Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN BA ĐÌNH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 11:24

Sự xuất hiện và phát triển của nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường đã làm cho các mối quan hệ trong xã hội rất phát triển, nhất là mối quan hệ giao dịch. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Sự xuất hiện và phát triển của nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường đã làm cho các mối quan hệ trong xã hội rất phát triển, nhất là mối quan hệ giao dịch. Các quan hệ giao dịch không có sự hướng dẫn, quản lý của Nhà nước bằng pháp luật sẽ lộn xộn. Các tranh chấp, vi phạm sẽ xảy ra nhiều, gây khó khăn, thiệt hại cho công dân, cơ quan, tổ chức hoặc Nhà nước. Trong cuộc sống đời thường cũng như trong dân sự, kinh tế, thương mại, khi có tranh chấp xảy ra, các đương sự thường có xu hướng tìm kiếm những chứng cứ để bênh vực cho lý lẽ của mình hoặc bác bỏ lập luận của đối phương. Đề phòng ngừa và đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại mà đương sự tham gia, họ cần đến chứng cứ công chứng (văn bản công chứng) là loại chứng cứ xác thực, chứng cứ đáng tin cậy hơn hẳn các loại giấy tờ không có chứng nhận xác thực hoặc chỉ trình bày bằng miệng. Thực tiễn thực hiện cho thấy tranh chấp trong xã hội ngày càng tăng, vụ việc càng phức tạp, trong đó có nguyên nhân là do không có chứng cứ xác thực. Do vậy, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật là cần thiết, song cũng cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp, công cụ tổ chức thực hiện pháp luật. Công chứng là một hoạt động quan trọng, một thể chế không thể thiếu được của Nhà nước pháp quyền. Thông qua hoạt động công chứng và các quy định hướng dẫn, điều chỉnh, pháp luật trở thành hiện thực sinh động của đời sống xã hội, thành hành vi sử xự theo đúng pháp luật. Do đó, xét trên bình diện công dân, thì văn bản công chứng là một công cụ hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ, phòng ngừa tranh chấp, tạo ra sự ổn định trong quan hệ dân sự, tài sản. Mặt khác, về phương – 1 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 diện nhà nước thì văn bản công chứng tạo ra một chứng cứ xác thực, kịp thời không ai có thể phản bác, chối cãi, trừ trường hợp toà án tuyên bố là vô hiệu. Bởi vậy, văn bản công chứngcông cụ pháp lý quan trọng của Nhà nước pháp quyền. Công chứng phòng ngừa tranh chấp và vi phạm pháp luật, cung cấp tài liệu có giá trị chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. I. GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG 1. Khái niệm và vai trò của công chứng 1.1. Khái niệm Công chứng được hiểu là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc do người yêu cầu công chứng tự nguyện yêu cầu. 1.2. Vai trò của công chứngChứng nhận tính xác thực: sự có thực, hợp pháp của các hợp đồng giao dịch  Công chứng có vai trò tích cực trong việc phòng ngừa các tranh chấp hợp đồng, giao dịch có thể xảy ra;  Văn bản công chứng có ý nghĩa là chứng cứ trước tòa,  Văn bản công chứng là căn cứ pháp lý hợp pháp để xác lập quyền sở hữu cho các bên có quyền liên quan (ví dụ văn bản công chứng hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là căn cứ để cơ quan đăng ký nhà đất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất cho các chủ thể .)  Công chứng còn có vai trò tư vấn: công chứng viên tư vấn cho người yêu cầu công chứng về các thủ tục pháp lý trong hoạt động công chứng (khác với luật sư) – 2 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Hoạt động công chứng đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước (thu phí công chứng. 1.3.Phân biệt giữa hoạt động công chứngchứng thực Đặc điểm phân biệt Công chứng Chứng thực Khái niệm Là việc Công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng Là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao đúng với bản chính hoặc chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực Tính chất của hành vi Là hành vi Công chứng viên Là hành vi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng thực bao gồm: Trưởng, Phó Phòng Tư pháp; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã; Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao của Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài Tính chất là hoạt động mang tính chất dịch vụ công là hành vi mang tính chất hành chính của cơ quan công quyền 2.Các tổ chức hành nghề công chứng 2.1. Phòng công chứng Phòng công chứng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu – 3 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 và tài khoản riêng. Người đại diện theo pháp luật của Phòng công chứng là Trưởng phòng. Trưởng phòng công chứng phải là công chứng viên và do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Tên gọi của Phòng công chứng bao gồm số thứ tự thành lập và tên của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Phòng công chứng được thành lập. 2.2. Văn phòng công chứng Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập. Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên. Văn phòng công chứng có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác. Tên gọi của Văn phòng công chứng do công chứng viên lựa chọn nhưng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. 3. Những loại hợp đồng, giao dịch phải công chứng Hợp đồng: Có loại hợp đồng luật bắt buộc phải công chứng mới có gia’ trị pháp lý (đối với các loại tài sản Nhà nước quy định phải đăng kí quyền sở hữu, quyền sử dụng) như hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển nhượng quyền – 4 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sử dụng đất, hợp đồng mua bán xe ô tô, hợp đồng chuyển nhượng tàu thuỷ, hợp đồng ủy quyền định đoạt bất động sản. Đối với loại hợp đồng không bắt buộc phải công chứng nhưng các bên thấy cần thiết và yêu cầu công chứng, nếu nội dung không trái pháp luật, đạo đức xã hội thì công chứng viên có nghĩa vụ phải thực hiện theo yêu cầu của họ như hợp đồng đặt cọc, hợp đồng uỷ quyền thực hiện công việc, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thoả thuận góp vốn thành lập pháp nhân kinh doanh theo Luật doanh nghiệp . Giao dịch: Hiện nay các hình thức giao dịch được các Phòng Công chứng nhận bao gồm các loại sau: Văn bản khai nhận di sản, Biên bản phân chia di sản thừa kế, Văn bản từ chối nhận di sản, Văn bản phân chia tài sản chung của vợ chồng, Văn bản nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, Di chúc, Giấy uỷ quyền . 4. Thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch Hồ sơ hợp lệ yêu cầu công chứng bao gồm: – Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; – Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); – Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2003 ; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Trường hợp trong thời hạn theo quy định tại Điều 184 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành – 5 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luật Đất đai, nếu người đang sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai; trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì phải có xác nhận bằng văn bản (bản sao) của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. – Hợp đồng, văn bản về bất động sản. Ngoài các giấy tờ nêu tại điểm 1 khoản này, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ yêu cầu công chứng còn có thêm một hoặc các giấy tờ sau đây: – Bản sao Sổ hộ khẩu đối với trường hợp nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ; – Đơn xin tách thửa, hợp thửa trong trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất; – Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản, nếu là người được hưởng di sản theo pháp luật; – Bản sao Di chúc, Giấy chứng tử của người để lại di sản, nếu là người được hưởng di sản theo di chúc mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người; – Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản mà người nhận thừa kế là người duy nhất; – Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị – 6 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn; – Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đối với trường hợp bên có quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đã trả trước tiền thuê đất hàng năm cho nhiều năm; tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/07/2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm; – Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư. Phòng công chứng, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn không được đòi hỏi người yêu cầu công chứng nộp thêm giấy tờ ngoài các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng nêu tại điểm 1 và 2 nêu trên. 5. Địa điểm và thời hạn công chứng Theo Điều 39 Luật Công chứng thì việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Theo quy định tai Điều 38 Luật Công chứng thì thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc, đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công – 7 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng. Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng. Với quy định trên đảm bảo cho văn bản công chứng là 1 chứng cứ rõ ràng và minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người yêu cầu công chứng được thực hiên theo đúng yêu cầu và nguyện vọng của họ, đồng thời nâng cao trách nhiệm, ý thức của công chứng viên. Trong thực tế, các tổ chức hành nghề công chứng thì hầu hết các văn bản công chứng được thực hiện trong ngày làm việc, trừ các trường hợp phức tạp như hợp đồng mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn từ 02 đến 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng. II. MỘT SỐ VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI A.VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN CẦU GIẤY 1. Văn phòng công chứng Hà Nội 1.1. Thông tin chung: Văn phòng Công chứng Hà Nội là VPCC ngoài Ngân sách đầu tiên được UBND thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp Hà Nội ra Quyết định cấp phép hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ Địa chỉ trụ sở: A38, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (84.4) 62528888 / 35561262/ 35561272 Fax: (84.4) 35563522 Email: congchunghanoi@gmail.com Website: www.congchunghanoi.com.vn / www.notary.com.vn Hotline: 0904 01 8888 / 0916 513 000 – 8 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thời gian làm việc: Văn phòng nhận làm dịch vụ công chứng vào tất cả các ngày trong tuần: Sáng: từ 8:00 đến 12:00 Chiều: từ 13:30 đến 17:30 Ngoài ra, Văn phòng còn nhận công chứng ngoài giờ và công chứng tại nhà, cơ quan theo yêu cầu của khách hàng. Trưởng VPCC Hà Nội: CCV. Tiến sỹ luật Lê Quốc Hùng 1.2. Lĩnh vực công chứng:  Các hợp đồng dân sự, thương mại, chuyển giao công nghệ v.v…;  Hợp đồng thế chấp bất động sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng bảo lãnh; hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền v.v…;  Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng giao dịch; huỷ bỏ hợp đồng;  Di chúc, văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản;  Các giao dịch dân sự và thương mại khác v.v… 2. Văn phòng công chứng Hà Thành 2.1. Thông tin chung: Địa chỉ: 165 Trần Đăng Ninh , P. Dịch Vọng Điện thoại : 0437931506 / 0462888666 Fax : 0437931507 Email : info@congchunghathanh.com.vn Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Sáng : 8h00 đến 11h30 Chiều : 13h30 đến 17h00 Ngoài ra, văn phòng nhận làm ngoài giờ theo yêu cầu của khách hàng. 2.2. Nghiệp vụ hoạt động: – 9 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;  Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở;  Công chứng hợp đồng thuê, mượn nhà ở hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải để ở, công trình xxây dựng khác;  Công chứng mua, bán, cho, tặng, thuê, mượn ôtô, dây chuyền sản xuất;  Công chứng hợp đồng vay vốn có hoặc không có tài sản thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản;  Công chứng hợp đồng uỷ quyền  Công chứng di chúc;  Công chứng văn bản thoả thuận phân chia tài sản;  Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản;  Công chứng văn bản từ chối nhận di sản;  Công chứng hợp đồng giao dịch khác. 3. Văn phòng công chứng Sài Gòn Tiếp Thị 3.1. Thông tin chung: Văn phòng Công chứng Sài Gòn Tiếp Thị được thành lập ngày 29/8/200 – Căn cứ Quyết định số: 1523/QĐ-BTP ngày 10/10/2007 của Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm công chứng viên. – Căn cứ Quyết định số: 2927/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng. – Căn cứ giấy Đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Số: 11/TP – ĐKHĐ, do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 29/8/2008. Phương châm, chiến lược hoạt động của Văn phòng Công chứng Sài Gòn Tiếp Thị tuân thủ hiến pháp và pháp luật, tôn trọng đạo đức hành nghề – 10 – […]… sản khác 7 Văn phòng công chứng nhà nước số 3 7.1 Thông tin chung: Địa chỉ: lô D – ô đất D11 khu đô thi Cầu Giấy Điện thoải: 04 3 86 86 267 7.2 Dich vụ công chứng:  Công chứng hợp đồng giao dịch;  Công chứng di chúc, thừa kế;  Công chứng tài sản vợ chồng;  Công chứng các giao dịch khác B VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN BA ĐÌNH 1 Văn phòng công chứng Vạn xuân Địa chỉ: Số 48 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội… khác  Mẫu văn bản chia di sản thừa kế  Mẫu văn bản di chúc  Văn bản về tài sản vợ chồng  Mẫu văn bản chia tài sản chung vợ chồng  Văn bản cam kết về tài sản – 17 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Các dịch vụ khác Văn phòng Công chứng Lạc Việt cung cấp Công chứng hợp đồng, giao dịch  Công chứng tại Văn phòng;  Công chứng ngoài trụ sở;  Công chứng ngoài… gia đìnhCông chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai  Công chứng hợp đồng ủy quyền C.VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN HOÀNG MAI Văn phòng công chứng hoàng mai Địa chỉ: Trụ sở tại số 1253 Giải Phóng Quận Hoàng Mai Dịch vụ công chứng:  hợp đồng giao dịch  di chúc, thừa kế  thỏa thuận tài sản vợ chồng  các giao dịch khác Dịch vụ theo yêu cầu:  nhận hồ sơ tư vấn tận nơi      công. .. Chiều : 13h30 đến 17h00 Ngoài ra, văn phòng nhận công chứng ngoài giờ theo yêu cầu của khách hàng,mức phí thổa thuận giữa 2 bên 4.2 Dịch vị công chứng :  Công chứng hợp đồng giao dịch;  Công chứng di chúc thừa kế; – 12 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Công chứng tài sản vợ chồng;  Công chứng các giao dịch khác 5 Văn phòng công chứng Ngọn Lửa Việt 5.1 Thông tin… 0918.775.368 Dịch vụ công chứngCông chứng các văn bản liên quan đến di chúc:  Công chứng các văn bản ủy quyền:  Công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản mà bên có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân trong nước  Công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản:  Công chứng các hợp đồng giao dịch khác:  Tư vấn pháp luật miễn phí:  Dịch vụ tại chỗ ngoài giờ:… tự nguyện theo yêu cầu Tất cả các khoản phí này được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng Công chứng Lạc Việt và trên trang web: www.congchunglacviet.vn 3 Văn phòng công chứng Ba Đình Địa chỉ: 3C Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 0435140866 – 0435140877 – 0435140989 Fax: 0435140855 Hotline: 0904323373 – 0912878225 website: http://www.congchungbadinh.com.vn/ Thời gian làm việc: + Sáng từ 8h – 11h30 + Chiều… làm ngoài giờ – Các dịch vụ chính  Công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản:  Công chứng các hợp đồng giao dịch khác:  Tư vấn pháp luật miễn phí:  Dịch vụ tại chỗ ngoài giờ:  Dịch vụ đào tạo:  Các dịch vụ pháp luật khác theo yêu cầu của khách hàng… Phạm vi công chứng:  Công chứng các văn bản liên quan đến di chúc:  Công chứng các văn bản ủy quyền:  Công chứng hợp đồng, giao dịch về bất… lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Các văn bản về thừa kế;  Thoả thuận tài sản vợ chồng: tài sản,bất động sản…  Các loại giấy uỷ quyền 4 Văn phòng công chứng việt 4.1 Thông tin chung: Văn phòng công chứng Việt được thành lập ngày 09/7/2008, với sứ mệnh nhân danh Nhà nước, xác nhận giá trị pháp lý của các giao dịch, Văn phòng công chứng Việt có đội ngũ công chứng viên, cán bộ, nhân viên có bề dày… làm việc: Văn phòng công chứng a9 hoạt động liên tục vào tất cả các ngày trong tuần: Từ thứ hai đến thứ bảy Sáng: từ 8h00 – 12h00 Chiều: từ 13h30 – 17h30 Ngoài ra, Văn phòng còn cung cấp các dịch vụ: Công chứng ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ tết Công chứng ngoài trụ sở, tận nơi, tại địa chỉ của khách hàng 6.2 Dịch vụ công chứng:  Hợp đồng uỷ quyền và các hợp đồng trao đổi khác;  Văn bản thoả… đồng, giao dịch về bất động sản mà bên có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân trong nước  Người yêu cầu công chứng hoặc một trong các bên nộp lệ phí công chứng, nhận các bản hợp đồng, giao dịch đã được công chứng 2 Văn phòng công chứng Lạc Việt Địa chỉ: Số 18 Văn Cao, Ba Đình, Hà nội Tell: 04 37618128 Fax: 04 37618127 Email: info@congchunglacviet Web: www.congchunglacviet.vn

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN BA ĐÌNH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN BA ĐÌNH, BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN BA ĐÌNH, BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN BA ĐÌNH, Thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch, Văn phòng cơng chứng Đơng Đơ 1. Thơng tin chung: Văn phòng cơng chứng việt 1. Thơng tin chung:, Văn phòng cơng chứng Lạc Việt Địa chỉ: Số 18 Văn Cao, Ba Đình, Hà nội

Hy vọng thông qua bài viết BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN BA ĐÌNH . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button