Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] chương 6 Tính ổn định của ô tô slide – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 09:10

Nhóm trịnh huy q viên đình cường trần văn chiến phạm văn công pham minh tuấn trần hưu thành Chương 6: TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ơ 6.1 Tính ổn định dọc 6.1.1 tính ổn định dọc tĩnh ô 6.1.2 tính ổn định dọc động ô 6.2 Tính ổn định ngang 6.2.1 Tính ổn định ngang ô chuyểnđộng thẳng đường nghiêng 6.2.2 Tính ổn định ngang chuyển động quay vòng đường nghiêng TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ơ 6.1 TÍNH ỔN ĐỊNH DỌC CỦA Ô 6.1.1 – Tính ổn định dọc tĩnh ô Tính ổn định dọc tĩnh khả đảm bảo cho xe không bị lật trượt đứng yên đường dốc dọc 6.1 TÍNH ỔN ĐỊNH DỌC CỦA Ô a – Xét trường hợp xe bị lật * Khi đứng dốc nghiêng quay đầu lên xe chịu tác dụng lực sau: Hình 6.1 6.1 TÍNH ỔN ĐỊNH DỌC CỦA Ơ a – Xét trường hợp xe bị lật * Khi đứng dốc nghiêng quay đầu lên xe chịu tác dụng lực sau: – Trọng lượng ô : G – Hợp lực phản lực thẳng đứng tác dụng lên bánh xe trước Z1 sau Z2, từ hình 6.1 ta có : Z1 + Z = G.cosα 6.1 TÍNH ỔN ĐỊNH DỌC CỦA Ô a – Xét trường hợp xe bị lật – Mô men phanh đặt bánh sau  lực phanh : Pp Tăng dần góc dốc α bánh xe trước nhấc khỏi mặt đường lúc Z1=0 xe bắt đầu lật quanh điểm O2 ta được: ∑ M o1 = G.b.cos α1 − G.hg sin α1 = α 1: góc dốc giới hạn mà xe bị lật đứng quay b => tgα1 = hg đầu lên dốc 6.1 TÍNH ỔN ĐỊNH DỌC CỦA Ơ a – Xét trường hợp xe bị lật * Trường hợp xe quay đầu xuống dốc ta làm tương tự ta được: 6.1.2 ỔN ĐỊNH DỌC ĐỘNG – Thế vào phương trình cho Z1 = ta rút vận tốc nguy hiểm xe bị lật đổ là: G bhiểm mà xe chuyển động bị ổn định Từ công thức ta nhận xét rằng: vận tốc nguy tố =cản 3, không ( km / hthiết ) kế loại xe có vận phụ thuộc vào trọng tâm nhân khí (W) Vì k F hg tốc lớn người ta cố gắng hạn chế chiều cao xe hình dạng xe có dạng đặc biệt để phần Pw có tác dụng ép bánh xe xuống mặt đường 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ 6.2.1 Tính ổn định ngang ô chuyển động đường nghiêng ngang (không kéo moóc) – Góc giới hạn lật đổ xe chuyển động đường nghiêng ngang: Sơ đồ lực tác dụng lên ô chuyển động đường nghiêng ngang 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ Giả thiết: vết bánh trước sau trùng nhau, trọng tâm xe nằm mặt phẳng đối xứng dọc Lúc lực mô men tác dụng vào ô gồm: Trọng lượng G ôtô, phân thành thành phần theo góc nghiêng đường Mơ men lực quán tính tiếp tuyến Mjn tác dụng mặt phẳng ngang xe chuyển động không ổn định – Phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe – Các phản lực ngang Y’ Y” β 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ    Dưới tác dụng lực xe bị lật quanh điểm A, lúc Z” =0 Ta xem Mjn trị số nhỏ nên bỏ qua, xe khơng kéo móc Góc giới hạn lật đổ xe chuyển động đường nghiêng ngang: tg β d C = 2hg 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ Góc giới hạn trượt ngang xe chuyển động đường nghiêng ngang: Khi chất lượng bám bánh xe với mặt đường kém, xe bị trượt chuyển động đường nghiêng ngang => Chiếu lực lên mặt phẳng nghiêng: 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ – Điều kiện để xe bị trượt trước bị lật chuyển động đường nghiêng ngang là: 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ 6.2.2 Tính ổn định ngang chuyển động quay vòng đường nghiêng ngang a Điều kiện lật đổ Ta xem xe chuyển động quay vòng quanh sườn đồi Ngồi lực xe tác dụng lực ly tâm Pl đặt trọng tâm xe, lực kéo móoc Pm, lực có phương nằm ngang 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ Sơ đồ lực mơ men tác dụng lên chuyển động quay vòng đường nghiêng ngang 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ – Khi góc tăng dần đồng β thời tác dụng lực Pl xe bị lật đổ quanh O1 ứng với vận tốc giới hạn hợp lực Z” = Ta có lực ly tâm xác định sau: 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ Trong trường hợp khơng kéo móc vận tốc giới hạn bị lật xác định sau: 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ÔTÔ  Khi hướng nghiêng đường phía với trục quay vòng vận tốc nguy hiểm lật đổ là: 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ÔTÔ b Điều kiện xe bị trượt bên Sơ đồ lực tác dụng lên bánh xe chủ động có lực ngang tác dụng 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ  Khi xe quay vòng trượt bên lực G.sin ; Pl.cos lực bám ngangβ đường bánh xe không đảm bảo β 6.2 TÍNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA ƠTƠ .. .Chương 6: TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ơ TƠ 6. 1 Tính ổn định dọc 6. 1.1 tính ổn định dọc tĩnh ô tô 6. 1.2 tính ổn định dọc động ô tơ 6. 2 Tính ổn định ngang 6. 2.1 Tính ổn định ngang… thẳng đường nghiêng 6. 2.2 Tính ổn định ngang tơ chuyển động quay vòng đường nghiêng TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÔ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÔ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ơ TƠ 6. 1 TÍNH ỔN ĐỊNH DỌC CỦA Ô TÔ 6. 1.1 – Tính ổn… trượt đứng yên đường dốc dọc 6. 1 TÍNH ỔN ĐỊNH DỌC CỦA Ô TÔ a – Xét trường hợp xe bị lật * Khi đứng dốc nghiêng quay đầu lên xe chịu tác dụng lực sau: Hình 6. 1 6. 1 TÍNH ỔN ĐỊNH DỌC CỦA Ơ TƠ a

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] chương 6 Tính ổn định của ô tô slide – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: chương 6 Tính ổn định của ô tô slide, chương 6 Tính ổn định của ô tô slide, 1 TÍNH ỔN ĐỊNH DỌC CỦA Ô TÔ

Hy vọng thông qua bài viết chương 6 Tính ổn định của ô tô slide . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button