[Download] DI CHUYỂN QUỐC TẾ SỨC LAO ĐỘNG – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 11:21

Download

DI CHUYỂN, QUỐC TẾ, SỨC LAO ĐỘNG Quốc gia 1 Quốc gia 2 Xuất khẩu lao động Xuất khẩu lao động Nhập khẩu lao động Nhập khẩu lao động Nhập cư Di cư 1. Cung cầu về xuất nhập khẩu lao động SL2 S’’ A’ B’ PA’ PW PW PL B A PL S’ SL1 PA LA LB LA’LB’ LL Bất cân xứng Nam Nữ Số dân (triệu người) Tuổi Nguồn: UN, Triển vọng dân số thế giới Ở các nước phát triển, ngày càng có ít người trong độ tuổi lao động Nam Nữ Tuổi Số dân (triệu người) Do dân số trẻ và đông, các nước đang phát triển có nguồn lao động dồi dào Nguồn: UN, Triển vọng dân số thế giới 2. Các nguyên nhân khác . triển hơn II. TÁC ĐỘNG CỦA DI CHUYỂN QUỐC TẾ SỨC LAO ĐỘNG CHẢY MÁU CHẤT XÁM Tỷ lệ di chuyển lao động quốc tế có chuyên môn cao đạt. Quốc gia 1 Quốc gia 2 Xuất khẩu lao động Xuất khẩu lao động Nhập khẩu lao động Nhập khẩu lao động Nhập cư Di cư 1. Cung

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] DI CHUYỂN QUỐC TẾ SỨC LAO ĐỘNG – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: DI CHUYỂN QUỐC TẾ SỨC LAO ĐỘNG, DI CHUYỂN QUỐC TẾ SỨC LAO ĐỘNG

Hy vọng thông qua bài viết DI CHUYỂN QUỐC TẾ SỨC LAO ĐỘNG . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.