Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của thế hệ z tại TP. Hồ Chí Minh – Tải về File Word, PDF

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của thế hệ z tại TP. Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của thế hệ z tại TP. Hồ Chí Minh

Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của thế hệ z tại TP. Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: [Download] Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của thế hệ z tại TP. Hồ Chí Minh – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định những nhân tố có ảnh hưởng đến ý định sử dụng Ví điện tử của thế hệ Z bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của thế hệ z tại TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của thế hệ z tại TP. Hồ Chí Minh

 1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG
  VÍ ĐIỆN TỬ CỦA THẾ HỆ Z TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

  Nguyễn Thị Nhật Ý, Phan Thị Diễm Sương, Đặng Ng c Phương

  Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
  GVHD: ThS. Hà Thị Thùy Trang

  TÓM TẮT
  Nghiên cứu ‚Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Ví điện tử của thế hệ Z tại TP. Hồ Chí Minh‛
  được thực hiện nhằm xác định những nhân tố có ảnh hưởng đến ý định sử dụng Ví điện tử của thế
  hệ Z bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6
  nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Ví điện tử của thế hệ Z, bao gồm: (1) Nhận thức dễ sử dụng,
  (2) Nhận thức về sự hữu ích, (3) Nhận thức về sự bảo mật, (4) Ảnh hưởng xã hội, (5) Điều kiện thuận
  lợi, (6) Niềm tin. Dựa trên kết quả nghiên cứu thu thập được, nhóm tác giả đề xuất những hàm ý đối
  với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Ví điện tử nhằm cải thiện và phát huy những nhân tố có tác
  động tích cực nhằm thúc đẩy ý định sử dụng của người tiêu dùng.

  Từ khóa: Nhận thức dễ sử dụng, Niềm tin, Thế hệ Z, Ví điện tử, Ý định sử dụng.

  1 ĐẶT VẤN ĐỀ
  Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử hiện nay đã đặt ra một nhu cầu mới của người
  tiêu dùng về sự tiện lợi khi thực hiện thanh toán. Và Ví điện tử đã dần trở thành một hình thức thanh
  toán mới, an toàn, tiện lợi, phù hợp với điều kiện công nghệ và nhu cầu của người tiêu dùng. Chính
  các ưu điểm trên đã mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi thực hiện thanh toán, thu hút họ sử
  dụng sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Ví điện tử, điều này giúp các doanh nghiệp
  gia tăng sự cạnh tranh của mình trên thị trường [11]. Sớm nhận thức sự xuất hiện và phát triển Ví điện
  tử chính là xu thế tất yếu đối với ngành thương mại điện tử nói riêng cũng như kinh tế của một quốc
  gia nói chung. Chính vì thế nên nhiều quốc gia hiện nay trên thế giới đang dần sử dụng Ví điện tử
  như một hình thức thanh toán mới thay thế cho tiền mặt, hướng đến mục tiêu một đất nước không
  tiền mặt nhằm tăng khả năng cạnh tranh phát triển về kinh tế. Từ đó, nhiều nghiên cứu ra đời với
  mục tiêu tìm ra những nhân tố có thể thúc đẩy và phát triển ý định sử dụng Ví điện tử của người tiêu
  dùng thuộc thế hệ Z.

  2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
  Ví điện tử: Năm 1996, Ví điện tử lần đầu tiên ra đời với tên là ‚ví kỹ thuật số‛ do Sam Pitroda –
  người sáng lập Digital Wallet, sáng chế và giới thiệu tại Hoa Kỳ. Sau khi ra đời, Ví điện tử đã phát
  triển về cả chức năng lẫn mạng lưới hoạt động và trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà
  nghiên cứu. Theo GSMA (2012) thì Ví điện tử là một ứng dụng phần mềm trong thiết bị di động có

  1846

 2. vai trò tương tự như ví truyền thống có thể giữ thẻ thanh toán, biên lai, chứng từ, vé, thẻ khách hàng
  thân thiết và các mục tương tự [7].

  Thế hệ Z: Thế hệ Z là những người sinh sau năm 1995, năm mà việc thương mại hóa internet bắt
  đầu [6]. Được tiếp xúc công nghệ kỹ thuật số kể từ khi họ được sinh ra, thế hệ Z đã phát triển các đặc
  điểm khác biệt so với thế hệ trước họ là thế hệ Millennials (những người được sinh ra trong khoảng
  thời gian 1977-1994) là ngay từ nhỏ không phải được giáo dục quá nhiều về công nghệ nhưng thói
  quen của thế hệ này bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chúng [15].

  Ý định sử dụng: Theo Ajzen và cộng sự (1991) thì ý định là những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi,
  nó chỉ ra mức độ mà một người sẵn sàng thử, mức độ nỗ lực thực hiện để hoàn thành hành vi [2].
  Theo đó, chúng ta có thể hiểu rằng ý định sử dụng Ví điện tử là sự sẵn sàng thực hiện việc tìm hiểu,
  nghiên cứu về Ví điện tử để đi đến quyết định sử dụng.

  Nhận thức dễ sử dụng: Nhận thức dễ sử dụng được định nghĩa là mức độ mà một người tin
  rằng việc sử dụng một hệ thống cụ thể là không có nỗ lực [4]. Trong những nghiên cứu trước đây của
  Hanudin Amin (2009) và Jay Trivedi (2016) cũng cho thấy được nếu nhận thức dễ sử dụng càng cao
  sẽ ảnh hưởng đến ý định sử dụng Ví điện tử càng cao [9,10].

  Nhận thức về sự bảo mật: Theo Taheam và cộng sự (2016) thì bảo mật là một thành phần có ý
  nghĩa tích cực ảnh hưởng đến việc sử dụng Ví điện tử [13]. Nói cách khác, khi hệ thống Ví điện tử an
  toàn và bảo mật hơn, nó sẽ thúc đẩy nhiều người sử dụng Ví điện tử hơn.

  Ảnh hưởng xã hội: Ảnh hưởng xã hội được hiểu là nhận thức của một người về áp lực xã hội để
  tham gia hoặc không tham gia vào một hành vi nghiêm trọng [3]. Đối với một cá nhân, ý kiến của
  những người quan trọng bao gồm gia đ nh, bạn bè và các nhóm tham khảo sẽ có ảnh hưởng một
  cách nhất định đến sự cân nhắc sử dụng một sản phẩm mới. Điều đó cũng có ý nghĩa rằng ý định
  sử dụng Ví điện tử của một người sẽ tăng lên nếu những người thân thiết xung quanh họ khuyến
  khích họ theo đuổi và sử dụng nó. [13]

  Nhận thức về sự hữu ích: Nhận thức về sự hữu ích là mức độ mà người tiêu dùng tin rằng sử
  dụng một hệ thống sẽ giúp họ thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ tốt hơn [5]. Đối với lĩnh vực dịch vụ,
  thanh toán bằng Ví điện tử, người tiêu dùng có ý định sử dụng nó cao hơn vì nó có lợi thế tương đối
  hơn so với các phương thức khác như tiền mặt và thanh toán thẻ [11].

  Điều kiện thuận lợi: Điều kiện thuận lợi được hiểu là sự hỗ trợ từ các nguồn lực sẵn có (thiết bị,
  công nghệ, kiến thức,… cho việc sử dụng Ví điện tử [1]. Các điều kiện thuận lợi đề cập đến các cơ sở
  hạ tầng và kỹ thuật dùng để hỗ trợ việc sử dụng một sản phẩm cụ thể nào đó một cách thuận lợi
  hơn [14].

  Niềm tin: Niềm tin có thể được định nghĩa là kỳ vọng tích cực của người tiêu dùng đối với nhà
  cung cấp dịch vụ [12]. Sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với thanh toán điện tử phụ thuộc vào
  niềm tin của họ về việc các mối quan tâm của họ sẽ được giải quyết [8]. Một tổ chức cung cấp dịch
  vụ Ví điện tử tạo được niềm tin cho người dùng sẽ giúp cho người tiêu dùng có ý định sử dụng Ví
  điện tử cao hơn.

  1847

 3. Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất.

  3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính và định lượng. Đối với nghiên cứu định tính, dựa
  vào các nghiên cứu trước đây, nhóm tác giả tiến hành xây dựng thang đo, sau đó kết hợp ý kiến
  của các chuyên gia để điều chỉnh lại thang đo và hoàn chỉnh bảng câu hỏi cho nghiên cứu chính
  thức. Đối với nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện với
  kích thước mẫu là 327 và tiến hành khảo sát những người thuộc thế hệ Z trên địa bàn Thành phố
  Hồ Chí Minh thông qua khảo sát trực tuyến. Các thang đo trong mô hình lần lượt được đánh giá độ
  tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và để kiểm định mô hình, nghiên cứu này sử dụng
  hồi quy hồi quy tuyến tính bội. Việc phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm SPSS 20.0.

  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  4.1 Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo
  Nhân tố Ý định sử dụng có hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0,852, Nhận thức về sự hữu ích đạt 0,818,
  Nhận thức dễ sử dụng đạt 0,832, Nhận thức về sự bảo mật đạt 0,887, Điều kiện thuận lợi đạt 0,804,
  Ảnh hưởng xã hội đạt 0,879, Niềm tin đạt 0,809, và tất cả các biến quan sát có hệ số tương quan
  biến ” tổng lớn hơn tiêu chuẩn cho phép là 0,3. Vậy tất cả 6 nhân tố đều đủ điều kiện để thực hiện
  phân tích nhân tố khám phá. Khi xem xét tương quan trong tổng thể của từng biến quan sát có 28
  biến có thể tiến hành trong phân tích nhân tố khám phá.

  4.2 Kết quả sau phân tích khám phá (EFA)
  4.2.1 Phân tích nhân tố khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến Ý định sử dụng
  Ở lần chạy EFA đầu tiên, kết quả kiểm định Barlett cho thấy giữa các biến trong tổng thể có mối
  tương quan với nhau (sig=0,000 < 0,05). Đồng thời, hệ số KMO (lần 1) = 0,921 > 0,5 chứng tỏ phân
  tích nhân tố để nhóm các biến lại với nhau là thích hợp và dữ liệu phù hợp với việc phân tích nhân
  tố. Tổng phương sai trích cho thấy, 6 nhân tố đều có giá trị Eigenvalue >1, tổng phương sai trích là
  64,739 > 50% là đạt yêu cầu. Với phương pháp rút trích Principal Components Analysis và phép
  quay Varimax, có 6 nhân tố được rút trích ra và 6 nhân tố này giải thích được 64,739% sự thay đổi
  của biến phụ thuộc trong tổng thể. Qua ma trận xoay cho thấy thang đo được chấp nhận và phân
  thành 6 nhóm. Tất cả các biến của các thành phần thang đo đều có trọng số (Factor loading) lớn
  hơn 0,50. Riêng biến HI4 có hiệu số < 0,3 nên biến HI4 sẽ bị loại ở lần phân tích thứ nhất. 1848

 4. Nhóm tác giả tiến hành chạy lại EFA sau khi loại biến HI4 ra khỏi ô Variable, tiến hành kiểm định lại
  các điều kiện tương tự như trên. Lần phân tích tiếp theo này các điều kiện là trọng số (Factor
  loading) ≥ 0,50 và hiệu số > 0,3 đều đạt. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần cuối (lần thứ
  2), như sau:

  Bảng 1: KMO and Bartlett’s Test (lần cuối)

  Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ,918
  Kiểm định Barlett Giá trị Chi-Square 4,362,757
  Bậc tự do 351
  Sig. 0,000

  Bảng 2: Kiểm định EFA ” EIGENVALUES (lần cuối)

  Hệ số Eigenvalues hởi tạo Chỉ số sau hi tr ch
  Tổng Tổng
  Nhân tố Phương Phương
  Tổng phương sai Tổng phương
  sai trích (%) sai trích (%)
  trích (%) sai trích (%)
  1 9,405 34,832 34,832 9,405 34,832 34,832
  2 2,267 8,395 43,228 2,267 8,395 43,228
  3 1,746 6,467 49,694 1,746 6,467 49,694
  4 1,592 5,897 55,591 1,592 5,897 55,591
  5 1,427 5,284 60,874 1,427 5,284 60,874
  6 1,226 4,541 65,416 1,226 4,541 65,416

  Bảng 3: Ma trận xoay (lần cuối)

  Nhân tố
  1 2 3 4 5 6
  AHXH3 ,814 ,200 ,128
  AHXH4 ,782 ,173 ,248 ,165
  AHXH2 ,754 ,111 ,185 ,171 ,105 ,143
  AHXH1 ,739 ,153 ,156 ,110 ,150
  AHXH5 ,730 ,143 ,112 ,314
  BM2 ,182 ,800 ,108 ,133 ,111
  BM5 ,764 ,189 ,109 ,152 ,237
  BM1 ,148 ,757 ,222 ,219 ,134
  BM3 ,264 ,737 ,154 ,158 ,119 ,113
  BM4 ,156 ,731 ,269 ,190
  DKTL3 0.126 ,157 ,747 ,107
  DKTL4 ,123 ,730 ,168 ,113 ,207
  DKTL1 ,135 ,149 ,693 ,189 ,221
  DKTL5 ,126 ,115 ,642 ,174 ,204
  DKTL2 ,141 ,172 ,596 ,180 ,109 ,176

  1849

 5. Nhân tố
  1 2 3 4 5 6
  HI1 ,170 ,818 ,101
  HI2 ,105 ,119 ,804 ,167
  HI5 ,114 ,109 ,215 ,705 ,102
  HI3 ,109 ,685 ,109
  DSD1 ,161 ,120 ,209 ,770 ,100
  DSD2 ,190 ,260 ,172 ,151 ,762
  DSD4 ,161 ,186 ,109 ,190 ,717 ,263
  DSD3 ,106 ,186 ,186 ,677 ,233
  NT2 ,222 ,240 ,171 ,126 ,104 ,750
  NT3 ,163 ,230 ,219 ,140 ,712
  NT4 ,178 ,121 ,128 ,224 ,681
  NT1 ,207 ,138 ,256 ,156 ,171 ,652

  4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá Ý định sử dụng:
  Thang đo Ý định sử dụng gồm 4 biến quan sát, sau khi đạt độ tin cậy bằng phân tích hệ số
  Cronbach’s Alpha được đưa vào phân tích nhân tố khám phá.

  Bảng 4: KMO and Bartlett’s Test của Ý định sử dụng (lần 1)

  Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,809
  Kiểm định Barlett Giá trị Chi-Square 564,036
  Bậc tự do 6
  Sig. 0,000

  Kết quả kiểm định Barlett cho thấy giữa các biến trong tổng thể có mối tương quan với nhau (Sig =
  0,000 < 0,05). Đồng thời, hệ số KMO = 0,809 > 0,5 chứng tỏ phân tích nhân tố để nhóm các biến lại
  với nhau là thích hợp và dữ liệu phù hợp cho việc phân tích nhân tố.

  Bảng 5: Tổng phương sai trích của Ý định sử dụng (lần 1)

  Hệ số Eigenvalue hởi tạo Chỉ số sau hi tr ch
  Nhân
  tố Phương sai Tổng phương sai Phương sai Tổng phương sai
  Tổng Tổng
  trích (%) trích (%) trích (%) trích (%)
  1 2,784 69,588 69,588 2,784 69,588 69,588
  2 ,520 12,990 82,578
  3 ,365 9,115 91,693
  4 ,332 8,307 100,000

  Kết quả phân tích cho thấy giá trị Eigenvalues > 1, tổng phương sai trích là 69,588% > 50% là đạt
  yêu cầu. Hệ số tải nhân tố của các biến quan sát đều lớn hơn bằng 0,5. Vậy thang đo này chấp
  nhận được. Nhân tố Ý định sử dụng gồm 4 biến quan sát là Y1, Y2, Y3, Y4.

  1850

 6. 4.2.3 Phân tích hồi quy tuyến tính bội:

  Bảng 6: Kết quả phân tích hồi quy bội

  Hệ số hồi quy chưa Hệ số hồi quy Thống đa cộng
  chuẩn hóa đã chuẩn hóa tuyến
  Mô hình T Sig.
  Std.
  B Beta Tolerance VIF
  Error
  Hằng số ,356 ,201 1,767 ,078
  XAHOI ,160 ,036 ,026 4,465 ,000 ,650 1,539
  BAOMAT ,135 ,041 ,158 3,314 ,001 ,605 1,652
  1 THUANLOI ,150 ,048 ,151 3,124 ,002 ,590 1,694
  HUUICH ,110 ,042 ,110 2,592 ,010 ,764 1,309
  DESUDUNG ,162 ,044 ,176 3,686 ,000 ,609 1,643
  NIEMTIN ,204 ,049 ,208 4,153 ,000 ,548 1,824

  Các giá trị Sig. tương ứng với các biến HUUICH, DESUDUNG, BAOMAT, THUANLOI, XAHOI, NIEMTIN
  đều nhỏ hơn 0,05 nên các biến này có ý nghĩa trong mô hình. Cả 6 nhân tố: Nhận thực về sự hữu
  ích, Nhận thức dễ sử dụng, Nhận thức về sự bảo mật, Điều kiện thuận lợi, Ảnh hưởng xã hội, Niềm
  tin đều có ảnh hưởng cùng chiều đến ý định sử dụng Ví điện tử của thế hệ gen Z tại TP. Hồ Chí
  Minh. Trong đó, nhân tố Niềm tin có mức ảnh hưởng cao nhất (β = 0.208), yếu tố Ảnh hưởng xã hội
  giữ vị trí thứ 2 (β =0,206), yếu tố Nhận thức dễ sử dụng xếp vị trí thứ 3 (β = 0,176), yếu tố Nhận thức
  về sự bảo mật xếp vị trí thứ 4 (β = 0.158), yếu tố Điều kiện thuận lợi xếp vị trí thứ 5 (β = 0.151). Cuối
  cùng, yếu tố Nhận thức sự hữu ích có kết quả là β = 0.110.

  Bảng 7: Kiểm định độ phù hợp của mô hình

  Hệ số R
  Hệ số R b nh Sai số chuẩn Hệ số Durbin-
  Mô hình Hệ số R bình
  phương hiệu chỉnh của ước lượng Watson
  phương
  1 ,747a ,558 ,549 ,40122 1,889

  Giá trị hệ số R² hiệu chỉnh là 0,549, nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính đã xây dựng phù hợp với dữ
  liệu 54,9% hay nói cách khác, hơn 54,9% ý định sử dụng Ví điện tử của thế hệ Z tại TP. Hồ Chí Minh
  là do mô hình hồi quy giải thích. Các phần còn lại là do sai số và các nhân tố khác.

  5 KẾT LUẬN
  Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, ý định sử dụng Ví điện tử củ thế hệ Z tại TP. Hồ Chí Minh chịu sự
  tác động bởi 6 nhân tố mà nhóm tác giả đã đề ra. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả
  xin được tr nh bày các hàm ý quản trị để nâng cao ý định sử dụng Ví điện tử của thế hệ Z tại
  TP.Hồ Chí Minh.

  Thứ nhất, tăng cường niềm tin của người tiêu dùng: Nhà cung cấp cần có đủ chuyên môn và nguồn
  lực về công nghệ và quản lý tài chính, không ngừng cải tiến, nâng cấp công nghệ để có được sự
  hiện đại và ổn định trong quá trình hoạt động của Ví điện tử. Từ đó giúp người tiêu dùng luôn tin

  1851

 7. tưởng rằng sẽ không bị gián đoạn giao dịch khi thực hiện thanh toán, luôn minh bạch trong việc lưu
  giữ, xử lý và quản lý dữ liệu cá nhân, kiểm soát quyền riêng tư của khách hàng.

  Thứ hai, thúc đẩy tính tích cực của ảnh hưởng xã hội: Nhà cung cấp cần phải tạo ra ‚Văn hóa
  không tiền mặt trong xã hội bằng cách tận dụng sức lan tỏa của các phương tiện thông tin, truyền
  hình, mạng xã hội để giới thiệu về sản phẩm, tiếp thị tại các hội chợ, triển lãm công nghệ, tăng
  cường chạy quảng cáo hay tài trợ các chương trình thực tế, các giải thi đấu.

  Thứ ba, tăng cường nhận thức dễ sử dụng: Nhà cung cấp cần phải xây dựng quy trình thanh toán
  thật đơn giản bằng cách rút ngắn nhất có thể các bước thao tác của khách hàng khi thực hiện
  thanh toán. Bên cạnh đó, cần tạo giao diện thân thiện, dễ hiểu ngay lần đầu tiên khách hàng tiếp
  cận dịch vụ Ví điện tử.

  Thứ tư, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo mật: Nhà cung cấp cần không ngừng cải tiến, nâng
  cấp công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn cao về bảo mật thông tin, an toàn trong xử lý, lưu trữ và
  truyền phát dữ liệu điện tử. Bên cạnh đó cần nâng cấp ứng dụng cho phép khách hàng nhập mật
  khẩu từ bàn phím ảo, tạo công nghệ xác thực ở cấp cao hơn như là công nghệ xác thực 3 nhân tố.

  Thứ năm, nâng cao tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dùng: Các doanh nghiệp cần xây dựng
  nâng cấp hạ tầng công nghệ để phục vụ cho việc thanh toán bằng Ví điện tử bằng cách nâng cấp
  chức năng cho phép người dùng chuyển đổi tiền tệ theo tỷ giá hối đoái ở thời điểm nhất định, tích
  hợp Ví điện tử của Việt Nam vào các trang thương mại điện tử lớn như Amazon, Alibaba,…

  Thứ sáu, nâng cao nhận thức về sự hữu ích: Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh quảng bá các tính
  năng nổi trội của Ví điện tử cho người tiêu dùng. Ngoài ra cũng cần mở rộng một số tính năng đáp
  ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như dịch vụ hỗ trợ khách hàng gửi tiền lấy lãi hay vay tiền từ
  các ngân hàng mà người tiêu dùng liên kết, dịch vụ hỗ trợ đầu tư tài chính như chứng khoán, cổ
  phiếu, trái phiếu,…

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Nguyễn Thị Linh Phương, (2013). ‚Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng Ví
  điện tử tại Việt Nam‛, Luận án Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, trang
  1-35.

  [2] Ajzen, I. (1991), ‚The Theory of Planned Behavior‛, Organizational Behavior and Human
  Decision Processes, (50:2), pp. 179-211.

  [3] Ajzen, I. (1975) and Fishbein, M., ‚Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to
  Theory and Research, Addison-Wesley, Reading, MA‛.

  [4] Davis, F. (1989), ‚Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of
  Information Technology‛. MIS Quarterly, pp 319-339.

  [5] Davis, F. D. (1989), “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of
  information technology”, MIS Quarterly, 13 (3):pp 319”340.

  1852

 8. [6] D. C. Mowery and T. Simcoe (2002), “Is the Internet a US invention? „an economic and
  technological history of computer networking,” Research Policy, vol. 31, no. 8-9, pp. 1369-
  1387, 2002.

  [7] GSMA. (2012), ‚The Mobile Wallet Version 1.0‛, GSM Association.

  [8] Gupta, M.P., & Sareen, R. (2001), ‚A study of consumer concerns and issues of electronic
  payments in India‛, Global Business Review, 2(1),pp 101”119.

  [9] Hanudin Amin (2009), ‚Mobile wallet acceptance in Sabah: An empirical analysis‛, Labuan
  Bulletin Of International Business & Finance, 7, pp 33-52.

  [10] Jay Trivedi (2016), ‚Factors Determining the Acceptance of E-Wallet‛, International Journal of
  Applied Marketing and Management, Volume 1 Issue 2, pp 42-53.

  [11] Mallat, N. (2007), ‚Exploring consumer adoption of mobile payments-A qualitative study‛, The
  Journal of Strategic Information Systems, 16(4),pp 413-432.

  [12] Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F.D. (1995), ‚An integrative model of organizational
  trust‛, Academy of Management Review, 20(3), pp 709”734.

  [13] Taheam, K., Sharma, R., & Goswami, S. (2016), ‚Drivers of digital wallet usage: Implications for
  leveraging digital marketing‛, International Journal of Economic Research, 13(1), 175-186.

  [14] Venkatesh, V. et al., 2003, ‚User acceptance of information technology: Toward a unified
  view‛, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 3: 425-478.

  [15] Vision Critical (2016). ‚The Everything Guide to Generation Z‛.

  1853

Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của thế hệ z tại TP. Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button