Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án) – Tải về File Word, PDF

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án)
Nội dung Text: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án)


Tài liệu cung cấp đến quý độc giả với 8 bài học, mỗi bài bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và có kèm theo đáp án; giúp các bạn sinh viên củng cố, ôn luyện kiến thức về Thương mại điện tử một cách hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: [Download] Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án) File Word, PDF về máy

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án)

 1. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  MÔN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  (Có đáp án)

  ­ Trang 1 ­

 2. BÀI 1:

  Câu 1: Cách gọi nào không đúng bản chất TMĐT?
  a. Online Trade b. Cyber Trade
  c. Electronic Business d. Các câu trả lời trên đều đúng
  Câu 2: Thương mại điện tử  là tất cả  hoạt động trao đổi thông tin, sản phẩm, dịch 
  vụ, thanh toán… thông qua các phương tiện điện tử  như  máy tính, đường dây điện 
  thoại, internet và các phương tiện khác. Đây là TMĐT nhìn từ góc độ:
  a. Truyền thông b. Kinh doanh
  c. Dịch vụ d. Mạng Internet
  Câu 3: TMĐT là việc ứng dụng các phương tiện điện tử và công nghệ thông tin nhằm  
  tự động hoá quá trình và các nghiệp vụ kinh doanh. Đây là TMĐT nhìn từ góc độ:
  a. Truyền thông b. Kinh doanh
  c. Dịch vụ d. Mạng Internet
  Câu 4: TMĐT là tất cả các hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và thông tin thông 
  qua mạng Internet và các mạng khác. Đây là TMĐT nhìn từ góc độ:
  a. Truyền thông b. Kinh doanh
  c. Dịch vụ d. Mạng Internet
  Câu 5: Theo cách hiểu chung hiện nay, TMĐT là việc sử dụng ……. để tiến hành các  
  hoạt động thương mại.
  a. Internet b. Các mạng
  c. Các phương tiện điện tử d. Các phương tiện điện tử  và mạng 
  Internet
  Câu 6: Yếu tố nào không phải lợi ích của TMĐT?
  a. Giảm chi phí, tăng lợi nhuận b. Dịch vụ khách hàng tốt hơn
  c. Giao dịch an toàn hơn d. Tăng thêm cơ hội mua bán
  Câu 7: Yếu tố nào không phải là lợi ích của TMĐT?
  a. Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn b. Tăng phúc lợi xã hội

  ­ Trang 2 ­

 3. c. Khung pháp lý mới, hoàn chỉnh hơn d. Tiếp cận nhiều thị trường mới hơn
  Câu 8: Yếu tố nào không phải hạn chế của TMĐT?
  a. Vấn đề an toàn
  b. Sự thống nhất về phần cứng, phần mềm
  c. Văn hoá của những người sử dụng Internet
  d. Thói quen mua sắm truyền thống
  Câu 9: Yếu tố nào không thuộc hạ tầng công nghệ thông tin cho TMĐT?
  a. Hệ thống máy tính được nối mạng và hệ thống phần mềm ứng dụng TMĐT
  b. Ngành điện lực
  c. Hệ thống các đường truyền Internet trong nước và kết nối ra nước ngoài
  d. Tất cả các yếu tố trên
  Câu 10: Thành phần nào không trực tiếp tác động đến sự phát triển của TMĐT?
  a. Chuyên gia tin học b. Dân chúng    
  c. Người biết sử dụng Internet d. Nhà kinh doanh TMĐT  
  Câu 11: Yếu tố nào tác động trực tiếp nhất đến sự phát triển TMĐT?
  a. Nhận thức của người dân b. Cơ sở pháp lý
  c. Chính sách phát triển TMĐT d. Các chương trình đào tạo về TMĐT
  Câu 12: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào quan trọng nhất với sự phát triển TMĐT?
  a. Công nghệ thông tin b. Nguồn nhân lực
  c. Môi trường pháp lý, kinh tế d. Môi trường chính trị, xã hội
  Câu 13: Loại hình nào không phải giao dịch cơ bản trong TMĐT?
  a. B2B b. B2C c. B2G d. B2E
  Câu 14: Chỉ  ra thành phần của AIDA trong Marketing điện tử  được giải thích chưa 
  đúng?
  a. A: Website phải thu hút sự chú ý của người xem
  b. I: Website được thiết kế  tốt, dễ  tìm kiếm, dễ  xem, nhanh chóng, thông tin phong  
  phú
  c. D: Có các biện pháp xúc tiến để tạo mong muốn mua hàng: giảm giá, quà tặng
  d. A: Form mẫu đẹp, tiện lợi, an toàn để khách hàng thực hiện đơn hàng qua mạng
  Câu 15: Chỉ ra hoạt động chưa hoàn hảo trong TMĐT.
  a. Hỏi hàng b. Chào hàng c. Xác nhận d. Hợp đồng
  ­ Trang 3 ­
 4. Đáp án bài 1:
  Câu 1 : D Câu 2 : A Câu 3 : B Câu 4 : D
  Câu 5 : D Câu 6 : C Câu 7 : C Câu 8 : C
  Câu 9 : D Câu 10 : B Câu 11 : B  Câu 12 : A
  Câu 13 : D  Câu 14 : D  Câu 15 : D 

  BÀI 2:

  Câu 1: Đối tượng nào không được phép kí kết hợp đồng mua bán ngoại thương qua 
  mạng?
  a. Doanh nghiệp XNK b. Doanh nghiệp
  c. Cá nhân d. Chưa có quy định rõ về điều này
  Câu 2: Nguyên tắc nào phổ biến hơn cả để hình thành hợp đồng điện tử?
  a. Nhận được xác nhận là đã nhận được chấp nhận đối với chào hàng
  b. Thời điểm chấp nhận được gửi đi, dự nhận được hay không
  c. Thời điểm nhận được chấp nhận hay gửi đi tuỳ các nước quy định
  d. Thời điểm xác nhận đã nhận được chấp nhận được gửi đi
  Câu 3: Nội dung gì của hợp đồng điện tử không khác với hợp đồng truyên thống?
  a. Địa chỉ các bên
  b. Quy định về thời gian, địa điểm của giao dịch
  c. Quy định về thời gian, địa điểm hình thành hợp đồng
  d. Quy định về các hình thức thanh toán điện tử
  Câu 4: Chỉ ra yếu tố không phải đặc điểm của chữ kí điện tử?
  a. Bằng chứng pháp lý: xác minh người lập chứng từ
  b. Ràng buộc trách nhiệm: người kí có trách nhiệm với nội dung trong văn bản
  c. Đồng ý: thể hiện sự tán thành và cam kết thực hiện các nghĩa vụ trong chứng từ
  d. Duy nhất: Chỉ duy nhất người kí có khả năng kí điện tử vào văn bản
  Câu 5: Vấn đề gì nên chú ý nhất khi sử dụng Chữ kí số hoá

  ­ Trang 4 ­

 5. a. Xác định chính xác người kí
  b. Lưu giữ chữ kí bí mật
  c. Nắm được mọi khó công khai
  d. Biết sự khác nhau về luật pháp các nước về chữ kí điện tử
  Câu 6: Để thực hiện các giao dịch điện tử  B2B các bên cần có bằng chứng đảm bảo 
  chữ  kí trong hợp đồng điện từ  chính là của bên đối tác mình giao dịch, để  đảm bảo  
  như vậy cần …..
  a. Có cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo
  b. Có tổ chức quốc tế có uy tín đảm bảo
  c. Có ngân hàng lớn, có tiềm lực tài chính, uy tín lớn đảm bảo
  d. Có tổ chức trung gian, có uy tín, có khả năng tài chính đảm bảo
  Câu 7: Bước nào trong quy trình sử  dụng vận đơn đường biển điện tử  sau là không  
  đúng?
  a. Người chuyên chở  sau khi nhận hàng sẽ  soạn thảo vận đơn đường biển dưới  
  dạng thông điệp điện tử/ dữ liệu
  b. Người chuyên chở  kí bằng chữ  kí số  và gửi cho người gửi hàng thông qua trung 
  tâm truyền dữ liệu
  c. Người gửi hàng gửi mã khó bí mật cho người nhận hàng
  d. Người gửi hàng gửi tiếp mã khó bí mật cho ngân hàng
  Câu 8: Phương tiện thanh toán điện tử nào được dựng phổ biến nhất?
  a. Thẻ tín dụng b. Thẻ ghi nợ
  c. Thẻ thông minh d. Tiền điện tử
  Câu 9: Sử dụng ……… khách hàng không cần phải điền các thông tin vào các đơn đặt  
  hàng trực tuyến mà chỉ cần chạy phần mềm trên máy tính.
  a. Tiền số hoá b. Tiền điện tử c. Ví điện tử d. Séc điện tử
  Câu 10: Doanh thu bán lẻ  trên mạng  ở  Mĩ và EU chiếm tỉ  lệ ……. trong tổng doanh  
  thu bán lẻ.
  a. Dưới 3% b. Từ 3­5% c. Từ 5­20% d. Trên 20%
  Câu 11: Trong các luật sau, luật nào không áp dụng ở Mĩ?
  a. UETA b. UCITA c. E­SIGN d. E­SIGNATURE

  ­ Trang 5 ­

 6. Câu 12: Hiện nay, khoảng ……. số doanh nghiệp Việt Nam sử dụng Internet để  gửi  
  và nhận thư điện tử.
  a. 20% b. 20­40% c. 40­60% d. Trên 60%
  Câu 13: Số  doanh nghiệp có không quá 4 người biết sử  dụng thư   điện tử  chiếm  
  ………
  a. 10% b. 10­20% c. 20­40% d. Trên 40%
  Câu 14: Trung bình số chuyên viên CNTT/ Số doanh nghiệp khoảng ………….
  a. 30000/100000 b. 20000/100000 c. 30000/150000 d. 20000/80000
  Câu 15: website mà tại đó các doanh nghiệp có thể  tiến hành các hoạt động thương 
  mại từ quảng cáo, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tới trao đổi thông tin, kí kết hợp đồng  
  thanh toán được gọi là …………….
  a. Sàn giao dịch điện tử b. Chợ điện tử
  c. Trung tâm thương mại điện tử d. Sàn giao dịch điện tử B2B

   Đáp án  bài 2
     : 
  Câu 1 : D Câu 2 : A  Câu 3 : A Câu 4 : D
  Câu 5 : D  Câu 6 : D Câu 7 : C  Câu 8 : A 
  Câu 9 : C Câu 10 : A  Câu 11 : D Câu 12 : C 
  Câu 13 : D  Câu 14 : A  Câu 15 : D 

  ­ Trang 6 ­

 7. BÀI 3:

  Câu 1: Chỉ ra sàn giao dịch của Nhà nước.
  a. www.vnet.vn b. www.Export.com.vn
  c. www.worldtradeB2B.com d. www.vnemart.com.vn
  Câu 2: Trên sàn giao dịch hiện nay, các doanh nghiệp không thể làm gì?
  a. Quảng cáo b. Giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
  c. Tìm kiếm khách hàng d. Kí kết hợp đồng
  Câu 3: Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT?
  a. Nhân lực: đội ngũ chuyên gia kém cả về số lượng và chất lượng
  b. Vốn: thiếu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông
  c. Thương mại truyền thống chưa phát triển
  d. Nhận thức quá “đơn giản” về TMĐT

  ­ Trang 7 ­

 8. Câu 4: Tổ chức nào đó đưa ra các hướng dẫn cụ thể về ứng dụng Internet vào kinh  
  doanh quốc tế?
  a. WTO b. OECD c. UNCTAD d. APEC
  Câu 5: Sử  dụng Internet vào hoạt động kinh doanh quốc tế cần tuân theo 5 bước cơ 
  bản theo thứ tự nào là đúng?
  a. Đánh giá năng lực xuất khẩu, lập kế hoạch xuất nhập khẩu, xúc tiến và tìm kiếm  
  cơ  hội xuất nhập khẩu, tiến hành giao dịch xuất nhập khẩu, quản trị  mối quan hệ 
  khách hàng
  b. Quản trị  quan hệ  khách hàng, đánh giá năng lực xuất khẩu, lập kế  hoạch xuất  
  nhập khẩu, xúc tiến và tìm cơ  hội xuất nhập khẩu, tiến hành giao dịch xuất nhập  
  khẩu
  c. Đánh giá năng lực xuất khẩu, quản trị  quan hệ  khách hàng, lập kế  hoạch xuất 
  nhập khẩu, xúc tiến và tìm kiếm cơ  hội xuất nhập khẩu, tiến hành giao dịch xuất  
  nhập khẩu
  d. Đánh giá năng lực xuất khẩu, lập kế hoạch xuất nhập khẩu, xúc tiến, tìm kiếm cơ 
  hội xuất nhập khẩu, quản trị  quan hệ  khách hàng, tiến hành giao dịch xuất nhập  
  khẩu
  Câu 6: Để  xúc tiến xuất khẩu thành công trong thời  đại hiện nay, doanh nghiệp  
  không cần yếu tố nào?
  a. Trang web riêng của công ty
  b. Có kế hoạch marketing trực tiếp thông qua thư điện tử
  c. Tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử
  d. Có đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin
  Câu 7: Mệnh đề nào sai?
  a. www.wtpfed.org là website cung cấp thông tin thị trường
  b. www.jetro.go.jp hỗ  trợ  các nhà xuất khẩu nước ngoài tìm nhà nhập khẩu Nhật  
  Bản
  c. www.worldtariff.com là website của công ty FedEx Trade Network
  d. www.jurisint.org cung cấp các thông tin về thương mại trừ luật
  Câu 8: Chỉ ra các ví dụ thành công điển hình của e­marketspace.
  a. Amazon.com b. Hp.com c. Jetro.go.jp d. Alibaba.com

  ­ Trang 8 ­

 9. Câu 9: Website wtpfed.org là mô hình ……………
  a. B2C b. B2B c. B2G d. G2B
  Câu 10: website http://unstats.un.org là website cung cấp thông tin ……….
  a. Thương mại b. Xuất nhập khẩu
  c. Luật trong thương mại quốc tế d. Niên giám thương mại
  Câu 11: Website www.tsnn.com là website cung cấp thông tin về ………..
  a. Các mặt hàng cần mua và doanh nghiệp nhập khẩu
  b. Các mặt hàng cần bán và doanh nghiệp xuất khẩu
  c. Các thông tin về triển lãm thương mại
  d. Các thông tin về đấu giá quốc tế
  Câu 12: Website www.countryreports.org có tác dụng đối với hoạt động nào nhất?
  a. Nghiên cứu thị trường nước ngoài
  b. Đánh giá khả năng tài chính của đối tác
  c. Xin hỗ trợ tài chính xuất khẩu
  d. Tìm kiếm danh mục các công ty xuất nhập khẩu
  Câu 13: Chỉ ra giải pháp không có chung tính chất với các giải pháp còn lại.
  a. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp lý về TMĐT
  b. Bảo hộ sở hữu trí tuệ
  c. Bảo vệ người tiêu dùng
  d. Chiến lược ứng dụng TMĐT cho SMEs
  Câu 14: Chỉ ra giải pháp không có chung tính chất với các giải pháp còn lại.
  a. Đầu tư phát triển hệ thống thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp
  b. Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực cho TMĐT
  c. Xây dựng lộ trình cụ thể ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp XNK
  d. Luật hoá vấn đề bảo mật thông tin cá nhân

  Câu 15: Website nào không hỗ trợ về bảo mật thông tin cá nhân
  a. W3C (P3P) b. BBBOnline c. BetterWeb d. Intracen

  Đáp án bài 3:

  ­ Trang 9 ­

 10. Câu 1 : D Câu 2 : D Câu 3 : C Câu 4 : C
  Câu 5 : A Câu 6 : D Câu 7 : Câu 8 : D
  Câu 9 : B Câu 10 : D Câu 11 : C Câu 12 : A
  Câu 13 : D Câu 14 : D Câu 15 : D

  BÀI 4:

  Câu 1: Quy trình ứng dụng TMĐT với doanh nghiệp XNK nào đúng?

  ­ Trang 10 ­

 11. a. Xác định ngành hàng KD, xây dựng website, quảng bá website, hỗ  trợ khách hàng, 
  thanh toán qua mạng, đổi mới phương thức kinh doanh
  b. Xác định ngành hàng KD, xây dựng website, hỗ trợ khách hàng, quảng bá website, 
  thanh toán qua mạng, đổi mới phương thức kinh doanh
  c.   Xác   định   ngành   hàng   KD,   xây   dựng   website,   thanh   toán   qua   mạng,   quảng   bá 
  website, hỗ trợ khách hàng, đổi mới phương thức kinh doanh
  d. Xác định ngành hàng KD, xây dựng website, quảng bá website, thanh toán qua 
  mạng, đổi mới phương thức kinh doanh, hỗ trợ khách hàng
  Câu 2: Chỉ ra yếu tố quan trọng nhất đối với một website?
  a. Mua tên miền và dịchvụ hosting b. Tổ chức các nội dung website
  c. Thiết kế website d. Bảo trì và cập nhật thông tin
  Câu 3: Quảng bá website như thế nào sẽ không tiết kiệm nhất?
  a. Đăng kí trên các search engine
  b. Liên kết quảng cáo giữa các doanh nghiệp với nhau
  c. Sử dụng viral­marketing
  d. Quảng cáo trên tạp chí chuyên ngành như thương mại hay bưu chính viễn thông
  Câu 4: Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử thực chất là:
  a. Các mô hình kinh doanh truyền thống và các mô hình hoàn toàn mới
  b. Các mô hình kinh doanh truyền thống đặt trong môi trưòng thương mại điện tử
  c. Sự nâng cấp các mô hình kinh doanh truyền thống
  d. Sự nâng cấp các mô hình kinh doanh truyền thống và các mô hình kinh doanh hoàn 
  toàn mới
  Câu 5: Chỉ ra mô hình kinh doanh B2B trong các mô hình sau:
  a. Amazon.com b. eBay.com
  c. ChemUnity.com d. Goodsonline.com
  Câu 6: Hợp đồng điện tử là hợp đồng được giao kết thông qua các phương tiện điện  
  tử, trong đó hợp đồng hoặc một phần của hợp đồng được lập dưới dạng dữ  liệu  
  điện tử. Đây là khái niệm hợp đồng điện tử trong ……………
  a. Dự thảo pháp lệnh thương mại điện tử của Việt Nam
  b. Luật mẫu về thương mại điện tử Uncitral
  c. Nhóm nghiên cứu thuộc uỷ ban châu âu về hợp đồng trong TMĐT

  ­ Trang 11 ­

 12. d. OECD
  Câu 7: Việc kí kết hợp đồng điện tử là quá trình thiết lập, đàm phán, kí kết và duy trì 
  các hợp đồng hoàn toàn  ở  dạng dữ  liệu điện tử. Đây là khái niệm về  giao kết hợp  
  đồng điện tử trong …………………
  a. Dự thảo pháp lệnh TMĐT của Việt nam
  b. Luật mẫu về TMĐT Uncitral
  c. Nhóm nghiên cứu thuộc uỷ ban châu Âu về hợp đồng TMĐT
  d. OECD
  Câu 8: Chỉ ra yếu tố không phải là lợi ích của hợp đồng điện tử?
  a. Tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên tham gia
  b. Tiến tới thế giới tự động hoá trong kinh doanh
  c. Đảm bảo sự an toàn, chính xác, tránh giả mạo
  d. Tăng thêm thị phần cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế
  Câu 9: Chỉ ra yếu tố không phải là lợi ích của hợp đồng điện tử?
  a. An toàn trong giao dịch, kí kết hợp đồng
  b. Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế
  c. Duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng và người cung cấp
  d. Tiền đề thực hiện toàn bộ các giao dịch điện tử qua mạng
  Câu 10: Điều gì không phải sự khác biệt giữa hợp đồng điện tử  và hợp đồng truyền 
  thống?
  a. Sử dụng chữ kí bằng tay và sử dụng chứ kí điện tử
  b. Một hợp đồng bằng giấy hoàn chỉnh và một hợp đồng được tổng hợp thông qua  
  thống nhất các điều khoản ở các thông điệp dữ liệu khác nhau
  c. Thời điểm kí của hai bên gần nhau và cách xa nhau
  d. Nội dung hợp đồng truyền thống đơn giản hơn
  Câu 11: Sự khác biệt giữa hợp đồng truyền thống và điện tử thể hiện rõ nhất ở:
  a. Đối tượng của hợp đồng b. Nội dung của hợp đồng
  c. Chủ thể của hợp đồng d. Hình thức của hợp đồng
  Câu 12: Chỉ ra mệnh đề không đúng:
  a. Hợp đồng B2B linh hoạt hơn hợp đồng B2C
  b. Hợp đồng điện tử phụ thuộc vào máy tính và các phần mềm lập và hiển thị nó
  ­ Trang 12 ­
 13. c. Người mua trong hợp đồng điện tử nhiều khi không thể nhận được hàng
  d. Hợp đồng điện tử được kí giữa người và phần mềm máy tính
  Câu 13: Công ước E­terms là do tổ chức nào đưa ra?
  a. ICC b. UNCITRAL c. ITC d. WTO
  Câu 14: Chỉ ra mệnh đề không đúng.
  a. Khi mua hàng trên mạng, chào hàng chỉ  bắt đầu khi người mua đồng ý với đơn  
  hàng do cửa hàng tổng hợp tên cơ sở các chọn lựa của người mua trước đó
  b. Khi người mua chấp nhận chào hàng này thì hợp đồng được hình thành và người 
  bán có thể nhận được tiền ngay sau đó
  c. Nguyên tắc chung khi mua sắm trên mạng là chọn các cửa hàng lớn, có uy tín để 
  mua
  d. Hợp đồng điện tử  B2C được hình thành khác với các hợp đồng truyền thống về 
  nội dung
  Câu 15: Chỉ ra mệnh đề sai.
  a. Website là phương pháp không dễ dàng để sản phẩm được biết đến trên thế giới
  b. Xây dựng website dễ hơn việc cập nhật, duy trì và phát triển website
  c. Các trung gian thương mại sẽ bị loại bỏ khi TMĐT ra đời và phát triển
  d. Các rủi ro trong thanh toán bằng thẻ tín dụng do người bán chịu

  Đáp án bài 4:

  Câu 1 : A Câu 2 : D Câu 3 : D Câu 4 : D
  Câu 5 : C Câu 6 : A Câu 7 : C Câu 8 : D
  Câu 9 : C Câu 10 : D Câu 11 : D Câu 11 : C
  Câu 13 : A Câu 14 : D Câu 15 : C

  ­ Trang 13 ­

 14. BÀI 5:

  Câu 1: Vận đơn đường biển thường bị làm giả không vì mục đích nào?
  a. Sửa đổi số lượng, chất lượng của hàng hoá được mô tả trên vận đơn
  b. Làm giả vận đơn để bán lại hàng hoá cho người hàng hoặc nhận hàng
  c. Làm giả vận đơn để nhận tiền theo quy định trong LC
  d. Làm giả vận đơn để gửi sớm cho người mua để họ nhận hàng
  Câu 2: Vì ……. là chứng từ  có thể  chuyển nhượng được nên ngân hàng có thể  giữ 
  chứng từ  này như  một sự  đảm bảo cho các khoản tín dụng cấp cho người nhập  
  khẩu. Khi hàng hoá tới cảng đến, người mua xuất trình ……… gốc cho người chuyên 
  chở để nhận hàng.
  a. Vận đơn đường biển b. Vận đơn điện tử
  c. Hợp đồng điện tử d. Bộ chứng từ thanh toán
  Câu 3: Đặc điểm nào không phải của mã khó bí mật?
  a. Khó để mã hoá và giải mã giống nhau
  b. Người gửi và người nhận cùng biết khó này
  c. Chi phí quản lý loại khó này thấp và quản lý đơn giản với cả hai bên
  d. Doanh nghiệp sẽ phải tạo ra khó bí mật cho từng khách hàng
  Câu 4: Yếu tố nào không thuộc quy trình tạo lập chữ kí điện tử?
  a. Thông điệp gốc b. Bản tóm lược của thông điệp
  c. Khó công cộng d. Chữ kí điện tử
  Câu 5: Yếu tố nào không thuộc quy trình xác nhận chữ kí điện tử?
  a. Thông điệp nhận được b. Khó bí mật
  c. Bản tóm lược của thông điệp d. Kết quả so sánh hai bản tóm lược
  Câu 6: Về cơ bản, trên chứng thực điện tử (hay chứng chỉ số hoá) được cấp cho một  
  tổ chức gồm có, ngoại trừ:
  a. Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch
  ­ Trang 14 ­

 15. b. Địa chỉ liên lạc
  c. Thời hạn hiệu lực, mã số của chứng thực
  d. Mã số công cộng và khả năng tài chính của tổ chức
  Câu 7: Trong thương mại quốc tế, các chứng thực cần được một tổ  chức cấp, tổ 
  chức này cần có đặc điểm sau, ngoại trừ:
  a. Một tổ chức hàng đầu thế giới
  b. Có uy tín trong cộng đồng kinh doanh, ngân hàng, vận tải
  c. Có khả năng đặc biệt về ứng dụng CNTT trong TMĐT
  d. Có mạng lưới chi nhánh rộng khắp thế giới
  Câu 8: Các quy tắc của CMI sử  dụng công cụ………… để  thực hiện việc kí hậu và  
  chuyển quyền sở hữu đối với vận đơn điện tử.
  a. Khó công cộng của vận đơn điện tử b. Khó bí mật của vận đơn điện tử
  c. Chữ kí điện tử d. Hệ thống Bolero
  Câu   9:   Người   nắm   giữ………….của   vận   đơn   điện   tử   có   thể   ra   lệnh   giao   hàng,  
  chuyển quyền sở  hữu hàng hoá cho bên thứ  ba, chỉ  định hoặc thay thế  người nhận  
  hàng, nhìn chung có đầy đủ các quyền mà người nắm giữ vận đơn giấy có được.
  a. Khó công cộng b. Khó bí mật
  c. Chữ kí điện tử d. Hệ thống Bolero
  Câu 10: Các vấn đề chính được đề cập trong các nguồn luật điều chỉnh TMĐT gồm,  
  ngoại trừ:
  a. Hiệu lực pháp lý của các thông điệp dữ liệu b. Yêu cầu về Văn bản
  c. Yêu cầu về Chữ kí d. Vận đơn điện tử
  Câu 11: Chỉ ra mệnh đề không đúng.
  a. Tại nhiều quốc gia, các bản ghi điện tử đã được chấp nhận là bằng chứng
  b. Hiệu lực pháp lý, giá trị  hay hiệu lực thi hành của thông tin thường vẫn bị  phủ 
  nhận vì nó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu mà không phải bằng giấy
  c. Quy tắc bằng chứng tốt nhất hay bằng chứng bổ sung khi áp dụng với thông điệp 
  dữ  liệu thì cũng không thay đổi hiệu lực pháp lý và giá trị  làm bằng chứng của các 
  thông điệp này
  d. Trong trường hợp không có chứng từ gốc, một thông điệp dữ  liệu hoặc một bản  
  in từ máy tính có thể được coi là bằng chứng tốt nhất
  ­ Trang 15 ­
 16. Câu 12: “Bằng văn bản” theo luật của Úc, được hiểu là, ngoại trừ:
  a. Bất kì giấy tờ hoặc chất liệu nào có chữ trên đó
  b. Bất kì giấy tờ  hoặc chất liêu nào có các kí hiệu, hình ảnh… có ý nghĩa và có thể 
  hiểu được
  c. Bất kì đồ vật hoặc chất liệu nào phát ra hình ảnh hoặc chữ viết mà có thể tái tạo 
  lại được
  d. Các hình thức khác chữ  trên giấy hoặc chất liệu tương tự đều không được chấp 
  nhận

  Câu 13: Việc chứng thực một thông điệp điện tử bằng …………là để cho người nhận 
  thông điệp đó hay bên thứ ba biết được nguồn gốc của thông điệp cũng như ý chí của  
  bên đưa ra thông điệp đó.
  a. Mã khó bí mật b. Mã khó công cộng
  c. Chữ kí điện tử d. Cơ quan chứng thực
  Câu 14: Incoterms 2000 và eUCP 1.0 đều:
  a. Có quy định chi tiết và rõ ràng về các chứng từ điện tử
  b. Có quy định và đề cập đến những nội dung cơ bản về chứng từ điện tử
  c. Chưa có quy định cụ thể về chứng từ điện tử
  d. Chấp nhận tất cả chứng từ điện tử
  Câu 15: Chỉ ra định nghĩa TMĐT theo chiều ngang?
  a. MSDP b. MSPD c. MDSP d. MDPS
  Câu 16: Chỉ ra định nghĩa TMĐT theo chiều dọc?
  a. IMBSA b. IMBAS c. IBMSA d. IBMAS
  Câu 17: Đặc trưng nào không phải của riêng TMĐT?
  a. Các bên giao dịch không cần gặp trực tiếp, không cần biết nhau từ trước
  b. Xoá nhoà khái niệm biên giới quốc gia
  c. Sự tham gia của cơ quan chứng thực là tất yếu
  d. Thông tin thị trường trở thành công cụ cạnh tranh đắc lực

  Đáp án bài 5:

  ­ Trang 16 ­

 17. Câu 1 : D Câu 2 : A Câu 3 : C Câu 4 : C
  Câu 5 : B Câu 6 : D Câu 7 : D Câu 8 : B
  Câu 9 : B Câu 10 : D Câu 11 : B Câu 12 : D
  Câu 13 : C Câu 14 : B Câu 15 : A  Câu 16 : A 
  Câu 17 : D 

  BÀI 6:

  Câu 1: Các mô hình kinh doanh sau đây, mô hình nào không phù hợp với môi trường  
  kinh doanh trên Internet?
  a. Marketing liên kết b. Đấu giá
  c. Chuyển phát nhanh d. Khách hàng tự đặt giá
  Câu 2: Công ty XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu  
  một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Mô hình kinh doanh EC nào được 
  công ty sử dụng?
  a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P
  Câu 3: Cá biệt hoá rộng rãi cho phép công ty có thể:
  a. Sản xuất số lượng lớn sản phẩm giống nhau
  b. Sản xuất các sản phẩm phù hợp từng nhóm khách hàng
  c. Sản xuất số lượng lớn sản phẩm phù hợp từng cá nhân
  d. Hiểu được những nhu cầu cụ thể của số đông khách hàng để  từ  đó tạo ra những 
  sản phẩm thành công
  Câu 4: Nhận xét nào không phải là hạn chế của TMĐT?
  a. Một số khách hàng thích kiểm tra hàng hoá thực khi mua
  b. Tốc độ đường truyền Internet ngày càng nhanh hơn

  ­ Trang 17 ­

 18. c. Vấn đề an ninh còn ít được chú ý và đang trong giai đoạn xây dựng
  d. Các phần mềm ứng dụng thay đổi thường xuyên
  Câu 5: Công ty XYZ bán hàng hoá cho các khách hàng cá nhân, mô hình nào được sử 
  dụng?
  a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P
  Câu 6: Chỉ ra hạn chế của TMĐT.
  a. Khả năng hoạt động liên tục 24/7
  b. Liên kết với hệ thống thông tin của nhà cung cấp, nhà phân phối
  c. Yêu cầu về hệ thống phần cứng, phần mềm, nối mạng
  d. Mở rộng thị trường
  Câu 7: Chỉ ra lợi ích của TMĐT.
  a. Khắc phục hạn chế về đường truyền
  b. Mọi người có thể giao tiếp dễ dàng hơn
  c. Khách hàng mua hàng có thể yên tâm hơn về an ninh TMĐT
  d. TMĐT và các công nghệ liên quan ngày càng phát triển mạnh
  Câu 8: TMĐT làm giảm chu kì của các hoạt động sau, ngoại trừ:
  a. Sự thoả mãn của khách hàng b. Các chiến lược marketing
  c. Vòng đời sản phẩm d. Thời gian tung sản phẩm ra thị trường
  Câu 9: Tại sao TMĐT B2C lại kém hấp dẫn hơn so với B2B?
  a. Dễ tiến hành hơn b. Chi phí đầu tư và thực hiện thấp hơn
  c. Số lượng khách hàng lớn hơn d. Xung đột trong kênh phân phối
  Câu 10: Công ty XYZ giúp các cá nhân trao đổi các sản phẩm số  hoá, mô hình kinh 
  doanh đã được áp dụng là mô hình nào?
  a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P
  Câu 11: Công ty ABC có nhiều chi nhánh đã thiết kế  được hệ  thống thông tin của 
  mình cho phép truy cập từ  bên ngoài thông qua Internet. Công ty sẽ  liên kết các chi  
  nhánh này với nhau. Mạng của công ty thuộc loại gì?
  a. Internet b. Intranet c. Extranet d. VPN
  Câu 12: Công ty XYZ bán nhiều loại sản phẩm thông qua website của mình, họ  đang  
  sử dụng mô hình kinh doanh nào?
  a. Marketing liên kết b. Đấu giá trực tuyến
  ­ Trang 18 ­
 19. c. Bán lẻ trực tuyến d. Khách hàng tự định giá
  Câu 13: ABC là một hiệp hội giúp các thành viên của mình mua sắm với giá thấp hơn 
  khi mua số lượng lớn. Mô hình kinh doanh mà ABC đang sử dụng là mô hình gì?
  a. Mua sắm theo nhóm b. Đấu giá trực tuyến
  c. Marketing liên kết d. Khách hàng tự định giá

  Đáp án bài 6:

  Câu 1 : C Câu 2 : C  Câu 3 : C Câu 4 : B
  Câu 5 : B Câu 6 : C Câu 7 : B Câu 8 : A
  Câu 9 : D Câu 10 : D Câu 11 : C Câu 11 : C
  Câu 13 : A

  BÀI 7:

  Câu 1: Yếu tố nào không phải chức năng của thị trường?
  a. Kết nối người mua và người bán
  b. Tạo điều kiện để tiến hành giao dịch
  c. Đảm bảo lợi nhuận cho người môi giới
  d. Cung cấp môi trường để tiến hành các hoạt động kinh doanh
  Câu 2: Chỉ ra trung gian
  a. Một hãng marketing chuyên cung cấp các quảng cáo
  b. Hệ thống máy tính, phần mềm kết nối những người mua và người bán
  c. Người bán cung cấp các sản phẩm đến khách hàng
  d. UPS cung cấp các sản phẩm đến khách hàng
  Câu 3: Giảm chi phí tìm kiếm của khách hàng cho phép họ:
  a. Tìm kiếm nhiều sản phẩm và giá cả để lựa chọn tốt nhất
  b. Thực hiện các quyết định mua sắm đúng đắn

  ­ Trang 19 ­

 20. c. Tính toán được chi phí của sản phẩm
  d. Thương lượng được giá tốt nhất
  Câu 4: Hoạt động nào không được sử dụng để làm tăng lòng tin về chất lượng?
  a. Mẫu hàng miễn phí b. Giảm giá
  c. Chính sách trả lại hàng d. Bảo hành
  Câu 5: Theo chiến lược khác biệt hoá sản phẩm, định giá căn cứ vào:
  a. Chi phí sản xuất
  b. Chi phí của sản phẩm tương tự
  c. Giá trên thị trường
  d. Mức giá khách hàng sẵn sàng chấp nhận thanh toán
  Câu 6: Chỉ ra yếu tố không thuộc Năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter?
  a. Đe doạ từ phía các sản phẩm thay thế b. Sức ép từ phía nhà cung cấp
  c. Sức ép từ phía đối thủ cạnh tranh d. Tác động của hệ thống thông tin TMĐT
  Câu 7: Tại sao người kinh doanh muốn cá biệt hoá sản phẩm?
  a. Có thể định giá cao hơn
  b. Giảm chi phí sản xuất
  c. Trong TMĐT yêu cầu phải cá biệt hoá
  d. Khách hàng có xu hướng chỉ chấp nhận các sản phẩm cá biệt hoá
  Câu 8: Chỉ ra ví dụ của việc tiếp tục sử dụng trung gian trong kinh doanh.
  a. Sử dụng nhân viên bán hàng để thương lượng các hợp đồng lớn, phức tạp
  b. Mua vé máy bay trực tiếp từ hãng hàng không
  c. Mua bảo hiểm từ công ty thay vì qua đại lý
  d. Mua bán chứng khoán qua Internet thay vì dựng môi giới
  Câu 9: Chỉ ra yếu tố là hạn chế của đấu giá truyền thống.
  a. Thời gian tiến hành b. Thời gian kiểm tra
  c. Khả năng kĩ thuật của người mua d. Yêu cầu hiện diện thực tế
  Câu 10: Chỉ ra yếu tố không phải là lợi ích của đấu giá với người bán?
  a. Nhiều khách hàng b. Giải trí
  c. Nhanh chóng thu được tiền d. Loại bỏ các trung gian
  Câu 11: Chỉ ra các bước trong quá trình mặc cả trên mạng.
  a. Tìm kiếm. lựa chọn, thương lượng, hoàn thành giao dịch

  ­ Trang 20 ­

Download tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (Có đáp án) File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button