[Download] ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG nước dưới đất của TP HCM đề XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN lý – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2016, 23:12

Download

Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA TP.HCM & ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GVHD: TS NGUYỄN VĂN PHUỚC NHÓM 2: NGUYỄN THỊ TRÀ MY TRUƠNG CẨM NHUNG NGUYỄN NGỌC MINH THẢO TRẦN HUYỀN TRANG NGUYỄN QUỐC TRUNG 1280100058 201210029 1280100084 1280100087 CHƯƠNG : Hiện trạng nước đất Tp.Hồ Chí Minh CHƯƠNG : Kết quan trắc nước đất Tp Hồ Chí Minh CHƯƠNG : Kết luận kiến nghị CHƯƠNG HIỆN TRẠNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA TP.HỒ CHÍ MINH Hiện trạng nước đất TP.HCM ♦ Hiện trạng địa chất Tp.HCM Chủ yếu hai tướng trầm tích gồm: Pleistocen Holocen lộ bề mặt Halocen (QIV) Pleistocen (Q n-m) Bột, sét bột, cát mịn chứa thực vật Cát sỏi – 15m 10 – 35m, 550m3/ngày 10 – 15m Cát sỏi 50 – 80m, 500-900 m3/ngày Sét/sét bột 10 – 25 m 10 – 60m, 700-1200 m3/ngày Sét, sét bột Sét, bột đến bột Pleistocen (Q1) Pliocen ( N22) Cát / sỏi Sét/sét bột Pliocen ( N12) Đá gốc – 40m, nghèo nước Cát sỏi – 15m 20 – 100, Cát kết, bột kết, sét kết Các tầng nước Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống tầng chứa nước sâu đến 250m, ngăn cách với lớp sét có tính thấm nước yếu đến cách nước, ngăn cản trộn lẫn tầng ngoại trừ vùng rìa khu vực Hiện trạng nước đất TP.HCM ♦ Chất lượng nước đất Tp HCM Mạng cấp nước TP chưa phủ khắp , áp lực chất lượng nước từ hệ thống cấp nước chưa ổn định, đặc biệt vùng cuối nguồn,…Nước ngầm sử dụng nhiều TP.HCM, với ba năm tầng chứa nước có tổng lưu lượng khai thác 2,5 triệu m3/ngày Tổng số giếng nước khai thác 257.479 giếng, số giếng hộ dân tổ chức khai thác quy mô nhỏ 256.131 giếng tổng lưu lượng khai thác nước toàn TP khoảng 606.992 m3/ngày, (trữ lượng khai thác an toàn 800.000 m3/ngày) – Mất cân áp lực tầng chứa nước suy kiệt trữ lượng chất lượng nguồn nước (sự xâm nhập mặn theo chiều ngang thẳng đứng) – Hệ lụy hạ thấp mặt đất, ngập úng, ảnh hưởng đến môi trường sống người tình trạng trầm trọng thêm có ảnh hưởng BĐKH mực nước biển dâng Hiện trạng nước đất TP.HCM ♦ Hệ thống quan trắc – Mục đích: Giám sát nước ngầm bao gồm giám sát mực nước chất lượng nước – Tầng suất quan trắc + Quan trắc mực nước: Bằng thiết bị datalogger đo mực nước tự động với chế độ ghi 60phút/lần (10 trạm) đo mực nước hàng tháng thiết bị đo tay + Quan trắc chất lượng nước: Phương pháp phân tích, tần suất tháng/lần năm Các thông số phân tích Tiêu chuẩn so sánh pH PO43- 15 Cd EC SO42- 16 Ni TDS 10 Fe 17 As Độ cứng (CaCO3) 11 Al 18 Cr NO3- 12 Zn 19 CN- NH4+ 13 Cu 20 Coliform TOC 14 Pb 21 Fecal coliform QCVN 09: 2008/BTNMT – Chất lượng nước ngầm Hiện trạng nước đất TP.HCM ♦ Cấu tạo giếng giám sát nước ngầm Hiện trạng nước đất TP.HCM ♦ Số lượng vị trí trạm quan trắc: Bao gồm 15 trạm Sơ đồ vị trí trạm quan trắc nước đất TP.HCM CHƯƠNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC NĂM 2011 SO SÁNH NĂM 2011 VỚI 2010 + pH: giảm 7/9 trạm quan trắc từ 1,03 – 1,35 lần + TDS: ngoại trừ trạm LTM có nồng độ thay đổi 8/9 trạm lại giảm từ 1,1 – 6,2 lần + Độ cứng: 4/9 trạm (LX, TPT, PT TaT) giảm; trạm lại có độ cứng tổng tăng từ 1,2 – 4,6 lần + Nồng độ nitrat: 4/9 trạm (TCH, LX, LTM TaT) giảm từ 1,02- 3,0 lần; trạm lại tăng từ 1,2- 28,3 lần SO SÁNH NĂM 2011 VỚI 2010 + Hàm lượng Cu, Pb, Cd, Cr: đa số tăng từ 1,23 – 2,1 lần đối Cu (TPT tăng mạnh nhất), từ 1,05 – 2,55 lần Pb (TPT tăng mạnh nhất), từ 1,3 – 2,9 lần Cd (TCH tăng mạnh nhất), từ 1,03- 4,9 lần Cr (TML tăng mạnh nhât) + Hàm lượng Zn As: có hàm lượng trung bình giảm đa số trạm, cụ thể là: Zn giảm từ 1,3 – 1,9 lần, giảm mạnh TTT As giảm từ 1,1 – 6,4 lần, giảm mạnh LX SO SÁNH NĂM 2011 VỚI 2010 + Nồng độ Fe: đa số giảm từ 1,04 – 5,6 lần; trạm lại LTM TML lại có nồng độ tăng 3,5 4,1 lần + Hàm lượng Coliform đa số giảm ngoại trừ trạm TSN, TPT TaT Đồng thời, TaT trạm có hàm lượng Fecal Coliform + Hàm lượng Fecal Coliform : đa số giảm, riêng trạm TSN TPT có hàm lượng không đổi (0 MPN/100ml) Tầng đa số 5/7 trạm Đều đạt 5/7 trạm đạt quy có giá trị có giá trị quy chuẩn Pliocen chuẩn, ngoại đạt đạt cho phép trừ BH Tổng Fecal Độ cứng NO3 Fe Coliform Coliform (mg (mg/l) (MPN / (MPN / CaCO3/l) (mg/l) 100ml) 100ml) pH TDS (mg/l) TCH 6,17 46,75 26,98 0,24 1,65 154 TSN 5,64 106,80 34,98 5,91 1,92 3775 TPT 6,77 90,37 65,63 2,42 8,52 11 TTT 6,04 27,03 11,69 0,13 2,24 PT 7,72 70,83 35,14 1,44 1,02 97 14 TaT 3,69 1.972 385,85 0,20 3,32 4,51 9.423,33 1.314,88 0,14 42,04 250 50 5,5 – 8,5 1.500 500 15 Trạm BH QCVN 09:2008/BTNMT SO SÁNH NĂM 2011 VỚI 2010 + pH: trạm đa số giảm từ 1,03 – 1,2 lần, trạm có pH giảm mạnh TSN Duy trạm BH có pH trung bình tăng 1,4 lần + TDS: giảm 5/7 trạm từ 1,03 – 2,0 lần (trạm PT có TDS giảm mạnh nhất) Ngược lại, trạm TSN TTT có TDS tăng 1,8 1,4 lần + Độ cứng tổng: 4/7 trạm gồm TCH, TSN, TPT TTT có độ cứng tổng tăng so với năm 2010 từ 1,1 – 1,5 lần, trạm TPT tăng đáng kể nhất, trạm lại gồm PT, TaT BH lại có độ cứng tổng giảm từ 1,1 – 3,5 lần trạm TaT trạm có độ cứng tổng giảm đáng kể SO SÁNH NĂM 2011 VỚI 2010 + Nồng độ nitrat: trạm đa số tăng (tăng 6/7 trạm) từ 1,1 – 40,4 lần, đó, trạm TSN có nồng độ tăng đáng kể Trái lại, nồng độ nitrat trạm BH lại giảm (1,8 lần) + Nồng độ Fe: trạm TTT tăng 2,5 lần, 6/7 trạm lại có nồng độ Fe tổng trung bình giảm từ 1,3 – 7,3 lần (TSN giảm mạnh nhất) + Hàm lượng kim loại nặng: trạm đa số giảm từ 1,1 – 8,0 lần Zn (TCH giảm mạnh nhất), từ 1,3 – 3,5 lần Cd (TPT giảm mạnh nhất) As giảm từ 1,2 – 5,8 lần (TCH giảm mạnh nhất) Ngược lại, tiêu Cu, Pb Cr lại có hàm lượng tăng SO SÁNH NĂM 2011 VỚI 2010 + Tổng Coliform: 4/7 trạm TSN, TTT, PT TaT có hàm lượng giảm từ 27 – 10,885 MPN/100ml, PT có hàm lượng giảm mạnh nhất, trạm lại có hàm lượng tăng từ 11 – 248 MPN/100ml BH trạm có Coliform tăng mạnh + Fecal Coliform: TPT có hàm lượng ổn định (0 MPN/100ml), trạm lại gồm: TCH, TTT BH có hàm lượng tăng – 50 MPN/100ml (BH tăng mạnh nhất); trạm khác TSN, PT, TaT lại có hàm lượng giảm từ 23 – 249 MPN/100ml (PT có hàm lượng giảm mạnh nhất) CHƯƠNG KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN MỰC NƯỚC Mực nước tĩnh trạm quan trắc tăng từ năm 2010 – 2011 Tầng Pleistocen: tăng 0.02 – 1.19 m Tầng Poliocen trên: tăng 0.12 – 1.83 m Tầng Poliocen tăng: 0.21 – 1.29m KẾT LUẬN CHẤT LƯỢNG NƯỚC 1.Tầng 1.Tầng Pleistocen Pleistocen -pH, Coliform không đạt so với QCVN 09:2008 BTNMT -Ở quận ngoại thành tiêu không đạt so với QCVN 09:2008 – Mức độ ô nhiễm chất thải hữu cơ, TDS, độ cứng TB, kim loại nặng ngày tăng KẾT KẾT LUẬN LUẬN CHẤT LƯỢNG NƯỚC ( so với QCVN 09:2008 BTNMT) 2.Tầng 2.Tầng Poliocen Poliocen trên -Nhìn chung chất lượng nước tầng tốt -Bị ô nhiễm vi sinh pH thấp – Ô nhiễm KL nặng số quận ngoại thành ngày tăng KẾT KẾT LUẬN LUẬN CHẤT LƯỢNG NƯỚC ( so với QCVN 09:2008 BTNMT) 3.Tầng 3.Tầng Poliocen Poliocen dưới lượng pháp nước tầng Cần-Chất có biện bảo vệ, tốt tầng quan quản lý nguồn nước ngầm trắc hiệu-Cần quảtheotrước chất dõi trạm lượng giảm ngoạinước thành nồng xuống độ vi sinh trọng ! nghiêm KIẾN NGHỊ Triển khai văn pháp luật quy định sử dụng nước ngầm Khoanh vùng vùng khai thác GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT Hướng dẫn cách khai thác hợp lý cho người dân Triển khai đào tạo nhận thức cho quần chúng nhân dân tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước ngầm KIẾN NGHỊ CUNG CẤP NƯỚC MÁY TỚI TẤT CẢ NGƯỜI DÂN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 5R SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIS QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH BỔ SUNG NGUỒN NƯỚC CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA THẦY VÀ CÁC BẠN! […]… NƯỚC NƯỚC ĐẤT Đa số các trạm tăng từ 0.02 đến 1.19 m ĐHT : tăng mạnh 1.19m TPT, TaT, GC giảm không đáng kể Đa số các trạm tăng từ 0,12m đến 1,83m Tăng nhiều nhất tại trạm PT là 1,83m Tại các trạm TPT và TaT mực nước giảm tương ứng là 0,21m và 0,64m Mực nước quan trắc tại đa số các trạm tăng từ 0,21m đến 1,29m Tăng nhiều nhất tại trạm TSN là 1,29m Tại trạm TPT mực nước giảm 0,27m CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI… lượng nước tầng này còn khá tốt -Bị ô nhiễm vi sinh và pH thấp – Ô nhiễm KL nặng ở một số quận ngoại thành ngày càng tăng KẾT KẾT LUẬN LUẬN CHẤT LƯỢNG NƯỚC ( so với QCVN 09:2008 BTNMT) 3.Tầng 3.Tầng Poliocen Poliocen dưới dưới lượng pháp nước tầng Cần-Chất có biện bảo này vệ, tốt nhất trong 3 tầng quan quản lý nguồn nước ngầm trắc hiệu-Cần quảtheotrước khi chất dõi những trạm lượng giảm ngoạinước thành… văn bản pháp luật quy định về sử dụng nước ngầm Khoanh vùng vùng được khai thác GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT Hướng dẫn cách khai thác hợp lý cho người dân Triển khai đào tạo nhận thức cho quần chúng nhân dân tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước ngầm KIẾN NGHỊ CUNG CẤP NƯỚC MÁY TỚI TẤT CẢ NGƯỜI DÂN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 5R SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIS QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH BỔ SUNG NGUỒN NƯỚC CẢM… số đều giảm từ 1,04 – 5,6 lần; 2 trạm còn lại là LTM và TML lại có nồng độ tăng lần lượt là 3,5 và 4,1 lần + Hàm lượng Coliform đa số đều giảm ngoại trừ 3 trạm TSN, TPT và TaT Đồng thời, TaT cũng là trạm duy nhất có hàm lượng Fecal Coliform + Hàm lượng Fecal Coliform : đa số đều giảm, riêng 2 trạm TSN và TPT có hàm lượng không đổi (0 MPN/100ml) Tầng đa số đều 5/7 trạm Đều đạt 5/7 trạm đạt quy có giá. .. đến 1,29m Tăng nhiều nhất tại trạm TSN là 1,29m Tại trạm TPT mực nước giảm 0,27m CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Dao động trong khoảng từ 4,41 – 6,91 (CTĐT đạt giá trị cao nhất và TPT đạt giá trị thấp nhất) + 6/14 trạm có pH trung bình đạt quy chuẩn + 9/14 trạm còn lại có pH thấp hơn giới hạn dưới cho phép của quy chuẩn từ 1,01 – 1,2 lần + 11/14 trạm quan trắc có TDS đạt quy chuẩn cho phép + 3 trạm còn lại… – 6,2 lần + Độ cứng: 4/9 trạm (LX, TPT, PT và TaT) giảm; 5 trạm còn lại có độ cứng tổng tăng từ 1,2 – 4,6 lần + Nồng độ nitrat: 4/9 trạm (TCH, LX, LTM và TaT) giảm từ 1,02- 3,0 lần; 5 trạm còn lại tăng từ 1,2- 28,3 lần SO SÁNH NĂM 2011 VỚI 2010 + Hàm lượng Cu, Pb, Cd, Cr: đa số đều tăng từ 1,23 – 2,1 lần đối Cu (TPT tăng mạnh nhất), từ 1,05 – 2,55 lần đối với Pb (TPT tăng mạnh nhất), từ 1,3 – 2,9 lần… Nồng độ nitrat: tại các trạm đa số đều tăng (tăng tại 6/7 trạm) từ 1,1 – 40,4 lần, trong đó, trạm TSN có nồng độ tăng đáng kể nhất Trái lại, nồng độ nitrat tại trạm BH lại giảm (1,8 lần) + Nồng độ Fe: trạm TTT tăng 2,5 lần, 6/7 trạm còn lại đều có nồng độ Fe tổng trung bình giảm từ 1,3 – 7,3 lần (TSN giảm mạnh nhất) + Hàm lượng các kim loại nặng: tại các trạm đa số đều giảm từ 1,1 – 8,0 lần đối với… có Coliform tăng mạnh nhất + Fecal Coliform: chỉ duy nhất TPT có hàm lượng ổn định (0 MPN/100ml), 6 trạm còn lại gồm: TCH, TTT và BH có hàm lượng tăng 1 – 50 MPN/100ml (BH tăng mạnh nhất); 3 trạm khác là TSN, PT, TaT lại có hàm lượng giảm từ 23 – 249 MPN/100ml (PT có hàm lượng giảm mạnh nhất) CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN MỰC NƯỚC Mực nước tĩnh ở các trạm quan trắc tăng từ năm 2010 – 2011 Tầng… Poliocen trên: tăng 0.12 – 1.83 m Tầng Poliocen dưới tăng: 0.21 – 1.29m KẾT LUẬN CHẤT LƯỢNG NƯỚC 1.Tầng 1.Tầng Pleistocen Pleistocen -pH, Coliform không đạt so với QCVN 09:2008 BTNMT -Ở các quận ngoại thành các chỉ tiêu hầu như không đạt so với QCVN 09:2008 – Mức độ ô nhiễm chất thải hữu cơ, TDS, độ cứng TB, kim loại nặng ngày càng tăng KẾT KẾT LUẬN LUẬN CHẤT LƯỢNG NƯỚC ( so với QCVN 09:2008 BTNMT) 2.Tầng… MPN/100ml) Tầng đa số đều 5/7 trạm Đều đạt 5/7 trạm đạt quy có giá trị có giá trị quy chuẩn Pliocen dưới chuẩn, ngoại đạt đạt cho phép trừ BH Tổng Fecal Độ cứng NO3 Fe Coliform Coliform (mg (mg/l) (MPN / (MPN / CaCO3/l) (mg/l) 100ml) 100ml) pH TDS (mg/l) TCH 6,17 46,75 26,98 0,24 1,65 154 2 TSN 5,64 106,80 34,98 5,91 1,92 3775 0 TPT 6,77 90,37 65,63 2,42 8,52 11 0 TTT 6,04 27,03 11,69 0,13 2,24 4 2 PT … Hiện trạng nước đất Tp. Hồ Chí Minh CHƯƠNG : Kết quan trắc nước đất Tp Hồ Chí Minh CHƯƠNG : Kết luận kiến nghị CHƯƠNG HIỆN TRẠNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA TP. HỒ CHÍ MINH Hiện trạng nước đất TP. HCM ♦ Hiện. .. lượng nước ngầm Hiện trạng nước đất TP. HCM ♦ Cấu tạo giếng giám sát nước ngầm Hiện trạng nước đất TP. HCM ♦ Số lượng vị trí trạm quan trắc: Bao gồm 15 trạm Sơ đồ vị trí trạm quan trắc nước đất TP. HCM. .. khu vực Hiện trạng nước đất TP. HCM ♦ Chất lượng nước đất Tp HCM Mạng cấp nước TP chưa phủ khắp , áp lực chất lượng nước từ hệ thống cấp nước chưa ổn định, đặc biệt vùng cuối nguồn,… Nước ngầm

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG nước dưới đất của TP HCM đề XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN lý – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG nước dưới đất của TP HCM đề XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN lý , ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG nước dưới đất của TP HCM đề XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN lý , ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG nước dưới đất của TP HCM đề XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN lý , GVHD: TS. NGUYỄN VĂN PHUỚC NHÓM 2:, Hiện trạng nước dưới đất của TP.HCM, CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Hy vọng thông qua bài viết ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG nước dưới đất của TP HCM đề XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN lý . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.