[Download] Chuyên đề phương pháp bàn tay nặn bột lớp một lá mầm và hai lá mầm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2014, 19:15

Download

 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG THCS BÌNH MINH Giáo viên thực hiện : NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA Bình Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2014 ? Hãy vẽ sơ đồ có ghi chú các đặc điểm chung của thực vật Hạt kín ? ? Thế nào là cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm? Cho ví dụ ? =>* Cây Hai lá mầm là những cây phôi của hạt có hai lá mầm. * Cây Một lá mầm là những cây phôi của hạt chỉ có một lá mầm. Hoa … Quả Hạt … Lá … Thân … Rễ … […]… Hai lá mầm Một lá mầm Em hãy nhận biết cây hai lá mầm và cây một lá mầm? 5 4 11 3 22 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học bài, trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 139 – Làm bài tập 3 SGK trang 139 – Đọc mục em có biết – Ôn lại các nhóm thực vật đã học từ Tảo đến Hạt kín – Chuẩn bị bài 43: “KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT” Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai Trường THCS Bình Minh MÔN: SINH HỌC Bài dạy vận dụng phương pháp. .. nhóm thực vật đã học từ Tảo đến Hạt kín – Chuẩn bị bài 43: “KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT” Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai Trường THCS Bình Minh MÔN: SINH HỌC Bài dạy vận dụng phương pháp “ BÀN TAY NẶN BỘT ” Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Hòa NĂM HỌC: 2013-2014 . cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm? Cho ví dụ ? =>* Cây Hai lá mầm là những cây phôi của hạt có hai lá mầm. * Cây Một lá mầm là những cây phôi của hạt chỉ có một lá mầm. Hoa … Quả Hạt … Lá … Thân. h0″ alt=””

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Chuyên đề phương pháp bàn tay nặn bột lớp một lá mầm và hai lá mầm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Chuyên đề phương pháp bàn tay nặn bột lớp một lá mầm và hai lá mầm, Chuyên đề phương pháp bàn tay nặn bột lớp một lá mầm và hai lá mầm, Chuyên đề phương pháp bàn tay nặn bột lớp một lá mầm và hai lá mầm

Hy vọng thông qua bài viết Chuyên đề phương pháp bàn tay nặn bột lớp một lá mầm và hai lá mầm . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.