Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] BÀI TẬP TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2013, 10:24

Bài 1Trọng yếu là một khái niệm quan trọng đối với các kiểm toán viên trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.Yêu cầu:a.Trình bày quan hệ giữa trọng yếu với sự trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chínhb.Trình bày ảnh hưởng của việc xem xét tính trọng yếu đến quá trình lập kế hoạch và thực hiện các thủ tục kiểm toán.c.Theo anh (chị), Kiểm toán viên sẽ đánh giá tính trọng yếu của một sai phạm trong việc trình bày báo cáo tài chính căn cứ vào những nhân tố nào?Bài 2Rủi ro kiểm toán và tính trọng yếu là hai khái niệm cần được xem xét trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán. Kiểm toán viên cần phải xem xét đồng thời cả rủi ro kiểm toán và tính trọng yếu khi xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cũng như khi đánh giá kết quả của các thủ tục này. BÀI TẬP TRỌNG YẾU RỦI RO KIỂM TOÁN Bài 1 Trọng yếu là một khái niệm quan trọng đối với các kiểm toán viên trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Yêu cầu: a. Trình bày quan hệ giữa trọng yếu với sự trình bày trung thực hợp lý của báo cáo tài chính b. Trình bày ảnh hưởng của việc xem xét tính trọng yếu đến quá trình lập kế hoạch thực hiện các thủ tục kiểm toán. c. Theo anh (chị), Kiểm toán viên sẽ đánh giá tính trọng yếu của một sai phạm trong việc trình bày báo cáo tài chính căn cứ vào những nhân tố nào? Bài 2 Rủi ro kiểm toán tính trọng yếu là hai khái niệm cần được xem xét trong quá trình lập kế hoạch thực hiện kiểm toán. Kiểm toán viên cần phải xem xét đồng thời cả rủi ro kiểm toán tính trọng yếu khi xác định nội dung, lịch trình phạm vi của các thủ tục kiểm toán cũng như khi đánh giá kết quả của các thủ tục này. Yêu cầu a. Định nghĩa rủi ro kiểm toán trình bày các rủi ro cấu thành rủi ro kiểm toán. Giải thích mối quan hệ tương tác giữa các loại rủi ro nói trên b. Định nghĩa trọng yếu trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định tính trọng yếu. Trình bày mối quan hệ giữa tính trọng yếu được sử dụng khi lập kế hoạch kiểm toán tính trọng yếu được sử dụng khi đánh giá kết quả. Bài 3 Trong quá trình kiểm toán công ty INDOWAY, kiểm toán viên đã phát hiện một số sai lệch như sau: – Đơn vị chưa lập dự phòng giảm giá cho lô hàng tồn kho lỗi thời, không còn khả năng tiêu thụ, trị giá trên sổ sách là 400 triệu đồng. Nếu lập dự phòng theo đúng yêu cầu của kiểm toán viên, tài sản đơn vị sẽ giảm đi 400 triệu đồng lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi 288 triệu đồng. – Đơn vị đã ghi nhận trước một khoản doanh thu 200 triệu; đây là khoản tiền bán hàng nhưng chưa giao hàng mặc dù đơn vị đã nhận tiền trước. Sai lệch này nếu điều chỉnh theo yêu cầu của kiểm toán viên sẽ không làm ảnh hưởng tài sản nhưng làm lợi nhuận sau thuế của đơn vị giảm đi 144 triệu đồng. – Các sai lệch này đơn vị không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu của kiểm toán viên. Ngoài ra, các sai lệch dự kiến (còn gọi là sai sót dự kiến) được ước tính từ kết quả kiểm tra mẫu cũng làm cho tài sản đơn vị tăng lên là 400 triệu đồng lợi nhuận sau thuế tăng lên 170 triệu đồng. Yêu cầu a. Tính tổng sai lệch chưa điều chỉnh đề nghị cách ứng xử của kiểm toán viên nếu mức trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính được xác định là 1.800 triệu đồng đối với tổng tài sản 1.200 triệu đồng (đối với lợi nhuận sau thuế). b. Kiểm toán viên sẽ xử lý thế nào nếu mức trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính được xác định là 900 triệu đồng đối với tổng tài sản 700 triệu đồng đối với lợi nhuận sau thuế. Bài 4 Anh (chị) đang lập kế hoạch cho hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của năm kết thúc ngày 31.12.2000 của Công ty TNHH Hoàng Tử, một doanh nghiệp thương mại nhỏ kinh doanh dưới dạng 1 nhà phân phối cho bốn công ty sản xuất hàng tiêu dùng có tên tuổi. Hàng ngày, căn cứ vào đặt hàng của Hoàng Tử, các nhà phân phối chở hàng giao cho Hoàng Tử. Tuy nhiên , do nhu cầu khách hàng thay đổi nên nhiều khi phải giao hàng đến hai, ba lần một ngày. Các nhà phân phối này bán chịu cho Hoàng Tử với thời gian thanh toán từ 30 -45 ngày, do đó họ cung cấp một khoản nợ ngắn hạn thường xuyên gấp đôi nguồn vốn chủ sở hữu của Hoàng Tử. Do đó, Hoàng Tử không cần sử dụng nợ dài hạn. Tuy nhiên, họ kiểm soát khá chặt chẽ tình hình công nợ đối với Hoàng Tử thông qua việc gửi thư thông báo tình hình nợ hàng tháng, thực hiện đối chiếu công nợ sáu tháng một lần. Theo những thông tin mà kiểm toán viên thu thập được một cách đáng tin cậy, tình hình kinh doanh của Hoàng tử khá tốt đẹp trong năm 2000, số vòng quay của tài sản khoảng 12 vòng/năm. Hàng tồn kho quay khá nhanh với tốc độ 24 vòng/ năm. Để đạt được kết quả này, Hoàng Tử phải chấp nhận một mức tỷ lệ lãi gộp khá thấp là 15% (so với 20% của các đơn vị trong ngành). Tình hình nợ phải thu của Hoàng Tử khá tốt vì Hoàng Tử chủ yếu bán thu tiền mặt qua mạng lưới cửa hàng, trừ việc bán chịu cho một vài siêu thị lớn. Số dư tiền của Hoàng Tử thường chiếm khoảng 25% tổng tài sản trong khi nợ phải thu chỉ chiếm khoảng 5% tài sản lưu động. Tài sản dài hạn của Hoàng Tử chủ yếu là các cửa hàng xe tải, chiếm khoảng 25% tồng tài sản. Để thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, Hoàng Tử chỉ sử dụng khoảng 6 nhân viên, trong đó có 2 tài xế xe tải 1 bảo vệ làm việc buổi tối. Để giảm nhẹ công việc, Hoàng Tử sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ đối với hàng tồn kho một chương trình kế toán trên máy. Yêu cầu a. Hãy xác định những vấn đề quan trọng cần lưu tâm trong kiểm toán cho Công ty Hoàng Tử những thủ tục kiểm toán nào được coi là quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31.12.2000 của Hoàng Tử. b. Những thông tin nào kiểm toán viên có thể cần tìm hiểu thêm để có thể thu hẹp hơn nữa phạm vi kiểm tra của mình. Bài 5 Kiểm toán viên S đang tìm hiểu về khách hàng phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của công ty HT cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.200Z. Các thông tin mà kiểm toán viên S thu thập được như sau: Trong năm 200Z, tình hình bán hàng của Công ty HT hết sức phát triển do những khó khăn của các đối thủ cạnh tranh trong việc tiếp cận công nghệ mới do chính sách bán chịu được nới lỏng của Ban Giám đốc. Nhờ đó số ngày lưu kho bình quân của hàng tồn kho đã giảm xuống chỉ còn 20 ngày (so với 40 ngày trước đây) theo báo cáo của Trưởng bộ phận Kho hàng, mặc dù giá cả bình quân của các sản phẩm bán ra đã tăng 5% trong khi giá mua vào không đổi. Do đã dự đoán trước tình hình kinh doanh phát triển, Công ty HT đã đầu tư đưa vào sử dụng ngay từ tháng 1.200Z một dây chuyền sản xuất với tổng giá trị là 2.300 triệu, một phần ba số tiền trên do Ngân hàng Q cho vay dài hạn. Số còn lại, Công ty HT sử dụng các nguồn tài trợ ngắn hạn. Dây chuyền này làm cho sản lượng của HT tăng lên gấp rưỡi. Việc tìm hiểu các thông tin từ bộ phận kế toán gặp khó khăn vì kế toán trưởng của Công ty HT vừa xuất cảnh định cư ở nước ngoài, người mới nhận nhiệm vụ chưa am hiểu về tình hình công ty. Ngoại trừ trường hợp trên, tình hình nhân sự phòng kế toán không thay đổi trong năm 200Z. Để giảm bớt áp lực công việc, Ban Giám đốc đã đầu tư đưa vào sử dụng một phần mềm kế toán rất mắc tiền khá phức tạp. Công việc triển khai cài đặt được tiến hành gấp rút vào tháng 10 năm 200Z để có thể vận hành ngay vào tháng 12.200Z. Yêu cầu a. Dự kiến các khoản mục có biến động đáng kể trên báo cáo tài chính của công ty HT của năm tài chính kết thúc ngày 31.12.200Z. b. Cho biết những thông tin trên sẽ giúp kiểm toán viên lưu ý đến những rủi ro nào của báo cáo tài chính. 2 Bài 6 Bạn đang lập kế hoạch kiểm toán cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính năm 200X của công ty PLASCO. Đây là cuộc kiểm toán năm đầu tiên nên bạn được yêu cầu phải tìm hiểu lập kế hoạch khá chu đáo. Thông tin chung Thị trường PLASCO là một công ty sản xuất trong ngành nhựa. Sản phẩm của PLASCO là tấm trần nhựa dùng trong trang trí nội thất. Sản phẩm này đã từng có những cơn “sốt” vào thời gian trước, tuy nhiên trong vòng hai năm nay tình hình thị trường không còn hấp dẫn nữa vì nhu cầu xã hội có sự thay đổi. Một mặt thu nhập của tầng lớp bình dân của đô thị được nâng cao khiến họ có thể chuyển sang các sản phẩm trần bằng chất liệu khác có độ mỹ thuật độ bền cao hơn; mặt khác công nghệ mới khiến các sản phẩm bằng vật liệu khác ngày một rẻ hơn. Các dữ liệu thống kê cho biết năm nay thị trường tấm trần nhựa giảm khoảng 20% so với năm trước. Thị trường tấm trần nhựa có khoảng 10 nhà sản xuất lớn, chiếm 80% thị phần; trong đó PLASCO chiếm khoảng 1/3 sản lượng. UNIPLASTIC là đối thủ chính của PLASCO vì có quy mô tương đương. Trong năm UNIPLASTIC đã tiến hành những đợt khuyến mãi lớn khiến cho thị phần của các công ty khác bị sụt giảm. Các ước tính cho thấy thị phần của PLASCO giảm khoảng 20% so với năm trước. Hệ thống phân phối PLASCO phân phối sản phẩm qua mạng lưới các đại lý ở các tỉnh bán trực tiếp cho các cửa hàng vật liệu xây dựng tại TPHCM. Trong điều kiện hiện tại của thị trường tấm trần nhựa, PLASCO phải chấp nhận một tình trạng chung là các đại lý cửa hàng cùng lúc bán sản phẩm của nhiều nhà sản xuất khác nhau. Để có thể khuyến khích tăng sản lượng tiêu thụ, chính sách thường được áp dụng là cho trả chậm. PLASCO cũng không là ngoại lệ. Trong năm 200X, PLASCO đã nới lỏng chính sách bán chịu của mình hơn với thời hạn trả chậm tăng lên từ 30 ngày đến 45 ngày. Nhà cung cấp Nguyên liệu của PLASCO nhập từ nước ngoài. Có khá nhiều nhà phân phối trong lĩnh vực này họ cũng cạnh tranh với nhau khá gay gắt để mở rộng thị phần tại VN. Tuy nhiên, do giá dầu tăng nên nguyên liệu của PLASCO cũng bị tăng giá khoảng 15%. Ngân hàng PLASCO giao dịch qua Ngân hàng UNIX, một ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ. Đây cũng là nhà cung cấp tín dụng cho PLASCO. Quan hệ giữa công ty Ngân hàng rất tốt. Hội đồng quản trị Ban Giám đốc PLASCO là một công ty cổ phần không niêm yết. Hội đồng quản trị chủ yếu là các cán bộ về hưu trong ngành nhựa. Quan điểm của họ về thị trường khá cứng, đa số đều nghĩ rằng ngành nhựa, đặc biệt là sản phẩm tấm trần vẫn còn trong thời kỳ “vàng son” như khi họ còn đang làm việc. Vì vậy, ông An, Tổng Giám đốc công ty hầu như không thể thuyết phục họ thực hiện các chính sách giảm giá hoặc khuyến mãi mạnh như các đối thủ cạnh tranh. Ông Trần An đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc từ 3 năm nay, đây là một nhà kinh doanh từng trải. Ông được thuê làm Giám đốc với mức lương không cao lắm nhưng được hưởng một số cổ phần trong công ty chế độ tiền thưởng hàng năm khá lớn theo kết quả kinh doanh. Kế toán kiểm toán Bộ máy kế toán của công ty có khoảng 4 người. Kế toán trưởng mới là cô Thủy, trước đây là Phó phòng Kế toán. Kế toán trưởng cũ là cô Mai, đã xin nghỉ việc vào giữa năm để chuyển sang một công ty khác. Anh Bình, một nhân viên lâu năm giữ công việc kế toán kho cũng chuyển công tác theo cô Mai. Hiện giờ công việc này được giao cho cô Hiền, kế toán tiền lương đảm nhận. 3 Vào tháng 10.200X, cơng ty đã mua một phần mềm kế tốn mới. Hiện nay phần mềm này đang trong giai đoạn thử nghiệm nên cơng việc của phòng kế tốn cũng khá nặng. Từ hai năm trước, PLASCO được kiểm tốn bởi một cơng ty kiểm tốn có uy tín. Tuy nhiên, năm nay PLASCO chuyển sang mời cơng ty bạn vì lý do phí kiểm tốn thấp hơn. Chiến lược phát triển Từ tháng 2.200X, PLASCO đã xây dựng một nhà máy sản xuất các đồ dùng bằng nhựa cao cấp cho nhà bếp, một loại sản phẩm chưa được sản xuất ở VN từ trước đến nay. Theo dự kiến, sản phẩm này sẽ thay thế vị trí của tấm trần nhựa trong chiến lược phát triển của cơng ty 5 năm nữa. Nhà m đã hồn thành phần xây dựng cơ bản, đang trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị. Những vấn đề của năm Bạn đã có một cuộc nói chuyện với ơng An trong một tiếng đồng hồ. Sau đây là nội dung tóm tắt mà bạn đã ghi chép lại. Tình hình năm vừa qua rất căng thẳng. Tơi khá mệt vì khơng thuyết phục được HĐQT cho phép thực hiện một đợt khuyến mãi giảm giá. Tuy nhiên, cuối cùng tơi cũng giữ được mức doanh thu bằng với năm ngối do mình được các đại lý ủng hộ, nhất là mấy đại lý dưới đồng bằng sơng Cửu Long. Mình hỗ trợ họ chi phí vận chuyển 1% giá bán nên họ thích lắm. Việc đầu tư cũng đang triển khai, cũng mệt mỏi vì vấn đề vốn. Các cổ đơng chính thì khơng chịu góp thêm vốn mà cứ kêu gọi mình nỗ lực tìm kiếm cách thức giải quyết. May mà bên Ngân hàng UNIX ủng hộ nên cũng đỡ. Chủ tịch HĐQT mấy thành viên bên đó là người thân của ơng Tồn, Chủ tịch HĐQT bên này. Tơi cũng mệt q rồi nên chắc chỉ ráng một thời gian nữa thơi. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT CỦA CƠNG TY (Đợn vị: Triệu đồng) 200X-1 200X Tiền 2100 2080 Nợ phải thu 13200 24280 Hàng Tồn Kho 20100 23010 Tài sản cố đònh (thuần) 53000 75400 Cộng Tài sản 88400 124770 Nợ ngắn hạn 18000 36000 Nợ dài hạn 7000 18000 Nguồn Vốn Kinh Doanh 60000 60000 Lợi Nhuận chưa phân phối 3400 10770 Cộng Nguồn vốn 88400 124770 Doanh thu 159000 161000 Giá vốn hàng bán 120000 122000 Chi phí bán hàng quản lý DN 30000 28.900 Chi phí tài chính 1000 1.600 Lợi nhuận trước thuế 8000 8500 u cầu: Phân tích các ảnh hưởng của mơi trường kinh doanh đến các rủi ro trên báo cáo tài chính. Từ đó đưa ra những vấn đề cần quan tâm khi kiểm tốn. 4 . BÀI TẬP TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN Bài 1 Trọng yếu là một khái niệm quan trọng đối với các kiểm toán viên trong quá trình thực hiện kiểm toán báo. nghĩa rủi ro kiểm toán và trình bày các rủi ro cấu thành rủi ro kiểm toán. Giải thích mối quan hệ tương tác giữa các loại rủi ro nói trên b. Định nghĩa trọng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] BÀI TẬP TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: BÀI TẬP TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN, BÀI TẬP TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN

Hy vọng thông qua bài viết BÀI TẬP TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button