Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] bài tập có lời giải môn tài chính công – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 08:04

1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU MÔN HỌC TÀI CHÍNH CÔNG CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Hãy chỉ ra xem mỗi một phát biểu sau đây có phù hợp với quan điểm của chính phủ về tổ chức hay cơ chế hay không: a. “Nhà nước lớn mạnh của Nga là không có gì là không bình thường, và không có gì để phải chống lại, nhưng trái lại còn là người khởi xướng và là thế lực chủ chốt của những thay đổi.” (Tổng thống Nga – Vladimir Putin). b. “Mục đích cao nhất mà nhà nước có thể đáp ứng được là phục vụ không mệt mỏi và hết mình, nhưng sự hiện hữu của nó đơn thuần là những công cụ của các cá nhân nhằm giúp họ thực hiện được mục tiêu của mình.” (Thẩm phán toà án tối cao William Rehnquist, trong luận cương cử nhân của ông ta ở trường Đại Học Stanford.) 2. Luật pháp của nước Pháp yêu cầu các rạp chiếu phim phải dành ra 20 tuần chiếu phim trong một năm để phục vụ chiếu những phim của nước Pháp. Mục đích này là để giảm số lượng phim Mỹ chiếu trong nước Pháp và từ đó sẽ giảm được mức độ ảnh từ nền văn hoá của Mỹ vào Pháp. Luật pháp sẽ phải hành động như thế nào sau đây: a. Một người nào đó với nhận thức của Nhà nước theo quan điểm tổ chức. b. Theo phái Tự Do. c. Theo phái Dân Chủ xã hội. 3. Trong mỗi tình huống sau, hãy cho biết liệu có tác động nào của chính phủ vào nền kinh tế : làm nền kinh tế tăng hay giảm và tại sao? Trong từng trường hợp, bạn hãy trả lời và so sánh như thế nào với các thước đo tiêu chuẩn đã cho về quy mô của chính phủ? a. Thông thường, khi những người thuê mướn lao động cung cấp về những phúc lợi về bảo hiểm y tế cho công nhân, thì những khoản phúc lợi này thường được tính luôn cho cả chồng và vợ của công nhân đó. Nhiều năm trước đây, San Francisco thông qua điều luật yêu cầu các công ty 2 kinh doanh trong thành phố phải thực hiện bảo hiểm y tế và những phúc lợi khác cho cả hai như nhau và kể cả những người chưa có gia đình. b. Tỷ lệ tiêu dùng hàng hoá và dòch vụ của chính phủ so với tổng sản phẩm quốc nội là giảm. c. Ngân sách liên bang cần đạt được sự cân đối bằng việc cắt giảm trợ cấp cho các chính quyền đòa phương và các bang. 4. Năm 2000, tỷ lệ lạm phát ở Anh đã là khoảng 3,2%. Đầu năm, Nước Anh nợ khoảng 332 tỷ Bảng Anh. Hãy thảo luận về những gợi ý từ các dữ kiện như trên nhằm đo lường thu nhập của chính phủ nước này trong năm 2000. TRẢ LỜI Câu 1: Quan điểm tổ chức cho rằng xã hội như là một tổ chức tự nhiên, mỗi cá nhân là một phần của tổ chức này và chính phủ có thể xem như trái tim của nó. Các mục tiêu xã hội là do Nhà nước đặt ra và nhà nước hướng xã hội thực hiện các mục tiêu đó. Với quan điểm này thì câu nói của tổng thống Nga (a) là theo quan điểm tổ chức. Theo quan điểm cơ chế thì chính phủ không phải là một bộ phận tổ chức của xã hội, mà là một sự sắp xếp được tạo ra bởi các cá nhân để thuận lợi hơn trong việc đạt được đến mục tiêu cá nhân của họ. Như vậy, câu nói của thẩm phán toà án tối cao William Rehnquist, trong luận cương cử nhân của ông ta ở trường Đại Học Stanford là thuộc quan điểm cơ chế (b). Câu 2: Luật pháp của nước Pháp phải hành động như một người nào đó với nhận thức của Nhà nước theo quan điểm tổ chức (a) vì mục tiêu là do nhà nước đặt ra và nhà nước hướng xã hội thực hiện các mục tiêu này, hay theo quan điểm cơ chế với những người theo phái Dân Chủ xã hội (c) vì phái này tin rằng sự can thiệp của chính phủ có giá trò thực sự đối với lợi ích của mỗi cá nhân. Câu 3: (a) làm cho chi tiêu phúc lợi bảo hiểm y tế cho người lao động tăng, khuyến khích làm việc có tác động tốt đến nền kinh tế, đồng thời tăng mức chi tiêu sẽ tăng quy mô chi tiêu hay quy mô chính phủ theo chỉ tiêu về chi tiêu phúc lợi. (b) tỷ lệ tiêu dùng của chính phủ so với GDP giảm hoặc là do GDP tăng cao hơn tăng tiêu dùng chính phủ hoặc là GDP không tăng mà tiêu dùng 3 chính phủ giảm. Như vậy tiêu dùng của nhà nước tăng cũng làm tăng GDP, còn trường hợp tiêu dùng nhà nước giảm và GDP không tăng không có tác động. Tuy nhiên, theo chỉ tiêu chi tiêu của chính phủ/GDP giảm không có nghóa là quy mô của chính phủ giảm, ngọai trừ chi tiêu tuyệt đối giảm do cắt giảm nhân sự. (c) cắt giảm trợ cấp từ chính quyền TW để đạt cân bằng ngân sách TW, tức giảm chi tiêu của chính phủ ở cấp đòa phương có thể có tác động không tốt vào nền kinh tế do đầu tư vào cơ sở hạ tầng đòa phương bò cắt giảm, tương ứng chi tiêu chính quyền đòa phương giảm, quy mô chính phủ sẽ giảm. Câu 4: Thu nhập của chính phủ Anh theo giá trò thực của khỏan nợ năm 2000 là: 3,2%x332 tỷ Bảng=10,624 tỷ Bảng Anh. CHƯƠNG II CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH THỰC CHỨNG CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Giống như các nhà kinh tế, các nhà thiên văn nói chung không thể thực hiện các thí nghiệm có kiểm chứng. Tuy nhiên thiên văn học vẫn được coi là một khoa học chính xác hơn so với kinh tế học. Tại sao? 2. Trong chiến dòch vận động bầu cử năm 2000, George W. Bush đưa ra việc cắt giảm thuế suất thu nhập biên. Hãy giải thích tại sao lại khó có thể xác đònh được tác động của việc cắt giảm thuế lên cung lao động nếu chỉ dựa trên lý thuyết. Dạng nghiên cứu thực chứng nào có thể giúp bạn đưa ra được dự đoán? 3. Trong hội nghò quốc tế về ung thư vú tổ chức tại Atlanta. Nguyên nhân chính của cuộc tranh cãi là hiệu lực của việc điều trò hoá học nồng độ cao sau khi cấy ghép tủy xương như là một phương pháp điều trò cho những ca nặng. Hãy liên hệ vấn đề mà các nhà nghiên cứu y học phải đối mặt về việc xác đònh tính hữu hiệu của một phương pháp điều trò so với các phương pháp khác và vấn đề của các nhà kinh tế khi phải xác đònh tác động của các chính sách kinh tế. 4 4. Vào những năm 1970, các nhà nghiên cứu của tổ chức RAND tiến hành một thí nghiệm xã hội để nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ bao phủ (mua) bảo hiểm y tế và việc sử dụng chăm sóc y tế. Trong thí nghiệm này, một nhóm người được khuyến khích trao đổi các hợp đồng bảo hiểm thông thường của họ lấy hợp đồng bảo hiểm mới của RAND có các tỷ lệ đồng bảo hiểm khác nhau ( nghóa là các tỷ lệ khác nhau mà bảo hiểm sẽ chi trả chi phí y tế cho một cá nhân). Năm 1993, chính quyền Clinton sử dụng kết quả thí nghiệm của RAND để dự đoán sự sử dụng chăm sóc y tế có thể tăng lên như thế nào nếu mức độ bao phủ bảo hiểm được áp dụng rộng rãi. Vấn đề gì có thể phát sinh nếu sử dụng kết quả của nghiên cứu xã hội để dự đoán tác động của sự bao phủ trên toàn quốc? TRẢ LỜI Câu 1: Giống như các nhà kinh tế, các nhà thiên văn nói chung không thể thực hiện các thí nghiệm có kiểm chứng. Tuy nhiên thiên văn học vẫn được coi là một khoa học chính xác hơn so với kinh tế học bởi thí nghiệm về thiên văn dẫu sao cũng là các đối tượng vật thể tự nhiên, không bò tác động về mặt tâm lý, còn thí nghiệm kinh tế đối tượng là con người phụ thuộc vào diễn biến tâm lý, tâm trạng. Con người có thể đưa ra các vật thể thí nghiệm tương tự các đặc tính với các hành tinh, nhưng con người khó có thể sao chép tâm lý tình cảm, suy nghó của một con người thí nghiệm như những con người khác. Câu 2: Khó có thể xác đònh được tác động của việc cắt giảm thuế lên cung lao động nếu chỉ dựa trên lý thuyết vì mỗi người sẽ có hiệu ứng thu nhập hay thay thế phụ thuộc vào hòan cảnh của họ. Dạng nghiên cứu phỏng phấn để xác đònh hiệu ứng/phản ứng đối với tuyên bố cắt giảm thuế suất thu nhập biên của TT Bush, ngòai ra có thể xem xét thu thập số liệu của các chính sách tương tự trước đây tác động đến giờ làm việc và chạy mô hình kinh tế lượng để xác đònh tác động. Câu 3: Vấn đề mà các nhà nghiên cứu y học phải đối mặt về việc xác đònh tính hữu hiệu của một phương pháp điều trò so với các phương pháp khác là dễ kiểm chứng qua các phương pháp khác nhau cho cùng một lọai bệnh, phương pháp nào tốt hơn có thể đối chứng qua kết quả điều trò trong thời gian ngắn. Trong khi đó vấn đề của các nhà kinh tế khi phải xác đònh tác động của các chính sách kinh tế phải mất thời gian lâu của một chu kỳ kinh tế mới kiểm chứng được. 5 Câu 4: Năm 1993, chính quyền Clinton sử dụng kết quả thí nghiệm của RAND để dự đoán sự sử dụng chăm sóc y tế có thể tăng lên như thế nào nếu mức độ bao phủ bảo hiểm được áp dụng rộng rãi. Vấn đề có thể phát sinh nếu sử dụng kết quả của nghiên cứu xã hội để dự đoán tác động của sự bao phủ trên toàn quốc là thí nghiệm xã hội về hợp đồng bảo hiểm mới của RAND chỉ áp dụng cho một nhóm người qua kết quả nghiên cứu thí nghiệm xã hội nếu áp dụng rộng rãi kết quảthực tế của từng vùng sẽ không theo xu hướng như kết quả thí nghiệm. Vì mỗi vùng, điều kiện kinh tế xã hội, mức sống sẽ khác nhau, hoặc một nhóm người thí nghiệm có thể không đại diện hết cho tòan xã hội đa chủng tộc và trải nhiều vùng đòa lý khác nhau như nước Mỹ. CHƯƠNG III CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH QUY CHUẨN CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Trong thò trường nào sau đây bạn dự tính có kết quả hiệu quả, tại sao? a. Bảo hiểm lụt lội cho ngôi nhà bên bờ biển b. Chăm sóc y tế c. Thò trường chứng khoán d. Máy tính cá nhân 2. Xét một nền kinh tế với hai người, Henry và Catherin. Họ tiêu dùng hai loại hàng hoá là bánh mỳ và nước. Giả sử rằng, do có hạn hán, chính quyển quyết đònh phân phối chính xác chỉ một nửa số nước có thể có cho mỗi người. Để ngăn chặn không cho người ta “bóc lột” người khác, không ai được phép buôn bán trao đổi nước với người khác để đổi lấy bánh mỳ. Lập Hộp Edgeworth để thể hiện trường hợp này và giải thích tại sao nó thường không là hiệu quả Pareto. 3. Chính phủ Pháp đánh thuế lên các phim được sản xuất ở nước ngoài và trợ cấp cho các phim sản xuất trong nước. Chính sách này có nhất quán với phân phối các nguồn lực hiệu quả Pareto hay không? (Gợi ý: xét một mô hình trong đó người tiêu dùng lựa chọn giữa hai hàng hoá, “phim nội” và “phim ngoại”, vậy tỷ lệ thay thế biên tế sẽ so sánh như thế nào với tỷ lệ chuyển đổi biên tế?) 6 4. Tưởng tượng một nền kinh tế đơn giản chỉ có hai người, Augustus và Livia a. Đặt hàm số phúc lợi xã hội là: W = U L +U A trong đó U L và U A là các giá trò hữu dụng tương ứng của Livia và Augustus. Vẽ đồ thò của đường bàng quan xã hội. Bạn sẽ miêu tả như thế nào tầm quan trọng liên quan được ấn đònh cho tình trạng cuộc sống của riêng từng người. b. Lặp lại câu a khi : W = U L +2U A c. Giả sử đường biên hữu dụng có thể là như sau: Hãy chỉ ra bằng đồ thò giải pháp tối ưu khác nhau như thế nào giữa các hàm số phúc lợi đã được cho trong các câu a và b. 5. Một nhà tâm lý học từ Đại Học Yale có lần đề xuất chính phủ đánh thuế lên ”các thực phẩm có giá trò dinh dưỡng thấp. Các loại thức ăn béo cần được đánh giá theo giá trò dinh dưỡng trên calori hay theo gram chất béo; thức ăn nào kém lành mạnh nhất cần được đánh thuế suất cao nhất” (Brownell, 1994, trang A26). Vậy đề xuất này có mối liên hệ như thế nào đối với khái niệm “hàng hoá giá trò bắt buộc -merit goods”? 6. Trong mỗi trường hợp dưới đây, bạn hãy giải thích một cách hợp lý chính sách của chính phủ trên cơ sở của kinh tế học phúc lợi? a. Tại Michigan, khi những người đi câu cá trên băng gặp nguy hiểm, lực lượng tuần tra bờ biển cứu họ không lấy tiền b. Sản xuất mật ong được chính quyền liên bang trợ cấp. U L U A 7 O u Bánh mì v r x s w O’ y He Ca Nước Hình 3.1 Hộp Edgeworth c. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trợ cấp cho bảo hiểm mùa màng của các chủ trang trại. Các chủ trại trả mức phí bằng không để bảo hiểm cho việc mất mát sản xuất do thiên tai. d. Tại Washington DC, bạn không thể làm nghề cắt tóc trừ khi được chính quyền thành phố cấp giấy phép. TRẢ LỜI Câu 1: Điều kiện cho hiệu quả Pareto là: Cạnh tranh, cùng với hành vi tối đa hóa của các cá nhân, dẫn đến hiệu quả. (a) và (b) không thể đảm bảo điều kiện trên vì bảo hiểm lụt lội và chăm sóc y tế không thể cạnh tranh mà cần có sự can thiệp, hỗ trợ của nhà nước. Còn (c) và (d) thì có thể đảm bảo cạnh tranh và mọi người có thể tối đa hóa hữu dụng của mình tùy theo mức thu nhập. Câu 2: Giả sử tại điểm v, hữu dụng của Ca và He được tối đa hóa. Do nước khan hiếm, He chỉ được sử dụng nước tại điểm a và Ca tại điểm b (mỗi người chỉ được ½ số họ cần). Đường bàng quan của He và Ca đề đi xuống chuyển động ngược chiều, không thể tiếp xúc với nhau nên không thể có điểm tiếp xúc về mặt hình học nên không hiệu quả. Mặt khác trong trường hợp này, nước không thể trao đổi, sự phân bổ không làm cho ai khá hơn, cả hai người đều thiệt, không phải là hiệu quả Pareto (một phân phối làm cho người khác sung túc hơn và người kia thiệt hại đi). a b 8 Câu 3: Chính sách bảo hộ phim nội của chính phủ Pháp là tạo ra thò trường ít cạnh tranh là không nhất quán với phân bố nguồn lực hiệu quả Pareto. Gọi MRSnng là tỷ lệ thay thế biên tế của phim nội với phim ngọai, Pn, Png là giá tương ứng của phim nội và phim ngọai trước thuế và trợ cấp, MRTnng là tỷ lệ chuyển đổi biên tế giữa phim nội và ngọai, Pnt là giá của phim ngọai sau thuế, Pntr là giá của phim nội sau khi nhận trợ cấp (Png<Pnt và Pn>Pntr), MCn và MCng là chi phí biên tế của phim nội và phim ngọai. Trước khi có thuế và trợ cấp MRSnng=MRTnng= MCn/MCng= Pn/Png (1). Sau khi có thuế và trơ`ï cấp MRTnng=MCn/MCng = Pntr/Pnt=MRSnng (2). So sánh (1) và (2) cho thấy chi phí biên tế của phim ngọai tăng lên, phim nội giảm đi, tỷ lệ Pn/Png nhỏ hơn tỷ lệ Pntr/Pnt. Mặt khác, do được trợ cấp nên các hãng sản xuất phim nội sẽ có thể không đặt Pnt=MCn (độc quyền thường đặt chi phí biên tế thấp hơn giá), khi đó đẳng thức (2) sẽ bò vi phạm. Đối với người tiêu dùng, nếu như mọi người tối đa hữu dụng theo (1) , thì không theo (2) và ngược lại. Như vậy vi phạm điều kiện hiệu quả Pareto, phân phối nguồn lực không hiệu quả do tác động của thuế và trợ cấp. Mặt khác, nhà nước buộc người dân phải chuyển đổi sở thích chuyển xem phim ngọai sang nội do đánh thuế cao làm cho hữu dụng của họ bò giảm, về mặt đồ thò sẽ khó tìm các đường bàng quan tiếp xúc nhau, nên không phải là điểm hiệu quả Pareto. Chính sách chỉ hiệu quả khi lượng thuế làm tăng chi phí Câu 4: Khi W=2U a +U l , tổng phúc lợi xã hộ sẽ tăng lên 1 Ua, hữ dụng của Au tăng lên, còn của L không đổi, tổng hữu dụng tăng lên. Đây là sự cải thiện Pareto. Giả sử cho đường hữu dụng biên, khi đó giải pháp tối ưu là một sự phân phối vừa hiệu quả vừa công bằng là các đường bàng quan tiếp xúc với nhau trên đường giới hạn biên. Sẽ khác với các trường hợp trên là W sẽ không đổi và có thể phúc lợi của người này tăng lên và người kia sẽ giảm đi. Hữu dụng của Aug Hữu dụng của Livia Phúc lợi xã hội tăng lên Hình 3.2 Đường bàng quan xã hội U a W=U a +U l U l 9 Câu 5: Hàng hóa khuyến dụng (Merit goods) là những hàng hóa mà xã hội nghó rằng người dân nên tiêu dùng hoặc tiếp nhận cho dù thu nhập của họ ở mức nào đi nữa. Thực phẩm là hàng hóa khuyến dụng, đánh thuế cao lên hàng thực phẩm kém lành mạnh là bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Chính phủ can thiệp bằng thuế vào các thực phẩm kém lành mạnh, nhằm khuyến khích người dân tiêu dùng những hàng hóa khuyến dụng lành mạnh hơn. Câu 6: Chính phủ chỉ nên can thiệp khi cần có trợ giúp ban đầu, sau đó để cho mọi người tự do trao đổi buôn bán. Trường hợp a và c cần có sự trợ giúp của chính phủ do không có tồn tại thò trường rủi ro do thiên tai gây ra, hoặc tồn tại thò trường bảo hiểm rủi ro thiên tai nhưng không hiệu quả. Trường hợp b và d nên để cho thò trường họat động có cạnh tranh đảm bảo điều kiện phân phối nguồn lực hiệu quả. CHƯƠNG IV HÀNG HOÁ CÔNG CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Bạn hãy phân loại các hàng hoá dòch vụ sau đây: hàng hoá công? Hàng hoá tư? Tại sao? a. Các vùng đất hoang b. Các nhà tù c. Giáo dục của trường Y d. Các chương trình TV công cộng e. Internet web site cung cấp thông tin về lòch hoạt động của hãng hàng không 2. Tarzan và Jane sống một mình trong rừng rậm và đã huấn luyện được chú khỉ Cheetah canh gác trang trại, thu hoạch trái cây. Cheetah có thể thu được 3 kg trái cây trong một giờ. Hiện tại chú dành 6 giờ để canh gác, 8 giờ để h trái cây, và 10 giờ để ngủ. a. Cái gì là hàng hoá công và hàng hoá tư trong ví dụ này b. Nếu mỗi người Tarzan và Jane sẵn sàng từ bỏ một giờ canh gác cho 2kg trái cây, phân phối thời gian của Cheetah có phải là Paretto hiệu quả không? Cheetah có nên canh gác nhiều hơn hay ít hơn? 10 3. Tại Tây Ban Nha các công ty tư nhân đã xây dựng đường vành đai xung quanh thủ đô Madrid. Các công ty kiếm tiền bằng cách thu phí. Vậy đường cao tốc này có phải là hàng hoá công hay không? Phân phối tư nhân đường cao tốc có phải là một ý tưởng hợp lý hay không? 4. Năm 1997, Bang Texas đã mời thầu từ các công ty tư nhân để quản lý hệ thống phúc lợi xã hội của bang. Chính quyền Clinton đã yêu cầu Bang Texas tạm ngưng tiến trình này và cho rằng phúc lợi xã hội phải do những quan chức nhà nước quản lý. Vậy phúc lợi xã hội có phải là hàng hoá công hay không? Nó có nên được tạo ra qua khu vực công cộng hay qua tư nhân? Liên hệ câu trả lời của bạn với vấn đề đây có phải là trường hợp các”hợp đồng tương đối hoàn chỉnh” cần được ký kết với các công ty khu vực tư nhân hay không? 5. Thelma và Luis là hai người hàng xóm với nhau. Vào mùa đông, máy dọn tuyết không thể dọn sạch mặt đường trước nhà Thelma nếu không dọn sạch trước nhà Luis. Lợi ích biên tế của Thelma từ dòch vụ dọn tuyết là 12 – Z, trong đó Z số lần đường phố được dọn tuyết. Lợi ích biên tế của Luis là 8 – 2Z. Chi phí biên tế dọn tuyết là 16 đô la. Vẽ hai đồ thò lợi ích biên tế và đồ thò tổng lợi ích biên tế. Vẽ đồ thò chi phí biên tế và tìm mức phân bố hiệu quả của dòch vụ dọn tuyết. TRẢ LỜI Câu 1: Trường hợp d và c là hàng hóa công thuần túy vì không cạnh tranh và không có tính lọai trừ. Các trường hợp còn lại là hàng hóa/dòch vụ mang tính chất công, nhưng không phải là hàng hóa công thuần túy vì hoặc là có tính lọai trừ (nhà tù, vùng đất hoang) hoặc là có tính cạnh tranh (trường y). Câu 2: (a) Ngủ là hàng hóa công, hái trái cây và canh gác là hàng hóa tư. (b) Hệ số thay thế biên tế từ hái trái cây của khỉ sang hái trái cây của hai người Tazan và Jane là MRS=3 kg táo/4 ký táo= 3/4. Hệ số chuyển đổi biên tế từ hái táo sang canh gác của khỉ là MRT=6giờ/8 giờ= 6/8=3/4. MRT=MRS điều kiện của hiệu quả Pareto. Phân bố thời gian của Khỉ là hiệu quả Pareto nếu chuyển từ hái trái cây sang canh gác, và Khỉ nên canh gác nhiều hơn hiện tại. Câu 3: Đường cao tốc là hàng hóa công thuần túy (không cạnh tranh, không lọai tư). Tuy nhiên khi thu phí là có khả năng lọai trừ sử dụng nếu mức thu quá cao, và có thể chuyển từ hàng hóa công thuần túy không cạnh tranh sang hàng […]… dụng công thức của bài 3 và thay số liệu đề cho vào ta có: (a) Suất sinh lời nội bộ p, tại đó tạo ra giá trò của dự án đúng bằng 0,tức B1 C1 B2 C 2 BT CT BO C O O (1) 1 p (1 p ) 2 (1 p ) T Từ (1) ta biết Bo-Co=-1.000; vế còn lại theo bài 3 có B không đổi và mãi mải chính là B/p Thay vào (1) ta có: -1000+B/p=0, biết B=80 hay –1000+80/p=0→80/p=1000, p=80/1000 hay bằng 8% 25 (b) Các khỏan thuế có thể… ích của chính sách phát triển dòch vụ chăm sóc sức khỏe Câu 2: (a) Giải thích tại sao sự Lựa Chọn Nghòch có thể phá hỏng thò trường bảo hiểm? Sự lựa chọn nghòch là chỉ có người nào biết rõ mình mắc bệnh mới mua bảo hiểm, tức những cá nhân có rủi ro cao mới mua hợp đồng bảo hiểm Như vậy đa số người mua bảo hiểm bò bệnh công ty bảo hiểm sẽ bò lỗ Để có lợi nhuận công ty phải tăng mức phí, cá nhân có nguy… trợ cấp thuế cho các công ty để các công ty mua bảo hiểm cho công nhân của họ, tiền đóng bảo hiểm sẽ được lọai trừ khỏi cơ sở thuế Nếu không mua bảo hiểm số tiền thu nhập sẽ bò đánh thuế 38% tại Mỹ (c) Thò trường sẽ quá phát triển theo nghóa là sẽ có số đông các công ty mua bảo hiểm cho người lao động (do có tài trợ thuế khiến cho giới chủ mở rộng chính sách bảo hiểm) Như vậy sẽ có số lượng người thu… là tỷ lệ chiết khấu, từ công thức: PV X X O B C X O B1X C1X (1 r ) B2X C2X (1 r ) 2 BTX CTX (1 r ) T và đề bài cho ta có PV=0+ B[1/(1+r)+1/(1+r)2+….] (1) Đặt x=1/(1+r) (2), thay vào 1 ta có PV=B(x+x2+….) (3), thay (x+x2+…)=x/1-x ta có PV= B[x/(1-x)] (3), thay (2) vào (3) ta có : PV= B {[(1/(1+r)]:[1-1/(1+r)]}=B[1/(1+r): r/(1+r)]=B/r (Đã chứng minh) Thay B và r vào công thức ta có giá trò hiện tại của… thu nhập là phù hợp với công bằng Bất bình đẳng về thu nhập phù hợp với công bằng khi hữu dụng biên tế là như nhau dù thu nhập có thể khác nhau (tại điểm hữu dụng biên tế ngang nhau phúc lợi sẽ được tối đa hóa) Chính sách của chính phủ không nên cào bằng, chỉ có thể giảm khỏang cách bất bình đẳng qua chính sách phân phối lại thu nhập như điều tiết qua thuế và chi tiêu hợp lý Chính sách chi trợ cấp và… chương trình có thể tác động đến phân phối thu nhập như thế nào? TRẢ LỜI Câu 1: Công bằng và bình đẳng trong phân phối thu nhập là không đồng nghóa Bất bình đẳng là có sự chênh lệch quá lớn về thu nhập và hữu dụng, còn công bằng thể hiện phân phối thu nhập theo khả năng, năng lực và kết quả làm việc Năng lực, kết quả làm việc của mỗi người có thể khác nhau vì vậy thu nhập sẽ khác nhau Nếu có sự khác… việc và trì tuệ sáng tạo Như vậy công bằng là khác với đồng đều Có nhiều quan điểm khác nhau về công bằng và bất bình đẳng (một số thì cho rằng chỉ nên tạo ra bình đẳng về cơ hội ngang nhau cho mọi người, số khác thì cho rằng một số hàng hóa đặc biệt nên được phân phối công bằng theo quan điểm là đồng đều Tuy nhiên, công bằng và bình đẳng có quan hệ với nhau và khi mà có cơ hội ngang nhau, thu nhập và…hóa có tính cạnh tranh Như vậy, ý tưởng phân phối tư nhân đường cao tốc để tạo ra thò trường cạnh tranh là hợp lý Câu 4: Phúc lợi xã hội là cơ sở hạ tầng là hàng hóa công Có những lọai có thể giao cho tư nhân quản lý qua hợp đồng dòch vụ công, có những phúc lợi do nhà nước quản lý do đặc thù của lọai phúc lợi như bện viện, trường học… Câu 5: Dòch vụ dọn tuyết là hàng hóa công nên phân bố… nhóm trung lưu? Hãy giải thích câu trả lời của bạn ( ) đây là câu hỏi khó 24 TRẢ LỜI Câu 1: Nếu là người điều hành chính phủ tôi cần phải xem xét việc sản xuất quần áo chống lửa cho trẻ em có đáng làm hay không Lợi ích hay hiệu quả sẽ mang lại là gì, chi phí tốn kém là bao nhiêu, xã hội có cần một lọai sản phẩm như vậy không, thay vì ra lệnh/chỉ đònh cho nhà máy sản xuất ngay Nếu có người rỉ tai vì… từ năm sau và tiếp tục mãi mãi Không có lạm phát và lãi suất thò trường trước thuế là 10%, lãi suất thò trường sau thuế là 5% a Suất sinh lời nội bộ là như thế nào? b Các khoản thuế có thể thu được để tài trợ cho dự án là nhận được hoàn toàn từ người tiêu dùng Dự án có được thừa nhận không? Tại sao? Giả sử rằng, thay vì thuế được thu qua sự giảm đầu tư của các công ty tư nhân Dự án được thừa nhận trong . 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU MÔN HỌC TÀI CHÍNH CÔNG CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Hãy chỉ ra xem mỗi một phát biểu sau đây có phù hợp với quan điểm của chính phủ về tổ chức hay cơ chế hay không:. hai loại hàng hoá là bánh mỳ và nước. Giả sử rằng, do có hạn hán, chính quyển quyết đònh phân phối chính xác chỉ một nửa số nước có thể có cho mỗi người. Để ngăn chặn không cho người ta “bóc. Nó có nên được tạo ra qua khu vực công cộng hay qua tư nhân? Liên hệ câu trả lời của bạn với vấn đề đây có phải là trường hợp các”hợp đồng tương đối hoàn chỉnh” cần được ký kết với các công

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] bài tập có lời giải môn tài chính công – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: bài tập có lời giải môn tài chính công, bài tập có lời giải môn tài chính công, bài tập có lời giải môn tài chính công

Hy vọng thông qua bài viết bài tập có lời giải môn tài chính công . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button