[Download] Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2012, 09:16

Download

Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống Đề thi được upload tại diễn đàn sinhviennet.vnTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ THI HỌC KỲ 2-0910KHOA CÔNG NGHÊ THÔNG TIN & TT HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH TK HTTT (CT109)BÔ MÔN HTTT THỜI GIAN: 60 PHÚTNỘI DUNG:PHẦN 1: LÝ THUYẾT (3 điểm)1. Nêu một số tiêu chuẩn cần thiết để thiết kế một giao diện thân thiện ?2. Trong các luật vẽ DFD, hãy trình bày các luật vẽ ô xử lý và kho dữ liệu?PHẦN 2: PHÂN TÍCH (7 điểm)Cho anh/chị mô tả sau:Thư viện khoa CNTT-TT có nhu cầu quản lý việc sử dụng sách. Mỗi đầu sách (gồm nhiều bản giống nhau), thư viện cần quản lý các thông tin như: mã số đầu sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, tóm tắt nội dung và số bản. trước khi mượn sách sinh viên cần tra cứu đầu sách rồi ghi vào phiếu mượn. Khi mượn sách, sinh viên cần sử dụng thẻ thư viện có các thông tin sau: mã số thẻ TV, họ tên chủ thẻ, tên lớp và tên chuyên ngành của sinh viên. Mỗi lần mượn sách, thủ thư điều ghi nhận bằng một phiếu mượn theo mẫu sau: PHIỀU MƯỢN Số: xxxx- Mã số thẻ TV: ……………………………. Lớp: ………………………………… – Ngày mượn: xx/xx/xxxx…………………. Ngày hẹn trả: xx/xx/xxxx…………… Mã số sách Tên sách Ngày trả Tình trạngYêu cầu:1. Vẽ mô hình dữ liệu quan niệm CDM2. Chuyển CDM sang LDMCần thơ, ngày 24/04/2010GV ra đềPhan Tấn Tài . HTTT (CT109)BÔ MÔN HTTT THỜI GIAN: 60 PHÚTNỘI DUNG:PHẦN 1: LÝ THUYẾT (3 điểm)1. Nêu một số tiêu chuẩn cần thi t để thi t kế một giao diện thân thi n ?2. Trong. Đề thi được upload tại diễn đàn sinhviennet.vnTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ THI HỌC KỲ 2-0910KHOA CÔNG NGHÊ THÔNG TIN & TT HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH TK

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống, Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống, Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống

Hy vọng thông qua bài viết Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.