[Download] BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2012, 17:57

Download

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA BẢNG HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)Kỳ tính thuế: Tháng . năm Người nộp thuế: Mã số thuế: .Đơn vị tiền: đồng Việt NamSTTHoá đơn, chứng từ bánTên người muaMã sốthuế người muaMặt hàngDoanh sốbán chưa có thuếThuế suấtThuế GTGTGhi chúKý hiệu hoá đơnSố hoá đơnNgày, tháng, năm phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:Tổng2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:Tổng3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:Tổng4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:TổngTổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: ., ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)Mẫu số: 01- 1/GTGT(Ban hành kèm theo Thông số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) . (8) (9) (10) (11)1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:Tổng2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:Tổng3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế. BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA( Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)Kỳ

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA, BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA, BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

Hy vọng thông qua bài viết BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.