[Download] Đánh giá hệ thống đô thị hóa ở Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

Đánh giá hệ thống đô thị hóa ở Việt Nam

Đánh giá hệ thống đô thị hóa ở Việt Nam
Nội dung Text: Đánh giá hệ thống đô thị hóa ở Việt Nam

Download


Tài liệu gồm 5 chương trình bày về sự phát triển của hệ thống đô thị ở Việt Nam, kết nối danh mục đầu tư đô thị ở Việt Nam, mở rộng đô thị và phát triển không gian tại các đô thị Việt Nam, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, các vấn đề chính sách và đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo.

Bạn đang xem: [Download] Đánh giá hệ thống đô thị hóa ở Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đánh giá hệ thống đô thị hóa ở Việt Nam File Docx, PDF về máy

Đánh giá hệ thống đô thị hóa ở Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đánh giá hệ thống đô thị hóa ở Việt Nam

 1. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

  66916

 2. Đánh giá
  Đô thị hóa
  ở Việt Nam
  Báo cáo Hỗ trợ Kỹ thuật

  Tháng 11 năm 2011

 3. Lời cám ơn

  Báo cáo Đánh giá Đô thị hóa ở Việt Nam của Ngân hàng Thế giới do ông Dean Cira phụ trách
  thực hiện, với sự tham gia của một nhóm cán bộ chủ chốt bao gồm Arish Dastur, Henry Jewell,
  Austin Kilroy, Nancy Lozano, Phan Thị Phương Huyền và Hyoung Gun Wang. Nhóm nghiên
  cứu cũng nhận được hỗ trợ chiến lược của Stephen Karam và Somik Lall.
  Songsu Choi, Shomik Raj Mehndiratta và Taimur Samad được mời tham gia phản biện báo
  cáo, và nhóm cũng nhận được nhiều ý kiến nhận xét và góp ý của James Anderson, Andre
  Bald, Luis Blancas, Christian Bodewig, Alexander V. Danilenko, Moustafa Baher El-Hefnawy,
  Thomas Farole, Demilour Reyes Ignacio, Steven Jaffee, Markus Kostner, Valerie Kozel, Mai
  Thị Thanh, Marilyn Tolosa Martinez, Daniel Mont, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Nguyệt Nga,
  Phạm Thị Mộng Hoa, Phạm Minh Đức, Martin Rama, Trần Thị Vân Anh, Paul Vallely, Victor
  Vergara và Choong Yeol Ye. Báo cáo do Chris Rodrigo biên tập.
  Nguyễn Thị Hương Giang và Vũ Minh Hiền đã xuất sắc hỗ trợ các công tác hậu cần cho nhóm
  tác giả.
  Các cán bộ cấp cao của Ngân hàng Thế giới đã có những chỉ đạo giá trị trong suốt quá trình xây
  dựng báo cáo, và nhóm tác giả xin đặc biệt cám ơn sự hỗ trợ của Victoria Kwakwa, John Roome,
  Jennifer Sara, Vijay Jagannathan và Victor Vergara thuộc Khu vực Đông Á Thái Bình Dương,
  cũng như Zoubida Allaoua và Abha Joshi-Ghani thuộc Vụ Tài chính, Kinh tế và Phát triển Đô
  thị của Ngân hàng Thế giới.
  Các tư vấn cá nhân và công ty tư vấn đã giúp chuẩn bị những báo cáo khái quát là nền tảng cho
  báo cáo chính gồm có Alain Bertaud, Etude Economique Conseil, Quang Minh Consulting,
  Mekong Economics, và Urban Solutions.
  Ngân hàng Thế giới đặc biệt trân trọng cảm ơn các đối tác phát triển sau đây đã chia sẻ thông
  tin với nhóm tác giả: ADB, AFD, DFID, GIZ, JICA, KfW, UNDP và UN Habitat.
  Đánh giá Đô thị Việt Nam cũng nhận được nhiều thông tin quý giá từ các cuộc thảo luận với
  Chính phủ Việt Nam. Nhóm Ngân hàng Thế giới đặc biệt gửi lời cám ơn tới Bộ Kế hoạch và
  Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông, Viện Kiến
  trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, cũng như
  chính quyền các tỉnh (và các sở ban ngành, các trường đại học và viện nghiên cứu) thành phố
  Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng đã hỗ trợ và giúp nhóm hoàn thành báo cáo này.

  iii

 4. Đánh giá Đô thị Việt Nam được đồng tài trợ bởi Liên minh Đô thị Cities Alliance.

  NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

  Miễn trừ trách nhiệm Miễn trừ trách nhiệm

  Các quan điểm được trình bày trong ấn phẩm này là Cuốn sách này là sản phẩm của các cán bộ Ngân hàng
  của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm Thế giới. Các kết quả tìm hiểu, diễn giải và kết luận
  chính thức của Liên minh Đô thị Cities Alliance. được trình bày ở đây không nhất thiết phản ánh các
  quan điểm chính thức của Ban Giám đốc Điều hành
  Ngân hàng Thế giới hoặc các quốc gia mà họ đại diện.

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  iv Lời cám ơn

 5. Mục lục

  Tóm tắt XV
  Chương 1: Sự phát triển của hệ thống đô thị ở Việt Nam 1
  Chương 2: Kết nối danh mục đầu tư đô thị ở Việt Nam 69
  Chương 3: Mở rộng đô thị và phát triển không gian tại 113
  các đô thị Việt Nam
  Chương 4: Tiếp cận các dịch vụ cơ bản 189
  Chương 5: Các vấn đề chính sách và đề xuất cho các 223
  nghiên cứu tiếp theo

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  v
  Mục lục

 6. Bảng biểu, Hộp chú giải và
  Hình vẽ

  BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1: Các chính sách của chính phủ nhằm kiểm soát và dẫn dắt sự phát triển 4
  đô thị ở Việt Nam
  Bảng 1.2: Thay đổi cơ cấu kinh tế ở Việt Nam 7
  Bảng 1.3: Tỷ lệ dân số đô thị và sức mạnh kinh tế, theo loại đô thị (2009) 11
  Bảng 1.4: Thay đổi phân loại đô thị trong giai đoạn 1999-2009 12
  Bảng 1.5: Phân bố đô thị, theo các nhóm và vùng miền 2009 15
  Bảng 1.6: Quy mô đô thị bình quân năm 2009 và trong giai đoạn 1999-2009, 16
  theo vùng miền
  Bảng 1.7: Quy mô đô thị bình quân năm 2009 và tăng trưởng đô thị (1999-2009), 17
  theo loại đô thị
  Bảng 1.8: Quy mô đô thị bình quân năm 2009 và tăng trưởng đô thị (1999-2009), 17
  theo vùng miền và loại đô thị
  Bảng 1.9: Thống kê dân số đô thị năm 2009 và thay đổi theo vùng miền (1999-2009) 22
  Bảng1.10: Thống kê dân số đô thị năm 2009 và thay đổi theo loại đô thị (1999-2009) 23
  Bảng 1.11: Cơ cấu việc làm, theo vùng miền và hoạt động kinh tế 26
  Bảng 1.12: Cơ cấu việc làm, theo loại đô thị 27
  Bảng 1.13: Cơ cấu việc làm, theo năm nhóm khoảng cách từ Hà Nội 28
  Bảng 1.14: Cơ cấu việc làm, theo năm nhóm khoảng cách từ TP Hồ Chí Minh 29
  Bảng 1.15: Tăng cường hiện đại hóa công nghệ trong sản xuất công nghiệp ở Việt Nam 35
  (1999-2009)
  Bảng 1.16: Chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp theo vùng miền 38
  Bảng 1.17: Chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp theo loại đô thị 39

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  vi Bảng biểu, Hộp chú giải và Hình vẽ

 7. Bảng 1.18: Chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp theo khoảng cách từ Hà Nội 40
  Bảng 1.19: Chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp theo khoảng cách từ TP Hồ Chí Minh 41
  Bảng 1.20: Đặc điểm vùng miền của hoạt động sản xuất công nghiệp (2009) 44
  Bảng 1.21: Số lượng khu công nghiệp ở các tỉnh 49
  Bảng 1.22: Thu nhập bình quân (GDP theo đầu người, triệu đồng) theo vùng miền 50
  Bảng 1.23: Thu nhập bình quân (GDP theo đầu người, triệu đồng) theo loại đô thị 52
  Bảng 1.24: Trình độ học vấn, theo vùng miền và loại đô thị 53
  Bảng 1.25: Tỷ lệ nghèo theo vùng miền 53
  Bảng 1.26: Tỷ lệ nghèo theo loại đô thị 54
  Bảng 1.27: Phân bố nghèo (trên tổng số người nghèo toàn quốc) theo vùng miền 56
  Bảng 1.28: Phân bố nghèo (trên tổng số người nghèo toàn quốc) theo loại đô thị 56
  Bảng 1.29: Điều kiện nhà ở và cung cấp dịch vụ cơ bản, theo vùng miền 57
  Bảng 1.30: Điều kiện nhà ở và cung cấp dịch vụ cơ bản, theo loại đô thị 58
  Bảng 2.1: Tỷ trọng các loại hình vận tải, phân theo hàng hóa, 2008 (tấn/ngày) 73
  Bảng 2.2: Khối lượng hàng chuyên chở (tấn/ngày) theo khoảng cách chuyên chở, 2008 75
  Bảng 2.3: Dự báo tỷ trọng các loại hình vận tải, 2008-2030 78
  Bảng 2.4: Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, 1999-2007 79
  Bảng 2.5: Nâng cấp hệ thống đường bộ ở Việt Nam, 1999-2007 80
  Bảng 2.6: Các đặc điểm cụ thể trong các điểm dữ liệu khảo sát của 81
  Ngân hàng Thế giới – EEC
  Bảng 2.7: Cơ cấu mẫu của khảo sát vận tải đường bộ 83
  Bảng 2.8: Tuyến vận tải, phân theo loại đô thị và vùng miền 84
  Bảng 2.9: Những trở ngại chính đối với hoạt động vận tải đường bộ liên đô thị, 87
  phân theo loại đô thị, vùng miền và tuyến vận tải
  Bảng 2.10: Đặc điểm vận tải đường bộ, theo loại đô thị, vùng miền và tuyến vận tải 88
  Bảng 2.11: Cơ cấu giá và chi phí vận tải, theo loại đô thị, vùng miền và tuyến vận tải 92
  Bảng 2.12: Bảng hệ số tương quan của các chỉ số chính cho vận tải liên đô thị 93
  Bảng 2.13: Đơn giá vận tải (theo tấn-km) của từng loại hình vận tải tại các nước so sánh 95
  Bảng 2.14: Đặc điểm vận tải đường bộ, theo loại đô thị và khoảng cách vận chuyển 100
  Bảng 2.15: Cơ cấu giá và chi phí vận tải, theo loại đô thị và khoảng cách vận chuyển 101
  Bảng 2.16: Các yếu tố quyết định giá vận tải đường bộ cho các tuyến vận tải liên đô thị 103
  Bảng 2.17: Các chính sách vận tải của Hàn Quốc vào các giai đoạn khác nhau 107

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  vii
  Bảng biểu, Hộp chú giải và Hình vẽ

 8. của quá trình đô thị hóa
  Bảng 3.1: Sự phát triển diện tích nhà ở tại Việt Nam 125
  Bảng 3.2: Tỷ trọng các loại hình vận tải tại Hà Nội (2008) 134
  Bảng 3.3: Dự báo GDP, sở hữu xe ô tô riêng, thành phần các phương tiện giao 145
  thông, năng lực của hệ thống đường bộ và tốc độ xe tại Đà Nẵng
  Bảng 3.4: Các thông số sử dụng đất và đặc điểm giao thông tại TP Hồ Chí Minh, 150
  Seoul và Singapore
  Bảng 3.5: Các mô hình sử dụng đất thực tế tại Hà Nội 152
  Bảng 3.6: Cơ cấu thanh toán trên các thị trường nhà ở Việt Nam 159
  Bảng 3.7: Bảng xếp hạng thế giới về cấp phép xây dựng và đăng ký bất động sản 160
  Bảng 3.8: Những cải tiến gần đây trong hệ thống cấp chứng nhận quyền sử dụng 165
  đất ở Việt Nam
  Bảng 3.9: Tỷ lệ người dân sở hữu “sổ đỏ”giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtthực tế 165
  Bảng 3.10: Thời gian cần thiết để phê duyệt quyền sử dụng đất ở 5 thành phố 167
  Bảng 3.11: Các thay đổi về tình hình sử dụng đất ở 168
  Bảng 3.12: Các thay đổi về sử dụng đất ở vùng ngoại ô 169
  Bảng 3.13: Các khu công nghiệp ở 6 tỉnh thành 173
  Bảng 3.14: Quy hoạch không gian manh mún 178
  Bảng 4.1: Nguồn thu từ thuế và cấp phát ngân sách năm 2010 201
  Bảng 4.2: Nguồn thu từ đất ở các tỉnh thành lớn 205
  Bảng 4.3: Tỷ lệ chi phí tiền điện trên tổng chi tiêu tiền mặt của hộ gia đình 209
  Bảng 4.4: Mức độ điện khí hóa ở Việt Nam so với một số nước khác 210

  HỘP CHÚ GIẢI
  Hộp 1.1: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 7
  Hộp 1.2: Các tiêu chí để phân loại đô thị 12
  Hộp 1.3: Các mô hình đô thị hóa ở Hàn Quốc 19
  Hộp 1.4: Phân cấp phân quyền ở Việt Nam 20
  Hộp 1.5: Tầm quan trọng ngày càng tăng của thành phố Hồ Chí Minh 32
  trong vai trò cửa ngõ kinh tế của Việt Nam
  Hộp 1.6: Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc phát triển không gian cho 33
  các hoạt động sản xuất công nghiệp

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  viii Bảng biểu, Hộp chú giải và Hình vẽ

 9. Hộp 1.7: Chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp theo quy mô đô thị (Ấn Độ, 36
  Trung Quốc, Bra-xin và Hoa Kỳ)
  Hộp 1.8: Chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp ở Ấn Độ, phân theo công nghệ 47
  sản xuất và khoảng cách từ 7 đô thị lớn nhất
  Hộp 1.9: Các khu kinh tế đặc biệt ở Việt Nam 47
  Hộp 1.10: Kinh nghiệm của Hàn Quốc từ quá trình đô thị hóa 62
  Hộp 2.1: Cơ sở hạ tầng giao thông, phân theo ngành 71
  Hộp 2.2: Cơ cấu chi phí vận tải, phân theo loại hình vận tải và khoảng cách 76
  vận chuyển (Ấn Độ)
  Hộp 2.3: Chi phí vận tải đường bộ liên đô thị ở Ấn Độ, năm 2010 94
  Hộp 2.4: Cải cách các quy định về vận tải đường bộ (các nước OECD, 105
  Mê-hi-cô và Hàn Quốc)
  Hộp 3.1: Cải tạo nâng cấp vùng phụ cận thành phố Hồ Chí Minh 124
  Hộp 3.2: Hệ thống Transmilenio (Xe Buýt nhanh) ở Bogotá, Cô-lôm-bia 142
  Hộp 3.3: Cơ chế giá đất 2 cấp ở Việt Nam 153
  Hộp 3.4: Nguồn dữ liệu về giá thị trường của bất động sản ở Việt Nam 156
  Hộp 3.5: Thách thức cho các khu đô thị mới 174
  Hộp 3.6: Kinh nghiệm về tập trung đất đai và quy hoạch lại đất đai 175
  Hộp 3.7: Các nỗ lực và giải pháp phân vùng của Phi-líp-pin 179
  Hộp 4.1: Việt Nam đã làm như thế nào để đạt tỷ lệ điện khí hóa cao 193
  Hộp 4.2: Số liệu từ các công ty cấp nước công ích 195
  Hộp 4.3: Phân cấp quản lý đầu tư công 201
  Hộp 4.4: Các thách thức với công tác quản lý trong ngành điện 207
  Hộp 4.5: Các bài học từ cải cách công ty cấp nước công ích ở Cam-pu-chia 216
  Hộp 4.6: Tóm tắt về giáo dục ở Việt Nam 216
  Hộp 4.7: Các Quỹ Phát triển Đô thị là một nguồn khác cung cấp tài chính cho 220
  các dịch vụ cơ bản

  HÌNH VẼ
  Hình 1.1: Đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 6
  Hình 1.2: Khung phân tích: 5 chuyển đổi (hoặc chuyển biến) 8
  Hình 1.3: Thứ bậc hành chính đô thị và vùng miền ở Việt Nam 10

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  ix
  Bảng biểu, Hộp chú giải và Hình vẽ

 10. Hình 1.4: Phân bố đô thị theo cấp và quy mô 15
  Hình 1.5: Đặc điểm không gian của các thay đổi dân số đô thị trong giai 18
  đoạn 1999-2009
  Hình 1.6: Mở rộng ranh giới đô thị trong giai đoạn 1999-2009 24
  Hình 1.7: Mật độ dân số năm 2009 và những thay đổi về đất đai đô thị (1999-2009) 25
  Hình 1.8: Chỉ số vị trí, phân theo ngành 30
  Hình 1.9: Chỉ số vị trí, phân theo các tiểu ngành sản xuất công nghiệp 42
  Hình 1.10: Chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp (chỉ số vị trí) theo khoảng cách 45
  từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
  Hình 1.11: Đặc điểm thu nhập bình quân năm 2009 51
  Hình 1.12: Những thay đổi về tỷ lệ nghèo trong giai đoạn 1999-2009 55
  Hình 1.13: Đặc điểm cung cấp dịch vụ công năm 2009 59
  Hình 2.1: Tỷ trọng các loại hình vận tải ở những nước khác (%, tấn) 74
  Hình 2.2: Phân bố các tuyến vận tải liên tỉnh, dự kiến cho năm 2008 77
  Hình 2.3: Vị trí các đô thị là điểm xuất phát trong khảo sát vận tải đường bộ 82
  Hình 2.4: Mạng lưới vận tải liên đô thị – nhìn từ một bối cảnh rộng hơn 85
  Hình 2.5: Các trở ngại chính với hoạt động vận tải liên đô thị 86
  Hình 2.6: Giá cước vận tải và tổng số km đi được hàng năm, phân theo loại đô thị, 90
  vùng miền và tuyến vận tải
  Hình 2.7: Đơn vị chi phí vận tải đường bộ trên tấn-km – so sánh với quốc tế 95
  Hình 2.8: Các yếu tố làm dừng xe trong thời gian vận chuyển, phân theo loại 96
  đô thị, vùng miền và tuyến vận tải
  Hình 2.9: Giá cước vận tải và tổng số km đi được hàng năm, phân theo loại đô thị 99
  và khoảng cách vận chuyển
  Hình 2.10: Đơn vị chi phí vận tải đường bộ theo tấn-km, phân theo số km đi được, 102
  khoảng cách vận chuyển một chiều, và kích cỡ xe
  Hình 3.1: Phân bố thu nhập hộ gia đình ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 115
  Hình 3.2: Phân loại nhà ở và thu nhập của hộ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh 116
  Hình 3.3: Quá trình phân lô ở Đà Nẵng 117
  Hình 3.4: Quá trình đô thị hóa dọc đường Hoàng Văn Thái trong giai đoạn 2002-2010 118

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  x Bảng biểu, Hộp chú giải và Hình vẽ

 11. Hình 3.5: Tính toán phân bổ giá nhà ở theo m2 ở Đà Nẵng 119
  Hình 3.6: Ví dụ về kiểu nhà ống ở Hà Nội 120
  Hình 3.7: Mật độ dân cư tương ứng tại các khu vực xây dựng ở Hà Nội 121
  Hình 3.8: Số đơn vị nhà ở được xây mới hàng năm ở Hà Nội 122
  Hình 3.9: Số lượng phương tiện đi lại có đăng ký ở Việt Nam giai đoạn 1997-2009 128
  Hình 3.10: Tăng thu nhập dẫn đến tăng số lượng phương tiện đi lại 128
  Hình 3.11: Số lượng và mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông ở Việt Nam, 129
  giai đoạn 1992-2009
  Hình 3.12: Diện tích đường cần sử dụng cho 50 người (lái xe ô tô, xe máy, xe buýt) 130
  Hình 3.13: Bản đồ mật độ xây dựng của Hà Nội, 2009 131
  Hình 3.14: Đồ thị mật độ dân số của Hà Nội và một số thành phố khác 132
  Hình 3.15: So sánh mật độ đường sá của Hà Nội, Bangkok, New York và Seoul 133
  Hình 3.16: Diện tích đường phố tính trên đầu người theo mức mật độ dân số ở 134
  một số vùng trên thế giới
  Hình 3.17: Mối liên hệ giữa mật độ và diện tích đường phố ở vùng phụ cận một số 135
  thành phố
  Hình 3.18: Khu vực 25 bến xe thuộc hệ thống trung chuyển hành khách khối lượng 136
  lớn quy hoạch cho Hà Nội
  Hình 3.19: So sánh các hệ thống trung chuyển hành khách khối lượng lớn 137
  theo mô hình xuyên tâm (ở Singapore) và mô hình lưới mắt cáo (ở Seoul)
  Hình 3.20: Các mô hình sử dụng đất thực tế ở Đà Nẵng 139
  Hình 3.21: Mật độ dân số thực tế ở các khu vực dân sinh của Đà Nẵng 140
  Hình 3.22: Đồ thị mật độ dân số ở Đà Nẵng 141
  Hình 3.23: Ước tính phân bổ giá nhà ở Đà Nẵng 141
  Hình 3.24: Quy hoạch các tuyến BRT ở Đà Nẵng 144
  Hình 3.25: Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh 146
  Hình 3.26: Đặc điểm mật độ xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh 147
  Hình 3.27: Quy hoạch Hệ thống trung chuyển hành khách ở thành phố Hồ Chí Minh 148
  Hình 3.28: Hệ thống trung chuyển hành khách ở thành phố Hồ Chí Minh, 149
  so sánh với Seoul và Singapore

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  xi
  Bảng biểu, Hộp chú giải và Hình vẽ

 12. Hình 3.29: Các mô hình sử dụng đất thực tế ở Hà Nội 152
  Hình 3.30: Giá tiền thuê căn hộ hàng tháng ở Việt Nam (2008-09) 155
  Hình 3.31: Giá tiền thuê nhà ở hàng tháng theo quảng cáo ở Hà Nội (tháng 2/2011) 157
  Hình 3.32: Giá tiền thuê nhà ở hàng tháng theo quảng cáo ở thành phố Hồ Chí Minh 157
  (tháng 2/2011)
  Hình 3.33: Giá đất chưa xây dựng ở Hà Nội (2011) 158
  Hình 3.34: Giá đất chưa xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh (2011) 158
  Hình 3.35: Việt Nam sẽ tụt hạng nếu sử dụng các chỉ số thực tế chứ không phải các 162
  chỉ số giấy tờ
  Hình 3.36: Tiếp cận đất đai và đảm bảo nhà ở cho người dân ở các tỉnh 163
  Hình 3.37: Tiếp cận đất đai – một vấn đề gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh 164
  Hình 3.38: Tiếp cận đất đai so với các thông lệ không chính thức và trình độ của lực 170
  lượng lao động
  Hình 3.39: Quy hoạch xây dựng tổng thể thủ đô Hà Nội đến năm 2030 172
  Hình 4.1: Giảm khoảng cách trong điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản – 191
  Trường hợp của Hàn Quốc
  Hình 4.2: Tiếp cận dịch vụ cấp điện ở Việt Nam trong 15 năm qua 192
  Hình 4.3: Mức độ tiếp cận dịch vụ cấp điện ở nông thôn và đô thị và các vùng miền 193
  Hình 4.4: Đô thị hóa và diện bao phủ của dịch vụ cấp nước 195
  Hình 4.5: Hội tụ về điều kiện sống ở Cô-lôm-bia và Việt Nam 196
  Hình 4.6: Tính đáng tin cậy của dịch vụ cấp nước, theo quy mô đô thị 197
  Hình 4.7: Tiếp cận nước và vệ sinh ở các vùng đô thị và nông thôn (1999 và 2009) 198
  Hình 4.8: Tiếp cận vệ sinh, theo loại đô thị 199
  Hình 4.9: Bốn cấp chính quyền ở Việt Nam 200
  Hình 4.10: Giá nước so với chi phí vận hành bảo dưỡng và chi phí đi vay, theo loại đô thị 211
  Hình 4.11: Khả năng chi trả giá nước bình quân 213
  Hình 4.12: Nước thất thoát, theo loại đô thị 214
  Hình 4.13: Số nhân viên phụ trách/điểm đấu nối của các công ty cấp nước công ích, 215
  theo loại đô thị
  Hình 4.14: Số vụ vỡ đường ống nước/năm, theo loại đô thị 215

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  xii Bảng biểu, Hộp chú giải và Hình vẽ

 13. Từ viết tắt

  ADB Ngân hàng Phát triển châu Á
  AFD Cơ quan Phát triển Pháp
  CBD Trung tâm kinh doanh thương mại
  DFID Cơ quan Phát triển Quốc tế (Vương quốc Anh)
  DSI Viện Chiến lược Phát triển
  EZ Khu kinh tế
  FAR Mật độ sàn xây dựng
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GIS Hệ thống thông tin địa lý
  GIZ Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức
  TCTK Tổng cục Thống kê
  HCMC Thành phố Hồ Chí Minh
  HCCMP Quy hoạch tổng thể xây dựng thủ đô Hà Nội
  HTZ Khu công nghệ cao
  IBNET Mạng lưới chuẩn quốc tế cho các công trình nước và vệ sinh
  IC Cụm công nghiệp
  IZ Khu công nghiệp và chế xuất
  JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
  KfW Ngân hàng Tái thiết Đức
  LQ Thương số địa điểm
  GĐKQSDĐ Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đất
  BXD Bộ Xây dựng

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  xiii
  Từ viết tắt

 14. BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường
  BGTVT Bộ Giao thông
  BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT)
  MRD Đồng bằng sông Cửu Long
  NH-1 Quốc lộ số 1
  O-D Điểm xuất phát và Điểm đến
  O&M Vận hành và Bảo dưỡng
  TSDS Chiến lược Phát triển Ngành Giao thông
  UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
  UFW Nước thất thoát
  VDR Báo cáo Phát triển Việt Nam
  VITRANSS-2 Nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống giao
  thông vận tải ở Việt Nam
  VND Đồng (tiền Việt Nam)

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  xiv Từ viết tắt

 15. Tóm tắt

  Việt Nam sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để đô thị hóa đúng đắn. Nếu thất bại trong đô thị hóa,
  chúng ta cũng sẽ thất bại trong công nghiệp hóa và hiện đại hóa. – Phó Thủ tướng Nguyễn
  Sinh Hùng, phát biểu tại Hội nghị Đô thị Toàn quốc, ngày 6-7/11/2009.

  Giới thiệu
  Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình đô thị hóa tương ứng với quá trình
  phát triển kinh tế hiện tại, chính phủ Việt Nam đã đặc biệt chú trọng vào việc phát triển hệ
  thống đô thị. Cam kết này đã được nêu rõ trong phát biểu nêu trên của Phó Thủ tướng Nguyễn
  Sinh Hùng. Cũng theo mục tiêu đó, Đánh giá Đô thị hóa được thực hiện để tìm hiểu các khía
  cạnh và phương diện chính của quá trình đô thị hóa tại Việt Nam, đồng thời xác định các xu
  hướng, cơ hội, thách thức và ưu tiên chính sách ưu tiên mà chính phủ cần giải quyết để thực
  hiện mục tiêu nói trên.
  Đánh giá Đô thị hóa được thực hiện sau nhiều lần tham vấn với các bên liên quan, gồm các
  quan chức chính phủ trung ương và chính quyền địa phương, các nhóm tư nhân, tổ chức quốc
  tế và song phương hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển đô thị tại Việt Nam. Đánh giá
  này dựa trên một danh mục đầu tư phong phú của Ngân hàng Thế giới gồm các hoạt động cho
  vay đầu tư và cho vay chính sách cho chính phủ Việt Nam. Báo cáo Đánh giá đô thị hóa ở Việt
  Nam được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu chuyên sâu được đặc biệt đề xuất trong quá trình
  nghiên cứu báo cáo này. Ngân hàng Thế giới hiện đang tiến hành Đánh giá Đô thị hóa cho một
  số nước, và Việt Nam là một trong những nước đầu tiên được chọn để thực hiện đánh giá phân
  tích toàn diện này.
  Chương 1 của báo cáo này sẽ phân tích quá trình phát triển của hệ thống đô thị tại Việt Nam
  theo 5 chuyển đổi: hành chính; dân số; kinh tế; không gian; và đời sống. Đương nhiên, những
  biến chuyển theo 5 phương diện này có liên quan với nhau, và là điểm xuất phát tốt cho một
  phân tích tổng quát. Sau đó, Đánh giá tập trung vào việc tìm hiểu chi tiết hơn một số lĩnh vực
  ưu tiên chủ chốt cho Việt Nam, dựa trên những phân tích và tham vấn mà trước đó nhóm tác
  giả đã tiến hành để chuẩn bị cho báo cáo này. Các lĩnh vực đó tương ứng với những chương
  sau đây: kết nối danh mục đầu tư đô thị ở Việt Nam (Chương 2); mở rộng đô thị và phát

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  xv
  Tóm tắt

 16. triển không gian ở các đô thị Việt Nam (Chương 3); và các dịch vụ đô thị cơ bản (Chương 4).
  Những phân tích này được gọi là các chẩn đoán cơ sở. Hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ cung cấp
  một cái nhìn đầy đủ hơn về các yếu tố căn bản trong quá trình đô thị hóa của Việt Nam, làm rõ
  những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt và xác định những lĩnh vực cần phân tích thêm
  để giúp các nhà hoạch định chính sách giải quyết các thách thức này. Một số lĩnh vực cần quan
  tâm và nghiên cứu thêm được trình bày ở chương cuối cùng của báo cáo (Chương 5).

  Các thông điệp chính của Báo cáo Đánh giá Đô thị hóa ở Việt Nam
  Sự phát triển của hệ thống đô thị Việt Nam
  Chương 1 tìm hiểu về sự phát triển của hệ thống đô thị Việt Nam. Phân tích này được thực
  hiện bằng cách xem xét 5 chuyển đổi diễn ra trong toàn bộ hệ thống đô thị. Năm chuyển đổi,
  hay chuyển biến, bao gồm những thay đổi về hành chính, không gian, kinh tế, dân số và phúc
  lợi, xảy ra trong toàn bộ hệ thống đô thị của Việt Nam. Sự chuyển đổi đầu tiên – chuyển đổi
  về hệ thống hành chính – liên quan đến những chính sách hay các thông lệ quản lý và thể chế
  tập trung vào đô thị hóa (và các vấn đề như phân cấp), có ảnh hưởng trọng yếu đến những
  chuyển đổi còn lại. Một trong những yếu tố của sự chuyển đổi về hệ thống hành chính, đó là hệ
  thống phân loại đô thị, một trong những trọng tâm chính được phân tích trong chương này. Sự
  chuyển đổi không gian nghĩa là đô thị hóa được xem xét từ khía cạnh không gian, và tập trung
  vào những thay đổi trong sử dụng đất khi đô thị hóa diễn ra. Sự chuyển đổi kinh tế đề cập đến
  tính chất và sự biến đổi trong các hoạt động kinh tế có vai trò dẫn dắt quá trình đô thị hóa, do
  đó, đây cũng thường là yếu tố thúc đẩy các chuyển đổi khác. Sự chuyển đổi về đặc điểm dân số
  đề cập đến những thay đổi kinh tế xã hội do những biến đổi về kinh tế và tổ chức không gian
  gây ra (và ngược lại) trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam. Sự chuyển đổi về phúc lợi – có
  tương quan mật thiết đến những thay đổi về kinh tế, không gian, hành chính và dân số – đề cập
  đến việc điều kiện sống của người dân Việt Nam có được cải thiện nhờ đô thị hóa hay không,
  nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
  Tìm hiểu rõ những chuyển đổi này là điều quan trọng để phát triển các chính sách đúng đắn
  cho phép Việt Nam tối đa hóa các lợi ích từ quá trình chuyển đổi đô thị đang diễn ra.
  Kể từ khi Đổi Mới vào năm 1986, dân số đô thị ở Việt Nam bắt đầu tăng nhanh. Đánh giá
  này cho thấy, Việt Nam đang ở những bước đầu tiên của đô thị hóa, và sẽ sớm chuyển sang giai
  đoạn trung gian với tốc độ đô thị hóa như hiện nay (hiện tại dân số đô thị chiếm 34% dân số
  toàn quốc, với tốc độ tăng trưởng 3,4% mỗi năm) và với sự chuyển đổi kinh tế ngày càng tăng,
  hướng tới sản xuất công nghiệp tạo ra nhiều việc làm và sản phẩm kinh tế hơn. Các đô thị lớn
  nhất nước, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cùng các vùng xung quanh và một số đô thị quy mô
  trung bình đã đạt tốc độ tăng trưởng dân số nhanh nhất nước trong 10 năm vừa qua. Trái lại,
  các đô thị nhỏ đạt tốc độ tăng trưởng dân số chậm nhất, thậm chí giảm dân số, trừ một vài
  trường hợp ngoại lệ.

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  xvi Tóm tắt

 17. Việt Nam đã phát triển hai hệ thống đô thị độc lập, có vai trò chi phối trong cả nước, và bao
  gồm một đô thị lõi cùng với các vùng ngoại vi: đó là hệ thống đô thị TP Hồ Chí Minh và
  hệ thống đô thị Hà Nội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam do hai hệ
  thống đô thị này dẫn dắt nhờ tốc độ tăng trưởng cao và sự tập trung hoạt động công nghiệp
  trong vùng nội đô cũng như các vùng lân cận. Việc nền kinh tế tăng trưởng dưới sự dẫn dắt
  của một hoặc một vài cực kinh tế là điều hoàn toàn thống nhất với kinh nghiệm của các nước
  phát triển nhanh khác trong những giai đoạn đầu tiên hoặc trung gian của quá trình đô thị
  hóa. Mặc dù sự tăng trưởng tập trung ở hai hệ thống đô thị nòng cốt là Hà Nội và TP Hồ
  Chí Minh, nhưng hai vùng đô thị này lại đi theo những con đường tăng trưởng kinh tế khác
  nhau, do các điều kiện địa lý kinh tế khác nhau.
  TP Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ chiếm tới gần một nửa (45%) tổng sản lượng công
  nghiệp của cả nước. Tuy nhiên công nghiệp nặng và các ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh
  (công nghệ cao) lại tập trung ở Hà Nội và vùng ĐB sông Hồng, nhiều hơn so với ở TP HCM
  và Đông Nam Bộ (55%, so với 39%). Công nghiệp hóa đang tiến triển nhanh ở Hà Nội và ĐB
  sông Hồng, do vị trí gần với các cơ sở công nghiệp lớn của miền Nam Trung Quốc. Trái lại, TP
  HCM và Đông Nam Bộ đã thể hiện một số dấu hiệu cho thấy sự bão hòa của các sản phẩm có
  giá trị gia tăng thấp. Mặc dù vậy, năng lực xử lý công-ten-nơ đang tăng nhanh tại cảng nước sâu
  gần TP HCM và đến năm 2015, sẽ tạo ra công suất lắp đặt lớn hơn tổng lượng hàng hóa hiện
  nay đang được trung chuyển qua Singapore. Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, cảng nước
  sâu này đã kết nối Việt Nam với Tây Âu và Bắc Mỹ thông qua các dịch vụ hàng hải trực tiếp.
  Những biến đổi về đặc điểm kinh tế và chiến lược này có ý nghĩa rất quan trọng với các nhà
  hoạch định chính sách.
  Mặc dù phát triển kinh tế tập trung ở hai vùng đô thị lõi là TP HCM và Hà Nội và điều này
  hoàn toàn có thể dự đoán được, nhưng những cải thiện về phúc lợi xảy ra ở diện rộng hơn.
  Nhìn chung, dường như có sự hội tụ mạnh mẽ về phúc lợi ở tất cả các tỉnh; xu hướng ổn
  định trong cải thiện phúc lợi chủ yếu xuất phát từ cam kết mạnh mẽ và lâu dài của chính phủ
  đối với mục tiêu phát triển xã hội toàn diện. Từ phương diện kinh tế, điều này càng được
  củng cố bởi sự tăng trưởng mạnh của các đô thị lõi và tạo ra sự lan tỏa tích cực tới các vùng
  miền núi. Nhưng những cải thiện này cần được diễn giải một cách thận trọng. Vẫn còn những
  chênh lệch trong khả năng tiếp cận dịch vụ và chất lượng dịch vụ; hơn nữa, tình trạng nghèo
  dai dẳng vẫn tồn tại ở một số vùng. Việt Nam, cũng giống như nhiều nước khác, đang chuyển
  dần từ những bước đô thị hóa đầu tiên sang giai đoạn giữa của đô thị hóa và chuyển từ mức thu
  nhập thấp lên thu nhập trung bình: do đó, không những phải xem xét vấn đề khả năng tiếp cận
  dịch vụ mà còn phải giải quyết vấn đề chất lượng và tính đáng tin cậy của các dịch vụ cơ bản.

  Kết nối danh mục đầu tư đô thị ở Việt Nam
  Chương 2 nghiên cứu khả năng kết nối của danh mục đầu tư đô thị. Bắt nguồn từ khái niệm
  rộng hơn về sự tích tụ kinh tế và lý thuyết địa lý kinh tế, chương này trước hết tập trung vào các
  cơ sở hạ tầng có tính kết nối vì có liên quan đến hoạt động vận tải ở hệ thống đô thị Việt Nam.

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  xvii
  Tóm tắt

 18. Chương này bắt đầu bằng cách xem xét tỷ trọng của các loại hình vận tải trong cả nước. Qua
  đây, có thể thấy rằng hai loại hình vận tải có vai trò chi phối ở Việt Nam là vận tải đường
  sông (48%) và đường bộ (45%). Phần lớn hàng hóa công nghiệp (88%) được chuyên chở bằng
  đường bộ, trái lại phần lớn nguyên vật liệu thô, như vật liệu xây dựng (73%) và than (79%)
  được chuyên chở bằng đường sông.
  Vận tải đường sắt có vai trò tương đối mờ nhạt (chiếm tỷ trọng 1,9%) và vận tải đường biển chỉ
  đóng vai trò chính với các khoảng cách chuyên chở dài (hơn 1000 km, đặc biệt là từ 1400km
  đến 1600km) và tỷ trọng trong tất cả các loại hình vận tải chỉ đạt 4,4%. Sự chi phối của các
  chuyến vận tải khoảng cách ngắn, dưới 20 km, khá rõ nét: 87% số chuyến vận tải được thực
  hiện trong phạm vi 200 km, trong đó 98% số chuyến vận tải đường sông được thực hiện trong
  phạm vi 200km và 73% số chuyến vận tải đường bộ được thực hiện trong phạm vi 100km. Điều
  này có thể giải thích bằng một thực tế là 60% số chuyến vận tải ở các trung tâm kinh tế là vận
  tải nội vùng.
  Vận tải liên đô thị khẳng định lại vai trò chi phối của hai hệ thống đô thị TP Hồ Chí Minh
  và Hà Nội. Tuy nhiên, hai vùng này đang hạn chế ưu thế cạnh tranh của chính mình do
  những trở ngại trong ngành hậu cần và chi phí vận tải quá cao. Nâng cấp hiện trạng đường
  giao thông và cơ sở hạ tầng là những ưu tiên với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng kinh tế
  xung quanh. Rõ ràng là các vùng đô thị này cũng cần đầu tư cho cơ sở hạ tầng hậu cần có khả
  năng kết nối không gian để duy trì các động lực tăng trưởng kinh tế. Nhưng nếu chỉ cải tạo cơ
  sở hạ tầng thì chưa đủ. Như đã trình bày chi tiết trong Chương 2, các cải cách để giảm bớt các
  khoản chi không chính thức và tham nhũng trong ngành là điều cần thiết để giảm chi phí, nhất
  là ở vùng Đông Nam Bộ, và đồng thời phải tiếp tục cải cách ngành vận tải đường bộ để nâng
  cao hiệu quả. Chi phí vận tải ở hai vùng đô thị TP Hồ Chí Minh và Hà Nội có thể giảm tương
  ứng 57% và 67% nếu đơn giá chi phí vận tải ở đây giảm xuống bằng mức của các đô thị loại 1.

  Mở rộng đô thị và phát triển không gian ở các đô thị Việt Nam
  Chương 3 nghiên cứu các quá trình mở rộng đô thị và phát triển không gian ở các đô thị Việt
  Nam. Chương này bắt đầu bằng việc nghiên cứu lĩnh vực nhà ở, sau đó là hình thái đô thị và
  khả năng di chuyển ở các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mặc dù Việt Nam đã
  đạt kết quả tốt về một số vấn đề, nhưng vẫn còn một vài yếu tố quan trọng cần giải quyết nhằm
  đảm bảo rằng các thành tựu đó có thể được duy trì lâu dài khi các đô thị chuyển sang giai đoạn
  phát triển tiếp theo, với mức độ đô thị hóa cao hơn và những thách thức mới. Sau đó, chương
  3 tìm hiểu về các thị trường nhà đất và quy trình quy hoạch đô thị. Các thị trường đất đai và
  quy hoạch đô thị là những yếu tố thiết yếu để giúp các nền kinh tế đô thị hoạt động một cách
  hiệu quả và công bằng, và chương 3 sẽ đưa ra một số gợi ý sơ bộ để củng cố những cách tiếp cận
  đang phổ biến ở Việt Nam.

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  xviii Tóm tắt

 19. Nhìn chung, các đô thị Việt Nam đã đảm bảo được nguồn cung nhà ở đa dạng để đáp ứng
  các nhu cầu của nhiều phân khúc thị trường. Có vẻ như phần lớn nhu cầu nhà ở tại Việt Nam,
  đặc biệt là với các nhóm thu nhập thấp, đã và sẽ được đáp ứng theo mô hình sau đây:

  1) Các nhà thầu nhỏ xây nhà theo kiểu truyền thống tại các thị xã, thị trấn và thành phố nơi
  còn đất, hoặc ở ngay vùng ngoại vi thị xã và thành phố;
  2) Chính phủ hỗ trợ phát triển khu dân cư bằng cách mở rộng mạng lưới đường sá để kết nối
  các làng xã, thôn bản gần thành phố;
  3) Các cá nhân tự nâng cấp và bảo dưỡng nhà ở (kể cả tăng mật độ sàn xây dựng bằng cách
  tăng chiều cao nhà), còn chính phủ nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ.

  Là một nước có thu nhập thấp hơn nhiều nước khác và đang đô thị hóa với tốc độ nhanh,
  nhưng Việt Nam có rất ít các khu nhà ổ chuột. Chương 3 đã trình bày một số nguyên nhân
  dẫn đến điều này. Đây là một kết quả đặc biệt đáng kinh ngạc khi so sánh với các thành phố ở
  những nước có thu nhập cao hơn Việt Nam, như Ấn Độ, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xia hay Bra-xin,
  và nhiều nước khác.
  Các đô thị Việt Nam vẫn đảm bảo được khả năng di chuyển khá tốt cho dân cư, chủ yếu nhờ
  các đặc điểm sau:

  1) Việc phổ cập sử dụng xe máy làm phương tiện giao thông chính ;
  2) Các vùng lân cận đô thị có đặc điểm tiêu biểu là mô hình sử dụng đất hỗn hợp (dẫn đến việc
  nhiều người sống ở gần nơi làm việc và hàng ngày chỉ cần đi một khoảng cách ngắn từ nhà đến
  nơi làm việc và ngược lại).
  3) Sự hiện diện phổ biến của các hộ bán hàng tại nhà (sống ở tầng trên và bán hàng ở tầng dưới,
  hoặc sống ở mặt sau nhà và bán hàng ở mặt tiền).

  Bức tranh trên đang thay đổi nhanh chóng do mức độ sử dụng xe ô tô tại các đô thị đang gia
  tăng. Cơ sở hạ tầng hậu cần tại các đô thị lớn nhất như Hà Nội và TP HCM không đủ năng
  lực để duy trì việc sử dụng xe ô tô làm phương tiện giao thông chính; trên thực tế, việc tăng
  mức độ sử dụng xe ô tô sẽ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Hiện nay,
  tỷ lệ người dân sở hữu xe ô tô riêng ngày càng tăng, do đó để đảm bảo ích lợi của các hệ thống
  giao thông được quy hoạch cho 10-15 năm tới, Việt Nam cần phải kìm hãm tốc độ chuyển từ
  sử dụng xe máy sang xe ô tô.
  Mặc dù hầu hết các đô thị chính đều đã quy hoạch các hệ thống giao thông công cộng,
  nhưng thói quen sử dụng xe máy làm phương tiện giao thông cá nhân gần như đã trở thành

  ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
  xix
  Tóm tắt

Download tài liệu Đánh giá hệ thống đô thị hóa ở Việt Nam File Docx, PDF về máy