[Download] CÁC BIỂU MẪU Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 14:54

Download

CÁC BIỂU MẪU Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học Phòng gD&ĐT TRIU PHONG cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namãTrờng THCS TRIU AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số QĐ/ HT Triu An, ngày 20 tháng 5 năm 2010 Quyết định Về việc kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trờng họchiệu trởng trờng thcs TRIU AN- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trởng Trờng trung học, quy định tại Điều 19 Quyết định số 07/2007/BGD&ĐT ngày 2 tháng 4 năm 2000 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trờng trung học. – Căn cứ Công văn số GD&ĐT ngày tháng năm 20 của Phòng Giáo dục Triu phong hớng dẫn về nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2010-2011.- Theo đề nghị của Th ký Hội đồng giáo dục. Quyết địnhĐiều 1: Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trờng học Trờng THCS Triu An năm học 2010-2011 gồm:1. Ông Lê Vn Lai – Hiệu trởng – Trởng ban2. Ông Hong Cụng Anh – Phó Hiệu trởng – Phó Trởng ban3. Bà Lê Th V Ngc – Th ký HĐGD – Uỷ viên4. Ông Nguyn Minh Tim – Tổ trởng – Uỷ viên5. Ông Trng ỡnh Chớnh – Tổ trởng – Uỷ viên6. Bà Trn Th Thỳy Hng – Tổ trởng – Uỷ viên7. Ông Nguyn Ngc Chung – Tổ trởng – Uỷ viên8. Bà Hong Th Võn- Giáo viên – Uỷ viên 9. Bà Nguyễn Thị Thuý – Giáo viên – Uỷ viênĐiều 2: Ban Kiểm tra nội bộ trờng học Trờng THCS Triu An có nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, nội bộ trờng học theo sự phân công của Trởng ban và các văn bản chỉ đạo, hớng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên.Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trờng học đợc hởng các chế độ theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.Điều 3: Th ký hội đồng Giáo dục, các bộ phận công tác có kiên quan và cán bộ giáo viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./ hiệu trởng Nơi nhận: – Nh điều 1 QĐ. – Lu KT, VP, TV. Phòng gD&ĐT TRIU PHONG cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Trờng THCS TRIU AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số /KH Triu An, ngày 20 tháng 9 năm 2010 Kế hoạchThanh tra, Kiểm tra nội bộ trờng họcN m h c: 2010-2011 Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-BGD&ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2008-2009Căn cứ Công văn số .GD&ĐT ngày.tháng năm 20 của Phòng Giáo dục Triu phong hớng dẫn về nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2010-2011.Trờng THCS Triu An xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học năm học 2010-2011 nh sau: A/ Mục đích yêu cầu: Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nớc, củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cơng trờng học; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trờng, góp phần nâng cao chất lợng và hiệu quả của hoạt động giáo dục. b/ Lực lợng kiểm tra: Lực lợng kiểm tra nội bộ trờng học là những CBGV trong Ban kiểm tra giáo viên do Hiệu trởng nhà trờng quyết định theo biên chế của mỗi năm học. Thành phần của ban kiểm tra là CBQL trờng họcthành viên Ban Giám hiệu, những cán bộ Tổ chuyên môn, giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực, uy tín trong nhà trờng. C/ nội dung các hoạt động thanh tra, kiểm tra: 1.Kiểm tra nội bộ trờng học: – Tập trung kiểm tra về số lợng, chất lợng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nớc; số lợng cán bộ, nhà giáo cha đạt chuẩn, đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ, kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp. – Việc thực hiện nhiệm vụ của tổ, khối, chuyên môn, hội đồng chức năng, các tổ chức đoàn thể. – Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá nh thực hiện chơng trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, kết quả lên lớp, tốt nghiệp, thi học sinh giỏi .)- Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động hớng nghiệp, dạy nghề phổ thông, chăm sóc, nuôi dỡng (nếu có) theo 2quy định, bao gồm hoạt động theo kế hoạch lên lớp, ngoài giờ, hoạt động xã hội; kết quả xếp loại đạo đức và kết quả giáo dục; các chơng trình hành động phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác.- Công tác quản lý của Hiệu trởng, bao gồm xây dựng kế hoạch giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh; công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn, tài chính, tài sản; công tác xã hội hoá giáo dục và phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, lực lợng trong và ngoài nhà trờng cũng nh việc thực hiện các nhiệm vụ khác. – Kiểm tra thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất, cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lợng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trờng s phạm; thiết bị dạy học, phơng tiện làm việc; số lợng, chất lợng phòng học, phòng làm việc, phòng thự hành thí nghiệm, phòng bộ môn, phòng đa năng, th viện, sân chơi, bãi tập. 2. Kiểm tra hoạt động s phạm của giáo viên: – Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, t tởng; Chấp hành pháp luật; chấp hành quy chế của ngành, nội quy cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; Không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh.- Kết quả thực hiện nhiệm vụ đợc giao (nh thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm, kết quả giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ khác đợc giao .)- Kiểm tra hoạt động s phạm của giáo viên cần chú trọng nâng cao chất l-ợng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; Kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; Không chạy theo thành tích, tránh khuynh hớng nơng nhẹ khuyết điểm; nâng cao chất lợng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; Kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; Không chạy theo thành tích, tránh khuynh hớng n-ơng nhẹ khuyết điểm, không chỉ ra đợc những tồn tại, thiếu sót (nếu có) cần khắc phục. 3. Kiểm tra việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông: – Tập trung kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục, tập huấn bồi dỡng nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, cung cấp sách giáo khoa, giáo viên, tài liệu chuyên môn, trang thiết bị giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trờng lớp, xây dựng các phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành; Việc thực hiện chơng trình của giáo viên và tuyên truyền làm thấu suốt chủ trơng đến cha mẹ học sinh. – Tập trung dự giờ rút kinh nghiệm để giúp giáo viên nắm vững chơng trình, sách giáo khoa mới, đặc biệt là yêu cầu đổi mới phơng pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh (cả trong dạy lý thuyết và thực hành, thí nghiệm). Cần tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo, kinh nghiệm giảng dạy, nhằm phát hiện và đề ra các biện pháp giải quyết khó khăn, tháo gỡ vớng mắc.3- Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, sử dụng thiết bị, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu bồi dỡng và tự làm đồ dùng dạy học. Qua đó tăng cờng các biện pháp quản lý, chống thất thoát, lãng phí. – Thông qua kiểm tra công tác đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông và thay sách giáo khoa cần rút ra những bài học kinh nghiệm để kiến nghị và tham mu cho các cấp quản lý giáo dục. 4. Tăng cờng công tác kiểm tra các kỳ thi, kiểm tra xét tốt nghiệp, xét lên lớp, tuyển sinh đầu cấp để đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác theo tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tớng Chính phủ. – Tăng cờng công tác kiểm tra việc hoàn thành chơng trình, đánh giá xếp loại học sinh cuối năm, cuối cấp. Phát hiện và xử lý nghiêm những trờng hợp quản lý lỏng lẻo, cắt xén chơng trình, giáo viên tự ý sửa chữa điểm làm thay đổi xếp loại học tập của học sinh.5. Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động Hai không , thực hiện phong trào “Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực”:Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, công tác quản lý chuyên môn, thi-kiểm tra, đánh giá xếp loại đối với học sinh; dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trờng, kiểm tra kết quả việc xây dựng “Trờng học thân thiện, học sinh tích cực” theo Chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định “Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực” ban hành theo Quyết định số 443/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/8/2008 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo” của CBGV. 6. Kiểm tra việc quản lý cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Thờng xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại đơn vị mình; xử lý nghiêm những trờng hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp theo hớng dẫn tại Thông t 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23/4/2002 của Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ nội vụ)7. Kiểm tra dạy thêm, học thêm: Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm học thêm theo quy định ban hành theo Quyết định số 03/2007/BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cờng kiểm tra, không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động dạy thêm, học thêm, đặc biệt là các lớp dạy thêm ở ngoài nhà trờng. Kiên quyết xử lý những hiện tợng vi phạm quy định dạy thêm, học thêm. 8. Thanh tra xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân: – Khi thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân cần thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Nghị định 36/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hớng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. – Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những ngời lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật. 49. Kiểm tra việc thực hiện chơng trình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng. Hiệu trởng các nhà trờng chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra chơng trình hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo quyết định số 121/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2006 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chơng trình hành động thực hiện phòng, chống tham nhũng ban hành kèm theo quyết định số 122/QĐ- SGDĐT ngày 28/4/2006 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.D/ Phân công chế độ, trách nhiệm trong việc kiểm tra nội bộ trờng học1) Ban Kiểm tra nội bộ trờng học có nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, nội bộ trờng học theo sự phân công của Trởng ban và các văn bản chỉ đạo, hớng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên.2) Phân công trách nhiệm cụ thể:* Trởng ban: Phụ trách chung, chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của đơn vị.* Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phụ trách tập trung về lĩnh vực đợc phân công nh sau:1/ Đ/c Hong Cụng Anh Nguyn Minh Tim Kiểm tra hoạt động s phạm của giáo viên. Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động Hai khôngKiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng đạo đức, sáng tạo và tự học” của giáo viên.2/ Đ/c Trng ỡnh Chớnh-Nguyn th Thỳy Kiểm tra nội bộ trờng học. Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực”3/ Đ/c Trn th Thỳy Hng Hong th Võn. Kiểm tra việc thực hiện các kỳ thi, kiểm tra; đánh giá xếp loại, xét lên lớp cho học sinh cuối kỳ cuối năm; xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh đầu cấp.Thanh tra xác minh khiếu nại tố cáo (nếu có)4/ Đ/c Nguyn ngc Chung – Lê Th V Ngc-Kiểm tra việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông.Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm học thêm. Kiểm tra việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS.* Chế độ và phơng pháp công tác:- Tự nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản về công tác thanh tra Nhà nớc nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi lĩnh vực đợc phân công.- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho lĩnh vực đợc phân công; sau khi đợc thủ trởng đơn vị duyệt, chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.E/: Tổ chức thực hiện 1. Kiểm tra thờng xuyên: + Kiểm tra giáo án, bài soạn: Thứ 3 hàng tuần. 5+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên: Thứ 3 tuần thứ t hàng tháng. + Kiểm tra việc thực hiện chế độ tính điểm, xếp loại: tuần 19; 35.2. Kiểm tra toàn diện giáo viên: Mỗi học kỳ thanh tra toàn diện 4 giáo viên theo kế hoạch tháng. Lực lợng kiểm tra: Các thành viên của Ban kiểm tra nhà trờng thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của Trởng ban. Đối tợng đợc thanh tra đợc báo trớc 2-3 ngày. 3. Kiểm tra công tác quản lý của nhà trờng: Thực hiện 2 đợt kiểm tra về công tác quản lý trong một năm học. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện chế độ hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc lu trữ và bảo quản hồ sơ .Các đợt kiểm tra này tiến hành lồng ghép với việc đánh giá chất lợng tr-ờng học theo quy định tại công văn số /SGD-QLT&ĐGCL ngày tháng năm 20 của Sở Giáo dục và Đào tạo Qung Tr.Đối tợng đợc kiểm tracác tổ chuyên môn, các bộ phận công tác: tài vụ, tài chính, th viện, TBDH . và các mặt công tác: Phổ cập GDTHCS; lao động – hớng nghiệp; hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục thể chất và y tế vệ sinh trờng học.4. Công tác kiểm tra của BGH nhà trờng: – Kiểm tra chế độ dạy và học: kiểm tra thờng xuyên hàng tuần. – Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch: Hàng tuần. – Kiểm tra chế độ hồ sơ: Hàng tháng. – Phấn đấu trong mỗi học kỳ có tất cả các mặt công tác, tất cả giáo viên, NV đều đợc BGH kiểm tra, nhận xét.5. Chế độ báo cáo và lu trữ hồ sơ:* Trong năm học mỗi tổ công tác có ba báo cáo:+ Sau mỗi nội dung thanh tra phải có báo cáo gửi trởng ban ký duyệt (trong mỗi năm học có thể có nhiều báo cáo cho một lĩnh vực)+ Hai báo cáo định kỳ: Học kỳ 1: Hoàn thành và nạp cho Trởng ban vào ngày 31/12/2008. Học kỳ 2: Hoàn thành và nạp cho Trởng ban vào ngày 15/5/2009.* Công tác lu trữ hồ sơ thanh tra, kiểm tra: Tất cả hồ sơ thanh tra, kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra phải đợc lu trữ tại bộ phận văn th, lu trữ nhà trờng.* Trởng ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nội bộ trờng học trong Hội nghị CBGV cuối mỗi năm học.Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trờng học Trờng THCS Triu An năm học 2010-2011, trong quá trình thực hiện nếu có gì vớng mắc các bộ phận cần có báo cáo kịp thời để cùng giải quyết. Hiệu trởng 6 Nơi nhận- Phòng GD&ĐT Nga Sơn (Để báo cáo)- BGH, thành viên BKT (Để thực hiện) – Lu VT. PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TRIỆU AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 0 / BC-TrHĐLTriệu An, ngày 20 tháng 05 năm 2010BÁO CÁOTổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2010-2011Kính gửi: Phòng GD&ĐT TRIỆU PHONG I./ Đặc điểm tình hình 1. Thuận lợi:- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao thường xuyên của Phòng GD&ĐT Triệu phong về công tác kiểm tra nội bộ trường học.- Đội ngũ nhà trường trẻ được đào tạo chính quy 100% GV đạt chuẩn trở lên có trình độ chuyên môn đạt từ trung bình trở lên.- Lực lượng cốt cán năng động làm việc có tinh thần trách nhiệm – Cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng được hoạt động dạy và học của GV-HS, trường học được xây dựng mới khang trang sạch đẹp.2. Khó khăn:- Đội ngũ cán bộ cốt cán còn ít chưa được đào tạo bài bản về công tác kiểm tra.- Đội ngũ giáo viên còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, tay nghề còn hạn chế.- Trình độ nhận thức HS nhà trường thấp khả năng nắm bắt kiến thức chậm nên cũng ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra.II./ Tổ chức lực lượng. * Tổ kiểm tra nội bộ.Tổ trưởng: Đ/c Lê văn Lai. chức vụ Hiệu TrưởngSố lượng thành viên là 07 đ/c là các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán.III./ Hoạt động kiểm tra của đơn vị.1. Kết quả kiểm tra- Kết quả kiểm tra toàn diện tổ chuyên mônTổng số tổ CMSố tổ đã kiểm traTỷ lệ %Xếp LoạiTốt Khá ĐYC CĐYC3 3 100% 2 1- Ưu điểm: Hồ sơ chuyên môn được lập đầy đủ, ghi chép cẩn thận, rõ ràng. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo đúng định kỳ quy định, các thành viên trong tổ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, tích cực dự giờ thăm lớp. – Hạn chế: Nội dung sinh hoạt chuyên môn chưa tập trung vào trao đổi chuyên môn, còn nặng về thủ tục hành chính, các biên bản góp ý chuyên môn còn sơ sài, ý kiến trao đổi còn ít. Trong tổ ghép nhiều nhóm bộ môn nên công tác góp ý giờ dạy, trao đổi chuyên môn còn nhiều hạn chế. 2. Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên.Tổng số GVSố GV đã kiểm traTỷ lệ %Xếp loại giờ dạyGhi ChúGiỏi Khá ĐYC CĐYC17 % 10 07- Ưu điểm: Phần lớn các giáo viên có sự đầu tư vào công tác soạn giảng, chú trọng nâng cao chất lượng dạy học. Đa số giáo viên nắm được đặc trưng bộ môn, các yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng giờ dạy và hồ sơ sổ sách đều đạt yêu cầu trở lên. Không có giáo viên xếp loại kém.7- Hạn chế: Trong quá trình dạy học giáo viên còn làm việc nhiều, dàn trải kiến thức, chưa phân hóa được đối tượng để có phương pháp phù hợp,Cách diễn đạt của giáo viên chưa rõ ràng, chưa mang tính gợi mở giúp đỡ học sinh3. Kết quả thanh kiểm tra các chuyên đề chuyên môn. a. Thanh kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học. – Ưu điểm: Nhà trường đã dành phần lớn kinh phí để đầu tư mua sắm TBDH để phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. + Việc sử dụng các thiết bị của nhà trường các đồng chí CB-GV-NV đều sử dụng đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn của nhà sản xuất. + Việc sử dụng đảm bảo tính nguyên tắc phân công trách nhiệm từng bộ phận cụ thể, các thiết bị được lập hồ sơ theo dõi việc sử dụng, bảo quản và sự hao mòn của từng thiết bị. + Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc lưu giữ bảo quản.- Hạn chế: Một số thiết bị quá củ+ Việc sắp xếp chưa thực sự khoa học, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng.b. Kiểm tra tài chính – Ưu điểm: Lập đầy đủ hồ sơ sổ sách, chứng từ,chi đúng, chi đủ, chi kịp thời chế độ chính sách cho CBGVCNV và học sinh.- Hạn chế: * Đánh giá chung:- Ưu điểm: Mọi hoạt động của nhà trường có nề nếp. Đội ngũ giáo viên nhà trường đa số còn trẻ, năng động, nhiệt huyết, có nhiều chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và có nhiều nỗ lực, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, trọng tâm của ngành của nhà trường, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng giảng dạy đều đạt từ trung bình trở lên, không có CB- GV đánh giá loại kém.- Hạn chế: Cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị phục vụ dạy học còn nhiều thiếu thốn nên ảnh hưởng không nhỏ đến yêu cầu thực hiện chủ đề năm học và đổi mới phương pháp dạy học.Hoạt động của tổ chuyên môn còn chậm cải tiến, đổi mới, giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chưa đồng bộ, chưa có tính chuyên sâu. Công tác bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu chưa sát đối tượng.Tổ chuyên môn còn lồng ghép nhiều bộ môn nên hiệu quả sinh hoạt chuyên môn còn nhiều hạn chế, trong việc triển khai nâng cao chất lượng bộ môn. Kinh phí hoạt động nhà trường thu từ phụ huynh còn hạn chế chưa đủ chi cho các hoạt động chung cuả nhà trường.Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra nội của trường THCS Triệu An năm học 2010 – 2011 Nơi Nhận: HIỆU TRƯỞNGLưu VTCộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc8—————————–KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGBAN THANH TRA NHÂN DÂNTRONG TRƯỜNG HỌCNăm học : 2010- 2011I – Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân: Cơ cấu BTT gồm 3 đ/c:1- Trưởng ban : đ/c Nguyễn Minh Tiềm – Tổ trưởng tổ Văn – sử2- Ban viên : đ/c Trương Đình Chính -Tổ trưởng tổ Toán – lí. đ/c Hoàng thị Vân – Giáo viên dạy môn lịch sử. Sau khi được kiện toàn, BTTND đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong trường học.II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTNDnăm học 2010- 2011:1) Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:Ban lãnh đạo trường THCS Triệu An trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đẩy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là triển khai việc thực hiện “nói không với tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục”.2- Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:- Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường. 3 – Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CBGV đã đề ra hằng năm:- Nghị quyết hội nghị của từng năm học được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện các kỳ hội nghị cán bộ viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.4- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động:9Trong nhiệm kỳ vừa qua được chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường.5- Kết luận của BTTNDQua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.- Trong cả năm học vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu tố, khiếu nại hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc.III- Kế hoạch hoạt động của Ban TTNDnăm học 2009- 2010:Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên; tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động năm học mới như sau:1- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức trong nhà trường.2- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà các Hội nghị cán bộ viên chức tại năm học đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường.Đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử, kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.3- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.4- Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở và của Ban TTND cấp trên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường nhằm mục đích nhà trường phát triển cả chất và lượng theo phương hướng hoạt động tại năm học.10[…]… sơ thanh tra, kiểm tra: Tất cả hồ sơ thanh tra, kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra phải đợc lu trữ tại bộ phận văn th, lu trữ nhà trờng.* Trởng ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nội bộ trờng học trong Hội nghị CBGV cuối mỗi năm học. Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiÓm tra néi bé trêng häc Trêng THCS Triu An năm học. .. đợc kiểm tracác tổ chuyên môn, các bộ phận công tác: tài vụ, tài chính, th viện, TBDH và các mặt công tác: Phổ cập GDTHCS; lao động – hớng nghiệp; hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục thể chất và y tế vệ sinh trờng học. 4. Công tác kiểm tra của BGH nhà trờng: – Kiểm tra chế độ dạy và học: kiểm tra thờng xuyên hàng tuần. – Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch: Hàng tuần. – Kiểm tra. ..+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên: Thứ 3 tuần thứ t hàng tháng. + Kiểm tra việc thực hiện chế độ tính điểm, xếp loại: tuần 19; 35.2. Kiểm tra toàn diện giáo viên: Mỗi học kỳ thanh tra toàn diện 4 giáo viên theo kế hoạch tháng. Lực lợng kiểm tra: Các thành viên của Ban kiểm tra nhà trờng thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của Trởng ban. Đối tợng đợc thanh tra đợc báo trớc 2-3 ngày. 3. Kiểm tra. .. pháp phù hợp,Cách diễn đạt của giáo viên chưa rõ ràng, chưa mang tính gợi mở giúp đỡ học sinh3. Kết quả thanh kiểm tra các chuyên đề chuyên môn. a. Thanh kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học. – Ưu điểm: Nhà trường đã dành phần lớn kinh phí để đầu tư mua sắm TBDH để phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. + Việc sử dụng các thiết bị của nhà trường các đồng chí CB-GV-NV… tác kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, công tác quản lý chuyên môn, thi -kiểm tra, đánh giá xếp loại đối với học sinh; dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trờng, kiểm tra kết quả việc xây dựng “Trờng học thân thiện, học sinh tích cực” theo Chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định “Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh… vơ)7. KiĨm tra dạy thêm, học thêm: Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm học thêm theo quy định ban hành theo Quyết định số 03/2007/BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cờng kiểm tra, không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động dạy thêm, học thêm, đặc biệt là các lớp dạy thêm ở ngoài nhà trờng. Kiên quyết xử lý những hiện tợng vi phạm quy định dạy thêm, học thêm. 8. Thanh tra xác… năm 2010- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước . – Theo dõi các vấn đề thu, chi tài chính trong nhà trường. – Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động .- Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo ( nếu có). – Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà các Hội nghị cán bộ viên chức tại năm học đề ra.Kết… trong mỗi học kỳ có tất cả các mặt công tác, tất cả giáo viên, NV đều đợc BGH kiểm tra, nhận xét.5. Chế độ báo cáo và lu trữ hồ sơ:* Trong năm học mỗi tổ công tác có ba báo cáo:+ Sau mỗi nội dung thanh tra phải có báo cáo gửi trởng ban ký duyệt (trong mỗi năm học cã thĨ cã nhiỊu b¸o c¸o cho mét lÜnh vùc)+ Hai báo cáo định kỳ: Học kỳ 1: Hoàn thành và nạp cho Trởng ban vào ngày 31/12/2008. Học kỳ… giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ khác đợc giao )- Kiểm tra hoạt động s phạm của giáo viên cần chú trọng nâng cao chất l-ợng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; Kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; Không chạy theo thành tích, tránh khuynh hớng nơng nhẹ khuyết điểm; nâng cao chất lợng kiểm tra, chấn chỉnh tình… gi¸m s¸t viƯc thùc hiƯn c¸c quy chÕ và Nghị quyết mà các hội nghị cán bộ viên chức tại các năm học đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trờng.đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi, kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trờng.3- . trong việc kiểm tra nội bộ trờng học1 ) Ban Kiểm tra nội bộ trờng học có nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, nội bộ trờng học theo. sơ thanh tra, kiểm tra: Tất cả hồ sơ thanh tra, kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra phải đợc lu trữ tại bộ phận

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] CÁC BIỂU MẪU Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: CÁC BIỂU MẪU Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học, CÁC BIỂU MẪU Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học, CÁC BIỂU MẪU Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học, Kiểm tra việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông: Tăng cờng công tác kiểm tra các kỳ thi, kiểm tra xét tốt nghiệp, xét lên lớp, Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động Hai không , thực hiện phong trào, Chế độ báo cáo và lu trữ hồ sơ:

Hy vọng thông qua bài viết CÁC BIỂU MẪU Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.