Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] Bài tập kế toán thuế Xuất Nhập Khẩu có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2014, 22:49

Bài tập kế toán thuế Xuất Nhập Khẩu có đáp án. cung cấp một số bài tập mãu, cho các bạn kham khảo và rèn luyện chuyên môn, kham khảo và tự kiểm về kiến thức bản thân. tài liệu có đáp án, giúp các bạn dễ dàng nắm bắt và dễ hiểu, mong các bạn đạt đucợ kết quả tốt trong học tập và công việc, xin cảm ơn Bài tập kế toán thuế XuấtNhập Khẩu đáp án Bài 1: Tính thuế xuất nhập khẩu của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu như sau: – 1, Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 500 SPA hợp đồng giá FOB là 10USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD2, Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua với giá CIF là là 30.000USD. Tỷ giá tính thuế là 18.500đ/ USD3, Nhập khẩu 5000 SP C giá hợp dồng theo giá FOB là 8 USD/ SP, phí vận chuyển vào bảo hiểm quốc tế là 2 USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD4, Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP D theo điều kiệ CIF là 5USD/SP, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5000đ/SP. Tỷ giá tính thuế là 16.500đ/USD5, Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300đ Biết rằng : Thuế xuất nhập khẩu SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C là 15%, SP D là 2% Lời giải : Số thuế mà doanh nghiệp phải nộp là: – NV1: xuất khẩu 500 sp A Số thuế phải nộp = – NV2: Nhập khẩu lô hàng B Số thuế phải nộp = -NV3: Nhập khẩu 5000sp C Số thuế phải nộp = NV4: Xuất khẩu 10000 sp D Số thuế phải nộp = NV5: NVL E được miễn thuế. Vậy: – Tổng số thuế XK phải nộp là: Tổng số thuế NK phải nộp là: Câu 2: 1, Nhập khẩu 3 lô hàng xuất xứ tại Mỹ, cả 3 lô hàng đều mua theo điều kiện FOB. Tổng chi phí chuyên chở cho 3 lô hàng từ cảng nước Mỹ tới Việt Nam là 10.000 USD. – Lô hàng A tổng giá trị là 18.000 USD, mua bảo hiểm là 2% giá FOB – Lô hàng B gồm 15.000 SP, đơn giá 5 USD/SP, mua bảo hiểm 1,5% giá FOB – Lô hàng C gồm 2.000 SP, đơn giá 100 USD/SP, mua bảo hiểm 1% giá FOB 2, Công ty kí hợp đồng gia công cho nước ngoài, theo hợp đồng công ty nhập khẩu 50.000kg nguyên liệu theo giá CIF quy ra đồng VN là 20.000đ/kg. Theo định mức được giao thì phía VN phải hoàn thành 5.000 SP từ số nguyên liệu nói trên . Tuy nhiên khi giao hàng thì 1.000 SP không đạt yêu cầu chất lượng nên bên nước ngoài trả lại phải tiêu dùng nội địa với giá bán chưa thuế GTGT là 300.000đ/ SP. Yêu cầu : – Hãy tính thuế XNK, thuế GTGT mà danh nghiệp phải nộp. Biết rằng thuế suất thuế XNK của A là 10%, của B là 15%, của C là 12%. Nguyên liệu 10%, thành phẩm 2%, thuế GTGT là 10%, 1USD = 20.000đ. Lời giải : *) Lô hàng A – Giá FOB: – Phí bảo hiểm: Phí vận chuyển: Giá tính thuế = *) Lô hàng B – Giá FOB: – Phí bảo hiểm: Phí vận chuyển: Giá tính thuế = Thuế NK phải nộp của từng lô hàng là: -Lô hàng A: -Lô hàng B: -Lô hàng A: Vậy tổng số thuế NKphải nộp là: Bài 3: Tại công ty xuất nhập khẩu X trong kì các tài liệu như sau : 1, Nhập khẩu 3 lô hàng xuất xứ tại Hàn Quốc, cả 3 lô hàng đều mua theo điều kiện FOB. Tổng chi phí chuyên chở cho 3 lô hàng từ cảng Hàn Quốc tới Việt Nam là 15.000 USD. – Lô hàng A gồm 150 SP, đơn giá 3.000 USD/SP, mua bảo hiểm 5% giá FOB – Lô hàng B gồm 5.000 SP, đơn giá 35 USD/SP, mua bảo hiểm 3% giá FOB – Lô hàng C gồm 10.000 SP, đơn giá 10 USD/SP, mua bảo hiểm 2,5% giá FOB 2, Công ty kí hợp đồng gia công cho nước ngoài, theo hợp đồng công ty nhập khẩu 120.000kg nguyên liệu theo giá CIF quy ra đồng VN là 40.000đ/kg. Theo định mức được giao thì phía VN phải hoàn thành 5.000 SP từ số nguyên liệu nói trên . Tuy nhiên khi giao hàng thì 500 SP không đạt yêu cầu chất lượng nên bên nước ngoài trả lại phải tiêu dùng nội địa với giá bán chưa thuế GTGT là 100.000đ/ SP. Yêu cầu : Hãy tính thuế XNK, thuế GTGT từ các hoạt động trên. Biết rằng giá tính thuế nhập khẩu là 18.500đ/USD. Thuế suất thuế NK của A là 10%, của B là 15%, của C là 20%. Thuế suất thuế NK đối với NVL : 10%. Thuế GTGT là 10% Lời giải : *) Phân bổ chi phí vận chuyển cho 3 lô hàng. Lô A : + + => Thuế nhập khẩu phải nộp là: – Lô B: + + => Thuế nhập khẩu phải nộp là: – Lô C: + + => Thuế nhập khẩu phải nộp là: 2. Nhập khẩu gia công cho nước ngoài thì được miễn thuế NK. Khi giao hàng thì 500 thành phẩm không đạt yêu cầu nên bị trả lại. Thuế N phát sinh là: => Tổng thuế NK phải nộp là: Bài 4: Tại công ty kinh doanh XNK Hồng Hà trong kỳ các nghiệp vụ như sau: 1. NK 20.000sp A giá CIF là 60USD/sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD. 2. NK 8.000sp B giá hợp đồng theo giá FOB là 8USD/sp, phí vận chuyển và phí bảo hiểm quốc tế là 2USD/sp, tỷ giá tính thuế 17.000đ/USD. 3. XK 200 tấn sp C. giá xuất bán tại kho là 3.000.000đ/tấn, chi phí vận chuyển từ kho đến cảng là 180.000đ/tấn. 4. NK 5 lô hàng trong đó 2 lô hàng xuất xứ từ nước Áo. Hai lô hàng này đều mua theo điều kiện CIF: Lô hàng 1: tổng giá trị là 10.000USD. Lô hàng 2: 3.500sp đơn giá 85USD/sp. Ba lô hàng còn lại mua theo điều kiện FOB: * Lô hàng 1: gồm 15.000sp đơn giá 8USD/sp được mua bảo hiểm với giá 2,5% trên giá FOB * Lô hàng 2: gồm 7.000 sp đơn giá 15USD/sp được mua bảo hiểm với giá 2% trên giá FOB. * Lô hàng 3: gồm 2.000 sp đơn giá 30USD/sp, được mua bảo hiểm với giá 2% trên giá FOB. Tổng chi phí chuyên chở cho 3 lô hàng là 9.500USD, tỷ giá tính thuế NK của 5 lô hàng này là 18.500đ/USD. Thuế suất 2 loại hàng đầu tiên là 10%, hai loại sau là 15%. 5. Trực tiếp XK 10.000sp D theo điều kiện CIF là 10USD/sp, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 8.000đ/sp, tỷ giá tính thuế là 18.000đ/sp. Biết thuế suất sp A là 10%, sp B là 12%, sp C là 15%, sp D là 10%. Hãy xác định thuế XK, NK, GTGT? Lời giải : Thuế nhập khẩu bằng = Q x CIF x t Thay số vào ta có: TNK = 20.000 x 60 x 10% = 120.000 USD = 120.000 x 180.000 = 2160 x 106 đồng Ta CIF = FOB + I + F = 8 + 2 = 10 USD Thuế nhập khẩu bằng TNK = 8.000 x 10 x 12% = 9.600 USD = 9.600 x 17.000 = 163,2 x 10 6 đồng Thuế XK = Q x FOB x t = 200 x 3.180.000 x 15% = 95,4 x 10 6 đồng Thuế phải nộp Lô hàng 1: 10.000 x 18.500 x 10% = 18.500.000 đồng Lô hàng 2: 3.500 x 85 x 18.500 x 10 % = 550.375.000 đồng Ta tổng giá trị 3 lô hàng là: 15.000 x 8 + 7.000 x 15 + 2.000 x 30 = 285.000 USD Phân bổ chi phí cho 3 lô còn lại Lô 1: (15.000 x 8 x 9.500)/285.000 = 4.000 USD = 74 x 10 6 đ Lô 2: (7.000 x 15 x 9.500)/285.000 = 3.500 USD = 64,75 x 106 đ Lô 3: (2.000 x 30 x 9.500) 285.000 = 2.000 USD = 37 x 106 đ Thuế nhập khẩu phải nộp Lô hàng 1: […]… 90.000 sp với giá bán gồm cả thuế GTGT là 68.200 đ/sp 3) bán cho siêu thị 20.000 sp, giá bán chưa thuế GTGT 63.000 đồng/sp 4) Bán cho doanh nghiệp chế xuất 30.000 sp Giá bán : 68.000 đồng/sp 5) Xuất cho đại lý bán lẻ 40.000 sp, giá bán theo hợp đồng đại lý gồm cả thuế GTGT: 72.600 đ/sp Cuối năm đại lý còn tồn kho 10.000 sp 6) Bán cho cty xuất nhập khẩu 30.000 sp, giá bán chưa thuế GTGT là 64.000… Tổng thuế nhập khẩu phải nộp của 5 lô hàng là: 1.403,595 triệu đồng Thuế xuất khẩu = Q x FOB x t Với FOB = CIF – F – I = 10 x 18.000 – 8.000 = 172.000 đ Thuế xuất khẩu phải nộp là 10.000 x 172.000 x 10% = 172 x 106đ Tổng số thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là 3.726,795 (triệu đồng) Tổng số thuế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp là 267,4 (triệu đồng) Bài 5: Công ty kinh doanh XNK Z trong kỳ các… loại thuế phải nộp lần lượt là: Tổng thuế xuất khẩu : TXK = 250.000.000 (đ) Tổng thuế nhập khẩu : TNK = 2.655.000.000 + 63.450.000 = 2.718.450.000 (đ) Tổng thuế GTGT phải nộp là : VAT = 225.000.000 + 26.000.000 = 251.000.000 (đ) BÀI 1 I/ Tại một công ty sản xuất Z, trong năm sản xuất được 280.000 sp và tiêu thụ như sau: 1) trực tiếp bán lẻ 40.000 sp, giá bán gồm cả thuế GTGT: 71.500 đồng/sp 2) bán cho… chho đại lý bán lẻ: DT: 30.000sp x [72.600 đ/sp/(1 + 10%)] = 1.980 (tr đồng) Thuế GTGT đầu ra: 1.980 x 10% = 198 (triệu đồng) 6) Bán cho cty xuất nhập khẩu: DT: (30.000sp x 64.000 đồng/sp) – (1.000sp x 64.000 đ/sp x 10%) = 1.913,6 (tr đồng) Thuế GTGT đầu ra: 1.913,6 x 10% = 191,36 (triệu đồng) 7) Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài: DT: 20.000sp x 75.000 đồng/sp = 1.500 (tr đồng) Thuế xuất khẩu: 20.000… bộ phận bán hàng: 132 triệu đồng BIẾT RẰNG: 1/ Thuế suấtt thuế XK 2%, TNDN: 28%, GTGT đối với sp 10%, thuế môn bài phải nộp cả năm: 3 triệu đồng 2/ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho cả năm là: 524 triệu đồng 3/ thu nhập chịu thuế khác: 12,6 triệu đồng Yêu cầu: tính các thuế mà công ty Z phải nộp trong năm GIẢI 1) Trực tiếp bán lẻ: DT: 40.000sp x [71.500 đ/sp/(1 + 10%)] = 2.600 (triệu đông) Thuế GTGT… 73.000 đ/sp x 2% = 29,2 (tr đồng) Vậy; Thuế XK phải nộp: 40,8 + 29,2 = 70 (triệu đồng) Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Thuế GTGT đầu ra = 260 + 558 + 126 + 198 + 191,36 = 1.333,36 (tr đồng) Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 524 (tr đông) Thuế GTGT phải nộp = 1.333,36 – 524 = 809,36 (tr đồng) thuế TNDN phải nộp = thu nhập chịu thuế x thuế suất DT: 2.600 + 5.580 + 1.260… phí, thuế môn bài và chi phí khác phục vụ quản lý: 3.450 triệu đồng Chi hoa hồng cho đại lý theo số sả phẩm thực tiêu thụ ở trên Các thuế phải nộp ở khâu bán hàng YÊU CẦU: tính các loại thuế mà cty phải nộp trong năm BIẾT RẰNG: · thuê suất thuế TNDN: 28% · thuế suất thuế GTGT của các hàng hóa, dịch vụ mua là 10% · TS thuế NK nguyên liệu A: 10% (nguyên liệu A không thuộc diện chịu thuế TTDB) · Thuế. .. đến cảng là 500.000đ/tấn Yêu cầu: Xác định thuế XNK và thuế GTGT đầu ra phải nộp cho công ty biết sp A: 10%, B: 15%, C: 5% Thuế GTGT là 10% Lời giải : 1 Nhập khẩu 180.000 sản phẩm A Theo biên bản giám định của quan chức năng thì 3000 sản phẩm bị hỏng hoàn toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển: * Tính thuế nhập khẩu cho 180.000 – 3000 = 177.000 sp Thuế NK phải nộp là: TNK = QNK * CIF * t… đồng/thùng) bán cho cty thương mại 30.000 thùng bia với giá chưa thuế GTGT là 170.096 đ/thùng Giao cho các đại lý 40.000 thùng bia, với giá bán của đại lý theo hợp đồng với doanh nghiệp chưa thuế GTGT là 184.096 đ/thùng, hoa hồng đại lý 5% trên giá bán chưa thuế GTGT, trong kỳ các đại lý đã bán hết số hàng trên Bán sỉ cho các chợ 20.000 thùng bia với giá chưa thuế GTGT là 177.096 đ/thùng IV/ Chi phí sản xuất. .. lương: Bộ phận trực tiếp sản xuất: định mức tiền lương: 1,5 triệu đồng/lđ/tháng, định mức sx: 150 sp/ld/tháng Bộ phận quản lý: 352 triệu đồng Bộ phận bán hàng 106 triệu đồng Bộ phận phục vụ sản xuất: 200 triệu đồng 4) KHTSCD: TSCD thuộc bộ phận sản xuất: 2.130 triệu đồng, bộ phận quản lý: 1012 triệu đồng, bộ phận bán hàng: 604 triệu đồng 5) Các chi phí khác: chi nộp thuế xuất khẩu phí bảo hiểm và vận chuyển . bán chưa thuế GTGT là 300.000đ/ SP. Yêu cầu : – Hãy tính thuế XNK, thuế GTGT mà danh nghiệp phải nộp. Biết rằng thuế suất thuế XNK của A là 10%, của B là 15%, của C là 12%. Nguyên liệu 10%,. lại phải tiêu dùng nội địa với giá bán chưa thuế GTGT là 100.000đ/ SP. Yêu cầu : Hãy tính thuế XNK, thuế GTGT từ các hoạt động trên. Biết rằng giá tính thuế nhập khẩu là 18.500đ/USD. Thuế suất. trả lại. Thuế N phát sinh là: => Tổng thuế NK phải nộp là: Bài 4: Tại công ty kinh doanh XNK Hồng Hà trong kỳ có các nghiệp vụ như sau: 1. NK 20.000sp A giá CIF là 60USD/sp. Tỷ giá tính

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập kế toán thuế Xuất Nhập Khẩu có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập kế toán thuế Xuất Nhập Khẩu có đáp án, Bài tập kế toán thuế Xuất Nhập Khẩu có đáp án, Bài tập kế toán thuế Xuất Nhập Khẩu có đáp án

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập kế toán thuế Xuất Nhập Khẩu có đáp án . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button