Tài LiệuTài Liệu Kỹ Năng Mềm

[Download] ĐỀ THI IQ VÀO CANON GMAT TEST FOR TECHNICAL – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 14:32

GMAT TEST FOR TECHNICAL G2 (Time allowed: 30 minutes) Date: ………… ….………………………………………………………………………………………………… Candidate Name: ……………………………………………………………………… Candidate Number: ……………………………………………………………………… Applied position: ……………….………………………………………………………………….… Telephone: …………………………………………………………….…………………………………………… 1. Một số lượng sách đã được bán ra, 2/3 số sách đó với giá $2.50 / quyển. Nếu không quyến sách nào trong số 36 quyển sách còn lại được bán ra, hỏi tổng số tiền nhận được cho số sách đã bán là bao nhiêu? A. $180 B. $135 C. $90 D. $60 E. $54 2. Nếu như “các điểm cơ bản” được định nghĩa rằng 1 phần trăm tương đương với 100 điểm cơ bản, hỏi 82.5 phần trăm thì tương đương với bao nhiêu điểm để lớn hơn 62.5 phần trăm? A. 0.02 B. 0.2 C. 20 D. 200 E. 2,000 3. Tổng số thời gian mà 3 thư ký làm việc trong một dự án đặc biệt với tỷ lệ 1:2:5. Giả sử nếu họ làm việc cùng với nhau trong 112 giờ. Hỏi người làm việc lâu nhất làm mất bao nhiêu giờ trong dự án đó? A. 80 B. 70 C. 56 D. 16 E. 14 4. Năm ngoái Carlos tiết kiệm được 10% so với số tiền kiếm được năm đó. Năm nay anh ấy kiếm được nhiều hơn 5% so với năm ngoái và anh ấy dành được 12% số tiền tiêt kiệm. Hỏi tổng số tiền tiết kiệm trong năm nay chiếm bao nhiêu phần trăm so với số tiền tiết kiệm của năm ngoái? A. 122% B. 124% C. 126% D. 128% E. 130% 5. HR deptPage 1 Canon Vietnam Co., ltd. Hãy tính chu vi của hình vẽ trên? A. 380 B. 360 C. 330 D. 300 E. 230 6. Một cuộn dây dài 40 feet được chia thành 2 đoạn. Nếu như đoạn dây này dài hơn đoạn dây kia 18 feet, hỏi chiều dài đoạn dây kia là bao nhiêu ( tính bằng feet)? A. 9 B. 11 C. 18 D. 22 E. 29 7. Nếu như trái đất quay xung quanh Mặt trời với tốc độ ước tính là 18.5 dặm/ giây. Hỏi tốc độ trung bình trong 1 giờ là bao nhiêu dặm? A. 1,080 B. 1,160 C. 64,800 D. 66,600 E. 3,996,000 8. Hãy tính giá trị của biểu thức sau: is A. 5 B. 15 C. 20 D. 25 E. 225 9. Một ao cạn sẽ được bơm nước đầy vào với một tốc độ ổn định, trong vòng 8 giờ thì được 3/5 ao. Hãy tính số thời gian còn lại để làm đầy ao? A. 5 giờ 30 phút. B. 5 giờ 20 phút. C. 4 giờ 48 phút. D. 3 giờ 12 phút. E. 2 giờ 40 phút. 10. Hãy tính giá trị của biểu thức sau: 8 2x+3 = 2 3x + 6 A. -3 B. -1 C. 0 D. 1 E. 3 11. Hãy tính giá trị của y trong biểu thức sau đây: x +5y = 16 và x= -3y. Hãy tính y? A. -24 B. -8 C. -2 D. 2 E. 8 12. Nếu = , biểu thức dưới đây nào là không đúng? HR deptPage 2 A. = B. = C. = D. = E. = 13. Hôm nay tuổi của Rose gấp đôi lần tuổi của Sam và nhỏ hơn Tina 3 tuổi. Hỏi sau 4 năm Rose, Sam và Tina là bao nhiêu? I. Tuổi của Rose gấp đôi tuổi của Sam. II. Tuổi của Sam kém Tina 3 tuổi III. Tuổi của Rose nhiều hơn Tina A. Chỉ có phương án I B. Chỉ có phương án II C. Chỉ có phương án III D. Phương án I và II E. Phương II và III 14. Hiện nay Jack hơn Bill 14 tuổi. Nếu 10 năm nữa, tuổi của Jack sẽ gấp đôi tuổi của Bill. Hỏi tuổi của Jack sẽ là bao nhiêu sau 5 năm nữa? A. 9 B. 19 C. 21 D. 23 E. 33 15. Một uỷ ban bao gồm m quý ông và w quý bà. Nếu như uỷ ban đó có thêm 3 quý bà và 2 quý ông, và mỗi thành viên lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ uỷ ban đó, vậy khả năng xảy ra đối với 1 quý bà được đại diện là: A. B. C. D. E. 16. Trong năm ngoái, cứ 100 triệu phương tiện giao thông tham gia trên đường quốc lộ thì có 96 phương tiện giao thông gây tai nạn. Nếu như 3 tỷ phương tiện giao thông tham gia trên đường quốc lộ trong năm ngoái thì có bao nhiêu phương tiện giao thông gây tai nạn? A. 288 B. 320 C. 2,880 D. 3,200 E. 28,800 17. Kích cỡ màn hình TV được đo bằng đúng chiều dài của đường chéo màn hình TV. Nếu như HR deptPage 3 màn hình TV là màn hình phẳng, vậy diện tích của màn hình vuông 21 inch lớn hơn diện tích của màn hình vuông 19 inch là bao nhiêu? A. 2 B. 4 C. 16 D. 38 E. 40 18. Một nhà hàng mua hoa quả bằng các hộp sắt tây với sức chứa tương đương với 3 cốc hoa quả. Nếu nhà hàng sử dụng cốc hoa quả để làm 1 hộp mứt hoa quả, hãy cần ít nhất bao nhiêu hộp sắt tây để chuẩn bị cho 60 hộp mứt hoa quả? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 E. 12 19. Một chiếc vòng cổ được làm từ việc xâu N hạt vào nhau và được lặp lại theo chu kỳ sau đây Hạt đỏ, Hạt xanh lá cây, Hạt trắng, Hạt xanh da trời và Hạt vàng. Nếu như chiếc vòng cổ được thiết kế theo mẫu bắt đầu bằng màu đỏ và kết thúc bằng màu trằng, hỏi N hạt tương đương với bao nhiêu hạt sau? A. 16 B. 32 C. 41 D. 54 E. 68 20. Nếu như 18 là 15% của 30% của một số nguyên, vậy số đó là bao nhiêu? A. 9 B. 36 C. 40 D. 81 E. 400 HR deptPage 4 KEY FOR TECHNICAL G2 (20x5p =100p) 1. A 2. E 3. B 4. C 5. A 6. B 7. D 8. B 9. B 10. B 11. E 12. C 13. B 14. D 15. E 16. C 17. E 18. C 19. E 20. E HR deptPage 5 . GMAT TEST FOR TECHNICAL G2 (Time allowed: 30 minutes) Date: ………… ….………………………………………………………………………………………………… Candidate. một số nguyên, vậy số đó là bao nhiêu? A. 9 B. 36 C. 40 D. 81 E. 400 HR deptPage 4 KEY FOR TECHNICAL G2 (20x5p =100p) 1. A 2. E 3. B 4. C 5. A 6. B 7. D 8. B 9. B 10. B 11. E 12. C 13. B 14.

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] ĐỀ THI IQ VÀO CANON GMAT TEST FOR TECHNICAL – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: ĐỀ THI IQ VÀO CANON GMAT TEST FOR TECHNICAL, ĐỀ THI IQ VÀO CANON GMAT TEST FOR TECHNICAL, ĐỀ THI IQ VÀO CANON GMAT TEST FOR TECHNICAL

Hy vọng thông qua bài viết ĐỀ THI IQ VÀO CANON GMAT TEST FOR TECHNICAL . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button