[Download] Bảng năng lực kỹ năng cốt lõi – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 11:44

Download

BẢNG NĂNG LỰC KỸ NĂNG CỐT LÕISttLoại tri thức, kỹ năngChức danh áp dụngMức độ chuẩnMức của công tyMức của các đối thủ cạnh tranhÝ kiến đề xuất, giải pháp QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ Mã tài liệu: NS – 18 – BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢNG NĂNG LỰC KỸ NĂNG CỐT LÕIStt Loại tri thức, kỹ năng Chức danh áp dụngMức độ chuẩn Mức của công tyMức của các đối thủ cạnh tranhÝ kiến đề xuất, giải phápNgày tháng lập 2008TP. nhân sự Giám đốc điều hànhQUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ Mã tài liệu: NS – 18 – BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08 . 18 – BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢNG NĂNG LỰC KỸ NĂNG CỐT LÕIStt Loại tri thức, kỹ năng Chức danh áp dụngMức độ chuẩn Mức của công tyMức

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bảng năng lực kỹ năng cốt lõi – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bảng năng lực kỹ năng cốt lõi, Bảng năng lực kỹ năng cốt lõi

Hy vọng thông qua bài viết Bảng năng lực kỹ năng cốt lõi . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.