Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] Bài tập về cho vay từng lần có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 20:53

Bài tập về cho vay từng lần có đáp án BÀI TẬP CHO VAY TỪNG LẦN BÀI 1: Để thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 200X, DN A lập kế hoạch kinh doanh cho quý III, kèm các hồ sơ cho vay vốn lưu động gửi đến NHTM A. Trong giấy đề nghị vay vốn của DN, mức xin vay là 721,5 trđ. Qua thẩm định hồ sơ cho vay, NH xác định được các số liệu như sau: – Giá trị vật tư hàng hóa cần mua vào trong quý là 885,5 trđ – Chi phí trả lương và tiền công nhân viên là 566,8 trđ – Chi phí quản lý kinh doanh chung là 121,65 trđ – Chi phí khấu hao nhà xưởng và thiết bị là 241 trđ – Tổng số VLĐ tự của KH A là 721,25 trđ – Giá trị TS thế chấp là 1023,5 trđ Tại thời điểm này NH tiến hành xây dựng kế hoạch cân đối vốn KD quý II/200X cho thấy: Nguồn vốn của NH bao gồm: – VHĐ : 132951 trđ, trong đó VHĐ kì hạn trên 24 tháng là 1500 trđ – VTC : 15370 trđ – Vốn nhận điều hòa: 34955,35 tr – Vốn khác : 8848,75 tr NH căn cứ vào khả năng nguồn vốn thể bố trí cho KH A số dư nợ KH bằng 0,4% số vốn sử dụng vào KD. Y/c: Theo anh (chị) mức vốn KH A đề nghị NH A hợp lý hay không? Vì sao? Biết rằng: – Tỷ Lệ DTBB là 2% – Tỷ Lệ DTĐBKNTT là 8% – NH thường cho vay tối đa bằng 70% giá trị TS thế chấp. – Để thực hiện kế hoạch SXKD trên, Dn còn vay của TCTD Z là 87,75 tr. BG: • Tổng CPSXKD cần thiết = 855,5 + 566,8 + 121,65 = 1543,95 tr Nhu cầu vay VLĐ =Tổng CPSXKD cần thiết – VTC – V khác = 1543,95 – 721,25 – 87,75 = 734,95 tr • Khả năng cho vay của NH dựa trên TSĐB = 1023,5 x 70% = 716,45 tr • Khả năng cho vay của NH dựa trên VTC DTBB + DTĐBKNTT = 132951 x 2% + 132951 x 8% = 13295,1 tr Tổng NV của NH = VHĐ + VTC + Vốn NĐH + V khác = 132951 + 15370 + 34955,35 + 8848,75 = 192125,1 Khả năng NV của NH = 192125,1 – 13295,1 = 178830 trđ Khả năng cho vay của NH dựa trên vốn = 177830 x 0,4% = 715,32 tr  Mức cho vay tối đa là 715,32 trđ < 721,5 trđ  Mức vốn KH A đề nghị là không hợp lý. BÀI 2: Công ty TNHH A nhu cầu vay vốn từng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho 1 nhà nhập khẩu Nga. Tổng giá trị hợp đồng đã được quy đổi: 8040 trđ (giả thiết hợp đồng đảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn), thời gian giao hàn thỏa thuận trong hợp đồng là 17/11/10. Bên nhập khẩu ứng trước tiền hàng là 1875 trđ, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi giao hàng 2 tháng. Để thự hiện hợp đồng, cty cần thực hiện những khoản chi phí sau: – Chi phí mua NVL: 3885 tr – Chi phí trả công lao động : 975 tr – Khấu hao TSCĐ: 2040 tr – Các chi phí khác: 128 tr Công ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày 15/08/10 điều kiện thanh toán sau 1 tháng để đề nghị NH cho vay. Khoản vay được đảm bảo bằng TS thế chấp với giá thị trường 5700 tr với đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Y/c: 1. Hãy cho biết NH nên giải quyết cho vay đôú với cty A hay không? 2. Xác định mức cho vay, thời hạn cho vay? Biết: – Lãi suất cho vay hiện hành 0,9%/tháng – VTC của cty tham gia vào phương án kinh doanh là 843 tr – NH quy định mức cho vay tối đa bằng 70% TSĐB BG: 1. NH chỉ đồng ý cho vay khi: Mức sinh lời > Lãi suất cho vay Mức sinh lời = [(DT – CP)/ CP] / thời gian bỏ vốn đầu tư Thờ gian bỏ vốn đầu tư = Chu kỳ ngân quỹ = CKKD – GĐ phải trả NB = GĐ dự trữ + GĐ thu tiền – GĐ phải trả NB = 3 tháng + 2 tháng – 1 tháng = 4 tháng DT = 8040 tr CP = 3885 + 975 + 128 + 2040 = 7028  Mức sinh lời = [(8040 -70280) / 7028] / 4 = 0,36 = 3,6 % > 0,9%/tháng  Đồng ý cho vay 2. Hạn mức cho vay Tổng CPSXKDCT = 3885 + 975 + 128 = 4988 tr Nhu cầu vay = 4988 – 843 -1875 = 2270 MCV dựa trên TSBĐ = 5700 x 75% = 4275 tr  Mức cho vay là 2270 tr Thời gian cho vay = thời gian bỏ vốn đầu tư = 4 tháng BÀI 3: Công ty A nhu càu vay NH 5 tỷ để thi công công trình đã trúng thầu (công trình được đầu tư bằng vốn ngân sách). Thời gian xin vay là 7 tháng, kể từ T6/200X, lãi suất 0,9%/ tháng. Giá trị hợp đồng công ty nhận thầu 5 tỷ, tg thực hiện HĐtừ ngày 1/6/200X đến 1/11/200X. Bên B ứng trước 10% giá trị hợp dồng và bên B thanh toán 2 lần, lần đầu vòa cuối tháng 8/200X, giá trị thanh toán lần đầu là 50%. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau 1 tháng công trình được bàn giao. Lãi định mức xây lắp là 10% giá trị HĐ Y/c: Với các đk trên, hãy tính mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa. Biết : Công ty dùng vốn tự và vốn A ứng trước để dự trữ gối đầu. Đơn vị không sử dụng máy móc để thi công. BG: Lãi định mức xây lắp = 10 % x 5000 = 500 tr CP thực hiện HĐ = 5000 – 500 = 4500 tr Nhu cầu vay = Tổng CPSXKDCT – VLĐ tự – Vốn khác = 4500 – (5000 x 10%) = 4000 tr Hợp đồng 5 tỷ 1/6 31/8 1/11 1/12 Vay 4 tỷ Nhận 2500 Kết thúc HĐ Nhận 2000 ứng trước 500 tr lãi định mức 500 tr => thời gian cho vay tối đa là 6 tháng . BÀI TẬP CHO VAY TỪNG LẦN BÀI 1: Để thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 200X, DN A lập kế hoạch kinh doanh cho quý III, kèm các hồ sơ cho vay. biết NH có nên giải quyết cho vay đôú với cty A hay không? 2. Xác định mức cho vay, thời hạn cho vay? Biết: – Lãi suất cho vay hiện hành 0,9%/tháng – VTC

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập về cho vay từng lần có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập về cho vay từng lần có đáp án, Bài tập về cho vay từng lần có đáp án

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập về cho vay từng lần có đáp án . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button