[Download] Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam

Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam
Nội dung Text: Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam

Download


Nội dung của bài thuyết trình trình bày về bán hàng cá nhân, bảy bước bán hàng và chu kỳ bán hàng, lực lượng bán hàng mô tả và tương tác khách hàng của mình, tương tác với các chức năng khác, các kỹ năng cần trong bán hàng, thuyết phục kỹ năng giao tiếp và giá trị đạo đức trong bán hàng.

Bạn đang xem: [Download] Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam File Word, PDF về máy

Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam

Quản lý nguồn lực bán hàng<br />
Đoàn đại biểu Việt Nam<br />
Module 1<br />
<br />
CNAM Mini MBA<br />
Jean-Pol Delrue<br />
October 10 & 11, 2011<br />
<br />
Module 1<br />
<br />
1<br />
<br />
Ghi nhớ !<br />
<br />
Kinh doanh của Công ty nên được xem như một<br />
toàn thể<br />
Về sự tương tác của các chức năng khác nhau<br />
nhằm các mục tiêu tương tự, làm việc trong một<br />
môi trường năng động<br />
Rất khó để làm như vậy<br />
Chuyên gia từng mang đến cho bạn chuyên môn<br />
của mình: bán hàng ngày hôm nay!<br />
Module 1<br />
<br />
2<br />
<br />
Trong các công ty nhỏ, tiếp thị và bán hàng chức<br />
năng thường được tích hợp:<br />
Thông thường, các chức năng chính là Tài chính /<br />
Kế toán, Sản xuất / Vận hành & Bán hàng / Tiếp<br />
thị<br />
Trong các công ty lớn hơn, tiếp thị và bán hàng<br />
tách biệt rõ ràng và thường được quản lý một cách<br />
riêng biệt<br />
Tiếp thị chủ yếu là suy nghĩ do tính chất chiến<br />
lược. Các khía cạnh doanh số bán hàng thường bị<br />
bỏ quên.<br />
Module 1<br />
<br />
3<br />
<br />
Lực lượng bán hàng<br />
Có phải là<br />
Các liên kết đầu tiên trong chuỗi kinh doanh<br />
Khóa học ngắn nhằm mục đích tạo cho bạn một<br />
hương vị về hoạt động bán hàng mà có thể là một<br />
trong những công việc tương lai của bạn<br />
<br />
Module 1<br />
<br />
4<br />
<br />
Thông thường, những người tiếp thị bỏ qua vai trò<br />
của những người phải đối mặt với khách hàng:<br />
quản lý tài khoản<br />
Khu vực bán hàng & quản lý toàn cầu<br />
Lĩnh vực kỹ sư ứng dụng<br />
Lĩnh vực kỹ sư chất lượng<br />
Quản lý dịch vụ khách hàng, vv<br />
Module 1<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam File Word, PDF về máy