br />
biệt? Mô hình này có thể nhân rộng ra cho các doanh nghiệp khác của Việt Nam được<br />
không? Nội dung chính của bài báo được chia làm 03 phần: 1) Giới thiệu chung về hiện<br />
tượng Rạng Đông; 2) Các yếu tố tạo nên hiện tượng Rạng Đông; 3) Mô hình Rạng Đông<br />
và các bài học.<br />
Từ khóa: Rạng Đông, hiện tượng, mô hình, khung không – thời gian thực, bóng đèn,<br />
phích nước<br />
Summary<br />
Extensive international integration opens opportunities and challenges for Vietnamese<br />
businesses. One of the biggest challenges is how to be competitive when our business is<br />
fundamentally behind and weaker than our international rivals in terms of both science<br />
and technology, as well as governance . In this context, there are Vietnamese enterprises,<br />
overcome all challenges, find their own way, affirm their brand, create the phenomenon<br />
of success with the way of Vietnam. Rang Dong Light Source and Vacuum Flask<br />
Company is one of such enterprises. This article explores what are the core elements that<br />
have helped Rang Dong Company to succeed in 26 years? What is special in the model<br />
of Rang Dong? Can this model be replicated to other Vietnamese enterprises? The main<br />
content of the article is divided into three parts: 1) General introduction of Rang Dong<br />
phenomenon; 2) The elements that make up the Rang Dong phenomenon; 3) Rang Dong<br />
model and lessons.<br />
<br />
Keywords: Rang Dong, phenomena, models, frameless – real time, light source, vacuum<br />
flask<br />
Viện Kinh tế và thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Tư vấn trưởng Tổ tư vấn Chiến lược phát<br />
triển bền vững CT CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 2016-2020, Email: nguyenvm2002@gmail.com<br />
2<br />
ThS, nghiên cứu viên thuộc Viện Kinh tế và thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Email:<br />
nguyentuan1711@gmail.com<br />
1<br />
<br />
1<br />
<br />
1. Đặt vấn đề<br />
Chúng tôi có may mắn được tiếp cận và làm việc với Công ty Cổ phần Bóng đèn<br />
phích nước Rạng Đông từ tháng 9/2015 khởi đầu với một dự án về ứng dụng các công cụ<br />
BSC&KPI trong quản trị mục tiêu chiến lược. Về sau, dự án tiếp tục phát triển, được sự<br />
đồng ý và hỗ trợ tận tình của Ban Lãnh đạo công ty, đặc biệt là Tổng Giám đốc Nguyễn<br />
Đoàn Thăng, chúng tôi đã đồng hành cùng Công ty hoàn thiện và triển khai Mô hình<br />
quản trị chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020. Mục đích của Mô hình là<br />
tìm kiếm tìm được phương thức, con đường để Rạng Đông có thể cạnh tranh thành công<br />
trong bối cảnh tình hình hội nhập mới, có thể dẫn dắt thị trường trong nước và tự tin<br />
bước ra thế giới, tham gia chủ động vào chuỗi giá trị toàn cầu. Xuất phát từ quan điểm,<br />
con người Việt Nam, công ty Việt Nam nên cung phải có cách làm, cách quản trị Việt<br />
Nam. Khác biệt, nhưng không dị biệt. Cách làm Việt Nam nhưng phải theo chuẩn mức<br />
quốc tế. Chúng tôi luôn tin rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn và thách thức đến đâu,<br />
người Việt Nam vẫn có thể đủ trí tuệ và nghị lực để tìm ra cho mình một hướng đi, một<br />
cách làm, như ông cha đã từng làm với phương châm: Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch<br />
nhiều…Cách làm đó lại càng có giá trị trong cuộc cạnh tranh không cân sức giữa các<br />
doanh nghiệp Việt Nam và các đối thủ quốc tế trong thế giới hội nhập đầy rủi ro và khó<br />
đoán định ngày hôm nay. Và trong quá trình tìm kiếm đó tại Rạng Đông chúng tôi phát<br />
hiện được thêm nhiều điều thú vị. Công ty Rạng Đông với lịch sử 56 hình thành và phát<br />
triển, thu gọn trong mình hình mẫu của một doanh nghiệp đặc thù Việt Nam, chuyển<br />
mình từ một công ty nhà nước, vươn lên qua đổi mới lần 1 (1986), trưởng thành công ty<br />
cổ phần, công ty đại chúng, tự tin đưa sản phẩm của mình đến 21 quốc gia trên thế giới,<br />
và hôm nay là một công ty sở hữu tập thể với cổ đông lớn nhất là cán bộ công nhân viên<br />
công ty với lượng cổ phần sở hữu trên 50%. Công ty với 26 năm liên tục (1990-2016)<br />
liên tục phát triển với mức độ tăng trưởng trung bình trên 28% mỗi năm, doanh thu, lợi<br />
nhuận, cổ tức, nộp ngân sách đều tăng qua từng năm. Nghiên cứu hiện tượng Rạng<br />
Đông, chúng tôi rất kỳ vọng sẽ tìm ra được các yếu tố cốt lõi tạo nên sức sống mãnh liệt<br />
của Công ty, tìm ra cách làm của Rạng Đông, và biết đâu đó, cách làm này sẽ giúp ích<br />
cho các doanh nghiệp Việt Nam khác tìm được một mô hình, một hướng đi phù hợp cho<br />
riêng mình. Đây cũng chính là mục tiêu cơ bản của bài báo này.<br />
Để đi tìm câu trả lời, trong khuôn khổ thời gian và nguồn lực cho phép, chúng tôi<br />
quyết định sử dụng hướng tiếp cận nhanh qua mấy bước cơ bản:<br />
1. Nghiên cứu lịch sử phát triển của Công ty, tập trung tìm hiểu và phân tích kỹ<br />
vào những giai đoạn có tăng trưởng đột phá và duy trì tương đối dài, phác thảo<br />
các giả thuyết chính về yếu tố cốt lõi tạo nên hiện tượng Rạng Đông.<br />
2. Phỏng vấn, trao đổi với các thế hệ lãnh đạo công ty qua các thời kỳ để làm rõ<br />
các yếu tố quyết định sự thành công của Công ty, từ đó khẳng định lại các giả<br />
thuyết nghiên cứu.<br />
3. Tổng hợp, phân tích, kiểm chứng các phát hiện của nhóm nghiên cứu.<br />
2<br />
<br />
Thử nghiệm mô hình hóa các phát hiện của nhóm sau khi đã được kiểm chứng<br />
thành một mô hình lý thuyết giải thích cho hiện tượng Rạng Đông.<br />
2. Hiện tượng Rạng Đông<br />
Chúng ta đang ở trong giai đoạn mang tính lịch sử: đất nước hội nhập sâu rộng,<br />
cam kết mở cửa mạnh mẽ với những FTA, TPP, AEC… rồi gần đây là xu hướng đảo<br />
chiều sang bảo hộ, dân túy, phản đối toàn cầu hóa…Nhưng là những người trong cuộc,<br />
chịu trận trực tiếp từ áp lực hội nhập và cạnh tranh khu vực và quốc tế, doanh nghiệp<br />
cảm nhận rất rõ đằng sau những xu hướng này là gì? Là một cuộc chiến không cân sức.<br />
Doanh nghiệp Việt Nam, xét về mọi phương diện từ trình độ khoa học công nghệ, năng<br />
lực sản xuất, năng lực quản trị, hiểu biết thị trường, hoặc đơn giản văn hóa, văn minh<br />
công nghiệp đều kém xa các đối thủ cạnh tranh. Đó là chưa kể với đặc thù của nền kinh<br />
tế chuyển đổi doanh nghiệp ta còn bị bao bọc bởi một hệ thống hành chính công lạc hậu,<br />
cửa quyền, mang nặng tư tưởng xin cho, bẩm báo; một nền tài chính công thâm hụt do<br />
thất thoát và đầu tư vô tội vạ, kém hiệu quả, luôn đẩy áp lực tận thu lên hàng đầu, bất<br />
chấp sự hụt hơi của doanh nghiệp. Không những thế, thiếu nguồn vốn để đầu tư phát<br />
triển, Chính phủ phải tăng cường thu hút FDI, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, ưu đãi<br />
nhất để kêu gọi doanh nghiệp FDI vào Việt Nam. Ưu đãi tới mức nhiều khi quên mất,<br />
chính các ưu đãi này đang bóp chết doanh nghiệp cùng ngành trong nước. Đúng, đã là<br />
thị trường thì phải cạnh tranh: sòng phẳng và bình đẳng. Nhưng sòng phẳng và bình<br />
đẳng tới mức đó thì thật khó tưởng tượng.<br />
Chúng tôi cùng nhau củng cố lại Mô hình quản trị chiến lược của Rạng Đông trong<br />
bối cảnh như vậy. Chúng tôi nhận thức sâu sắc những thách thức và áp lực từ mọi phía<br />
nhưng đồng thời cũng nhận định đây là cơ hội vàng để Công ty bứt phá chuyển đổi.<br />
Chuyển từ công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chất lượng cao sang chất lượng có<br />
đẳng cấp. Chuyển từ công ty chuyên bán sản phẩm lên cung cấp các giải pháp; từ công<br />
ty dẫn đầu thị trường trong nước, vươn lên thành công ty có vị trí trong chuỗi cung ứng<br />
toàn cầu, gia nhập vào thị trường G20, G7; nâng thương hiệu Rạng Đông từ quốc gia lên<br />
tầm khu vực và quốc tế; chuyển công ty tập trung vào năng suất lao động và vốn sang<br />
công ty tập trung gia tăng năng suất các yếu tố tổng hợp; chuyển từ tăng lợi nhuận sang<br />
gia tăng giá trị và lợi nhuận bền vững.<br />
Và hơn 6 tháng qua, chúng tôi cùng nhau, cùng toàn thể hơn hai nghìn con người<br />
Rạng Đông từng bước cụ thể hóa và hiện thực hóa chiến lược này. Chúng tôi làm với<br />
một niềm tin mãnh liệt: Lửa thử vàng, gian nan thử sức, khó khăn lớn chính là cơ hội<br />
lớn, trong cuộc chiến không cân sức này chúng ta phải chiến thắng, đơn giản bởi vì<br />
chúng ta không có quyền thất bại.<br />
Nhưng điều thú vị nhất đối với tôi lại đến từ một góc độ khác. Xuyên suốt quá trình<br />
đồng hành cùng TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng và các anh chị trong ban lãnh đạo Công ty,<br />
được tạo điều kiện tiếp xúc với nhiều thế hệ người Rạng Đông, được nghe và chứng kiến<br />
nhiều câu chuyện, được theo dõi sự thăng trầm của Công ty qua từng thời điểm lịch sử<br />
… tôi bỗng nhận ra Rạng Đông là một hiện tượng thật thú vị và đặc biệt.<br />
3<br />
<br />
Trong cuốn sách kinh điển về quản trị kinh doanh ”Từ tốt đến vĩ đại” xuất bản năm<br />
2005, Jim Collins và nhóm nghiên cứu đã bỏ ra nhiều năm để đi tìm câu trả lời cho câu<br />
hỏi: Điều gì đã giúp một công ty Tốt trở nên Vĩ đại? Nhưng thế nào là công ty Vĩ đại, họ<br />
cho rằng: Vĩ đại là công ty liên tục trong suốt 15 năm sau khi nhảy vọt, có lợi nhuận cổ<br />
phiếu tích lũy trung bình cao hơn thị trường trên 3 lần (Jim Collins, tr.22).<br />
Rạng Đông có 26 năm liên tục phát triển, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, có<br />
năm cao gấp đôi (1990-1991), nhiều lần cao gần gấp rưỡi (1996-1997; 1998-1999;<br />
2005-2007) (Hình 1). Tốc độ tăng trưởng doanh thu qua từng năm tính trung bình của<br />
Rạng Đông trong suốt 26 năm từ 1990-2015 đặt mức 28,79%.<br />
<br />
Doanh thu và tốc độ tăng trưởng doanh thu<br />
3,000,000<br />
<br />
120.00<br />
<br />
2,500,000<br />
<br />
100.00<br />
<br />
2,000,000<br />
<br />
80.00<br />
<br />
1,500,000<br />
<br />
60.00<br />
<br />
1,000,000<br />
<br />
40.00<br />
<br />
500,000<br />
<br />
20.00<br />
0.00<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
<br />
0<br />
<br />
Hình 1. Doanh thu và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Rạng Đông giai đoạn<br />
1991 – 2015<br />
Đó cũng là một hiện tượng. Hiện tượng này càng có ý nghĩa hơn khi so sách với<br />
tốc độ trăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam và của ngành hàng tiêu dùng (do hạn<br />
chế về số liệu nên chúng tôi chỉ có thể so sánh từ giai đoạn 2008- đến nay, Hình 2). Đi<br />
cùng với đó là thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động cũng liên tục tăng, tạo<br />
niềm tin và động lực gắn bó lâu dài với công ty (Hình 3).<br />
<br />
4<br />
<br />
Tốc độ tăng trưởng: GDP, ngành hàng tiêu dùng, RAL<br />
30.00<br />
25.00<br />
20.00<br />
15.00<br />
10.00<br />
5.00<br />
0.00<br />
2008<br />
<br />
2009<br />
<br />
2010<br />
<br />
2011<br />
<br />
RAL<br />
<br />
GDP<br />
<br />
2012<br />
<br />
2013<br />
<br />
2014<br />
<br />
2015<br />
<br />
TBN TD<br />
<br />
Hình 2. So sánh tốc độ tăng trưởng GDP, tốc độ tăng doanh thu ngành hàng<br />
tiêu dùng và tốc độ tăng doanh thu của Rạng Đông giai đoạn 2008-2015<br />
Việt Nam không phải là nước Mỹ, chuẩn mực của nước Mỹ khó có thể làm tiêu<br />
chuẩn cho Việt Nam, nhưng cho dù có lấy các chuẩn mực của Mỹ thì Rạng Đông vẫn<br />
hoàn toàn xứng đáng là một Hiện tượng đáng khâm phục. Đó là chưa kể đến bối cảnh<br />
nền kinh tế Việt Nam từ năm 1961, nhất là từ sau công cuộc Đổi mới 1986 đến nay, đã<br />
trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, chuyển đổi. Không ít công ty thuộc thế hệ đầu của<br />
nền công nghiệp nhẹ Việt Nam được thành lập cùng thời với Rạng Đông hiện nay đã thu<br />
hẹp hoặc không còn hoạt động nữa. Trong khi Rạng Đông vẫn bình tĩnh tiến lên phía<br />
trước và tự tin chuẩn bị cho mình chiến lược hội nhập sâu, sánh vai với đối tác, đối thủ<br />
và bạn hàng quốc tế.<br />
Chính những điều này đã hấp dẫn tôi, thôi thúc tôi đi tìm câu trả lời điều gì đã làm<br />
nên Hiện tượng Rạng Đông?<br />
Thu nhập bình quân người/tháng<br />
12,000<br />
<br />
70.00<br />
60.00<br />
<br />
10,000<br />
<br />
50.00<br />
8,000<br />
<br />
40.00<br />
<br />
6,000<br />
<br />
30.00<br />
<br />
20.00<br />
<br />
4,000<br />
<br />
10.00<br />
<br />
2,000<br />
<br />
0.00<br />
<br />
-10.00<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
<br />
0<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Rạng Đông File Word, PDF về máy