[Download] CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

 • Loading …
  Loading …
  Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 19:15

Download

Chương 10 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT I. Khái niệm chung  Điều tiết toàn bộ công việc nhằm giảm lượng dòng chảy trong mùa để đảm bảo an toàn cho công trình ven sông và khu vực hạ lưu. 1. Các biện pháp phòng chống Biện pháp công trình:  Đắp đê  Xây dựng hồ chứa phòng  Công trình phân  Hình thành các khu chậm  Hệ thống công trình thoát  Cải tạo lòng sông  Biện pháp phi công trình:  Bảo vệ và trồng rừng đầu nguồn  Là biện pháp tích cực nhất  Giảm được sự khốc liệt của  Chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước  Đảm bảo sự cân bằng sinh thái  Phòng tránh  Quy hoạch khu dân cư và khu vực sản xuất  Tăng cường công tác dự báo và cảnh báo  Sống chung với 1. Các biện pháp phòng chống (tiếp) 2. Chống và Phòng  Nhiệm vụ chống lũ:  Là nhiệm vụ được đặt ra theo đó cần đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình (hồ chứa, đê, …) khi xảy ra trận thiết kế tại tuyến công trình  Nhiệm vụ phòng lũ:  Là nhiệm vụ được đặt ra theo đó cân bảo đảm an toàn cho vùng phòng khi xảy ra trận thiết kế ở vùng phòng 3. Bài toán điều tiết bằng hồ chứa  Bài toán thiết kế:  Biết  Quá trình đến hồ ứng với tần suất thiết kế (Q~t)p  Kích thước của các công trình xả  Tìm  Quá trình xả  Dung tích siêu cao (mực nước siêu cao)  Bài toán nghịch:  Biết (Q~t) p ; V sc (H sc ).  Tìm (q xả ~t) p và kích thước của các công trình xả lũ?  Bài toán tìm tần suất đảm bảo chống P. 4. Các tài liệu cần thiết  Tài liệu khí tượng thủy văn  Quá trình thiết kế (Q~t)p  Tài liệu địa hình địa chất  Các quan hệ đặc trưng địa hình lòng hồ Z~V~F  Tài liệu địa chất vùng lòng hồ  Tài liệu dân sinh kinh tế  Tài liệu về các công trình xả  Kích thước B, ω, m  Quan hệ q xả ~Z tl và q xả ~Z hl  Tài liệu về lưu lượng an toàn (q at ) hoặc mực nước khống chế (H kc ) II. Nguyên lý tính toán điều tiết  Dòng chảy trong sông trong thời kỳ có là dòng không ổn định được mô tả bởi hệ phương trình Saint-Venant:  Pt liên tục:  Pt động lực: q t A x Q = ∂ ∂ + ∂ ∂ 2 0 K QQ x v v gt v gx Z − = ∂ ∂ − ∂ ∂ + ∂ ∂ α α Trong đó: Q- lưu lượng dòng chảy trong sông (m 3 /s) Z- mực nước tại mặt cắt tính toán (m) v – lưu tốc bình quân mặt cắt K- mô đun lưu lượng q- lượng gia nhập trên 1m chiều dài đoạn sông x – tọa độ đoạn sông t – thời gian (giờ) A – Diện tích mặt cắt ướt (m 2 ) g – gia tốc trọng trường α – hệ số sửa chữa động năng α 0 – hệ số sửa chữa động lượng II. Nguyên lý tính toán điều tiết (tiếp)  Khi di chuyển qua hồ chứa có các đặc điểm sau:  Mặt cắt mở rộng đột ngột  Độ dốc đường mặt nước nhỏ  Độ sâu dòng chảy rất lớn  Tốc độ dòng chảy rất nhỏ  Khi đó:  PT liên tục ⇒ PT cân bằng nước;  PT động lực được thay bằng các công thức thủy lực tính lưu lượng xả qua công trình […]… Vit li h phng trỡnh c bn di dng: Q1 + Q2 q1 + q2 V2 = V1 + t t 2 2 (1) q = f ( Z t , Z h , A) ( 2) S khi tớnh toỏn Bắt đầu I=1 Giả định giá trị q(I) Tính V(I)=V(I-1)+0.5[Q(I)-Q(I-1)] t-0.5[q(I)-q(I-1)] t Xác định mực nước hồ Z và mực nước hạ lưu Z t h t Tính lại q (I) theo công thức thy lc sai t q(I)=0.5[q(I)+q (I)] qt (I)- q(I) đúng I=I+1 đúng sai I>1 STOP Quỏ trỡnh tớnh toỏn Ti thi on tớnh toỏn bt . các công thức thủy lực tính lưu lượng xả qua công trình II. Nguyên lý tính toán điều tiết lũ (tiếp)  Nguyên lý tính toán điều tiết lũ bằng hồ chứa chính. Chương 10 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ I. Khái niệm chung  Điều tiết lũ là toàn bộ công việc nhằm giảm lượng dòng chảy trong mùa lũ để đảm bảo

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ, CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ, CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ

Hy vọng thông qua bài viết CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

 • Loading …
  Loading …
  Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 19:15

Download

Chương 10 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT I. Khái niệm chung  Điều tiết toàn bộ công việc nhằm giảm lượng dòng chảy trong mùa để đảm bảo an toàn cho công trình ven sông và khu vực hạ lưu. 1. Các biện pháp phòng chống Biện pháp công trình:  Đắp đê  Xây dựng hồ chứa phòng  Công trình phân  Hình thành các khu chậm  Hệ thống công trình thoát  Cải tạo lòng sông  Biện pháp phi công trình:  Bảo vệ và trồng rừng đầu nguồn  Là biện pháp tích cực nhất  Giảm được sự khốc liệt của  Chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước  Đảm bảo sự cân bằng sinh thái  Phòng tránh  Quy hoạch khu dân cư và khu vực sản xuất  Tăng cường công tác dự báo và cảnh báo  Sống chung với 1. Các biện pháp phòng chống (tiếp) 2. Chống và Phòng  Nhiệm vụ chống lũ:  Là nhiệm vụ được đặt ra theo đó cần đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình (hồ chứa, đê, …) khi xảy ra trận thiết kế tại tuyến công trình  Nhiệm vụ phòng lũ:  Là nhiệm vụ được đặt ra theo đó cân bảo đảm an toàn cho vùng phòng khi xảy ra trận thiết kế ở vùng phòng 3. Bài toán điều tiết bằng hồ chứa  Bài toán thiết kế:  Biết  Quá trình đến hồ ứng với tần suất thiết kế (Q~t)p  Kích thước của các công trình xả  Tìm  Quá trình xả  Dung tích siêu cao (mực nước siêu cao)  Bài toán nghịch:  Biết (Q~t) p ; V sc (H sc ).  Tìm (q xả ~t) p và kích thước của các công trình xả lũ?  Bài toán tìm tần suất đảm bảo chống P. 4. Các tài liệu cần thiết  Tài liệu khí tượng thủy văn  Quá trình thiết kế (Q~t)p  Tài liệu địa hình địa chất  Các quan hệ đặc trưng địa hình lòng hồ Z~V~F  Tài liệu địa chất vùng lòng hồ  Tài liệu dân sinh kinh tế  Tài liệu về các công trình xả  Kích thước B, ω, m  Quan hệ q xả ~Z tl và q xả ~Z hl  Tài liệu về lưu lượng an toàn (q at ) hoặc mực nước khống chế (H kc ) II. Nguyên lý tính toán điều tiết  Dòng chảy trong sông trong thời kỳ có là dòng không ổn định được mô tả bởi hệ phương trình Saint-Venant:  Pt liên tục:  Pt động lực: q t A x Q = ∂ ∂ + ∂ ∂ 2 0 K QQ x v v gt v gx Z − = ∂ ∂ − ∂ ∂ + ∂ ∂ α α Trong đó: Q- lưu lượng dòng chảy trong sông (m 3 /s) Z- mực nước tại mặt cắt tính toán (m) v – lưu tốc bình quân mặt cắt K- mô đun lưu lượng q- lượng gia nhập trên 1m chiều dài đoạn sông x – tọa độ đoạn sông t – thời gian (giờ) A – Diện tích mặt cắt ướt (m 2 ) g – gia tốc trọng trường α – hệ số sửa chữa động năng α 0 – hệ số sửa chữa động lượng II. Nguyên lý tính toán điều tiết (tiếp)  Khi di chuyển qua hồ chứa có các đặc điểm sau:  Mặt cắt mở rộng đột ngột  Độ dốc đường mặt nước nhỏ  Độ sâu dòng chảy rất lớn  Tốc độ dòng chảy rất nhỏ  Khi đó:  PT liên tục ⇒ PT cân bằng nước;  PT động lực được thay bằng các công thức thủy lực tính lưu lượng xả qua công trình […]… Vit li h phng trỡnh c bn di dng: Q1 + Q2 q1 + q2 V2 = V1 + t t 2 2 (1) q = f ( Z t , Z h , A) ( 2) S khi tớnh toỏn Bắt đầu I=1 Giả định giá trị q(I) Tính V(I)=V(I-1)+0.5[Q(I)-Q(I-1)] t-0.5[q(I)-q(I-1)] t Xác định mực nước hồ Z và mực nước hạ lưu Z t h t Tính lại q (I) theo công thức thy lc sai t q(I)=0.5[q(I)+q (I)] qt (I)- q(I) đúng I=I+1 đúng sai I>1 STOP Quỏ trỡnh tớnh toỏn Ti thi on tớnh toỏn bt . các công thức thủy lực tính lưu lượng xả qua công trình II. Nguyên lý tính toán điều tiết lũ (tiếp)  Nguyên lý tính toán điều tiết lũ bằng hồ chứa chính. Chương 10 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ I. Khái niệm chung  Điều tiết lũ là toàn bộ công việc nhằm giảm lượng dòng chảy trong mùa lũ để đảm bảo

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ, CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ, CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ

Hy vọng thông qua bài viết CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

 • Loading …
  Loading …
  Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 19:15

Download

Chương 10 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT I. Khái niệm chung  Điều tiết toàn bộ công việc nhằm giảm lượng dòng chảy trong mùa để đảm bảo an toàn cho công trình ven sông và khu vực hạ lưu. 1. Các biện pháp phòng chống Biện pháp công trình:  Đắp đê  Xây dựng hồ chứa phòng  Công trình phân  Hình thành các khu chậm  Hệ thống công trình thoát  Cải tạo lòng sông  Biện pháp phi công trình:  Bảo vệ và trồng rừng đầu nguồn  Là biện pháp tích cực nhất  Giảm được sự khốc liệt của  Chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước  Đảm bảo sự cân bằng sinh thái  Phòng tránh  Quy hoạch khu dân cư và khu vực sản xuất  Tăng cường công tác dự báo và cảnh báo  Sống chung với 1. Các biện pháp phòng chống (tiếp) 2. Chống và Phòng  Nhiệm vụ chống lũ:  Là nhiệm vụ được đặt ra theo đó cần đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình (hồ chứa, đê, …) khi xảy ra trận thiết kế tại tuyến công trình  Nhiệm vụ phòng lũ:  Là nhiệm vụ được đặt ra theo đó cân bảo đảm an toàn cho vùng phòng khi xảy ra trận thiết kế ở vùng phòng 3. Bài toán điều tiết bằng hồ chứa  Bài toán thiết kế:  Biết  Quá trình đến hồ ứng với tần suất thiết kế (Q~t)p  Kích thước của các công trình xả  Tìm  Quá trình xả  Dung tích siêu cao (mực nước siêu cao)  Bài toán nghịch:  Biết (Q~t) p ; V sc (H sc ).  Tìm (q xả ~t) p và kích thước của các công trình xả lũ?  Bài toán tìm tần suất đảm bảo chống P. 4. Các tài liệu cần thiết  Tài liệu khí tượng thủy văn  Quá trình thiết kế (Q~t)p  Tài liệu địa hình địa chất  Các quan hệ đặc trưng địa hình lòng hồ Z~V~F  Tài liệu địa chất vùng lòng hồ  Tài liệu dân sinh kinh tế  Tài liệu về các công trình xả  Kích thước B, ω, m  Quan hệ q xả ~Z tl và q xả ~Z hl  Tài liệu về lưu lượng an toàn (q at ) hoặc mực nước khống chế (H kc ) II. Nguyên lý tính toán điều tiết  Dòng chảy trong sông trong thời kỳ có là dòng không ổn định được mô tả bởi hệ phương trình Saint-Venant:  Pt liên tục:  Pt động lực: q t A x Q = ∂ ∂ + ∂ ∂ 2 0 K QQ x v v gt v gx Z − = ∂ ∂ − ∂ ∂ + ∂ ∂ α α Trong đó: Q- lưu lượng dòng chảy trong sông (m 3 /s) Z- mực nước tại mặt cắt tính toán (m) v – lưu tốc bình quân mặt cắt K- mô đun lưu lượng q- lượng gia nhập trên 1m chiều dài đoạn sông x – tọa độ đoạn sông t – thời gian (giờ) A – Diện tích mặt cắt ướt (m 2 ) g – gia tốc trọng trường α – hệ số sửa chữa động năng α 0 – hệ số sửa chữa động lượng II. Nguyên lý tính toán điều tiết (tiếp)  Khi di chuyển qua hồ chứa có các đặc điểm sau:  Mặt cắt mở rộng đột ngột  Độ dốc đường mặt nước nhỏ  Độ sâu dòng chảy rất lớn  Tốc độ dòng chảy rất nhỏ  Khi đó:  PT liên tục ⇒ PT cân bằng nước;  PT động lực được thay bằng các công thức thủy lực tính lưu lượng xả qua công trình […]… Vit li h phng trỡnh c bn di dng: Q1 + Q2 q1 + q2 V2 = V1 + t t 2 2 (1) q = f ( Z t , Z h , A) ( 2) S khi tớnh toỏn Bắt đầu I=1 Giả định giá trị q(I) Tính V(I)=V(I-1)+0.5[Q(I)-Q(I-1)] t-0.5[q(I)-q(I-1)] t Xác định mực nước hồ Z và mực nước hạ lưu Z t h t Tính lại q (I) theo công thức thy lc sai t q(I)=0.5[q(I)+q (I)] qt (I)- q(I) đúng I=I+1 đúng sai I>1 STOP Quỏ trỡnh tớnh toỏn Ti thi on tớnh toỏn bt . các công thức thủy lực tính lưu lượng xả qua công trình II. Nguyên lý tính toán điều tiết lũ (tiếp)  Nguyên lý tính toán điều tiết lũ bằng hồ chứa chính. Chương 10 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ I. Khái niệm chung  Điều tiết lũ là toàn bộ công việc nhằm giảm lượng dòng chảy trong mùa lũ để đảm bảo

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ, CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ, CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ

Hy vọng thông qua bài viết CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.