[Download] Đại từ chỉ định this, that, these. those – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 14:42

Download

THIS = này, cái này, đâyTHESE = số nhiều của THISTHAT =đó, cái đó, điều đóTHOSE = số nhiều của THAT * Nghĩa: THIS = này, cái này, đây THESE = số nhiều của THIS THAT =đó, cái đó, điều đó THOSE = số nhiều của THAT * Cách dùng: – Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từĐại từ chỉ định có thể không cần danh từ, tự thân nó có thể làm chủ ngữ * Ví dụ: + THIS CAR IS VERY FAST. = Chiếc xe hơi này rất nhanh.(chạy rất nhanh) + THIS IS A BASIC LESSON. = Đây là một bài học cơ bản. + THESE LESSONS ARE EASY TO UNDERSTAND. = Những bài học này dễ hiểu. + THESE ARE BASIC LESSONS = Những cái này là những bài học cơ bản. + THAT DOG IS VICIOUS. = Con chó đó dữ lắm. + THAT IS MY DAUGHTER. = Đó là con gái tôi. + THOSE PILLS ARE ASPIRINS. = Mấy viên thuốc đó là aspirin. + THOSE ARE MY CHILDREN = Mấy đứa đó là con của tôi. . đây THESE = số nhiều của THIS THAT =đó, cái đó, điều đó THOSE = số nhiều của THAT * Cách dùng: – Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từ – Đại từ chỉ định. BASIC LESSON. = Đây là một bài học cơ bản. + THESE LESSONS ARE EASY TO UNDERSTAND. = Những bài học này dễ hiểu. + THESE ARE BASIC LESSONS = Những cái này là

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Đại từ chỉ định this, that, these. those – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Đại từ chỉ định this, that, these. those, Đại từ chỉ định this, that, these. those

Hy vọng thông qua bài viết Đại từ chỉ định this, that, these. those . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] Đại từ chỉ định this, that, these. those – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 14:42

Download

THIS = này, cái này, đâyTHESE = số nhiều của THISTHAT =đó, cái đó, điều đóTHOSE = số nhiều của THAT * Nghĩa: THIS = này, cái này, đây THESE = số nhiều của THIS THAT =đó, cái đó, điều đó THOSE = số nhiều của THAT * Cách dùng: – Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từĐại từ chỉ định có thể không cần danh từ, tự thân nó có thể làm chủ ngữ * Ví dụ: + THIS CAR IS VERY FAST. = Chiếc xe hơi này rất nhanh.(chạy rất nhanh) + THIS IS A BASIC LESSON. = Đây là một bài học cơ bản. + THESE LESSONS ARE EASY TO UNDERSTAND. = Những bài học này dễ hiểu. + THESE ARE BASIC LESSONS = Những cái này là những bài học cơ bản. + THAT DOG IS VICIOUS. = Con chó đó dữ lắm. + THAT IS MY DAUGHTER. = Đó là con gái tôi. + THOSE PILLS ARE ASPIRINS. = Mấy viên thuốc đó là aspirin. + THOSE ARE MY CHILDREN = Mấy đứa đó là con của tôi. . đây THESE = số nhiều của THIS THAT =đó, cái đó, điều đó THOSE = số nhiều của THAT * Cách dùng: – Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từ – Đại từ chỉ định. BASIC LESSON. = Đây là một bài học cơ bản. + THESE LESSONS ARE EASY TO UNDERSTAND. = Những bài học này dễ hiểu. + THESE ARE BASIC LESSONS = Những cái này là

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Đại từ chỉ định this, that, these. those – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Đại từ chỉ định this, that, these. those, Đại từ chỉ định this, that, these. those

Hy vọng thông qua bài viết Đại từ chỉ định this, that, these. those . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.