[Download] Các kỹ năng trong bàn đàm phán _ Nguyễn Đông Triều – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 09:08

Download

Các kỹ năng trong bàn đàm phán _ Nguyễn Đông Triều Các kỹ năng trong bàn đàm phán Nguyễn Đông Triều Thảo luận • Kĩ năng nào là quan trọng với người đàm phán? – Hiểu đối tác và hành vi thông qua đặt câu hỏi lắng nghe và quan sát – Trình bày ý tưởng – Nhạy cảm văn hóa – Thể lực bến bỉ chịu đựng căng thẳng Các kỹ năngbảnKỹ thuật đàm phán giá • Đặt câu hỏi • Lắng nghe Đàm phán giá Chiến lược định giá • Giá hớt váng • Giá thâm nhập • Giá trung hòa Khách hàng khác nhau ứng phó sự phản kháng giá • Chứng tỏ sự ưu việt sản phẩm • So sánh giá đối thủ • Chẻ nhỏ giá • Giá trị tinh thần của sản phẩm Who? What? When? Why? Where? How? Câu hỏi Mở Câu hỏi Mở 1. Người đối thoại dễ dàng cung cấp thông tin 2. Mở rộng nội dung thảo luận 3. Thể hiện cảm xúc và quan điểm Kĩ năng đặt câu hỏi Câu hỏi Đóng Câu hỏi Đóng 1. Người đối thoại trả lời Có hay Không 2. Kiểm tra sự thật 3. Kiểm tra mức độ hiểu của người đối thoại 4. Chốt lại / xác nhận vấn đề Kỹ năng lắng nghe 2. Mời người nói tiếp tục 1. Tập trung vào người nói 4. Thể hiện sự thấu cảm với người nói 3. Phản ánh cảm xúc và nội dung thông điệp . Các kỹ năng trong bàn đàm phán Nguyễn Đông Triều Thảo luận • Kĩ năng nào là quan trọng với người đàm phán? – Hiểu đối tác và. thể trong khi đàm phán. Phải xác đònh rõ mục tiêu đàm phán và luôn luôn bám sát theo đuổi mục tiêu này trong suốt quá trình đàm phán. Người đàm phán

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Các kỹ năng trong bàn đàm phán _ Nguyễn Đông Triều – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Các kỹ năng trong bàn đàm phán _ Nguyễn Đông Triều, Các kỹ năng trong bàn đàm phán _ Nguyễn Đông Triều

Hy vọng thông qua bài viết Các kỹ năng trong bàn đàm phán _ Nguyễn Đông Triều . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.