[Download] Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại – Tải về File Docx, PDF

Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại

Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại
Nội dung Text: Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại

Download


Nội dung bài thuyết trình trình bày về việc ứng dụng điện toán đám mây phục vụ quản lí các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản để quản lí công việc theo hướng cộng tác nhóm, quản lí hồ sơ tài liệu, quản lí kế hoạch-tiến độ, quản lí hợp đồng, quản lí bán hàng và quản lí thông tin khách hàng.

Bạn đang xem: [Download] Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại File Docx, PDF về máy

Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại

tpizi.com<br />
<br />
SMARTER SOLUTION<br />
FOR SMART COMMUNITY<br />
<br />
GIẢI PHÁP QUẢN LÍ DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI<br />
Ứng dụng điện toán đám mây phục vụ quản lí các doanh nghiệp đặc biệt<br />
là doanh nghiệp Bất Động Sản.<br />
★<br />
<br />
Quản lí công việc theo hướng cộng tác nhóm<br />
<br />
★<br />
<br />
Quản lí hồ sơ tài liệu<br />
<br />
★<br />
<br />
Quản lí kế hoạch-tiến độ<br />
<br />
★<br />
<br />
Quản lí hợp đồng<br />
<br />
★<br />
<br />
Quản lí bán hàng<br />
<br />
★<br />
<br />
Quản lí thông tin khách hàng<br />
<br />
tpizi.com<br />
<br />
GIẢI PHÁP QUẢN LÍ DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI<br />
<br />
TÍNH NĂNG<br />
<br />
ƯU ĐIỂM<br />
Giao diện trực quan, làm<br />
việc trên mọi thiết bị<br />
<br />
Lập và theo dõi kế hoạch làm việc<br />
của từng cá nhân từng nhóm, từng<br />
dự án…<br />
<br />
nj<br />
<br />
Quản lí hồ sơ, tiến độ, tài chính,<br />
chất lượng… dự án ở mọi giai đoạn<br />
<br />
Thông tin tập trung, cập<br />
nhật nhanh chóng<br />
<br />
Quản lí bán hàng và hỗ trợ khách<br />
hàng cho các dự án bất động sản (đất<br />
nền, chung cư, khu công nghiệp..)<br />
<br />
tpizi.com<br />
<br />
Ȑ<br />
<br />
Điện toán đám mây, dữ liệu<br />
an toàn và truy cập mọi nơi<br />
<br />
GIẢI PHÁP QUẢN LÍ DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI<br />
Giao diện trực quan, làm việc trên mọi thiết bị từ máy<br />
tính để bàn đến điện thoại di động.<br />
Ứng dụng được thiết kế để hoạt<br />
động tốt nhất trên các thiết bị từ máy<br />
tính để bàn tới máy tính bảng, điện<br />
thoại di động với kích thước màn<br />
hình khác nhau.<br />
<br />
tpizi.com<br />
<br />
GIẢI PHÁP QUẢN LÍ DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI<br />
<br />
Ȑ<br />
<br />
Thông tin tập trung, cập nhật nhanh chóng, quản lý dễ<br />
dàng.<br />
<br />
Các dữ liệu được lưu trữ và xử lí tập<br />
trung, nên người dùng có thể được<br />
truy cứu thông tin cũng như cập nhật<br />
dữ liệu tại mọi nơi khi có kết nối<br />
mạng.<br />
<br />
tpizi.com<br />
<br />

Download tài liệu Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại File Docx, PDF về máy