[Download] Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân – Tải về File Word, PDF

Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân

Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân
Nội dung Text: Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân

Download


Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân trình bày các nội dung chính sau: Đề xuất về hoàn thiện chính sách nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam; Nghiên cứu về cơ chế xác định giá đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Việt Nam; Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân File Word, PDF về máy

Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân

 1. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

  Hà Nội – 2011
  Ngân hàng Thế giới
  64891

 2. Lời cảm ơn

  Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề “Xã
  hội và các xung đột đất đai” nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn
  về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công
  nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay.

  Ba báo cáo trong ấn phẩm (Báo cáo 1 – Đề xuất về hoàn thiện chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế
  chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam; Báo cáo 2 – Nghiên cứu về cơ chế xác định giá đất phục vụ bồi
  thường, hỗ trợ và tái định cư tại Việt Nam; Báo cáo 3 – Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại
  về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Việt Nam) do Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Đặng
  Hùng Võ, tư vấn độc lập (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện với sự hợp tác của
  một số chuyên gia làm việc tại Tổng cục Quản lý Đất đai, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghiên cứu
  điểm trong báo cáo thứ hai và thứ ba do Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện.
  Trưởng nhóm nghiên cứu là Tiến sỹ Phạm Thị Mộng Hoa, chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội, Văn
  phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

  Báo cáo thứ nhất được hoàn thành trong năm 2009 và hai báo cáo còn lại được hoàn thành trong năm 2010
  và 2011. Các chuyên gia phản biện là: ông Reidar Kvam, cố vấn về các chính sách an toàn của vùng Mỹ
  La-tinh và ông Jose Vicente Zevallos, chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội, đối với báo cáo thứ nhất; ông
  Jonathan Lindsay, Luật sư cao cấp và Keith Clifford Bell, chuyên gia cao cấp về chính sách đất đai (Ngân
  hàng Thế giới), đối với báo cáo thứ hai và thứ ba. Nhóm nghiên cứu cũng nhận được góp ý từ bà Nina
  Bhatt, chuyên gia về phát triển xã hội (Ngân hàng thế giới), cho báo cáo thứ nhất; từ ông Paul Munro-Faure,
  Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), cho báo cáo thứ hai; và từ ông Sanjay Agarwal, chuyên gia về phát
  triển xã hội (Ngân hàng thế giới), cho báo cáo thứ ba. Nhóm nghiên cứu cũng đồng thời lấy ý kiến của các
  chuyên gia trong nước: Tiến sỹ Nguyễn Đình Bồng (Phó Chủ tịch, Hội Khoa học đất Việt Nam) và Tiến sỹ
  Phạm Đức Phong (nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính) đối với báo cáo thứ hai; ông
  Lê Đình Đấu (nguyên Phó tổng Thanh tra Chính phủ), Luật sư Hoàng Ngọc Giao (Phó Viện trưởng, Viện
  nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển) và Tiến sỹ, Luật sư Nguyễn Văn Lạng (nguyên Phó chánh
  Thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường), đối với báo cáo thứ ba. Ngoài ra, tại các Hội thảo tham vấn tổ
  chức vào tháng 6 năm 2009 (cho báo cáo thứ nhất) và tháng 5 năm 2011 (cho báo cáo thứ hai và báo cáo
  thứ ba), nhóm nghiên cứu cũng nhận được góp ý và phản hồi từ các chuyên gia về đất đai thuộc nhiều cơ
  quan, tổ chức. Tổng cục Quản lý Đất đai đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức các hội thảo này tại
  Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thảo luận các phát hiện và đề xuất của các báo cáo. Đinh Thúy
  Quyên và Nguyễn Thu Phương (Ngân hàng Thế giới) hỗ trợ công việc hậu cần và ông Mel Blunt giúp biên
  tập bản tiếng Anh của các báo cáo.

  Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn các cá nhân và tổ chức nói trên đã góp phần quan trọng giúp chuẩn
  bị và hoàn thiện các báo cáo. Chúng tôi rất biết ơn ông Daniel Gibson đã hướng dẫn và góp ý cho các báo

  i

 3. cáo. Chúng tôi xin được bầy tỏ lời cảm ơn đặc biệt về sự hỗ trợ hiệu quả của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc
  Quốc gia; bà Hoonae Kim, nguyên Giám đốc Chương trình Phát triển bền vững và bà Jennifer Sara, Giám
  đốc Chương trình Phát triển bền vững; ông Douglas J. Graham, nguyên Điều phối viên Ban Môi trường và
  Xã hội và bà Pilar Larreamendy, Điều phối viên Ban Xã hội của Ngân hàng Thế giới tại Việt nam.

  Các tác giả là người chịu trách nhiệm cho tất cả những nhầm lẫn nếu có. Các quan điểm thể hiện trong báo
  cáo này hoàn toàn là những quan điểm của các tác giả.

  ii

 4. iii
 5. iv
 6. Mục lục

  Lời cảm ơn…………………………………………………………………………………………………………………………………..i
  Mục lục…………………………………………………………………………………………………………………………………….. iii
  Từ viết tắt…………………………………………………………………………………………………………………………………..xi
  Thuật ngữ………………………………………………………………………………………………………………………………. xiii

  BÁO CÁO 1. ĐỀ XUẤT VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
  VÀ CƠ CHẾ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI TỰ NGUYỆN Ở VIỆT NAM…………………..1
  Tóm tắt……………………………………………………………………………………………………………………………………….2
  1. Giới thiệu chung…………………………………………………………………………………………………………………….11
  2. Phân tích hệ thống pháp luật đất đai của Việt Nam về chuyển dịch đất đai………………………………19
  2.1. Quá trình hình thành các quy định pháp luật về chuyển dịch đất đai ở Việt Nam……………………….19
  2.2. Phân tích hiện trạng pháp luật về chuyển dịch đất đai bắt buộc và chuyển dịch đất đai
  tự nguyện ở Việt Nam…………………………………………………………………………………………….20
  2.2.1. Cơ chế chuyển dịch đất đai bắt buộc…………………………………………………………………………..20
  2.2.2. Cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện…………………………………………………………………………24
  2.2.3. Nhận xét về điểm mạnh và điểm yếu của 2 cơ chế chuyển dịch đất đai……………………………25
  2.3. Vấn đề lý luận, thực tiễn và quy định pháp luật về bồi thường, tái định cư bắt buộc ở Việt Nam……..26
  2.3.1. Lý luận kinh tế chính trị học về đất đai ở Việt Nam……………………………………………………….26
  2.3.2. Chuyển dịch đất đai từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp là đòi hỏi
  tất yếu của quá trình phát triển…………………………………………………………………………………..28
  2.3.3. Những quy định chủ yếu của pháp luật đất đai ở Việt Nam về bảo đảm bền vững xã hội
  trong quá trình chuyển dịch đất đai…………………………………………………………………………….28

  3. Phân tích thực tế triển khai việc chuyển dịch đất đai ở Việt Nam…………………………………………….31
  3.1. Đánh giá thực tế việc chuyển dịch đất đai dưới góc nhìn của lãnh đạo cấp tỉnh………………………….31
  3.2. Đánh giá thực tế việc chuyển dịch đất đai dưới góc nhìn của nhà đầu tư ………………………………….33
  3.3. Đánh giá thực tế việc chuyển dịch đất đai dưới góc nhìn của người bị thu hồi đất …………………….34
  3.4. Thực tiễn triển khai việc chuyển dịch đất đai bắt buộc ở Việt Nam…………………………………………..36
  3.4.1. Đánh giá về thực thi pháp luật đất đai………………………………………………………………………..36

  v

 7. 3.4.2. Đánh giá về giải pháp tăng cường kiểm tra thực thi pháp luật và cơ chế giám sát của người dân…..37
  3.4.3. Cơ chế tham gia của cộng đồng dân cư và người dân trong quá trình chuyển dịch đất đai
  bắt buộc ở Việt Nam …………………………………………………………………………………………………37

  4. Khả năng áp dụng các kinh nghiệm quốc tế và trong nước vào thực tế Việt Nam……………………..39
  4.1. Khả năng áp dụng các kinh nghiệm quốc tế và trong nước vào thực tế Việt Nam………………………39
  4.1.1. Khả năng áp dụng cơ chế chia sẻ lợi ích trong các dự án có tác động lớn về xã hội và môi trường…. 41
  4.1.2. Khả năng áp dụng cơ chế góp đất và điều chỉnh lại đất đai…………………………………………..42
  4.1.3. Khả năng áp dụng cơ chế giao quyền phát triển chuyển nhượng được…………………………….44
  4.2. Đánh giá về khả năng áp dụng kinh nghiệm một vài nước khác vào Việt Nam………………………….45
  4.2.1. Mô hình chuyển dịch đất đai ở Trung Quốc……………………………………………………………………………. 45
  4.2.2. Mô hình chuyển dịch đất đai ở Hàn Quốc……………………………………………………………………45
  4.3. Đánh giá về khả năng áp dụng kinh nghiệm từ các triển khai thử nghiệm trong nước………………..46
  4.3.1. Đánh giá mở rộng phạm vi áp dụng hình thức người đang sử dụng đất góp vốn bằng
  giá trị quyền sử dụng đất hoặc giá trị bồi thường về đất thành cổ phần của dự án đầu tư
  đối với trường hợp chuyển dịch đất đai bắt buộc………………………………………………………………… 46
  4.3.2. Đánh giá khả năng cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bồi thường, giải phóng
  mặt bằng………………………………………………………………………………………………………………….46
  4.3.3. Một vài vấn đề về thủ tục định giá đất đang thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh………..47
  5. Đề xuất những điều chỉnh, đổi mới về cơ chế chuyển dịch đất đai ở Việt Nam………………………….48
  5.1. Đề xuất về đổi mới, điều chỉnh cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện………………………………………48
  5.2. Đề xuất về đổi mới, điều chỉnh cơ chế chuyển dịch đất đai bắt buộc………………………………………..50
  5.3. Đề xuất về xác định giới hạn giữa cơ chế chuyển dịch đất đai bắt buộc và chuyển dịch đất đai
  tự nguyện………………………………………………………………………………………………………………………….51
  5.4. Đề xuất các biện pháp tăng hiệu quả của triển khai thực tế……………………………………………………..52
  5.4.1. Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý đất đai và nâng cao nhận thức cộng đồng về
  pháp luật đất đai………………………………………………………………………………………………………52
  5.4.2. Biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế chuyển dịch đất đai…..53
  5.4.3. Biện pháp tạo cơ chế để cộng đồng dân cư và người bị thu hồi đất tham gia trực tiếp vào
  quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…………………………………………………….53

  6. Kết luận và các bước triển khai tiếp theo………………………………………………………………………………..55
  Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………………………………………………….56
  Phụ lục: Các văn bản quy phạm pháp luật về chuyển dịch đất đai……………………………………………58
  Phụ lục 1: Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chuyển dịch đất đai trong giai đoạn
  1987 – 2003……………………………………………………………………………………………………………………………..58
  Phụ lục 2: Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chuyển dịch đất đai trong giai đoạn
  từ 2004 đến nay……………………………………………………………………………………………………………………….63

  vi

 8. BÁO CÁO 2. NGHIÊN CỨU VỀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG,
  HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI VIỆT NAM………………………………………………………67
  Tóm tắt……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
  1. Giới thiệu chung…………………………………………………………………………………………………………………….75
  2. Phân tích hệ thống pháp luật hiện hành về định giá đất phục vụ tính giá trị bồi thường,
  hỗ trợ, tái định cư ở Việt Nam……………………………………………………………………………………………………78
  2.1. Tổng quan………………………………………………………………………………………………………………………..78
  2.2. Hệ thống pháp luật hiện hành về xác định giá đất phục vụ tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
  khi Nhà nước thu hồi đất và việc thực thi trên thực tế…………………………………………………………….79
  2.2.1. Phân tích quá trình hình thành pháp luật về giá đất ở Việt Nam…………………………………….79
  2.2.2. Phân tích quy định hiện hành về xác định giá đất phục vụ tính toán bồi thường, hỗ trợ,
  tái định cư cho người có đất bị thu hồi………………………………………………………………………..84
  2.2.3. Nhận xét đối với quy định của pháp luật hiện hành về định giá bất động sản phục vụ
  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất……………………………………………….90

  3. Phân tích kinh nghiệm quốc tế về định giá đất………………………………………………………………………..93
  3.1. Vấn đề định giá đất phục vụ bồi thường khi chiếm giữ đất đai bắt buộc tại Australia…………….. 93
  3.2. Vấn đề định giá đất tại Đài Loan Trung Quốc………………………………………………………………………..95
  3.3. Vấn đề định giá đất tại các nước có nền kinh tế chuyển đổi ở Đông Âu…………………………………….96
  3.3. Vấn đề định giá đất tại Thái Lan…………………………………………………………………………………………..97

  4. Kết quả nghiên cứu điểm về hiệu quả kinh tế, xã hội của việc bồi thường theo giá thị trường………99
  4.1. Lựa chọn nghiên cứu điểm………………………………………………………………………………………………….99
  4.2. Kết quả nghiên cứu…………………………………………………………………………………………………………..101
  4.2.1. Mức độ hiểu biết của người bị thu hồi đất về giá đất và mức độ hài lòng về giá đất
  tính bồi thường cho người bị thu hồi đất……………………………………………………………………101
  4.2.2. Đánh giá mức độ hài lòng về cách thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư….104
  4.2.3. Đánh giá về cơ chế xác định giá đất hiện nay tại địa phương………………………………………107
  4.2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của việc định giá đất tại địa phương………………………..109

  5. Đề xuất về hoàn chỉnh quy định của pháp luật về định giá đất áp dụng cho bồi thường,
  hỗ trợ, tái định cư…………………………………………………………………………………………………………………112
  5.1. Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành
  của Việt Nam về định giá đất phục vụ tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
  Nhà nước thu hồi đất……………………………………………………………………………………………………….112
  5.1.1. Quy định về phương pháp xác định giá đất phù hợp thị trường…………………………………….112
  5.1.2. Hoàn chỉnh hệ thống khung pháp luật cho hoạt động cung cấp dịch vụ định giá đất……… 113
  5.1.3. Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất, quyết định về giá đất
  phục vụ tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư……………………………………………………………. 114

  vii

 9. 5.2. Xây dựng nội dung văn bản pháp luật quy định về trình tự, thủ tục thực hiện giao đất,
  cho thuê đất, thu hồi đất, xác định giá đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…………….117

  6. Kết luận……………………………………………………………………………………………………………………………….120
  Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………………………………………………..122
  Phụ lục: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật định giá đất đai và bất động sản phục vụ tính toán
  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư……………………………………………………………………………………………….123
  Phụ lục 1: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật định giá đất đai và bất động sản………………………………123
  Phụ lục 2: Mẫu Chứng thư định giá……………………………………………………………………………………152
  Phụ lục 3: Các yếu tố so sánh cơ bản cần thu thập, điều chỉnh………………………………………………154

  BÁO CÁO 3. NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ BỒI THƯỜNG,
  HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI VIỆT NAM……..157
  Tóm tắt……………………………………………………………………………………………………………………………………158
  1. Giới thiệu chung…………………………………………………………………………………………………………………..168
  2. Quá trình xây dựng và thực thi pháp luật về khiếu nại hành chính ở Việt Nam………………………171
  2.1. Quá trình xây dựng pháp luật về khiếu nại hành chính………………………………………………………….171
  2.2. Hệ thống pháp luật hiện hành về khiếu nại hành chính………………………………………………………….173
  2.3. Thực thi pháp luật về khiếu nại hành chính và những bức xúc từ thực tế…………………………………… 178

  3. Phân tích kinh nghiệm quốc tế về cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính của dân…………………182
  3.1. Kinh nghiệm sử dụng cơ quan tài phán hành chính để giải quyết khiếu nại hành chính…………….182
  3.2. Kinh nghiệm giải quyết khiếu nại của những người bị thiệt hại trong triển khai các dự án đầu tư…… 183
  3.2.1. Nhóm vấn đề đầu tiên được đề cập tới là các khối công việc phải quan tâm thực hiện
  trong việc hình thành một cơ chế hiệu quả giải quyết các bức xúc (GRM) …………………….184
  3.2.2. Nhóm vấn đề thứ hai là toàn bộ quá trình giải quyết cần thực hiện đối với GRM……………185
  3.2.3. Nhóm vấn đề thứ ba là thiết kế các công việc cần thực hiện để tạo một cơ chế hiệu quả
  giải quyết đối với GRM…………………………………………………………………………………………….186
  3.2.4. Nhận xét về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam dựa trên các
  đề xuất của WB/IFC………………………………………………………………………………………………..188
  4. Tổ chức thực hiện nghiên cứu điểm phát hiện các khiếm khuyết trong hệ thống pháp luật
  và thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính đối với thu hồi đất và giải quyết
  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư………………………………………………………………………………………………190
  4.1. Lựa chọn nghiên cứu điểm………………………………………………………………………………………………..190
  4.2. Kết quả nghiên cứu…………………………………………………………………………………………………………..194
  4.2.1. Đánh giá của người bị thu hồi đất về một số thủ tục có liên quan đến phương án bồi thường,
  hỗ trợ, tái định cư……………………………………………………………………………………………………194
  4.2.2. Đánh giá của người có khiếu nại về cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại hiện nay……199

  viii

 10. 5. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết bức xúc, khiếu nại về thu hồi đất và
  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư………………………………………………………………………………………………202
  5.1. Đề xuất một văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế độc lập giải quyết các khiếu nại hành chính
  về thu hồi đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng cho các dự án đầu tư
  (có nội dung áp dụng cho cộng đồng dân tộc ít người)…………………………………………………………..203
  5.2. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cần thiết đối với quy định pháp luật và thực thi pháp luật về
  giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý đất đai……………………………………………………………208
  5.2.1. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định giải quyết các khiếu nại hành chính?………………..208
  5.2.2. Những quy định nào cần được điều chỉnh trong hệ thống pháp luật về khiếu nại hành chính?….210
  5.3. Giải pháp nâng cao năng lực……………………………………………………………………………………………..210

  6. Kết luận……………………………………………………………………………………………………………………………….211
  Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………………………………………………213

  ix

 11. Từ viết tắt

  ADB Ngân hàng Phát triển châu Á
  AfDB Ngân hàng Phát triển châu Phi
  ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  AUSAID Cơ quan Phát triển quốc tế Australia
  AVA Hiệp hội định giá viên ASEAN (Asean Valuers Association)
  BĐS Bất động sản,
  BT, HT, TĐC Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
  CDD Phát triển dựa vào cộng đồng
  DA Dự án
  DANIDA Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch
  DRC Giấy chứng nhận quyền phát triển
  FAO Tổ chức Nông lương thế giới
  FDI Đầu tư trực tiếp của nước ngoài
  GCN Giấy chứng nhận
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GRC Hội đồng giải quyết bức xúc
  GRM Cơ chế giải quyết bức xúc
  GRU Đơn vị giải quyết bức xúc
  ICSID Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
  IDB Ngân hàng Phát triển liên Mỹ
  IFC Công ty Tài chính quốc tế
  ISO Tổ chức chuẩn quốc tế
  IVSC Ủy ban chuẩn định giá quốc tế
  MIGA Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương
  NZAID Cơ quan Phát triển quốc tế Niu Di-lân
  ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

  xi

 12. PMU Ban quản lý dự án
  SIDA Cơ quan Phát triển quốc tế Thụy Điển
  TDR Quyền phát triển chuyển nhượng được
  THĐ, GĐ, CTĐ Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
  TNMT Tài nguyên và Môi trường
  UB Ủy ban
  UBND Ủy ban nhân dân
  UNCHR Ủy ban của Liên hợp quốc về Quyền con người
  UN-Habitat Trung tâm của Liên hợp quốc về Định cư
  UNEP Chương trình Môi trường Liên hợp quốc
  VAT Hiệp hội các định giá viên Thái Lan
  VLAP Dự án Quản lý đất đai Việt Nam
  VND Việt Nam Đồng
  VVA Hội Thẩm định giá Việt Nam
  WAVO Hiệp hội định giá thế giới
  WB Ngân hàng Thế giới
  WTO Tổ chức Thương mại thế giới

  xii

 13. Thuật ngữ

  Bất động sản (real estate): Đất đai bao gồm cả phần không khí bên trên và phần đất bên dưới cộng với
  bất kỳ phần đầu tư phát triển cố định ảnh hưởng đến tiện ích sử dụng đất đai (gọi là tài sản liên quan đến
  đất đai).

  Bất động sản (real property): Đất đai và bất kỳ thứ gì cố định, được gắn với đất đai hoặc là bộ phận của
  đất đai và bất cứ thứ gì được xem xét như không thể di dời theo quy định của pháp luật (đất đai, công trình
  xây dựng và các tài sản khác cố định không thể di dời gắn với đất đai).

  Bất động sản tạo thu nhập: Bất động sản tạo nên địa tô (hoặc các thu nhập khác) cho chủ sở hữu.

  Bên thứ ba: Những người không phải là các bên tham gia hợp đồng nhưng hợp đồng lại có ảnh hưởng đến
  lợi ích mà họ có trong đối tượng của hợp đồng.

  Bồi thường: Bất kỳ giá trị nào hoặc xem xét có thể quy về giá trị, chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, được hứa
  hẹn hoặc dự kiến sẽ được chi trả hoặc được nhận.

  Cải cách đất đai: Các quá trình đa dạng liên quan đến việc thay đổi dạng thức của quyền sử dụng đất và
  việc sử dụng đất tại một khu vực xác định.

  Cấp quy hoạch sử dụng đất: Quy mô và mức độ của một phương án quy hoạch sử dụng đất tùy theo cấp
  quy hoạch là cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp xã.

  Chia tách bất động sản: Một định nghĩa pháp lý của việc chia tách bất động sản cho mục đích bán hoặc
  cho thuê hoặc đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật.

  Chiếm giữ đất đai (land acquisition): Việc một cơ quan hành chính có thẩm quyền thay mặt Chính phủ
  ban hành quyết định chiếm giữ bắt buộc bất kỳ đất đai nào, bao gồm cả việc lấy đi quyền sở hữu.

  Chiết khấu: Ngược với lãi suất cộng thêm, trong đó giá trị của chi phí phát sinh, hoặc lợi ích nhận được là
  được giảm đi theo một tỷ lệ hàng năm, gọi là tỷ lệ chiết khấu, để nhận được giá trị hiện tại.

  Chỉnh sửa lại (reformation): Hành vi theo quy định của pháp luật sửa chữa một sai sót trong giấy tờ pháp
  lý về chuyển quyền hoặc giấy tờ pháp lý khác.

  Chi phí hoạt động: Chi phí đòi hỏi để vận hành một bất động sản bao gồm chi phí cố định, chi phí lưu
  động và chi phí dự phòng cho thay thế, sửa chữa.

  Chi phí thay thế: Chi phí để thay thế một cấu trúc bằng một cấu trúc khác có tiện ích tương đương đã
  được thẩm định nhưng được xây dựng bằng các vật liệu mới theo tiêu chuẩn, thiết kế và bố trí hiện hành.

  xiii

 14. Chủ quyền (title): (1) Quyền sở hữu đối với đất đai (quyền sử dụng đất ở Việt Nam); (2) bằng chứng về
  quyền sở hữu hoặc lợi ích của một người đối với bất động sản.

  Chuyển dịch đất đai (land conversion): Chuyển đổi mục đích sử dụng đất được đề cập tới các biến đổi
  của loại đất theo quy định từ loại đất theo hiện trạng sử dụng sang loại đất khác.

  Chuyển đổi đất đai (land exchange): Việc trao đổi quyền sử dụng đất của một thửa đất thuộc quyền sử
  dụng của bên thứ nhất với quyền sử dụng đất của một thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của bên thứ hai
  mà họ đồng ý là tương đương.

  Chuyển quyền đối với đất đai (land transfer): Việc chuyển quyền đối với đất đai từ chủ này sang chủ
  khác.

  Chứng thư chuyển quyền (deeds): Một văn bản mà khi thực hiện đúng tạo nên việc chuyển quyền đối với
  bất động sản (một văn bản phù hợp pháp luật đặt ra các điều kiện để đất đai được chuyển quyền).

  Cơ chế giải quyết bức xúc (GRM): Cơ chế gồm thể chế, công cụ, phương pháp và quá trình để có thể sử
  dụng vào giải quyết các bức xúc.

  Cơ quan hành chính: Cơ quan của chính phủ thực hiện quản lý hành chính một lĩnh vực pháp luật toàn
  diện, đặt ra các quy định chi tiết để thực thi pháp luật trong phạm vi quản lý của mình.

  Cơ quan tài phán hành chính: Cơ quan tài phán hành chính là một cơ quan tài phán thực hiện theo cách
  gần giống với cơ quan tư pháp để xem xét các quyết định hành chính. Các quyết định của cơ quan tài phán
  hành chính sẽ được tòa án hành chính xem xét ở các bước tiếp theo. Cơ quan tài phán hành chính không
  phải một tòa án mà là một phần thuộc ngành hành pháp của Nhà nước, có trách nhiệm xem xét tất cả các
  quyết định hành chính bị khiếu nại. Tên gọi Administrative Appeals Tribunal do Chính phủ Liên bang
  Australia đặt từ năm 1975. Tên này có thể được sử dụng cho tất cả các hệ thống thuộc ngành hành pháp của
  Nhà nước, độc lập với hệ thống cơ quan hành chính và có trách nhiệm xem xét, giải quyết các quyết định
  hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại.

  Công bố lãi và lỗ: Báo cáo tài chính hàng năm về lợi nhuận ròng thực tế trước thuế của một bất động sản.

  Dạng thức sử dụng đất thuê (leasehold): Đất được sử dụng dưới dạng thuê, theo một hợp đồng mà độc
  quyền sở hữu đất đai được chuyển giao từ người cho thuê sang người thuê gắn với một khoản tiền thuê thỏa
  thuận trong một khoảng thời gian thỏa thuận.

  Dòng tiền (dòng tiền sau thuế): Khoản tiền mặt mới mà một bất động sản làm ra khi tất cả các thu nhập
  tiền mặt cùng các khoản tiền mặt khác được tạo nên đã được cộng thêm vào và tất cả các khoản chi phí tiền
  mặt cùng các khoản chi phí tiền mặt khác đã được trừ đi.

  Đánh giá đất (land evaluation): Việc đánh giá tính phù hợp của đất đai theo mục đích sử dụng đã được
  xác định. Việc đánh giá đất được hiểu theo nghĩa của sản xuất và tính bền vững với đầu vào cần biết là quá
  trình sản xuất và lợi ích kinh tế nhận được (trong trường hợp phân loại tính phù hợp theo diện tích đất).

  Đánh giá giá trị đất (land assessment): Là một quá trình mà bản chất là xác định giá trị của quyền sử dụng
  hoặc quyền sở hữu vị trí đất (thửa đất), bao gồm cả quyền đối với khoáng sản dưới mặt đất, quyền đối với
  nước ven sông, quyền chăn thả gia súc, quyền khai thác gỗ, quyền đánh bắt cá, quyền săn bắn, quyền qua
  lại và quyền đối với không khí (ở Việt Nam, pháp luật chỉ thừa nhận các quyền đối với tài sản do người
  sử dụng đất đầu tư trên đất). Người đánh giá đưa ra ước tính về giá trị thị trường của đất đai dựa trên các
  nguyên tắc kinh tế cơ bản làm nền tảng của quá trình định giá.

  xiv

 15. Đăng ký: Sự giao quyền của Nhà nước cho nơi mà người nộp đơn đăng ký là các cá nhân hoặc doanh
  nghiệp được chính thức thừa nhận.

  Đăng ký đất đai (land register): Việc đăng ký được sử dụng để ghi nhận hiện trạng các chứng thư pháp
  lý về đất đai (các giấy tờ dạng chứng nhận quyền (title) hoặc chuyển quyền (deed)).

  Đăng ký quyền đối với đất đai (registration of title): Một hệ thống mà theo đó việc đăng ký quyền sở
  hữu đối với đất đai (quyền sử dụng đất ở Việt Nam) được thực hiện và duy trì trên cơ sở thửa đất chứ không
  theo chủ sở hữu (chủ sử dụng) cũng như không theo giấy tờ về chuyển quyền.

  Đăng ký văn bản pháp lý chuyển quyền (registration of deeds): Một hệ thống mà theo đó việc đăng ký
  các giấy tờ pháp lý liên quan tới chuyển quyền đối với đất đai được thực hiện và duy trì.

  Đất đai: Một diện tích bề mặt đất, bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên, môi trường sinh thái làm ảnh hưởng
  tới sử dụng đất. Đất đai được hiểu không chỉ là chất đất mà còn cả dạng đất, khí hậu, thủy văn, thực phủ và
  thực vật cùng với các tài sản gắn liền với đất như nhà cửa hay công trình thủy lợi.

  Địa chính (cadastre): Một dạng của hệ thống thông tin đất đai về thửa đất. Thuật ngữ này bao gồm: (i) địa
  chính pháp lý: đăng ký quyền sở hữu của thửa đất (ở Việt Nam gọi là quyền sử dụng đất), (ii) địa chính tài
  chính: đăng ký bất động sản cùng với giá trị của bất động sản đó, (iii) địa chính sử dụng đất: đăng ký việc
  sử dụng đất; (iv) địa chính đa mục đích: đăng ký bao gồm nhiều thuộc tính của thửa đất.

  Định giá: (1) Giá trị hoặc giá cả được ước tính; (2) hoạt động định giá trị thông qua cách thẩm định giá.

  Định giá đất (land valuation): Định giá đất có liên quan trước hết việc xác định việc sử dụng cao nhất và
  tốt nhất đối với thửa đất để ước tính giá trị bằng các lý thuyết định giá hiện hành, sau đó cân đối và đưa ra
  ước tính cuối cùng về giá trị. Bước thứ nhất của định giá đất là xác định khả năng sử dụng cao nhất và tốt
  nhất đối với thửa đất dựa trên bốn tiêu chí là: điều kiện tự nhiên, được pháp luật cho phép, tính khả thi về tài
  chính và khả năng sản xuất tối đa. Có hai loại phân tích được áp dụng để xác định việc sử dụng cao nhất và
  tốt nhất đối với thửa đất: thứ nhất là việc sử dụng cao nhất và tốt nhất đối với vị trí đất đó nếu là đất trống,
  thứ hai là việc sử dụng cao nhất và tốt nhất đối với đầu tư trên đất nếu đất đó chưa được phát triển. Có ba
  cách tiếp cận tiêu chuẩn để ước tính giá trị thị trường theo các lý thuyết thẩm định giá hiện tại: (i) cách tiếp
  cận chi phí, (ii) cách tiếp cận theo so sánh giá bán, (iii) cách tiếp cận thu nhập.

  Định ranh giới (thửa đất): Xác định ranh giới của từng thửa đất trên mặt đất.

  Đo đạc đất đai: Quá trình xác định một thửa đất để đặt lên mặt đất và đo thửa đất đó.

  Đo đạc địa chính: Việc đo đạc và lập bản đồ ranh giới các thửa đất nhằm hỗ trợ việc xây dựng hệ thống
  quản lý đất đai cả nước, thực hiện chuyển quyền đối với bất động sản hoặc xây dựng hệ thống đăng ký đất
  đai.

  Giá: Số tiền hoặc một giá trị khác đưa ra ứng với một tài sản mà được người mua và người bán thỏa thuận,
  cũng được gọi là giá mua hoặc giá bán.

  Giá thị trường: Giá phải trả mà không có áp lực, động cơ hoặc trạng thái tinh thần.

  Giá trị: Giá trị hiện tại của lợi ích tương lai tăng lên của quyền sở hữu dành cho người sử dụng hay nhà
  đầu tư điển hình. Giá trị tiền tệ của tài sản, hàng hoá hoặc dịch vụ dành cho người mua. Thu nhập ròng từ
  hoạt động chia cho tỷ lệ vốn hóa chính là giá trị.

  Giá trị tính thuế: Giá trị được xác định trừ đi các khoản miễn trừ được phép là khoản tiền mà mức thuế
  suất được áp vào để xác định nghĩa vụ thuế tài sản.

  xv

 16. Giá trị đất đai: Giá trị của một thửa đất, được xác định bằng nhiều cách khác nhau để đưa ra các ước tính
  khác nhau về giá trị.

  Giá trị đúng (just value): Giá trị thị trường công bằng.

  Giá trị hiện tại: Giá trị của một tài sản tại thời điểm hiện tại, sau khi đã thực hiện việc khấu trừ chi phí và
  lợi ích của tài sản đó.

  Giá trị hiện tại ròng: Giá trị hiện tại của lợi ích của một doanh nghiệp trừ đi giá trị hiện tại của chi phí.

  Giá trị thị trường: (1) Giá mà tại đó một người bán sẵn sàng bán và người mua sẵn sàng mua, không chịu
  áp lực bất thường; (2) theo quyết định của tòa án hoặc của cơ quan hành chính có thẩm quyền, đó là mức
  giá cao nhất theo ước tính bằng tiền mà một bất động sản sẽ mang lại nếu như được bán trong thị trường
  mở, cho phép trong một thời gian hợp lý để tìm một người mua với sự hiểu biết về sử dụng bất động sản
  và khả năng có thể sử dụng.

  Giá trị thuê (rental value): Giá trị của một tài sản theo nghĩa tiền thuê mà tiền thuê đó có thể được bắt
  nguồn từ tài sản đó.

  Giá trị tương lai: Tổng giá trị ước tính của tiền hoặc tài sản tại một ngày trong tương lai.

  Giao dịch thị trường mở: Giao dịch mà trong đó cả người mua và người bán đề tự nguyện, với hiểu biết
  đầy đủ về mọi chi tiết của bất động sản, giao dịch và không chịu bất kỳ áp lực nào.

  Góp đất và điều chỉnh lại đất đai (land pooling and readjustment): Cơ chế phát triển đất đai mà theo
  đó một nhóm các thửa đất được kết nối theo một quy hoạch thống nhất, đáp ứng việc chia đất đai thành
  các đơn vị bất động sản riêng lẻ, bán đi một số thửa đất phi nông nghiệp mới nhằm thu lại một số kinh phí
  để giao lại một số thửa đất khác cho chủ sở hữu trước đây (chủ sử dụng đất ở Việt Nam). Cơ chế góp đất
  (land pooling) ở đây khác với cơ chế tập trung đất đai theo pháp luật (land consolidation), thực hiện theo
  cách chuyển quyền sở hữu đất đai (quyền sử dụng đất ở Việt Nam) đối với các thửa đất riêng biệt cho một
  cơ quan thụ lý việc giao dịch và thiết kế lại, với việc chuyển quyền sở hữu (quyền sử dụng đất ở Việt Nam)
  sau đó đối với các thửa đất phi nông nghiệp mới cho các chủ đất (chủ sử dụng đất ở Việt Nam) như được
  chỉ ra trên quy hoạch đã được vẽ lại. Điều chỉnh lại đất đai được thực hiện ở nơi mà các thửa đất chỉ được
  tập trung trên ý tưởng tại một cơ quan có thẩm quyền thiết kế và phân chia đất đai theo một nguyên tắc
  thống nhất, sau đó các chủ sở hữu đất (chủ sử dụng đất ở Việt nam) chuyển đổi đất nông nghiệp để lấy đất
  phi nông nghiệp mới như chỉ ra trên quy hoạch đã được vẽ lại.

  Góp vốn bằng đất đai: Dựa trên kết quả định giá, đất đai được coi như giá trị vốn góp với người khác để
  sử dụng vào các mục đích liên doanh, liên kết kinh doanh.

  Hạ tầng: Các công trình xây dựng lâu dài nhằm hỗ trợ hoạt động kinh tế, chẳng hạn như đường giao thông,
  thuỷ lợi hoặc công trình thoát nước, các tòa nhà và hệ thống giao thông.

  Hạn chế: Một giới hạn việc sử dụng bất động sản phát sinh từ một hợp đồng hoặc là một văn bản đã ghi
  nhận.

  Hệ thống hành chính ở Việt Nam: Hệ thống hành chính của Việt Nam bao gồm 4 cấp: cấp quốc gia, cấp
  tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), cấp
  xã (xã, phường, thị trấn). Cơ quan hành chính ở cấp quốc gia là Chính phủ trung ương, bao gồm các Bộ, các
  cơ quan ngang Bộ, đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan hành chính ở cấp địa phương là
  Ủy ban nhân dân, đứng đầu là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

  xvi

 17. Hệ thống thông tin đất đai (LIS): Một hệ thống nhằm thu nhận, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin liên
  quan tới tính phù hợp của sử dụng đất, nhất là các đặc trưng của đất đai. Hệ thống thông tin đất đai, nói
  chung, không nhất thiết được lưu trữ trong một hệ thống thông tin địa lý.

  Hệ thống Torrens: Hệ thống đăng ký quyền của Chính phủ dựa trên việc sử dụng giấy chứng nhận về
  quyền sở hữu do một tổ chức dịch vụ công có thẩm quyền (cơ quan đăng ký quyền sở hữu) cấp như là bằng
  chứng về quyền sở hữu.

  Khiếu nại: Một tài liệu về hồ sơ của người khiếu nại gửi lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để bắt
  đầu một kiện cáo.

  Khiếu nại hành chính về đất đai: Khiếu nại của người dân đối với các quyết định hành chính do cơ quan
  có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực quản lý đất đai, hoặc hành vi hành chính sai trái của công chức nhà
  nước trong quá trình ra quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất. Tại Việt Nam, quyết định hành
  chính về quản lý đất bao gồm các quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quyết định về thu
  hồi đất, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, trưng dụng đất; quyết định gia hạn thời hạn sử
  dụng đất và các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  Kinh doanh bất động sản: Hoạt động kinh doanh bao gồm mua, bán, cho thuê, chuyển đổi, quản lý bất
  động sản do bên đủ điều kiện và được cấp phép thực hiện, hoạt động vì lợi ích của chính họ hoặc để tính
  toán bồi thường.

  Loại đất: Phân loại sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất. Ở Việt Nam, đất đai được chia thành 3 loại
  chính: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm đất sản
  xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm); đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, đất
  rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng); đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối. Nhóm đất phi nông nghiệp
  bao gồm đất ở (đất ở tại nông thôn và đất ở đô thị), đất chuyên dùng (đất sử dụng cho mục đích lợi ích quốc
  gia, đất quốc phòng – an ninh, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất sảnn xuất kinh doanh phi nông
  nghiệp); đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; và đất sông suối và mặt nước chuyên dùng.
  Nhóm đất chưa sử dụng bao gồm tất cả đất chưa đưa vào sử dụng, chưa được Nhà nước giao hay cho thuê.

  Lô đất: Thửa đất, đặc biệt là thửa đất trong quá trình tách thửa.

  Lợi ích tương lai: Những lợi ích dự kiến mà chủ sở hữu hiện tại sẽ nhận được từ bất động sản trong tương
  lai.

  Lợi nhuận trên đất (estate): Thuật ngữ pháp lý chỉ lợi nhuận thu được từ đất. Thuật ngữ này cũng được
  sử dụng để chỉ yếu tố tự nhiên của đất đai và yếu tố tài sản từ đất đai mà lợi nhuận có liên quan.

  Lợi nhuận tương lai: Một lợi nhuận trên đất mà có thể không có hoặc có thể thuộc sở hữu hoặc hưởng của
  người nào đó trong tương lai.

  Luật tục: Luật bất thành văn được hình thành do được mọi người thừa nhận đã từ lâu (ở Việt Nam thường
  gọi là lệ).

  Người khiếu nại: Người có cáo buộc hoặc có lời buộc tôi đối với người khác (người bị khiếu nại).

  Người sử dụng đất: Tất cả mọi người có sinh kế trực tiếp, hoặc toàn bộ hoặc một phần, từ đất. Ở Việt Nam,
  chế độ sở hữu toàn dân về đất đai được xác lập, không có sở hữu tư nhân về đất đai. Người sử dụng đất bao
  gồm tất cả những người sử dụng đất đã được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận. Người sử dụng đất
  có quyền sử dụng đất được pháp luật thừa nhận, có thể coi như là quyền sở hữu tài sản hạn chế của chủ đất,
  và được Nhà nước Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  xvii

 18. Phát triển lại (redevelopment): Cấu trúc hiện tại bị phá hủy và cấu trúc mới được xây dựng lại ngay.

  Phân tích dòng tiền chiết khấu: Phương pháp phân tích tài chính và phân tích kinh tế, trong đó các lợi
  ích trong tương lai và các chi phí tương lai được giảm đến một giá trị thấp hơn về tới giá trị hiện tại bằng
  cách chiết khấu.

  Phân tích kinh tế (về sử dụng đất): Phân tích dưới góc nhìn giá trị bằng tiền của một hệ thống sử dụng
  đất cho cộng đồng như một tổng thể.

  Phân tích tác động môi trường: Trình tự, thủ tục để dự báo tác động của những thay đổi trong sử dụng đất
  đối với môi trường, đặc biệt là tác động tới nước, chất đất, thảm thực vật, sức khỏe con người và hạnh phúc.

  Phân tích tài chính: Phân tích nhằm vào giá trị bằng tiền của một hệ thống liên quan tới người nông dân,
  người sử dụng đất khác hoặc nhà đầu tư tư nhân.

  Phân tích xã hội: Các phân tích một phương án theo nghĩa tác động của các khu vực khác nhau của cộng
  đồng. Phân tích xã hội đặc biệt quan tâm đến các lợi ích của các nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ và người
  nghèo.

  Phương án quy hoạch sử dụng đất (land-use plan): Một tập hợp chặt chẽ các quyết định về việc sử dụng
  đất và cách thức để đạt được việc sử dụng mong muốn. Một phương án quy hoạch sử dụng đất bao gồm:
  xác định mục tiêu; nhu cầu đất đai, nguồn nhân lực và các nguồn lực vật chất; nói rõ về các phương pháp,
  tổ chức, trách nhiệm, tiến độ sẽ được sử dụng và những mục tiêu đã thống nhất.

  Phương pháp chi phí tính theo giá trị (tiếp cận theo chi phí khấu hao): Phương pháp mà theo đó giá trị
  bất động sản được quy về nguồn gốc dựa trên ước tính chi phí thay thế những tài sản đã đầu tư, sau đó trừ
  đi khấu hao ước tính, sau đó thêm giá trị thị trường của đất đai. Phương pháp này có hiệu quả nhất khi sử
  dụng để ước tính chi phí của một công trình xây dựng mới.

  Phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF): Phương pháp vốn hóa thu nhập, trong đó việc thu hồi vốn đầu
  tư trong tương lai được chiết khấu tới giá trị hiện tại.

  Phương pháp phát triển (Phương pháp phát triển đất đai): Phương pháp định giá đất trống, chi phí phát
  triển được trừ vào tổng doanh thu dự kiến, và cuối cùng, xác định được lợi nhuận của nhà đầu tư.

  Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh một bất động sản cần quan tâm với các bất động sản tương
  tự hoặc các bất động sản xung quanh có thể so sánh được, còn được gọi là so sánh thị trường.

  Phương pháp thặng dư (trong định giá đất): Phương pháp vốn hóa thu nhập, trong đó thu nhập ròng còn
  lại của đất đai (sau khi thu nhập có thể phân phối được cho công trình xây dựng đã được loại trừ) được vốn
  hóa để ước tính giá trị của đất đai.

  Phương pháp thặng dư vốn hóa: Phương pháp định giá theo cách tiếp cận thu nhập dựa trên việc tách
  riêng thu nhập phân cho các thành phần của bất động sản như đất đai, công trình xây dựng, nợ, vốn của chủ
  sở hữu với mục đích để phân tích.

  Phương pháp thu nhập vốn hóa theo khấu hao: Phương pháp ước tính khấu hao bằng cách so sánh giá
  trị vốn hóa của đối tượng với chi phí mới để tạo lập đối tượng đó.

  Phương pháp vốn hóa trực tiếp: Phương pháp vốn hóa thu nhập, trong đó giá trị được ước tính bằng cách
  chia thu nhập hoạt động ròng cho tỷ lệ vốn hóa tổng thể.

  Quá trình đăng ký đất đai (land registration): Quá trình ghi nhận về quyền đối với đất đai dưới dạng
  đăng ký chuyển quyền (deeds registration) hoặc đăng ký chứng nhận quyền (title registration).

  xviii

Download tài liệu Báo cáo Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân File Word, PDF về máy