[Download] Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà – Tải về File Docx, PDF

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà
Nội dung Text: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

Download


hợp hài hoà giữa việc bố trí theo các đối tượng phục vụ và theo các chuyên ngành; thuận
tiện phục vụ, tiết kiệm đất đai và kinh phí đầu tư xây dựng; đảm bảo mỹ quan đô thị. Các
công trình dịch vụ phải được bố trí ở vị trí phù hợp với từng loại chức năng:
+ Các công trình nhà trẻ, trường học, bệnh viện… không bố trí tiếp giáp các trục
đường cấp đô thị trở lên, đảm bảo có đủ diện tích sân, vườn, cây xanh và chỗ đỗ xe;
+ Các…

Bạn đang xem: [Download] Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà File Docx, PDF về máy

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

    Download tài liệu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà File Docx, PDF về máy