Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Bài trình chiếu Slide PowerPoint bảo vệ khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai hay – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2015, 19:16

Bài trình chiếu Slide bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành đề tài Đánh giá thực trạng khai thác quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.Tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên cuối khóa muốn làm một bài trình chiếu slide hay, sinh động, thu hút, đầy đủ nội dung nhưng không dài dòng, nhàm chán mà lôi cuốn thầy cô trong hội đồng bảo vệ. L/O/G/O KHOA TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Đánh giá thực trạng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Sinh viên thực hiện: Võ Thị Ngân Tranh Lớp: Quản lý đất đai 43 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Thị Thái Hòa Bộ môn: Quản lý Tài Nguyên Môi Trường Năm 2013 www.themegallery.com NỘI DUNG BÁO CÁO Mở đầu Đối tượng, phạm vi, nội dung phương pháp nghiên cứu Kết nghiên cứu thảo luận Kết luận kiến nghị www.themegallery.com Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài HUYỆN ĐIỆN BÀN Phát triển KT – XH Mục đích Thu hút Khó tiếp cận dự án đầu tư Quản lý, xúc tiến đầu tư Cơ chế sách Tăng tốc Nguồn vốn tạo quỹ đất THỊ XÃ ĐIỆN BÀN Quỹ đất Quy hoạch Đánh giá thực trạng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam www.themegallery.com Mở đầu 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư huyện Điện Bàn www.themegallery.com Đánh giá thực trạng tạo quỹ đất thu hút vốn đầu tư huyện Điện Bàn Đề xuất giải pháp tạo quỹ đất thu hút đầu tư huyện Điện Bàn Phần Đối tượng, phạm vi, nội dung phương pháp nghiên cứu www.themegallery.com 2.1 Đối tượng nghiên cứu • Quỹ đất huyện Điện Bàn • Một số dự án triển khai huyện Điện Bàn, tiếp cận đất đai NĐT thông qua xúc tiến đầu tư huyện Điện Bàn 2.2 Phạm vi nghiên cứu • Phạm vi không gian: quỹ đất toàn huyện Điện Bàn • Phạm vi thời gian: – Thời gian nghiên cứu từ tháng 1/2013 đến tháng – 5/2013 Thu thập phân tích số liệu từ năm 2010 – 2012 www.themegallery.com 2.3 Nội dung nghiên cứu • Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Điện Bàn • Điều tra thực trạng đầu tư thu hút đầu tư huyện Điện Bàn • Đánh giá thực trạng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư huyện Điện Bàn • Đề xuất giải pháp phát triển quỹ đất phục vụ thu hút đầu 2.4 Phương pháp nghiên cứu tư • Phương pháp điều tra, thu thập số liệu • Phương pháp chuyên gia • Phương pháp vật biện chứng • Phương pháp thống kê, phân tích, xử lý tổng hợp số liệu www.themegallery.com Phần Kết nghiên cứu thảo luận www.themegallery.com 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu Tổng diện tích tự nhiên: 21.471 Dân số năm 2011: 202.435 người www.themegallery.com Lợi – Vị trí địa lý thuận lợi – Cấu trúc địa chất bền vững – Chuyển dịch cấu kinh tế tích cực hướng – Các khoản thu tăng dần – CSHT đầu tư mở rộng – Nguồn lao động dồi dào, trẻ, động www.themegallery.com Hạn chế – Chịu sức cạnh tranh lớn khu vực lân cận – Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm lợi huyện – Thiếu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội tạo quỹ đất – CSHT chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng – Chất lượng lao động thấp, lao động có đào tạo 3.3.3 Rà soát quy hoạch dự án ban hành huyện Điện Bàn Nhiều dự án: – chưa triển khai – dừng thi công – thực không cam kết tiến độ đầu tư – Theo NĐT • GPMB ách tắc nhiều năm nên DA chậm tiến độ • Trách nhiệm: thuộc Trung tâm GPMB địa phương • Thiếu hụt sở hạ tầng • Khó khăn chung kinh tế Theo BQL KĐT Điện Nam – Điện Ngọc Do lực tài NĐT: – thiếu vốn – lãi suất ngân hàng cao – kinh tế khó khăn – găm đất chờ sang nhượng hay tìm đối tác www.themegallery.com Nguyên nhân sâu xa: sách “trải thảm đỏ” cách 10 năm tỉnh Quảng Nam VD: Quy hoạch đô thị Điện Nam – Điện Ngọc – Xây dựng tháng 3/2003 – Kết 10 năm thực hiện: • 54 DA (23 DA BĐS) đăng ký S giao đất: 1.472 • GPMB 600 ha, TĐC gần 500 hộ Sau rà soát: – Thu hồi DA – Yêu cầu DA chậm thi công phải triển khai hạn cuối vào tháng năm 2013 www.themegallery.com – Tiến độ thực DA chậm – Chỉ có dự án hoàn thành – 16 dự án tiếp tục triển khai – dự án dừng thi công chưa triển khai – Số lại giai đoạn thăm dò hoàn tất thủ tục đầu tư 3.3.4 Thực trạng công tác giải phóng mặt tạo quỹ đất huyện Điện Bàn 3.3.4.1 Tình hình công tác giải phóng mặt số dự án Các DA du lịch ven biển: có 17 DA hoàn thành vào hoạt động: DA Nhóm 1: Nhóm 2: triển khai: DA Nhóm 3: chậm thực thu hồi: DA Các dự án thuộc Đô thị Điện Nam – Điện Ngọc • có 35 dự án triển khai • số dự án không đảm bảo kinh phí chi trả kịp thời cho công tác BT, HT TĐC nên để dự án kéo dài nhiều năm; • công tác quản lý đất không chặt chẽ để nhân dân xây dựng, cơi nới nhà trái phép như: lô 3, lô 4, lô 7, làng Đại học www.themegallery.com 3.3.4.2 Tiến độ đầu tư xây dựng khu tái định cư Khu TĐC thôn Điện Dương – Có DA TĐC – Tất thực dang dở thăm dò thỏa thuận lập QH www.themegallery.com • Quy mô dự án: 70,4 * Giai đoạn 1: 20 Triển khai từ năm 2005 – cuối 2012 12/20 Đã có hạ tầng 6,36 ha, Điện, đường, trường, trạm xây dựng Đã phân lô bố trí 130 lô TĐC cho dân * Giai đoạn 2: 11,04 Triển khai từ năm 2011 – cuối 2012 5/11,4 Đã tiến hành BT, GPMB phần mồ mả, cối, có định phê duyệt BT đất đất sx NN Hiện có hạ tầng Đã phân 104 lô để bố trí TĐC cho dân * Giai đoạn 3: 18,55 – mời gọi đầu tư – Khu dân cư Làng Chài xã Điện Dương (25,08 ha) – Khu dân cư Thống Nhất xã Điện Dương (20,81) ha) – Khu TĐC dự án xã Điện Dương – Điện Ngọc (61,41 ha) Triển khai từ năm 2009 đến nay: • Năm 2009 phê duyệt QH – Khu TĐC xã Điện Dương: • Năm 2010 phê duyệt dự án đầu tư 15 • Năm 2011 phê duyệt điều chỉnh – Khu TĐC hai bên đường QH xuống biển xã Điện Dương: • Năm 2012 phê duyệt lại dự án 1,62 • Đến dự án chưa triển khai Đang lập QH kêu gọi nhà đầu tư lựa chọn phương thức đầu tư www.themegallery.com 3.3.4 Thực trạng công tác giải phóng mặt tạo quỹ đất huyện Điện Bàn 3.3.4.3 Những tồn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Thiếu kinh phí Chậm chi trả BT, HT TĐC www.themegallery.com Chậm trễ, kéo dài Cơ chế sách GPMB &TĐC nhiều bất cập & thay đổi Sự hiểu biết pháp luật nhân dân hạn chế 3.3.4 Thực trạng công tác giải phóng mặt tạo quỹ đất huyện Điện Bàn 3.3.4.3 Những tồn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư * Nguyên nhân khách quan Khối lượng GPMB lớn Thiếu quỹ đất TĐC Khiếu nại, tố cáo liên quan đến GPMB Năng lực tài NĐT thấp Giá bồi thường thấp giá thị trường www.themegallery.com Chậm tiến độ GPMB 3.3.4 Thực trạng công tác giải phóng mặt tạo quỹ đất huyện Điện Bàn 3.3.4.3 Những tồn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư * Nguyên nhân chủ quan Thiếu phối hợp bên liên quan GPMB Tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt pháp luật nhà nước GPMB chưa tốt www.themegallery.com Cơ chế sách đền bù, GPMB nhiều mâu thuẫn, bất hợp lý QLĐĐ lỏng lẽo 3.4 Giải pháp tạo quỹ đất thu hút đầu tư huyện Điện Bàn 3.4.1 Giải pháp quy hoạch – Lập QH phải gắn với định hướng đầu tư – Quản lý thực QH gắn với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư hỗ trợ thông tin cho nhà đầu tư Công khai QH rộng rãi Có tham gia cộng đồng lập QH Quảng bá, cung cấp cho NĐT thông tin vấn đề: + quy hoạch + sở hạ tầng + ưu đãi, hỗ trợ + tiềm kinh tế dự án www.themegallery.com Quản lý trạng mặt chặt chẽ Huy động trước nguồn vốn NĐT để phục vụ cho công tác GPMB XD khu TĐC 3.4 Giải pháp tạo quỹ đất thu hút đầu tư huyện Điện Bàn 3.4.2 Giải pháp giải phóng mặt Minh bạch, thống nhất, quy định Huy động nguồn vốn để tạo quỹ đất Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức người dân việc chấp nhận www.themegallery.com thực sách thu hồi đất Nâng cao lực, trách nhiệm cán thực công tác GPMB Có chế độ khen thưởng, kỷ luật, giải khiếu nại GPMB Phần Kết luận kiến nghị www.themegallery.com 4.1 Kết luận – Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, thực chế sách ưu đãi đầu tư nên huyện Điện Bàn thu hút nhiều dự án đầu tư – Công tác phát triển quỹ đất để thu hút đầu tư huyện thực chưa tốt Vướng mắc, chậm trễ công tác GPMB do: – Thiếu vốn chi trả BT vốn để triển khai xây dựng khu TĐC – Cơ chế sách GPMB – TĐC thay đổi, nhiều bất cập – Khối lượng công việc GPMB lớn – Công tác QLĐĐ lỏng lẽo, hiểu biết luật lệ người dân hạn chế – Chưa có phối hợp bên liên quan thực GPMB www.themegallery.com 4.2 Kiến nghị Đối với quan nhà nước – Cần xem xét kỹ thu hút đầu tư, không thu hút cách ạt Lựa chọn NĐT có lực – Huy động nguồn vốn tạo quỹ đất – Đẩy nhanh tiến độ GPMB: • Cơ chế sách BT, HT TĐC cần hoàn thiện, ổn định; tránh sửa đổi, bổ sung liên tục gây khó khăn thực • Xây dựng bảng giá đất bồi thường phù hợp với giá thị trường • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán tham gia công tác BT, GPMB • Đẩy mạnh tác công tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh thực định thu hồi đất • Ban hành chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, giải khiếu nại thực công tác GPMB www.themegallery.com 4.2 Kiến nghị Đối với nhà đầu tư Có đủ lực tài XD DA tiến độ cam kết Đối với người dân – Chủ động nắm bắt thông tin sách, Quyết định áp dụng công tác BT, HT TĐC để đảm bảo quyền lợi thực nghĩa vụ – Không cơi nới, xây dựng trái phép đất có quy hoạch chưa triển khai dự án www.themegallery.com L/O/G/O Cảm ơn hội đồng người theo dõi! www.themegallery.com […]… công nghiệp: 12 dự án www.themegallery.com 3.3 Đánh giá thực trạng công tác phát triển quỹ đất thu hút đầu tư tại huyện Điện Bàn 3.3.1 Hiện trạng và biến động sử dụng đất huyện Điện Bàn Bảng: Biến động sử dụng các nhóm đất chính tại huyện Điện Bàn năm 2010 – 2012 Biểu đồ: Hiện trạng sử dụng đất huyện Điện Bàn năm 2012 www.themegallery.com Bảng: Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất 3.3.2 Thu đai. .. liên quan trong GPMB Tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt pháp luật của nhà nước về GPMB chưa tốt www.themegallery.com Cơ chế chính sách đền bù, GPMB nhiều mâu thuẫn, bất hợp lý QLĐĐ lỏng lẽo 3.4 Giải pháp tạo quỹ đất thu hút đầu tư tại huyện Điện Bàn 3.4.1 Giải pháp về quy hoạch – Lập QH phải gắn với định hướng đầu tư – Quản lý thực hiện QH gắn với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ thông… dụng đất huyện Điện Bàn năm 2012 www.themegallery.com Bảng: Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất 3.3.2 Thu đai của tiền kỳ kế hoạch sử dụng đất 2011 – 2015 giao đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 2011 – 2015 + Bảng: Chi phí đền bù đất và cây trồng trên đất Cân đối thu chi: 1.806,039 tỷ đồng – www.themegallery.com 3.3.3 Rà soát các quy hoạch và dự án đã được ban hành tại huyện Điện Bàn Nhiều dự án:…3.2 Tình hình thu hút đầu tư 3.2.1 Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Quảng Nam Ưu đãi về mặt bằng: Chính sách hỗ trợ quản lý: Giải quyết thủ tục hành chính đầu tư theo cơ chế “một cửa, tại chỗ” + NĐT được thuê đất đến 50 năm và khi có yêu cầu được gia hạn thêm 20 + Được miễn tiền thuê đất thô Ưu đãi về thuế và thu nhập DN: + DN sản xuất: miễn thêm 2 năm và giảm 50% trong 2 năm… nguồn vốn để tạo sạch quỹ đất Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp nhận www.themegallery.com thực hiện chính sách thu hồi đất Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ thực hiện công tác GPMB Có chế độ khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại trong quá GPMB Phần 4 Kết luận và kiến nghị www.themegallery.com 4.1 Kết luận – Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, thực hiện các… khai QH rộng rãi Có sự tham gia của cộng đồng khi lập QH Quảng bá, cung cấp cho NĐT thông tin về các vấn đề: + quy hoạch + cơ sở hạ tầng + ưu đãi, hỗ trợ + tiềm năng kinh tế của các dự án www.themegallery.com Quản lý hiện trạng mặt bằng chặt chẽ Huy động trước nguồn vốn của các NĐT để phục vụ cho công tác GPMB và XD khu TĐC 3.4 Giải pháp tạo quỹ đất thu hút đầu tư tại huyện Điện Bàn 3.4.2 Giải pháp về… thiếu vốn – lãi suất ngân hàng cao – kinh tế khó khăn – găm đất chờ sang nhượng hay tìm đối tác www.themegallery.com Nguyên nhân sâu xa: chính sách “trải thảm đỏ” cách đây hơn 10 năm của tỉnh Quảng Nam VD: Quy hoạch đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc – Xây dựng tháng 3/2003 – Kết quả 10 năm thực hiện: • 54 DA (23 DA BĐS) đăng ký trên S giao đất: 1.472 ha • GPMB 600 ha, TĐC gần 500 hộ Sau khi rà soát:… giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất tại huyện Điện Bàn 3.3.4.3 Những tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Thiếu kinh phí Chậm chi trả BT, HT và TĐC www.themegallery.com Chậm trễ, kéo dài Cơ chế chính sách GPMB &TĐC nhiều bất cập & luôn thay đổi Sự hiểu biết về pháp luật của nhân dân hạn chế 3.3.4 Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất tại huyện Điện Bàn 3.3.4.3… dự án thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc • có 35 dự án đã triển khai • một số dự án không đảm bảo kinh phí chi trả kịp thời cho công tác BT, HT và TĐC nên để dự án kéo dài nhiều năm; • công tác quản lý đất không chặt chẽ để nhân dân xây dựng, cơi nới nhà trái phép như: lô 3, lô 4, lô 7, làng Đại học www.themegallery.com 3.3.4.2 Tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư Khu TĐC thôn 1 Điện Dương… chế chính sách ưu đãi đầu tư nên huyện Điện Bàn đã thu hút nhiều dự án đầu tư – Công tác phát triển quỹ đất để thu hút đầu tư tại huyện thực hiện chưa tốt Vướng mắc, chậm trễ của công tác GPMB do: – Thiếu vốn chi trả BT và vốn để triển khai xây dựng khu TĐC – Cơ chế chính sách về GPMB – TĐC luôn thay đổi, nhiều bất cập – Khối lượng công việc GPMB lớn – Công tác QLĐĐ lỏng lẽo, sự hiểu biết luật lệ của

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài trình chiếu Slide PowerPoint bảo vệ khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai hay – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài trình chiếu Slide PowerPoint bảo vệ khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai hay, Bài trình chiếu Slide PowerPoint bảo vệ khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai hay, Bài trình chiếu Slide PowerPoint bảo vệ khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai hay, 4 . Giải pháp tạo quỹ đất thu hút đầu tư tại huyện Điện Bàn

Hy vọng thông qua bài viết Bài trình chiếu Slide PowerPoint bảo vệ khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai hay . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button