[Download] Các thế hệ trong một gia đình TNXH lớp 3 số 13 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2016, 11:07

Download

- – TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Kính chào quý thầy cô giáo ! GV: Hoàng Thị Thắm Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN XÃ HỘI KHỞI ĐỘNG Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH Hoạt động Tìm hiểu gia đình Thảo luận nhóm • Trong gia đình bạn, người nhiều tuổi nhất, người tuổi ? Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH Trong gia đình thường có người lứa tuổi khác chung sống : * Ông bà * Cha mẹ * Anh chị em gọi là: “ Các hệ gia đình” Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH Hoạt động Gia đình hệ Quan sát tranh- Gia đình bạn Minh GIA ĐÌNH MINH Gia đình Minh gồm có ai? Gia đình Minh gồm có ông bà , bố mẹ, Minh em gái Minh Thảo luận nhóm 2: Gia đình bạn Minh • Gia đình bạn Minh hệ chung sống Ông bà Minh Thế hệ thứ I Bố mẹ Minh Thế hệ thứ II Minh em Thế hệ thứ III Gia đình bạn Lan ? Nhóm 1.Gia đình Lan gồm có ? 2.Gia đình Lan có hệ ? Là hệ nào? Gia đình bạn Lan 1.Gia đình Lan gồm có bố, mẹ, Lan em Lan HOẠT ĐỘNG CHUNG Bố mẹ Minh hệ thứ gia đình? Bố mẹ Minh hệ thứ II gia đình Bố mẹ Lan hệ thứ gia đình? Bố mẹ Lan hệ thứ I gia đình • Đối với • Đối với gia đình chưa có gia đình chưa có con, có hai vợ con, có hai vợ chồng chung chồng chung sống gọi sống gọi gia đình gia đình hệ ? hệ Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH Kết luận: • Trong gia đình thường có nhiều hệ chung sống, có gia đình ba hệ (gia đình bạn Minh), có gia đình hai hệ (gia đình bạn Lan), có gia đình có hệ Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH Giới thiệu gia đình Giới thiệu với bạn lớp gia đình có ? Các hệ gia đình ? Tranh 1,2,3 gia đình có hệ? • Trong gia đình thường có nhiều hệ chung sống, có gia đình hai, ba hệ, có gia đình có hệ Ai nhanh – Ai Luật chơi :  Có câu hỏi, thời gian cho câu hỏi 15 giây Mỗi câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn Nếu chọn phương án tính 10 điểm, chọn phương án sai o điểm Khi kết thúc, 30 điểm Câu hỏi Đáp án a)Vợ chồng chung sống b)Bố,mẹ chung sống Gia đình ba hệ gia đình có: c)Ông, bà, bố ,mẹ chung sống 12 11 10 15 14 15 13 912 753 Đáp án Câu hỏi a)Vợ chồng chung sống Gia đình hệ gia đình có: b)Bố,mẹ chung sống c)Ông,bà,bố,mẹ chung sống 12 11 10 15 14 15 13 912 753 Đáp án Câu hỏi a)Vợ chồng chung sống Gia đình hai hệ gia đình có: b)Bố,mẹ chung sống c)Ông,bà,bố,mẹ chung sống 12 11 10 15 14 15 13 912 753 Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH • Trong gia đình thường có nhiều hệ chung sống, có gia đình hai, ba hệ, có gia đình có hệ Về nhà vẽ tranh thành viên gia đình bạn GỢI Ý Vẽ chân dung Vẽ cảnh dạo Vẽ cảnh sinh họat BÀI HÁT: CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU […]… HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH Giới thiệu về gia đình mình Giới thiệu với các bạn trong lớp về gia đình mình có những ai ? Các thế hệ trong gia đình mình ? Tranh 1,2 ,3 là những gia đình có mấy thế hệ? 1 2 3 • Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình hai, ba thế hệ, cũng có những gia đình chỉ có một thế hệ Ai nhanh – Ai đúng Luật chơi :  Có 3 câu hỏi, thời gian… chồng cùng chung sống thì được gọi sống thì được gọi là gia đình mấy là gia đình một thế hệ ? thế hệ Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH Kết luận: • Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình ba thế hệ (gia đình bạn Minh), có những gia đình hai thế hệ (gia đình bạn Lan), cũng có gia đình chỉ có một thế hệ Thứ sáu, ngày…2 GIA ĐÌNH LAN CÓ 2 THẾ HỆ Bố mẹ Lan Thế hệ thứ I Lan và em Thế hệ thứ II Gia đình bạn Lan HOẠT ĐỘNG CHUNG Bố mẹ Minh là thế hệ thứ mấy trong gia đình? Bố mẹ Minh là thế hệ thứ II trong gia đình Bố mẹ của Lan là thế hệ thứ mấy trong gia đình? Bố mẹ của Lan là thế hệ thứ I trong gia đình • Đối với những • Đối với những gia đình chưa có gia đình chưa có con, chỉ có hai vợ… 912 7 53 4 Đáp án Câu hỏi a)Vợ và chồng cùng chung sống Gia đình hai thế hệ là gia đình có: b)Bố,mẹ và các con cùng chung sống c)Ông,bà,bố,mẹ và các con cùng chung sống 12 8 11 10 6 15 14 0 15 13 912 7 53 4 Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH • Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình hai, ba thế hệ, cũng có những gia đình. .. được 30 điểm thì Câu hỏi Đáp án a)Vợ và chồng cùng chung sống b)Bố,mẹ và các con cùng chung sống Gia đình ba thế hệ là gia đình có: c)Ông, bà, bố ,mẹ và các con cùng chung sống 12 8 11 10 6 15 14 0 15 13 912 7 53 4 Đáp án Câu hỏi a)Vợ và chồng cùng chung sống Gia đình một thế hệ là gia đình có: b)Bố,mẹ và các con cùng chung sống c)Ông,bà,bố,mẹ và các con cùng chung sống 12 8 11 10 6 15 14 0 15 13 912… TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH • Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình hai, ba thế hệ, cũng có những gia đình chỉ có một thế hệ Về nhà vẽ tranh về các thành viên trong gia đình bạn GỢI Ý Vẽ chân dung Vẽ cảnh đi dạo Vẽ cảnh sinh họat BÀI HÁT: CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU … đình Giới thiệu với bạn lớp gia đình có ? Các hệ gia đình ? Tranh 1,2 ,3 gia đình có hệ? • Trong gia đình thường có nhiều hệ chung sống, có gia đình hai, ba hệ, có gia đình có hệ Ai nhanh – Ai Luật… gia đình ba hệ (gia đình bạn Minh), có gia đình hai hệ (gia đình bạn Lan), có gia đình có hệ Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH Giới thiệu gia đình. .. chung sống gọi sống gọi gia đình gia đình hệ ? hệ Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH Kết luận: • Trong gia đình thường có nhiều hệ chung sống, có gia

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Các thế hệ trong một gia đình TNXH lớp 3 số 13 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Các thế hệ trong một gia đình TNXH lớp 3 số 13 , Các thế hệ trong một gia đình TNXH lớp 3 số 13 , Các thế hệ trong một gia đình TNXH lớp 3 số 13 , GIA ĐÌNH LAN CÓ 2 THẾ HỆ

Hy vọng thông qua bài viết Các thế hệ trong một gia đình TNXH lớp 3 số 13 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.