Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam

Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam
Nội dung Text: Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam


Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam có nội dung trình bày các vấn đề: Thương mại điện tử, Rocket Interent, Lazada.vn và đề xuất. Tham khảo nội dung báo cáo để hiểu rõ hơn tình tình thương mại điện tử ở Việt Nam và website thương mại điện tử Lazada Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam File Word, PDF về máy

Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam

TÓM TẮT BÁO CÁO WEBSITE LAZADA.VN<br />
<br />
Nội dung<br />
• Thương mại điện tử Việt Nam 2011 • Rocket Interent • Lazada.vn • Đề xuất<br />
<br />
Danh sách các sàn giao dịch TMĐT 2011<br />
<br />
Tình hình TMDT 2011<br />
<br />
Theo thống kê của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, tính đến hết năm 2011 đã có khoảng 130 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký sàn giao dịch TMĐT, trong đó Cục đã xác nhận đăng ký cho 35 website sàn giao dịch. (Trung bình: 3,13 sàn/Doanh nghiệp đk)<br />
<br />
Khó khăn đang dần được gỡ bỏ<br />
<br />

Download tài liệu Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử Lazada Việt Nam File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button