[Download] ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 11:17

Download

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01 KHOA PC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí MinhĐT: 08 – 2610303 Fax: 08 – 2610304Số hiệu F-QP 7.5.1/7-7Ngày ban hành 01/05/08Lần ban hành 0Trang 1/ 4ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢNThời lượng: 30 phútĐề số 01Ghi chú: khi làm bài thi học viên phải : Chọn câu đúng nhất a; b; c hay d theo yêu cầu của từng câu hỏi và đánh dấu vào bảng trả lời kèm theo  Sau khi thi xong, nộp lại đề thi và bảng trả lời. Đó chính là kết quả bài thi của mình Không được sử dụng tài liệu và máy tính trong khi làm bàiCâu 1. Trong những câu dưới đây câu nào không chính xác:a. 163 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là: 10100011b. 111 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01101111c. 125 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01111101d. 178 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 10110011Câu 2. Địa chỉ vật lí trên card mạng được gọi là:a. Địa chỉ IPb. Địa chỉ MACc. Địa chỉ subnet maskd. Địa chỉ Default gatewayCâu 3. Trong hệ thống địa chỉ IP, địa chỉ IP nào không sử dụng được cho máy tính? a. Địa chỉ mạngb. Địa chỉ broadcastc. Địa chỉ mạng, địa chỉ broadcastd. Địa chỉ subnet maskCâu 4. Port của giao thức SMTP có giá trị là :a. 23b. 25c. 21d. 110Câu 5. Lệnh kiểm tra kết nối từ máy A đến máy B trong mạng LAN là:a. Ping địa chỉ IP của Máy Bb. \ địa chỉ IP máy Bc. \ tên máy Bd. IPCONFIGCâu 6. Cho địa chỉ IP : 192.168.1.10 / 24, địa chỉ IP nào dưới đây có thể kết nối được với địa chỉ IP trên:a. 192.168.10.1 /24b. 192.168.1.255 /24c. 192.168.1.0 /24d. 192.168.1.254 /24Câu 7. Máy A và Máy B nối mạng với nhau qua Hub có chung WORKGROUP là ISPACE, máy A không thể truy cập dữ liệu mà máy B đã share là do: a. Địa chỉ IP máy A khác lớp mạng với địa chỉ IP máy Bb. Địa chỉ IP máy A cùng lớp mạng địa chỉ IP máy Bc. Địa chỉ MAC của LAN Card máy A khác máy Bd. Địa chỉ MAC của LAN Card máy A và máy B trùng nhauCâu 8. Để kết nối PC với PC dùng cáp UTP, ta bấm cáp theo kiểu :a. Bấm cáp thẳngKHOA PC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí MinhĐT: 08 – 2610303 Fax: 08 – 2610304Số hiệu F-QP 7.5.1/7-7Ngày ban hành 01/05/08Lần ban hành 0Trang 2/ 4b. Bấm cáp chéoc. Bấm cáp thẳng hoặc cáp chéo đều đượcd. Không thể kết nối PC-PCCâu 9. Trong mô hình Client / Server , khi node trung tâm bị đứt thì :a. Hệ thống mạng vẫn họat động bình thườngb. Hệ thống mạng sẽ bị ngưng trệc. Tốc độ truyền bị suy yếud. Tốc độ truyền cao hơn bình thườngCâu 10. Địa chỉ mặt định để cấu hình của một Router ADSL (đang sử dụng tốt) là 10.0.0.1 nhưng khi truy cập vào để cấu hình lại Router ADSL thì bị lỗi không mở được trang cấu hình là do:a. Trang cấu hình bị lỗib. Router ADSL có passwordc. Địa chỉ IP cấu hình mặt định của Router đã bị thay đổid. Cả a và b đều đúngCâu 11. Số địa chỉ mạng (NetID) sử dụng được của lớp C là :a. 221 –2b. 221 c. 224 –2d. 224Câu 12. Máy in kết nối với máy tính dùng cáp UTP CAT5 bạn sẽ bấm cáp như thế nào:a. Bấm cáp thẳngb. Bấm cáp chéoc. Có thể bấm thẳng hoặc chéod. a, b, c đều saiCâu 13. Bạn sẽ làm gì khi quên Username và Password đã đặt lại cho Router:a. Gọi đến nhà cung cấp để xin Username và Passwordb. Cấp điện cho Router, ấn và giữ nút Reset của Router khoảng 30sc. Dùng software để dò Username và Password của Routerd. a, c đúng Câu 14. Giá trị nhị phân tương ứng của Classbit lớp B là :a. 0xxxxxxxb. 10xxxxxxc. 110xxxxxd. 1110xxxxCâu 15. Các chuẩn phổ biến của Wireless hiện nay là :a. 802.11 a/b/hb. 802.11 a/b/gc. 802.11 a/b/id. 802.11 a/b/kCâu 16. FTP là từ viết tắt của :a. File Transfer Protocolb. Folder Transfer Protocolc. Protocol Transfer Programd. Protocol Transfer FolderCâu 17. Để kết thúc 1 quá trình đang in ta dùng lệnh gì dưới đây ?KHOA PC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí MinhĐT: 08 – 2610303 Fax: 08 – 2610304Số hiệu F-QP 7.5.1/7-7Ngày ban hành 01/05/08Lần ban hành 0Trang 3/ 4a. Net stop spoolerb. Network stop spoolerc. Net stoping spoolerd. Network stoping spoolerCâu 18. Trong quá trình chia sẻ dữ liệu, người dùng không chia sẻ dữ liệu được là do ?a. Chưa bật ( Enable ) chức năng “File and Printer Sharing for Microsoft Netwroks”b. Điạ chỉ các máy cùng lớp mạng với nhauc. Người dùng chưa bật ( Enable) chức năng “ Allow user to connect remotely to this computer”d. Chức năng system restore chưa được mở ( Enable )Câu 19. Các thông số cần phải biết để cài đặt máy in vào máy tính dùng cáp UTP CAT5:a. Tên máy in, Port máy inb. Địa chỉ IP máy in, tên máy inc. Port máy in, địa chỉ IP máy ind. a, b, c đều đúngCâu 20. Để hai máy tính có thể kết nối với nhau , ta cần có các điều kiện nào sau đây :a. Cùng địa chỉ lớp mạng, cùng subnet maskb. Cùng địa chỉ IP, cùng subnet maskc. Cùng subnet maskd. Cùng địa chỉ IPCâu 21. Trong quá trình cấu hình Access Point, người dùng chọn chế độ mã hóa WEP 64 bit, vậy tối thiểu người dùng phải nhập chiều dài của password là bao nhiêu kí tự ?a. 13b. 10c. 16d. 12Câu 22. Trong wireless, tốc độ của chuẩn 802.11a có thể đạt là bao nhiêu ?a. 54 MBpsb. 45 Mbpsc. 54 Mbpsd. 54 mbpsCâu 23. Theo bạn, cổng RJ45 có 8 chân, những chân nào dùng để truyền và nhận dữ liệu ?a. 1-3-2-4b. 1-3-2-6c. 1-3-8-2d. 1-3-2-5Câu 24. ICS là từ viết tắt của những cụm từ nào sau đây :a. Internet Connection Sharingb. Internet Computer Sharingc. Information Connection Sharingd. Information Connection SystemCâu 25. Cho địa chỉ IP : 200.200.200.8 / 29, dãy địa chỉ máy chủ ( HostID ) của mạng trên là :a. 200.200.200.9 → 200.200.200.17b. 200.200.200.9 → 200.200.200.16c. 200.200.200.9 → 200.200.200.15d. 200.200.200.9 → 200.200.200.14Câu 26. Để chia sẻ máy in trong hệ thống mạng LAN, người dùng phải thực hiện như thế nào ?KHOA PC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí MinhĐT: 08 – 2610303 Fax: 08 – 2610304Số hiệu F-QP 7.5.1/7-7Ngày ban hành 01/05/08Lần ban hành 0Trang 4/ 4a. Start / Settings / Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printerb. Start / Settings / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this printerc. Start / Programs/ Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printerd. Start / Programs / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this printerCâu 27. Để thiết lập ổ đĩa mạng ta thực hiện như thế nào?a. Right click My Network Places / Map Network Drive…/ // IP_máyđích/share nameb. Right click My Computer / Map Network Drive…// IP_máyđích/share namec. Right click My Network Places / Map Network Drive…/ \IP_máyđíchshare named. Right click My Computer / Map Network Drive…/ \IP_máyđíchshare nameCâu 28. Thứ tự màu sắc khi bấm cable thẳng tại 2 đầu nối RJ45 là :a) Đầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / NâuĐầu RJ45_2 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Trắng Nâu / Nâub) Đầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / NâuĐầu RJ45_2 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / Nâuc) Đầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / NâuĐầu RJ45_2 : Trắng Cam / Nâu / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / Camd) Đầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / NâuĐầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Trắng Nâu / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Xanh Dương / NâuCâu 29. Người dùng muốn chia sẻ dữ liệu ẩn, tại mục “share name” người dùng cần thêm dấu gì sau tên của thư mục cần chia sẻ ?a) Dấu #b) Dấu %c) Dấu $d) Dấu !Câu 30. Người dùng muốn kết nối (connect ) và lấy dữ liệu của một máy trong hệ thống mạng đang được chia sẻ dưới dạng ẩn, tại Start / Run người dùng phải nhập lệnh nào dưới đây ?a) \IP_đíchb) \IP_đíchshare name c) //IP_đíchd) //IP_đích/share name- – -HẾT- – – . 08 – 261030 4Số hiệu F-QP 7.5.1/7-7Ngày ban hành 01/ 05/08Lần ban hành 0Trang 1/ 4ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢNThời lượng: 30 phútĐề số 01Ghi chú:. sẽ có giá trị là: 1010 0011 b. 111 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 011 01111c. 125 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 011 11101d. 178 chuyển sang

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01, ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01, ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01

Hy vọng thông qua bài viết ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.