Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] biên bản thử áp lực đường ống cấp nước – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2016, 10:02

đây là mẫu thử áp lực bên mình đang áp dụng để thi công thử áp lực với các gói thầu cấp nước thuộc dự án ADB. rất là ok nhé các bạn.mẫu nàu áp dựng cho đường ống HDPE, UPVC có bar từ 4 đến 8 kg.các bạn chỉ cần điền thông tin theo biểu mẫu trên là ok nhé. chú ý thời gian bơm thêm áp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thiệu hóa, ngày tháng năm 20 BIÊN BẢN SỐ /NB/ NGHIỆM THU NỘI BỘ THỬ ÁP LỰC TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI CÔNG TRÌNH: HẠNG MỤC: TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: 1.Tuyến ống nghiệm thu thử áp lực: Tuyến ống HDPE DN từ cọc đến cọc Vị trí tuyến ống: Thôn , Xã Thiệu Đô Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu a Đại diện phòng công ty – Ông : Nguyễn Viết Tùy – Chức vụ : cán KCS công ty b Đại diện: Đơn vị thi công – Ông : Nguyễn Văn Diện – Chức vụ : Trưởng Ban – Ông : Trịnh Đức Linh – Chức vụ : Kỹ Thuật Thời gian địa điểm nghiệm thu: – Bắt đầu từ: ngày tháng năm 20 – Kết thúc ngày tháng năm 20 – Tại: Hiện trường công trình: Căn nghiệm thu: – Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: TCVN8491:2012; ISO4427:1996 – Biên nghiệm thu công việc xây dựng khác có liên quan: Biên nghiệm thu đào mương, đệm cát, lắp đặt tuyến ống, lấp cát lấp đất đoạn ống thử – Sơ đồ tuyến ống thử áp lực – Nhật ký thi công,nhật ký giám sát văn khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu Đánh giá chất lượng công tác thử áp lực thực hiện: – Nội dung kỹ thuật cần kiểm tra: Thử áp lực 6-8-6 (bar) – Kiểm tra hồ sơ ghi trên: Đạt * Thực công tác nghiệm thu: a Các thiết bị sử dụng thử áp lực: – Đồng hồ đo áp lực: 02 cái; – Máy bơm áp lực: 01 – Thùng đựng nước loại 500 lít: – Các thiết bị phụ kiện thử áp lực khác: Mặt bích, BU, van, – Dụng cụ sửa chữa, khắc phục cố đường ống b Nội dung công tác nghiệm thu cụ thể: * Nâng áp lực đạt kg/cm2 – Giữ áp lực không đổi giờ, từ ….giờ … đến … … lượng nước bơm thêm để giữ áp lực không đổi giờ: Thời gian Lượng nước bơm thêm(lít) So sánh tiêu chuẩn cho phép (đạt, không đạt ) 120 phút * Nâng áp lực lên kg/cm2 – Giữ áp lực không đổi giờ, từ …… … đến … …… ; lượng nước bơm thêm để giữ áp lực không đổi giờ: Thời gian 120 phút Lượng nước bơm thêm(lít) So sánh tiêu chuẩn cho phép (đạt, không đạt ) * Hạ áp lực xuống kg/cm 2, trì sau hạ áp lực từ từ trở bình thường Thời gian Lượng nước bơm thêm(lít) So sánh tiêu chuẩn cho phép (đạt, không đạt ) 60 phút – Trên sở đánh giá chất lượng, Ban nghiệm thu đưa kết luận:…………………… ………………………………………………………………………………….…… – Các ý kiến khác: ……………………………………………………………………… Kết luận: ………………………………………………………………………… Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐƠN VỊ THI CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thiệu Hóa, ngày …… tháng …… năm 20… PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU SỐ : ……./YC/……… NGHIỆM THU THỬ ÁP LỰC TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng phương đông CÔNG TRÌNH: TH2/DB2/NCB: THIẾT KẾ – THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC XÃ THIỆU ĐÔ, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA HẠNG MỤC: TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:Thôn ……… Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa – tỉnh Thanh Hóa Đơn vị yêu cầu nghiệm thu: Nhà thầu: Tổng công ty XD NN&PTNT Thanh Hóa – Công ty cổ phần Đơn vị yêu cầu nghiệm thu: – Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng Phương Đông – Ban quản lý dự án cấp nước VSMT nông thôn vùng miền trung – Đơn vị quản lý sử dụng Tuyến ống nghiệm thu thử áp lực: Tuyến ống HDPE DN từ cọc đến cọc Thời gian tiến hành nghiệm thu: Bắt đầu: Lúc: …….giờ… ngày ……tháng …… năm 20… Kết thúc: Lúc: …… … ngày …… tháng …… năm 20… Địa điểm tiến hành nghiệm thu: Tại Công trình TH2/DB2/NCB: Thiết kế – Thi công hệ thống cấp nước xã Thiệu Đô- Huyện Thiệu Hóa- Tỉnh Thanh Hóa ĐƠN VỊ THI CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thiệu Hóa, ngày tháng năm 20 BIÊN BẢN SỐ /CV/ NGHIỆM THU THỬ ÁP LỰC TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI CÔNG TRÌNH: TH2/DB2/NCB: THIẾT KẾ – THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC XÃ THIỆU ĐÔ, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA HẠNG MỤC: TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ THIỆU ĐÔ, HUYỆN THIỆU – THANH HÓA Tuyến ống nghiệm thu thử áp lực: Tuyến ống HDPE DN từ cọc đến cọc .; tuyến ống HDPE DN từ cọc đến cọc ; tuyến ống HDPE DN từ cọc đến cọc Vị trí tuyến ống: Thôn Xã Thiệu Đô Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu a Tư vấn giám sát: Công ty tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng Phương Đông – Ông : Vũ Duy Hiếu – Chức vụ : Kỹ sư giám sát – Ông : Đỗ Lê Cường – Chức vụ : Kỹ sư giám sát b Nhà thầu: Tổng công ty xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa – Công ty cổ phần – Ông : Nguyễn Văn Diện – Chức vụ : Trưởng Ban – Ông : Trịnh Đức Linh – Chức vụ : Kỹ Thuật Thời gian địa điểm nghiệm thu: – Bắt đầu từ: .ngày .tháng năm 20 – Kết thúc ngày tháng .năm 20 – Tại: Hiện trường công trình thôn , xã Thiệu Đô Căn nghiệm thu: – Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; – Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: TCVN8491:2012; ISO4427:1996 – Biên nghiệm thu công việc xây dựng khác có liên quan: Biên nghiệm thu đào mương, đệm cát, lắp đặt tuyến ống, lấp cát lấp đất đoạn ống thử – Sơ đồ tuyến ống thử áp lực – Nhật ký thi công,nhật ký giám sát văn khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu – Biên nghiệm thu nội đối tượng nghiệm thu: Đánh giá chất lượng công tác thử áp lực thực hiện: – Nội dung kỹ thuật cần kiểm tra: Thử áp lực 6-8-6 (bar) – Kiểm tra hồ sơ ghi trên: Đạt * Thực công tác nghiệm thu: a Các thiết bị sử dụng thử áp lực:- Đồng hồ đo áp lực: 02 cái; – Máy bơm áp lực: 01 – Thùng đựng nước loại 300 lít: – Các thiết bị phụ kiện thử áp lực khác: Mặt bích, BU, van, – Dụng cụ sửa chữa, khắc phục cố đường ống b Nội dung công tác nghiệm thu cụ thể: * Nâng áp lực đạt kg/cm2 – Giữ áp lực không đổi giờ, từ …… ……đến … … ; lượng nước bơm thêm để giữ áp lực không đổi giờ: Thời gian 120 phút Lượng nước bơm thêm(lít) So sánh tiêu chuẩn cho phép (đạt, không đạt ) * Nâng áp lực lên kg/cm2 – Giữ áp lực không đổi giờ, từ … … đến … … ; lượng nước bơm thêm để giữ áp lực không đổi giờ: Thời gian 120 phút Lượng nước bơm thêm(lít) So sánh tiêu chuẩn cho phép (đạt, không đạt ) * Hạ áp lực xuống kg/cm 2, trì sau hạ áp lực từ từ trở bình thường Thời gian 60 phút Lượng nước bơm thêm(lít) So sánh tiêu chuẩn cho phép (đạt, không đạt ) – Trên sở đánh giá chất lượng, Ban nghiệm thu đưa kết luận: ……………………………………………………………………………… ………… – Các ý kiến khác: …………………………………………………………………… Kết luận: ……………………………………………………… ……………… Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] biên bản thử áp lực đường ống cấp nước – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: biên bản thử áp lực đường ống cấp nước, biên bản thử áp lực đường ống cấp nước, biên bản thử áp lực đường ống cấp nước

Hy vọng thông qua bài viết biên bản thử áp lực đường ống cấp nước . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button